Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

(magyar nyelvű előadásvázlat)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "(magyar nyelvű előadásvázlat)"— Előadás másolata:

1 (magyar nyelvű előadásvázlat)
Moldova. Egy kevésbé ismert többnyelvű és többkultúrájú európai ország. (magyar nyelvű előadásvázlat) Kiss Zoltán TI és MI. Alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 102. Szerk. Gecső Tamás, Kiss Zoltán, Tóth Szergej. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010.

2 Moldáv Köztársaság Területe: 33000 km2 Ukrajna és Románia között
helyezkedik el a szláv és a román kultúra mezsgyéjén 4,5 millió lakos

3 Etnikai sokszínűség 65% román 14% ukrán 13% orosz 4% gagaúz 2% bolgár
2% egyéb (1989) történelmi okok

4 Moldávia történeti perspektívában
14. században alapítják század között török vazallusállam 19. század: megosztott török és orosz, majd román és orosz igazgatás

5 Moldávia történeti perspektívában
I. Világháború: Moldávia (és Románia) egyesül erős románosítás II. Világháború: a Szovjetunió annektálja Besszarábiát (Molotov-Ribbentrop paktum)

6 Moldávia történeti perspektívában
: Moldvai Szovjet Szocialista Köztársaság Besszarábia (román) és Transznyisztria (orosz) összeolvasztásával oroszosítás (nyelv és identitás) orosz a hivatalos nyelv, cirill betűs abc csökken a román nemzetiségű többség aránya

7 A Moldáv Köztársaság mint önálló állam? 1. Transznyisztria autonómiája
1991: Moldova független (hivatalos nyelve a moldáv) 1992: fegyveres konfliktus Transznyisztriával (szintén függetlenségi törekvések) 1992: teljes jogú autonómia (orosz támogatással), de facto függetlenség (illegitim) saját elnök, parlament, zászló, valuta, himnusz, hadsereg, útlevél, egyetem; az orosz! a hivatalos nyelv

8 A Transznyisztriával való konfliktus okai: gazdasági és geopolitikai tényezők
Ipar: a teljes moldáv ipar 40%-a Transznyisztriában van Külkereskedelem: itt vezetnek keresztül a nemzetközi vasúti vonalak Geostratégiailag kulcsfontosságú: Oroszország előretolt európai bástyája (2500 orosz katona) területi autonómia vs. függetlenség kompromisszum

9 A Moldáv Köztársaság mint önálló állam? 2. Gagaúzia autonómiája
1994: Gagaúz Autonóm Köztársaság (legitim) a lakosság 3,5 %-a (ca fő) (a teljes nemzetiségi etnikum 90%-a) ortodox török nép sajátos posztszocialista identitás: orosz szimpátia román antipátia a helyi politikai erők, a közigazgatás az orosz nyelvet használják (nem tudnak moldávul) hátrányos megkülönböztetés a két világháború között (nem akarnak tudni románul)

10 A gagaúz autonómia sajátosságai
- nincs lényeges természeti erőforrás nem bír jelentősebb stratégiai fontossággal Törökország nyomása Fegyveres harcok nélkül kivívott, sajátos státussal rendelkező területi autonómia, de: „ha a Moldovai Köztársaság független státusa megváltozik, Gagaúzia állampolgárainak biztosítani kell az önrendelkezés gyakorlásának jogát” (1994-es organikus törvény 1.1)

11 Nagyrománia kisebbségi politikája
1920 után: erős románosítási törekvések nyelvi, etnikai és vallási ellentétek latin abc, Gergely-naptár bevezetése 1924-től az állami elemi iskolák tanítási nyelve a román (a kisebbségek lakta területeken is) negatívan érinti a kisebbségeket Hátrányos megkülönböztetés a romániai románok részéről is: a moldovai románok „másodrendű románok”

12 A Moldvai Szovjet Szocialista Köztársaság kisebbségi politikája
szovjet kultúrpolitika: elhatárolódás a román kultúrától a román nyelv háttérbeszorítása: cirill abc a hivatalos nyelv, a közvetítő nyelv és az iskolai oktatás nyelve az orosz a kisebbségek nem tanultak, nem tudnak románul (kisebbségi anyanyelvek: „családnyelvek”) szovjet örökség: orosz-román kétnyelvűség (máig érezteti hatását)

13 Többnyelvű(ség és) oktatás a független Moldáv Köztársaságban
Hivatalos nyelv: moldáv (=román), de az oktatás minden terén orosz-román kétnyelvűség (román tanítási nyelvű, orosz tanítási nyelvű és vegyes tanítási nyelvű iskolák) szakiskolák: 25% orosz – 75% román tanítási nyelvű gimnáziumok: 33% orosz – 67% román tanítási nyelvű felsőoktatás: 45% orosz –55% román tanítási nyelvű A nem orosz nyelvű kisebbség is az oroszt preferálja!

14 Többnyelvű(ség és) oktatás az autonóm Transznyisztriában
de jure 3 hivatalos nyelv: orosz, ukrán, moldáv de facto: orosz Az iskolák javában orosz a tanítási nyelv! A román kisebbségnek nem megengedett a latin írásmód. Intézkedések: többszöri kísérlet a latin írásmódot alkalmazó iskolákat bezárására (=román tanítási nyelvű iskolák) Tiraspoli Egyetem: orosz tanítási nyelv

15 Többnyelvű(ség és) oktatás az autonóm Gagaúziában
Gagaúzia hivatalos nyelvei: gagaúz, moldáv, orosz a moldávok lakta területeken az oktatás nyelve a moldáv, egyébként a gagaúz általános iskola, 3 középiskola a kisebbségi oktatás nyelve mindenütt az orosz Comrati Állami Egyetem – orosz tanítási nyelv A gagaúz nyelvismeret csak az önkormányzati szervek vezetőjének kötelező Gagaúziában!

16 Interetnikus nyelvhasználat
de jure: a politikai, közgazdasági, szociális és kulturális területen a moldáv nyelv interetnikus közvetítő nyelv de facto: a nem moldáv őslakosok nem tanulják meg az állam hivatalos nyelvét (moldáv), oroszul kommunikálnak a moldáv nyelvű többséget felháborítja, hogy a kisebbségek elvárják, hogy mindenki az ő nyelvüket beszélje, de a többségi nyelvet nem hajlandóak megtanulni

17 Többnyelvű helyrajzi feliratok
a helységnevek, utcanevek, terek és kerületek nevei, az intézménynevek: román és/vagy orosz nyelven az autonóm területeken az adott autonóm terület hivatalos nyelvein bármilyen kisebbség által többségben lakott területeken az adott kisebbség/ek anyanyelvein (ukrán, orosz, bolgár stb.)

18 Kitekintés – geopolitikai helyzet
- román ajkú többség általánosan jellemző oroszországi orientáltság - a lakosság nem nyugatbarát és a Romániával való újraegyesülésről sem akar hallani - az ország a Független Államok Közösségének tagja - talán itt a legerősebb a nosztalgia az egykori Szovjetunió és az általa nyújtott létbiztonság iránt (Európa legszegényebb országa) Moldova az egyetlen a volt szocialista államok közül, ahol deklaráltan kommunista kormány működik (2001 óta) pár éve egyre inkább EU orientáció román-moldáv kettős állampolgárságra van lehetőség

19 Irodalom arte Moldawien. Eine geopolitische Fallstudie. arte.tv Die-Welt-verstehen/mit-offenen-karten/392,CmC=503488,view=maps.html (gesehen am 15. ) CIA World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/md.html (gesehen am ) King, Charles The Moldovans: Romania, Russian and the Politics of Culture. Studies of Nationalities. Stanford: Stanford University. Hoover Institution Press. com/books?id=ldBFWtuv8DQC&pg=PA150&dq=Moldova&as_brr=1#PPP1,M1 (gesehen am ) National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova php?l=en&idc=103& (gesehen am ) Siedlungsgebiete der nationalen Minderheiten in Moldawien. Wikipedia. org/wikipedia/de/c/c5/Moldawien-Karte-Ethnisch-01.png (gesehen am ) Tontsch, G., H Minderheitenschutz im östlichen Europa. Kapitel „Moldau”. Vortrag im Rahmen eines Forschungsprojektes des Instituts für Ostrecht der Universität zu Köln unter Leitung von Frau Prof. Dr. Angelika Nußberger. Köln. fak/ ostrecht/minderheitenschutz/Vortraege/Moldau/Moldau_Tontsch.pdf (gesehen am ) Transznisztria: engedély két iskolának. (’Transnistrien: Erlaubnis für zwei Schulen.’) Transindex. (gesehen am )

20 Ajánlott irodalom Bon, Agnès Moldavie. Crise politique ou crise identitaire. In: Courrier des pays de l’Est. La Russie et les autres pays de la CEI 2001–2002 Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Sud- Caucase, Asie centrale. La Documentation française Győri Szabó, Róbert Autonómia a posztszovjet, európai utódállamokban. 2. Autonómiák, területi státusok a moldáv államban. Kisebbségkutatás – gesehen am ) Radvanyi, Jean Les Etats Postsoviétiques. Identités en Construction, Transformations Politiques, Trajectoires Economiques. Paris: Armand Colin European Centre for Minority Issues. Moldova. (gesehen am )


Letölteni ppt "(magyar nyelvű előadásvázlat)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések