Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Regionális és környezeti elemzési módszerek Tematika: területi statisztikai elemzési módszerek Excelben Tematika: területi statisztikai elemzési módszerek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Regionális és környezeti elemzési módszerek Tematika: területi statisztikai elemzési módszerek Excelben Tematika: területi statisztikai elemzési módszerek."— Előadás másolata:

1 1 Regionális és környezeti elemzési módszerek Tematika: területi statisztikai elemzési módszerek Excelben Tematika: területi statisztikai elemzési módszerek Excelben –Adatbázis kezelés, területi egyenlőtlenségi mutatók, földrajzi összefüggés elemzések, tematikus térképkészítés, grafikus ábrázolási módszerek, tematikus térképezés QA.2.240, kedd 12.00–15.15 (időnként eltérhet) QA.2.240, kedd 12.00–15.15 (időnként eltérhet) Összesen 13 alkalom (1 óra elmarad: április 8. – dékáni szünet) Összesen 13 alkalom (1 óra elmarad: április 8. – dékáni szünet) Számonkérés: Számonkérés: –1. félévközi zh (75 pont) – március 25. Számítógépes gyakorlati feladatok a tanult elemzési módszerek segítségével Számítógépes gyakorlati feladatok a tanult elemzési módszerek segítségével Elméleti (teszt) kérdések az órák anyagából Elméleti (teszt) kérdések az órák anyagából –2. félévvégi zh (25 pont) – április 29. Esszé kérdések az órák anyagából Esszé kérdések az órák anyagából

2 2 Felhasználható irodalom A felkészüléshez elsősorban a gyakorló feladatsor és az órai jegyzet ajánlott A felkészüléshez elsősorban a gyakorló feladatsor és az órai jegyzet ajánlott Gyakorló feladatsor letölthető lesz: http://jeney.web.elte.hu Gyakorló feladatsor letölthető lesz: http://jeney.web.elte.hu http://jeney.web.elte.hu Nemes Nagy, J. (szerk.) (2005): Regionális elemzési módszerek, Regionális Tudományi Tanulmányok, 11. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA–ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest 284 p. Nemes Nagy, J. (szerk.) (2005): Regionális elemzési módszerek, Regionális Tudományi Tanulmányok, 11. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA–ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest 284 p. Letölthető: http://geogr.elte.hu/old/REF/Kiadvanyok/REF_1 1_PDF/RTT-11-tartalom.htm#RTT-11 http://geogr.elte.hu/old/REF/Kiadvanyok/REF_1 1_PDF/RTT-11-tartalom.htm#RTT-11 http://geogr.elte.hu/old/REF/Kiadvanyok/REF_1 1_PDF/RTT-11-tartalom.htm#RTT-11

3 A regionális elemzések információs forrásai Regionális és környezeti elemzési módszerek I. BME Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak (MSc) 2013/2014, II. félév BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék dr. Jeney László egyetemi adjunktus jeney@caesar.elte.hu

4 4 Legfőbb területi adatforrások Területi adatforrások: Területi adatforrások: –Önálló, célzott adatgyűjtés –„Készen kapott” adatbázisok Népszámlálások: Népszámlálások: Statisztikai évkönyvek: országos évkönyv, Területi Statisztikai Évkönyv, megyei statisztikai évkönyvek Statisztikai évkönyvek: országos évkönyv, Területi Statisztikai Évkönyv, megyei statisztikai évkönyvek T-STAR (Település Statisztikai Adatbázis Rendszer) T-STAR (Település Statisztikai Adatbázis Rendszer) –1970-től üzemszerű, 1990-től nagyobb részletesség (700 változó) TeIR TeIR Tudományos becslések (pl. történeti adatforrások), Internet Tudományos becslések (pl. történeti adatforrások), Internet Nemzetközi adatbázisok (EU–EuroStat, ENSZ, OECD, Világbank, IMF stb.): ezek forrásai is gyakran az országos hivatalos statisztikák Nemzetközi adatbázisok (EU–EuroStat, ENSZ, OECD, Világbank, IMF stb.): ezek forrásai is gyakran az országos hivatalos statisztikák

5 5 A „jó” területi adatbázis Megbízható, ellenőrzött forrásból származik Megbízható, ellenőrzött forrásból származik –a feladatra „akkreditált” adatszolgáltatóktól származik –tudományosan korrekt adatfelvételi módszerekkel készült –Utólagosan nehéz ellenőrizni (hit kérdése), csak a durva hibák szűrhetők ki, reprezentativitás Egyértelmű, világos tartalmú indikátorokból áll (városlakók aránya, jövedelem) Egyértelmű, világos tartalmú indikátorokból áll (városlakók aránya, jövedelem) Területileg egyértelműen lokalizáltak a jellemzők (Stockholm) Területileg egyértelműen lokalizáltak a jellemzők (Stockholm) –Nem mindig tökéletes: vállalatokat hova kössük: eladás helye, székhely–telephely Teljes Teljes –Lehetőleg minden elemzésbe vett indikátor minden területegységre rendelkezésre áll Alapadatokat (is) tartalmaz (GDP/fő helyett GDP és népesség) Alapadatokat (is) tartalmaz (GDP/fő helyett GDP és népesség) –Ezekből számított, származtatott, aggregált indikátorok képezhetőek Összehasonlításokra is lehetőséget ad Összehasonlításokra is lehetőséget ad –Keresztmetszeti és időbeli Áttekinthető, kezelhető méretű Áttekinthető, kezelhető méretű

6 6 A népszámlálások területi adatbázisai Rendszeresen ismétlődik Rendszeresen ismétlődik Társadalomstatisztikai állapotfelvétel Társadalomstatisztikai állapotfelvétel –Demográfiai helyzet –Lakó- és munkahely –Iskolázottság –Háztartási és családi összetétel –Foglalkoztatási viszonyok –Élet- és lakáskörülmények Teljes körű Teljes körű Számszerű Számszerű Országosan összesített adatok Országosan összesített adatok

7 7 Népszámlálások kialakulása Legősibb statisztikai adatgyűjtés Legősibb statisztikai adatgyűjtés Kína (i. e. 2238), Római Birodalom (Biblia) Kína (i. e. 2238), Római Birodalom (Biblia) Középkor: írásbeliség, állami bürokráciák átmeneti visszaszorulása (XIV–XVI. sz.: itáliai városállamok, német fejedelemségek) Középkor: írásbeliség, állami bürokráciák átmeneti visszaszorulása (XIV–XVI. sz.: itáliai városállamok, német fejedelemségek) Első mai értelemben vett: Francia-Kanada (Québec): 1665 Első mai értelemben vett: Francia-Kanada (Québec): 1665 –1749 Svédország finn területei vagy 1787: Spanyolország XVIII–XIX. sz.: felvilágosodás, polgárosodás, modern államszervezet: lehetséges és szükséges XVIII–XIX. sz.: felvilágosodás, polgárosodás, modern államszervezet: lehetséges és szükséges Modern statisztikai tevékenység kezdete (állami statisztikai szervezetek) Modern statisztikai tevékenység kezdete (állami statisztikai szervezetek)

8 8Népszámlálások Legtöbb országban kérdőíves felmérés (összeírás) Legtöbb országban kérdőíves felmérés (összeírás) Népszámlálási kérdőívek (összeíróívek) Népszámlálási kérdőívek (összeíróívek) –Szakmai fórumok javasolják, kormányszervek jóváhagyják Lakóhelyen és/vagy tartózkodási helyen Lakóhelyen és/vagy tartózkodási helyen Módja Módja –Egységes kiképzett kérdezőbiztosok (számlálóbiztosok, összeírók) –Postai kézbesítés, önálló kitöltés, visszajuttatás Kombinálhatják más hivatalos adatforrásokkal Kombinálhatják más hivatalos adatforrásokkal Skandináv országok csak a hiv. adatforrások (regiszter adatok): szűkebb adattartalom Skandináv országok csak a hiv. adatforrások (regiszter adatok): szűkebb adattartalom Kiemelkedő jelentőség: legalapvetőbb információforrás Kiemelkedő jelentőség: legalapvetőbb információforrás Felhasználás: Felhasználás: –Államigazgatás –Társadalomtudományi kutatások

9 9 1. Teljeskörűség Összes lakosra Összes lakosra –Ilyen még a népesség-nyilvántartás is (BM Kp-i Nyilvántartó és Választási Hiv.): nem, kor, állampolgárság, családi állapot, bejelentett lakcím (állandó népesség) –Többi esetben néhány ezres minta Valójában nem lehet 100%-os Valójában nem lehet 100%-os –2% kimaradhat: szélső helyzetűek (legalacsonyabb és legmagasabb státuszúak) –Lehet kettőződés is (több lakcím, pontatlan adatfelvétel)

10 10 2. Egyidejűség Eszmei időpont Eszmei időpont Adatfelvétel hossza valójában néhány naptól néhány hétig terjed Adatfelvétel hossza valójában néhány naptól néhány hétig terjed

11 11 3. Rendszeres ismétlődés Leghosszabb idősorok Leghosszabb idősorok Történeti jellegű kutatások számára megkerülhetetlen Történeti jellegű kutatások számára megkerülhetetlen Felmért adatok köre változhat Felmért adatok köre változhat –Gazdasági, technikai fejlődés –Életmód, szokások –Társadalmi tagozódás –Intézményrendszer –Társadalmi információk iránti igény –Költségvetési támogatás Magyarország Magyarország –Írni-olvasni tudás 1960-ig –Lakások árammal való ellátottsága 1930–1980

12 12 4. Egységes tematika, módszerek 1872 óta viszonylag egységes 1872 óta viszonylag egységes 1950-es évektől ENSZ ajánlás (alig változott) 1950-es évektől ENSZ ajánlás (alig változott) –Teljeskörűség –Egyidejűség (népszámlálási fordulók dekádok szerint, pl. 1990: 1985–1994) –Felvett adatok egyedi és személyes jellege –Földrajzilag jól meghatározott terület –Kormányzati finanszírozás –10 éves népszámlálási ciklusok Nemzetközi összehasonlításra leginkább alkalmasak (egységesség, sok ország) Nemzetközi összehasonlításra leginkább alkalmasak (egységesség, sok ország) Európai Unió (Eurostat) harmonizációs törekvései Európai Unió (Eurostat) harmonizációs törekvései –Tagországok egységes népszámlálási adattára, 1996 –Mo: 2000 helyett 2001

13 13 Magyarországi népszámlálások Első teljes körű: II. József (1784 – 1787) Első teljes körű: II. József (1784 – 1787) –korábban csak részleges, töredékes Részösszeírások: 1805, 1820, 1838, 1850, 1857 Részösszeírások: 1805, 1820, 1838, 1850, 1857 Kiegyezés: modern államiság – 1870 Kiegyezés: modern államiság – 1870 –Ezt követően 10 évenként 14 alkalommal –Nemzetközi gyakorlatban igen ritka –Eszmei időpont jan 1 (KSH statisztikai évkönyvek éves állapot adatai dec 31) Mikrocenzusok: 2%-os mintán (1963, 1968, 1973, 1984, 1996) Mikrocenzusok: 2%-os mintán (1963, 1968, 1973, 1984, 1996) –területi elemzésre kevésbé alkalmas 1980-tól KSH (vagy jogelődje) szervezi 1980-tól KSH (vagy jogelődje) szervezi –Helyhatóságok segítségével 1970-től egy személyek, lakások, intézeti háztartások 1970-től egy személyek, lakások, intézeti háztartások Adatközlés megtagadása, hamis adatok szabálysértés Adatközlés megtagadása, hamis adatok szabálysértés Személyiségi jogok (1941-es németség) Személyiségi jogok (1941-es németség) –2001-től név és cím nélkül, fogyatékosság, vallás, anyanyelv, nemzetiség esetében önkéntesség (nemzetközileg is újdonság) Magyarázó részek (pl. 1920-ig nemzetiség = anyanyelv) Magyarázó részek (pl. 1920-ig nemzetiség = anyanyelv)

14 14T-STAR TelepülésStatisztikai AdatbázisRendszer TelepülésStatisztikai AdatbázisRendszer KSH KSH (1977-től üzemszerű) (1977-től üzemszerű) 1990-től évenként 1990-től évenként –legnagyobb területi részletezettség –ma kb. 700 változó BP-STAR: Bp. kerületei külön adatbázisban BP-STAR: Bp. kerületei külön adatbázisban MR-STAR – Megyei-Regionális Statisztikai AdatbázisRendszer MR-STAR – Megyei-Regionális Statisztikai AdatbázisRendszer

15 15TeIR VÁTI VÁTI Országos Területfejlesztési és területrendezési Információs Rendszer Országos Területfejlesztési és területrendezési Információs Rendszer A TeIR főbb adatcsoportjai A TeIR főbb adatcsoportjai –Demográfia –Társadalom, munkanélküliség –Gazdaság (ipar, mezőgazdaság, idegenforgalom) –Lakosság és vállalkozások jövedelme –Műszaki infrastruktúra hálózatok nyomvonalai, ellátottság –Területhasználat –Természeti adottságok és a környezet állapota –A területrendezés és –fejlesztés jogi eszközeinek, határozatoknak, döntéseknek főbb adatai –Önkormányzatok gazdálkodása –A területfejlesztés pénzügyi eszközei forrás és felhasználás adatai –Területi és települési koncepciók, tervek, programok –A területfejlesztésben és –rendezésben érintett szervezetek adatai –Az EU regionális adatai

16 16 Egyéb területi adatbázisok Történeti adatforrások: populstat, GGDC Történeti adatforrások: populstat, GGDC Uniós adatbázisok: Eurostat – Regio adatbázis Uniós adatbázisok: Eurostat – Regio adatbázis Egyéb hivatalos adatbázisok: pl. önkormányzatok Egyéb hivatalos adatbázisok: pl. önkormányzatok Óvatosan „keverni”: pl. munkanélküliség (népszámlálás, minisztérium, ÁFSZ, KSH, ILO) Óvatosan „keverni”: pl. munkanélküliség (népszámlálás, minisztérium, ÁFSZ, KSH, ILO) Saját gyűjtések: pl.: menetrendek, Global500, Saját gyűjtések: pl.: menetrendek, Global500,


Letölteni ppt "1 Regionális és környezeti elemzési módszerek Tematika: területi statisztikai elemzési módszerek Excelben Tematika: területi statisztikai elemzési módszerek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések