Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az irodalomtudomány alapjai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az irodalomtudomány alapjai"— Előadás másolata:

1 Az irodalomtudomány alapjai
Anglisztika alapszak Germanisztika alapszak Szerda Gólyavár A

2 Műfajelméleti bevezető
műnem műfaj gör. γένος (genosz) gör. ειδος (eidosz) lat. genus lat. species (m. ,faj’) (m. ,fajta’) relácionális fogalompár ang. ‚genre’ - ‚kind’, ‚species’, ‚type’, ‚form’, esetleg ‚mode’ vagy ‚mood’ fr. ,genre’ - ‚espèce’ ném. ,Naturform’, ‚Grundgattung’, ‚Einstellung’ - ‚Gattung’, ‚Art’

3 Műfajelméleti bevezető
Szövegek tipologizálása - Szövegelmélet/szövegtipológia, műfajelmélet - szövegcsoportok létrehozása bizonyos általános jegyek alapján Klaus Hempfer: műfajelméleti koncepciók - antropológiai (J.W. Goethe: Naturformen der Dichtung) - produkcióesztétikai - kommunikatív jelleg

4 Műfajelméleti bevezető
Műnem (átfogó kategória) - líra, dráma, epika Műfaj (szűkebb kategória) - líra: pl. dal, elégia, epigramma, himnusz, óda, szonett - dráma: pl. tragédia, komédia, modern abszurd dráma - epika: pl. eposz, mese, novella, regény

5 Műfajelméleti bevezető
„Műfaji” rendszerezés Platón: Az állam – művészet = ,a világ imitációja’ Arisztotelész: Poétika - gör. mimézisz - ,utánzás’ - beszédmód: - genus narrativum - genus dramaticum - genus mixtum

6 Műfajelméleti bevezető
Arisztotelész: Poétika „Az eposzírás, a tragédiaköltészet, a komédia, a dithürambosz-költészet s a fuvola- és lantjáték nagy része, egészében véve mind utánzás” (47a). „Három tekintetben különböznek egymástól: más eszközökkel, mást és máshogyan – tehát nem ugyanazon a módon – utánoznak”. (47a)

7 Drámaelméleti bevezető
gör. dráma – ,tett’, ,cselekedet’, ,tennivaló’, ,kötelesség’ - ang. drama - ném. Drama - fr. drame - ol. dramma

8 Drámaelméleti bevezető
Arisztotelész – Poétika (6. fej.): tragédia-elm. - identifikációs séma gör. phobosz gör. eleosz gör. katharzisz B. Brecht: - identifikációs séma megtörése: ,episches Theater’ (,Verfremdungseffekte’ = V-Effekte)

9 Drámaelméleti bevezető
Arisztotelész – Poétika (6. fej.): A dráma kvalitatív elemei: 1./ gör. mítosz 2./ gör. ethe (e.sz. éthosz) 3./ gör. lexisz 4./ gör. opszisz 5./ gör. dianoia 6./ gör. melopoiía

10 Drámaelméleti bevezető
mítosz – éthé – diánoia amelyeket ábrázolnak lexisz – opszisz – melopoia az ábrázolás eszközei

11 Drámaelméleti bevezető
Arisztotelészen alapuló vizsgálati szempontok: 1./ gör. mítosz - ,történet’, ,elbeszélés’ 2./ gör. ethe (sg. ethosz) – lat. ,figura’ - karakter - típus - individuum - figura-konstelláció - quantitatív – frekventális/marginális - qualitatív – pl. foglalkozás, státusz

12 Drámaelméleti bevezető
- típus: Commedia dell’ arte Pantalone

13 Drámaelméleti bevezető
- típus: Commedia dell’ arte Dottore

14 Drámaelméleti bevezető
- típus: Commedia dell’ arte Capitano

15 Drámaelméleti bevezető
- típus: Commedia dell’ arte Brighella

16 Drámaelméleti bevezető
- típus: Commedia dell’ arte Arlecchino

17 Drámaelméleti bevezető
- típus: Commedia dell’ arte Pulcinella

18 Drámaelméleti bevezető
- Figura-jellemzés: - figurális - auktoriális - implicit - explicit

19 Drámaelméleti bevezető
3./ gör. lexisz - ,beszéd’, ,nyelv’ - dialógus (gör. dialogosz) - sztichomítia (gör. sztichosz mítosz) - monológ (gör. monosz logosz) - reflexív-m., konfliktus-m. stb. - lat. ad spectatores - fr. á part - kórus (gör. chorosz) - teichoszkópia (gör. szkopein, ném. Mauerschau)

20 Drámaelméleti bevezető
4./ gör. opszisz - (szín)tér-konstrukciók - lokalizációs technikák - színpadformák

21 Drámaelméleti bevezető
Görög amfiteátrum

22 Drámaelméleti bevezető
Középkori színpad (pl. kocsiszínpad)

23 Drámaelméleti bevezető
Passiójáték

24 Drámaelméleti bevezető
Az „eredeti” Globe

25 Drámaelméleti bevezető
Drezdai udvari színház alaprajza

26 Drámaelméleti bevezető
Keretszínpad – ném. Guckkastenbühne, ang. picture-frame stage

27 Drámaelméleti bevezető
19./20. század

28 Drámaelméleti bevezető
A dráma strukturális tagolása Külső szerkezet jelenet szín felvonás Belső szerkezet - hármas tagolás - ötös tagolás

29 Drámaelméleti bevezető
expozíció (ném. Exposition / ang exposition/introduction bonyodalom (ném. steigende Handlung /ang rising action) tetőpont /sorsfordulat (ném. Höhepunkt der Handlung/Wendepunkt/Peripetie/ ang. climax/crisis/turning point ) „leszálló cselekmény, a feszültség csökkenése/késleltetés” (ném. fallende Handlung /ang. falling action ) Megoldás,: katasztrófa (ném. Lösung/Katastrophe / ang. catastrophy)


Letölteni ppt "Az irodalomtudomány alapjai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések