Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A landscape urbanism-tól az ecological (landscape) urbanism- ig Diszciplinák, intézmények, koncepciók, projektek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A landscape urbanism-tól az ecological (landscape) urbanism- ig Diszciplinák, intézmények, koncepciók, projektek."— Előadás másolata:

1 A landscape urbanism-tól az ecological (landscape) urbanism- ig Diszciplinák, intézmények, koncepciók, projektek

2 Landscape Urbanism – Urbanised landscape Lépték, méret, módszerek, beavatkozás Diszciplinák, egyetemek, diskurzusok „harca” ETH, Princeton, Harvard

3 http://www.gsd.harvard.edu/cgi-bin/courses/index.cgi http://ecologicalurbanism.gsd.harvard.edu/conference.php

4 A menetrend Az urbanism-tól a landscape urbanism-on át az ecological urbanism-ig Az ökológiai diskurzus, McHarg, Peter Buchanan. Ten Shades of Green Az ökológiai urbanizmus fogalmának bevezetése, intézményesülése A konferencia és a kötet bemutatása Mostafavi pályája, könyvei (David Leatherbarrow-val) és bevezetője Közösségi és urbanisztikai projektek (válogatás)

5 2011.11.30. MODERN UTÁN? - ECOLOGICAL URBANISM PROJEKT Ecological Urbanism komplex projekt, tematikus év a Harvard University Graduate School of Design szervezésében (dékán: Mohsen Mostafavi) Konferencia + Blog + Honlap + Kiállítás + Könyv + tematikus nap a velencei biennálén +...

6 Konferencia 2011.11.30. MODERN UTÁN? - ECOLOGICAL URBANISM PROJEKT

7 Konferencia 2011.11.30. MODERN UTÁN? - ECOLOGICAL URBANISM PROJEKT Időpont: 2009. április.3-5. Helyszín: Harvard Graduate School of Design program: Rem Koolhaas, Homi Bhabha (posztstrukturalista teoretikus) vitája: “Manhattan is dead” “Good cities are like French cheeses... the worst they smell the better they are.” Lagos projekt ZEDFactory (UK) Building a Zero Carbon Future Today Andrea Branzi (IT) The Weak Metropolis

8 Konferencia 2011.11.30. MODERN UTÁN? - ECOLOGICAL URBANISM PROJEKT program: Panel 1: Productive Urban Environments (Michelle Addington, Dorothée Imbert, Mitchell Joachim, Nina-Marie Lister) Panel 2: Curating Resources (Pierre Bélanger, Dilip da Cunha, Herbert Dreiseitl) Panel 3: Mobility, Infrastructure and Society (Andrés Duany, William J. Mitchell,Federico Parolotto, Niels Schulz) Panel 4: Ecologies of Scale (Stefano Boeri, Walter Hood, Susannah Hagan,Wooyoung Kimm) Panel 5: Engineering Ecology (Iñaki Ábalos, Mahadev Raman, Matthias Schuler) Kerekasztal :What next? (John Bela, Gareth Doherty, Susan Fainstein, Chuck Hoberman, Chris Reed, Daniel Schrag, Thomas Schroepfer, Sissel Tolaas, Christian Werthmann, Kongjian Yu )

9 Videó+Blog+Honlap 2011.11.30. MODERN UTÁN? - ECOLOGICAL URBANISM PROJEKT Az egész konferencia megnézhető internetes videón! http://ecologicalurbanism.gsd.harvard.edu/conference.php Blog http://gsd-ecologicalurbanism.blogspot.com/ A konferencia történéseit követi, sok információ az előadásokról Honlap http://ecologicalurbanism.gsd.harvard.edu/ Összefoglaló információk Videók a konferenciáról Fórum + twitter, facebook, flickr (képek!)

10 Kiállítás 2011.11.30. MODERN UTÁN? - ECOLOGICAL URBANISM PROJEKT

11 Kiállítás 2011.11.30. MODERN UTÁN? - ECOLOGICAL URBANISM PROJEKT 2009. 05. 17-30. “ A central aim of this exhibition is......to provoke discussions on the ecologies of urbanism as a way of addressing sustainability at urban scales”

12 Könyv 2011.11.30. MODERN UTÁN? - ECOLOGICAL URBANISM PROJEKT Szerkesztette: Mohsen Mostafavi és Gareth Dorethy Harvard University Garduate School of Design Lars Müller Publishers 2010. 655 o.

13 Mohsen Mostafavi Iráni származású amerikai építész és tanár. Az AA-n végzett 1976-ban, majd az essexi és cambridge-i egyetemen az ellenreformáció várostörténetével foglalkozott. Jelenleg a Harvard Egyetem professzora és dékánja, korábban a Cornellen és az AA-n tanított. Könyvei (David Leatherbarrow-val közösen) On weathering: the life of buildings in time: az épületek élete az időben. A körülmények, az időjárás, a klíma változásai. Korosodás, öregedési képesség. Karbantartás, pusztulás és felújítás. Filozófiai és etikai implikációk Surface Architecture: a formálás, felöltöztetés, homlokzat, bőr változásai

14 Könyv 2011.11.30. MODERN UTÁN? - ECOLOGICAL URBANISM PROJEKT Kulcsfogalmak, alapvetések (előszó): A fenntartható építészeti tervek mára a mainstream részét képezik, az építészeti minőség és a fenntarthatóság mára összemérhető jelentőségűvé váltak, ami folyamatos konfliktusokhoz vezet Az eddig megvalósult fenntartható projektek javarészt egy ház léptékében mozogtak, hiányzik a városi léptékű eszközrendszer, a kötet célja ezen hiány betöltése “ecosophy” - környezeti, közösségi, és szubjektív elemekre bontott értékrendszer (Félix Guattari – Three Ecologies) ökologikusság nem egy teljesítendő elem, hanem olyan szilárd kiindulópont, amire alapozva megváltozik az egész tervezési habitus Az eszköztárnak szükségszerűen interdiszciplinárisnak kell lennie, felhasználva a város meglévő elemeit

15 Mostafavi, Ecological Urbanism A globális környezeti problémák és az erőforrások végessége által felvetett problémák igénylik az elméleti orientáltságú tervezői innovációt, kísérletezést. A fennálló viszonyokat meghaladó urbanizmushoz olyan új érzékenységre van szükség, amely képes feldolgozni az ökológia és az urbanizmus feszültségteli viszonyát és reagálni tud rá. Ez az ökológiai urbanizmus sajátos területe.

16 Három narratíva Iraki olajháború és a kanadai Alberta olajbombája A legnagyobb magánbefektető felhőkarcoló lakosztálya Mumbaiban. A városi kertművelés mint közösségi terápia eszköze Liverpoolban.

17 Felix Guattari (1930-1992) Háromfajta ökológia Ecozófia Környezet Szociális kapcsolatok Emberi szubjektivitás: az egzisztencia territóriumai Az etikai és esztétikai dimenzió fontosságának hangsúlyozása F

18 Körvonalazási kísérlet Az ökológiai urbanizmus a tervezési gyakorlat nem teljességgel új és pontosan körülhatárolható módja, hanem a régi és új módszerek, eszközök és technikák sokféle válfaját alkalmazza annak érdekében, hogy az urbanizmus ökológiai szempontokkal átitatott, diszciplinák közötti és együttműködésen alapuló megközelítésmódját alakítsa ki. Miközben a jelen és a jövő városáról való gondolkodáshoz általában véve is elengedhetetlen a tervezés-kutatás (a tervezést megalapozó kutatások különböző válfajai közötti együttműködés (collaborative mode), Az ökológiai urbanizmus, mint a diszciplinák határain túllépő megközelítésmód (transdisciplinary approach) legalábbis a lehetőségek szintjén, érettebb eszközöket bocsájt a tervezők rendelkezésére, hogy megfelelő válaszokat tudjanak adni a városi környezet adta kihívásokra.

19 Projektek Promenade Plantée in Paris, the precursor of the High Line in New York City Downs view competition in Toronto, and the Forum area of the North East Coastal Park project in Barcelona, designed by Ábalos and Herreros, which combines infrastructure and public space by juxtaposing a municipal waste- management complex with a new waterfront beach on the site of an artificial landfill. the unbuilt competition entry for the Parc de la Villette by OMA

20 The Promenade plantée or the Coulée verte (French: green course) is a narrow, 4.7 km parkway in the 12th arrondissement of Paris, France.Frenchparkway12th arrondissementParis France

21 Intenzitás és kiterjedés A sűrűség, besűrítés fontossága a városokban, amelyhez a köz és magánszektor szorosabb együttműködésére van szükség. Az etikai-esztétikai elvre alapozott, hosszútávú közpolitika ezért a képzelőerő nagyobb mozgósítását igényli (olyan tényezőkkel kapcsolatban, mint a sűrűség, használat, infrastruktúra, biodiverzitás). A közszféra, nyilvános szektor elődleges, irányító felelőssége, hogy mérlegelje e tényezők alternatív megközelítéseit. Az ökológia léptéke és hatóköre túllépi a város területét. Regionális, holisztikus megközelítésmód, nem szokványos megoldások.

22 Példa: A szemét, a hulladéktermelés Nápolyban a kérdés felszínre jutott, láthatóvá vált. Ha nem vesszük tekintetbe konkrét és metaforikus értelemben a kultúránk által termelt szemetet, akkor elmulasztjuk a szembenézést azzal, amit ez a szemét rólunk közöl. New York hatalmas étvágya gyorsan fogyasztható, eldobható csomagolással magunkkal vihető élelemre. Erről készült statisztikák ijesztő mértékben mutatná a fogyasztás és a hulladék közötti összefüggést. But this interrelation can also be seen as an ethico- aesthetic, cultural, and environmental project, an opportunity based on viewing the garbage as a measure of who we are, rather than as yet another difficulty, a hindrance to be overcome technically.

23

24 Nem csak a szemét kezelésére és újrahasznosítására kell új utakat, módszereket találnunk, hanem ki kell értékelni a jelenség szélesebb, kultúránkat és személyes életvitelünket érintő jelentéseit is. Vagy például milyen élelmeket és milyen módon fogyasztunk? Szemtanúi vagyunk az élelemtermelés olyan új módjai iránt feltámadt érdeklődésnek, amely közelebb van a városokhoz vagy egyenesen a városokon belül zajlik. A városi mezőgazdaság mint egyfajta válasz.

25 A gyorsan növekvő városok problémája és tanulságai Miközben a fejlődő országok ellenőrizhetetlen gyorsasággal növekvő városai, Rio de Janeiro favelái vagy Lagos piacai súlyos problémákat vetnek fel, arra is példaként szolgálnak, hogyan hoznak létre egyfajta belső, informális termelési logikát. Az alulról induló informális és a felülről induló stratégiai beavatkozások kombinálására van szükség. Sok afrikai város informális fejlődése a polgárokkal együtt folytatott, részvételükön alapuló tervezés fontosságára hívja fel a figyelmet. Ez az alulról induló, a bevett jogi és szabályozási kereteken kívül működő urbanizmus gyakran eredményez új és szellemes megoldásokat. (Vö. az ETH-n folyó, illetve az ETH-ra koncentrált ezirányú kutatásokat: Urban Think Tank, Angelil és munkatársai Addis Ababa vizsgálatai és könyve)

26 A nagy Párizs terv A konkrét döntéseket megelőző ötletpályázat során feltárták a régió fizikai fejlesztésében rejlő tervezési lehetőségeket. Ez az elvi szintű tervezés elengedhetetlenül szükséges olyan radikális fejlesztéspolitikai döntések meghozatalához, amelyek a térbeli adottságok és gyakorlatok elképzelt és anticipatorikus formáira támaszkodnak. Az átfogó terv kulcsfontosságú eleme a mobilitás és infrastruktúra gyakorlati szükségességének és széleskörű lehetőségeket megnyitó voltának hangsúlyozása. Egy olyan, Párizs közigazgatási határát 145 km hosszan körbefogó automatizált metróvonalról van szó, amely összekapcsolja egymással az üzleti központokat és a szuburbánus területeket valamint kapcsolatot biztosít a városközpont felé.

27

28

29

30 Rugalmasság, a stratégiák váltogatása A jelenségek sokfélesége és összetettsége az ökológiai urbanizmustól változatos megközelítéseket igényel. Rögzített szabályszerűségek helyett olyan rugalmasan alkalmazható elvekre, eljárásokra van szükség, amelyek képesek alkalmazkodni az adott helyszín körülményeihez és feltételeihez. A konfliktusokkal, feszültségekkel való szembenézés. A társadalmi és térbeli demokrácia elősegítése, fejlesztése egy élvezhetőbb (!) jövő érdekében (more pleasurable future). Ez az ökológiai urbanizmus kihívása, de ígérete is..

31 2011.11.30. MODERN UTÁN? - ECOLOGICAL URBANISM PROJEKT 118, a tematikus év által érintett témákkal, ökologikus városfejlesztéssel foglalkozó esszé projekt gyűjteménye. Szerzők, építészek: Könyv

32 A könyv 2011.11.30. MODERN UTÁN? - ECOLOGICAL URBANISM PROJEKT Tartalmi rész: az esszék, projektek az alábbi kulcsszavak köré rendeződnek: Anticipate Collaborate Sense Curate Collaborate Produce Interact Mobilize Measure Collaborate Adapt Incubate “Collaborate” fejezetek kiegészítő tudományágak (társadalomtudomány, közgazdaságtan, történész, stb. ) kévpiselői által írt esszék


Letölteni ppt "A landscape urbanism-tól az ecological (landscape) urbanism- ig Diszciplinák, intézmények, koncepciók, projektek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések