Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális és környezeti elemzési módszerek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális és környezeti elemzési módszerek"— Előadás másolata:

1 Regionális és környezeti elemzési módszerek
Tematika: területi statisztikai elemzési módszerek Excelben Adatbázis kezelés, területi egyenlőtlenségi mutatók, földrajzi összefüggés elemzések, tematikus térképkészítés, grafikus ábrázolási módszerek, tematikus térképezés QA.2.240, kedd 12.00–15.15 (időnként eltérhet) Összesen 13 alkalom (1 óra elmarad: április 8. – dékáni szünet) Számonkérés: 1. félévközi zh (75 pont) – március 25. Számítógépes gyakorlati feladatok a tanult elemzési módszerek segítségével Elméleti (teszt) kérdések az órák anyagából 2. félévvégi zh (25 pont) – április 29. Esszé kérdések az órák anyagából

2 Felhasználható irodalom
A felkészüléshez elsősorban a gyakorló feladatsor és az órai jegyzet ajánlott Gyakorló feladatsor letölthető lesz: Nemes Nagy, J. (szerk.) (2005): Regionális elemzési módszerek, Regionális Tudományi Tanulmányok, 11. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA–ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest 284 p. Letölthető: 2

3 A regionális elemzések információs forrásai
dr. Jeney László egyetemi adjunktus Regionális és környezeti elemzési módszerek I. BME Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak (MSc) 2013/2014, II. félév BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék

4 Legfőbb területi adatforrások
Önálló, célzott adatgyűjtés „Készen kapott” adatbázisok Népszámlálások: Statisztikai évkönyvek: országos évkönyv, Területi Statisztikai Évkönyv, megyei statisztikai évkönyvek T-STAR (Település Statisztikai Adatbázis Rendszer) 1970-től üzemszerű, 1990-től nagyobb részletesség (700 változó) TeIR Tudományos becslések (pl. történeti adatforrások), Internet Nemzetközi adatbázisok (EU–EuroStat, ENSZ, OECD, Világbank, IMF stb.): ezek forrásai is gyakran az országos hivatalos statisztikák 4

5 A „jó” területi adatbázis
Megbízható, ellenőrzött forrásból származik a feladatra „akkreditált” adatszolgáltatóktól származik tudományosan korrekt adatfelvételi módszerekkel készült Utólagosan nehéz ellenőrizni (hit kérdése), csak a durva hibák szűrhetők ki, reprezentativitás Egyértelmű, világos tartalmú indikátorokból áll (városlakók aránya, jövedelem) Területileg egyértelműen lokalizáltak a jellemzők (Stockholm) Nem mindig tökéletes: vállalatokat hova kössük: eladás helye, székhely–telephely Teljes Lehetőleg minden elemzésbe vett indikátor minden területegységre rendelkezésre áll Alapadatokat (is) tartalmaz (GDP/fő helyett GDP és népesség) Ezekből számított, származtatott, aggregált indikátorok képezhetőek Összehasonlításokra is lehetőséget ad Keresztmetszeti és időbeli Áttekinthető, kezelhető méretű 5

6 A népszámlálások területi adatbázisai
Rendszeresen ismétlődik Társadalomstatisztikai állapotfelvétel Demográfiai helyzet Lakó- és munkahely Iskolázottság Háztartási és családi összetétel Foglalkoztatási viszonyok Élet- és lakáskörülmények Teljes körű Számszerű Országosan összesített adatok 6

7 Népszámlálások kialakulása
Legősibb statisztikai adatgyűjtés Kína (i. e. 2238), Római Birodalom (Biblia) Középkor: írásbeliség, állami bürokráciák átmeneti visszaszorulása (XIV–XVI. sz.: itáliai városállamok, német fejedelemségek) Első mai értelemben vett: Francia-Kanada (Québec): 1665 1749 Svédország finn területei vagy 1787: Spanyolország XVIII–XIX. sz.: felvilágosodás, polgárosodás, modern államszervezet: lehetséges és szükséges Modern statisztikai tevékenység kezdete (állami statisztikai szervezetek) 7

8 Népszámlálások Legtöbb országban kérdőíves felmérés (összeírás)
Népszámlálási kérdőívek (összeíróívek) Szakmai fórumok javasolják, kormányszervek jóváhagyják Lakóhelyen és/vagy tartózkodási helyen Módja Egységes kiképzett kérdezőbiztosok (számlálóbiztosok, összeírók) Postai kézbesítés, önálló kitöltés, visszajuttatás Kombinálhatják más hivatalos adatforrásokkal Skandináv országok csak a hiv. adatforrások (regiszter adatok): szűkebb adattartalom Kiemelkedő jelentőség: legalapvetőbb információforrás Felhasználás: Államigazgatás Társadalomtudományi kutatások 8

9 1. Teljeskörűség Összes lakosra Valójában nem lehet 100%-os
Ilyen még a népesség-nyilvántartás is (BM Kp-i Nyilvántartó és Választási Hiv.): nem, kor, állampolgárság, családi állapot, bejelentett lakcím (állandó népesség) Többi esetben néhány ezres minta Valójában nem lehet 100%-os 2% kimaradhat: szélső helyzetűek (legalacsonyabb és legmagasabb státuszúak) Lehet kettőződés is (több lakcím, pontatlan adatfelvétel) 9

10 2. Egyidejűség Eszmei időpont
Adatfelvétel hossza valójában néhány naptól néhány hétig terjed 10

11 3. Rendszeres ismétlődés
Leghosszabb idősorok Történeti jellegű kutatások számára megkerülhetetlen Felmért adatok köre változhat Gazdasági, technikai fejlődés Életmód, szokások Társadalmi tagozódás Intézményrendszer Társadalmi információk iránti igény Költségvetési támogatás Magyarország Írni-olvasni tudás 1960-ig Lakások árammal való ellátottsága 1930–1980 11

12 4. Egységes tematika, módszerek
1872 óta viszonylag egységes 1950-es évektől ENSZ ajánlás (alig változott) Teljeskörűség Egyidejűség (népszámlálási fordulók dekádok szerint, pl. 1990: 1985–1994) Felvett adatok egyedi és személyes jellege Földrajzilag jól meghatározott terület Kormányzati finanszírozás 10 éves népszámlálási ciklusok Nemzetközi összehasonlításra leginkább alkalmasak (egységesség, sok ország) Európai Unió (Eurostat) harmonizációs törekvései Tagországok egységes népszámlálási adattára, 1996 Mo: 2000 helyett 2001 12

13 Magyarországi népszámlálások
Első teljes körű: II. József (1784 – 1787) korábban csak részleges, töredékes Részösszeírások: 1805, 1820, 1838, 1850, 1857 Kiegyezés: modern államiság – 1870 Ezt követően 10 évenként 14 alkalommal Nemzetközi gyakorlatban igen ritka Eszmei időpont jan 1 (KSH statisztikai évkönyvek éves állapot adatai dec 31) Mikrocenzusok: 2%-os mintán (1963, 1968, 1973, 1984, 1996) területi elemzésre kevésbé alkalmas 1980-tól KSH (vagy jogelődje) szervezi Helyhatóságok segítségével 1970-től egy személyek, lakások, intézeti háztartások Adatközlés megtagadása, hamis adatok szabálysértés Személyiségi jogok (1941-es németség) 2001-től név és cím nélkül, fogyatékosság, vallás, anyanyelv, nemzetiség esetében önkéntesség (nemzetközileg is újdonság) Magyarázó részek (pl ig nemzetiség = anyanyelv) 13

14 T-STAR TelepülésStatisztikai AdatbázisRendszer KSH
(1977-től üzemszerű) 1990-től évenként legnagyobb területi részletezettség ma kb. 700 változó BP-STAR: Bp. kerületei külön adatbázisban MR-STAR – Megyei-Regionális Statisztikai AdatbázisRendszer 14

15 TeIR VÁTI Országos Területfejlesztési és területrendezési Információs Rendszer A TeIR főbb adatcsoportjai Demográfia Társadalom, munkanélküliség Gazdaság (ipar, mezőgazdaság, idegenforgalom) Lakosság és vállalkozások jövedelme Műszaki infrastruktúra hálózatok nyomvonalai, ellátottság Területhasználat Természeti adottságok és a környezet állapota A területrendezés és –fejlesztés jogi eszközeinek, határozatoknak, döntéseknek főbb adatai Önkormányzatok gazdálkodása A területfejlesztés pénzügyi eszközei forrás és felhasználás adatai Területi és települési koncepciók, tervek, programok A területfejlesztésben és –rendezésben érintett szervezetek adatai Az EU regionális adatai 15

16 Egyéb területi adatbázisok
Történeti adatforrások: populstat, GGDC Uniós adatbázisok: Eurostat – Regio adatbázis Egyéb hivatalos adatbázisok: pl. önkormányzatok Óvatosan „keverni”: pl. munkanélküliség (népszámlálás, minisztérium, ÁFSZ, KSH, ILO) Saját gyűjtések: pl.: menetrendek, Global500, 16


Letölteni ppt "Regionális és környezeti elemzési módszerek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések