Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ÚTKÖZBEN – A BME Kutatóegyetemi pályán”, Konferencia, 2011. június 21. Új esélyek a BME számára az európai kutatáspolitikában dr. Siegler András igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ÚTKÖZBEN – A BME Kutatóegyetemi pályán”, Konferencia, 2011. június 21. Új esélyek a BME számára az európai kutatáspolitikában dr. Siegler András igazgató."— Előadás másolata:

1 „ÚTKÖZBEN – A BME Kutatóegyetemi pályán”, Konferencia, 2011. június 21. Új esélyek a BME számára az európai kutatáspolitikában dr. Siegler András igazgató Európai Bizottság

2 „ÚTKÖZBEN – A BME Kutatóegyetemi pályán”, Konferencia, 2011. június 21. A Közös Stratégiai Keret (CSF) KTFD Keret- program ( €53 Bn) + CIP (€3.6 Bn) + Európai Innovációs és Technológiai Intézet (€309 million) 2007-2013 Közös Stratégiai Keret (CSF) (€ ???) 2014-2020 Innovációs Unió Strukturális Alapok (€86 billion) KFI, vállalkozásfejl., IKT, HR (2007-2013) SA (€???) EU2020 Kohéziós politika MFF (június 29.) +

3 „ÚTKÖZBEN – A BME Kutatóegyetemi pályán”, Konferencia, 2011. június 21. SZAKPOLITIKAI MEGALAPOZÁS  Európa 2020: cél az intelligens, fenntartható és befogadó növekedés. Megvalósítás a szakterületek zászlóshajó kezdeményezésein keresztül. Pl.: -Innovációs Unió -Erőforrás-hatékony Európa -Iparpolitika a globalizáció korában -Európa digitális útiterve (Digital agenda for Europe) -…  Green Paper: „Towards a CSF for EU R&I funding”  Szakpolitikai Fehér Könyvek. Pl.: Közlekedés Fehér Könyv: „Towards a single European transport area”

4 „ÚTKÖZBEN – A BME Kutatóegyetemi pályán”, Konferencia, 2011. június 21. INPUTOK A KÖZÖS STRATÉGIAI KERETHEZ (Lehetőség az érdekkifejezésre!) A 7. KP közbenső értékelése (Tanács, EP) CSF ex-ante hatáselemzése (Tanács, EP) Az EB által kidolgozott technológiai tervek (pl. Energia: SET-PLAN, Közlekedés: STTP) (Tanács, EP) A társadalmi-gazdasági érdekhordozók víziós papírjai és útitervei (pl. az Európai Technológiai Platformok Stratégiai Kutatási és Innovációs Útitervei) CSF Zöld könyv konzultációk (Június 10-én zárult) Az EU tagországok, illetve a köz- és a magánszféra intézményeinek pozíciós papírjai ERAC, ERIAB tanácsadó testületek állásfoglalása CSF tematikus viták (2011 június-július)

5 „ÚTKÖZBEN – A BME Kutatóegyetemi pályán”, Konferencia, 2011. június 21. A Közös Stratégiai Keret (CSF) lehetséges felépítése Válaszok a társadalmi kihívásokra * („Grand Challenges”) Egészségügy, népmozgalom és jólét Élelmiszer-biztonság és fenntartható bio-erőforrások Biztonságos, tiszta és hatékony energia Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés Erőforrás-hatékonyság és éghajlati kihívások Befogadó, innovatív és biztonságos társadalom * Az EIT KIC-ek és a JRC bevonásával A versenyképesség megalapozása („Enablers”) Vezető szerep az alaptechnológiákban (Infokommunikáció, Nano-, anyag- és gyártástechnológiák, Biotechnológiák, Űrtechnológiák) A KKV-k innovációs potenciáljának megalapozása A kockázati tőke szerepvállalása Kiválóság a tudományban Felfedező kutatások (ERC, FET) Készség- és karrierfejlesztés (Marie Curie) Kiemelt kutatási infrastruktúrák Egységes szabályok és finanszírozási eszközök

6 „ÚTKÖZBEN – A BME Kutatóegyetemi pályán”, Konferencia, 2011. június 21. A CSF és a BME KE program lehetséges tematikus kapcsolódásai CSF tervezetBME KE program Orvos-egészségügy (pl. e-Health)Egészségvédelem; Intelligens környezetek Fenntartható bio-erőforrásokBiotechnológia Biztonságos, tiszta és hatékony energia Fenntartható energetika Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés Járműtechnika, közlekedés és logisztika; Intelligens környezetek Erőforrás-hatékonyság és éghajlati kihívások Anyagtudomány; Környezetvédelem; Intelligens környezetek Megalapozó (enabling) technológiák (info-, nano-, bio-) Biotechnológia, e-technológiák, nanotechnológia és nanofizika

7 „ÚTKÖZBEN – A BME Kutatóegyetemi pályán”, Konferencia, 2011. június 21. A CSF innovációs dimenziója (fokozatos bevezetés már az FP7 2012-13-as munkaprogramjaiban) „proof-of-concept” aktivitások demonstrációs projektek piaci felvevőképességet erősítő akciók a szabványosítás, műszaki szabályozás és az innovációt támogató közbeszerzés támogatása innovatív pénzügyi technikák (financial engineering) Technológiai Platformok, szerződéses PPP-k és a Közös Technológiai Kezdeményezések (JTI) erősítése

8 „ÚTKÖZBEN – A BME Kutatóegyetemi pályán”, Konferencia, 2011. június 21. Demand side measures & public procurement EIB loans in support of industrial innovation Research activities Clean Sky JTI (repüléstechnika) Fuel cells and Hydrogen JTI Innovative Medicines JTI ARTEMIS JTI (beágyazott rendszerek) ENIAC JTI (nanotechnológia) European Green Cars PPP („zöld” közúti közlekedés) Factories of the Future PPP Energy Efficient Buildings PPP Internet of the Future PPP A CSF előképei: Közös Technológiai Kezdeményezések/PPP-k

9 „ÚTKÖZBEN – A BME Kutatóegyetemi pályán”, Konferencia, 2011. június 21. TIME SCHEDULE (TENTATIVE) 29 June 2011: COM adopts proposal on the Multiannual Financial Framework (MFF) 30 Nov. 2011: COM adopts legislative package for the CSF for R&I 5 Dec. 2011: 1st Innovation Union convention 6 Dec. 2001: Competitiveness Council: presentation, first discussion 2012-early 2013: Council and European Parliament deliberations 1st semester 2013: EP and Council decisions

10 „ÚTKÖZBEN – A BME Kutatóegyetemi pályán”, Konferencia, 2011. június 21. HU - Hungary at GlanceCountry Profile IndicatorsHU - HungaryEU-27* 0,97%1,83%N/A0,40% 4.436 (1,66%) 266.508 1.001,20 (1,13%) 88.296 917 (1,55%) 59.200 144,05 (0,79%) 18.262,9720,7%21,6%14,4%20,7% 788 (1,54%) 51.280 133,04 (0,80%) 16.578,15 98 (12,44%) 9.383 (18,30%) 182 (23,10%) 8.845 (17,25%) 31,07 (23,35%) 2.207,73 (13,32%) Magyarország a 7. Keretprogramban Forrás: Innovation Union Competitiveness Report 2011

11 „ÚTKÖZBEN – A BME Kutatóegyetemi pályán”, Konferencia, 2011. június 21. HU - most active FP7 research priority areas by EC contribution granted to the research projects FP7 Priority Area Number of Grant holders % of all HU grant holders EC contribu- tion (M€) % of total EC contri- bution to HU ICT9814,4%21,7719,1 % Energy233,4%7,426,5 % NMP405,9%7,346,4 % Forrás: Innovation Union Competitiveness Report 2011

12 „ÚTKÖZBEN – A BME Kutatóegyetemi pályán”, Konferencia, 2011. június 21. Legal name No. of parti- cipations % of all HU grant holders EC contribution (M euro) % of total EC contri- bution to HU grant holders BME648,12%12,839,64% ELTE232,92%6,655,00% NIH (NKTH)283,55%5,784,34% MTA SZTAKI182,28%5,704,29% DEBRECENI EGYETEM 283,55%5,223,93% Most active HU organisations in terms of EC contribution to FP7 projects Forrás: Innovation Union Competitiveness Report 2011

13 „ÚTKÖZBEN – A BME Kutatóegyetemi pályán”, Konferencia, 2011. június 21. Country Profile Indicators HungaryEU-27 **GERD as % of GDP0,97%1,83% Rank in EU-27 Innovation scoreboard (2010) 21st - Below EU-27 average - Moderate Innovator Nr. of FP7 applicants (% EU-27) 4.436 (1,66%) 266.508 Success rate FP7 applicants20,7%21,6% Success rate FP7 EC contribution 14,4%20,7% Nr. of FP7 grant holders (% EU-27) 788 (1,54%) 51.280 EC contribution to FP7 grant holders (% EU-27) in M€ 0,8% 133,04 16.578,15 Nr. of FP7 coordinators (% of grant holders) 98 (12,44%) 9.383 (18,30%) Nr. of FP7 SME grant holders (% grant holders) 182 (23,10%) 8.845 (17,25%) EC contribution to FP7 SME grant holders in EUR million (% of grant holders) 31,07 (23,35%) 2.207,73 (13,32%) Forrás: Innovation Union Competitiveness Report 2011 HUNGARY in FP7

14 „ÚTKÖZBEN – A BME Kutatóegyetemi pályán”, Konferencia, 2011. június 21. Megállapítások A 7KP-ban a sikeresség a nemzeti K+F ráfordításokkal korrelál. A kutatói bérszínvonal-beli különbség magyarázza az alacsonyabb részvételenkénti finanszírozást. A nemzeti KFI rendszerek nem eléggé veszik figyelembe az EU KFI politikáját és programjait. A felzárkózás időigényes és nem függetleníthető az általános társadalmi-gazdasági-kulturális felzárkózástól. A csatlakozást óhatatlanul átmeneti visszaesés követi (nehezebb feltételek). A kutatói és vállalati beágyazódás az EU-s hálózatokba fokozatos. Szakterületenként eltérő hazai érdekek lehetnek a KP-ban A kohéziós politikával összhangban megfontolandó az EB „Smart specialisation” ajánlása Az EB várhatólag a KFI kapacitásokat növelő intézkedéseket fog javasolni (pl. NCP hálózatok, ERA-Net akciók, Foresight, kutatóképzés integrált projektekben) Az EB a Nemzeti Reformprogram felülvizsgálatakor a KFI politikát és az innovációs teljesítményt is értékeli.

15 „ÚTKÖZBEN – A BME Kutatóegyetemi pályán”, Konferencia, 2011. június 21. Ajánlások Önálló stratégia szükséges a Keretprogram részvétel növelésére országos és kutatóegyetemi szinten is. Fokozott figyelem az érdekérvényesítésre, EU-s döntéselőkészítésre, világos célok kijelölése a KP egyes fejezeteiben. Érdekartikuláció az EU-s döntéselőkészítés minden szintjén (PC-k, ERAC, CC, AG-k, PPP GB-k, ETP-k, …) – hazai elemzői háttér megléte és a hazai szereplők ismerete döntő. Az erősségekre építő és a kapacitásokat célzottan fejlesztő hazai KFI politika megléte alapvető. A globális és európai kutatói és üzleti kapcsolati háló fejlesztése döntő. A sikeres kutatók vállaljanak EU-s pályázatértékelést is. A Nemzeti Kapcsolattartók és a Nemzeti Tech. Platformok vegyenek részt EU-s hálózatokban és Tech. Platformokban Koncentrált lobbizás a lehetséges KFI kristályosodási pontok Magyarországra hozásáért. Pl. tudományos központok és I/S-k, KIC-ek. (Jó példa: ELI) Komplementer és összhangban lévő nemzeti KFI és kohézós politika: az EB a jövőben jobban támogatja és egyben elvárja. Lobbizás a tematikus programokban a hazai adottságoknak jobban megfelelő témákért (földrajzi, gazdasági, kulturális, társadalmi specifikumok szerint)

16 „ÚTKÖZBEN – A BME Kutatóegyetemi pályán”, Konferencia, 2011. június 21. További információ: http://ec.europa.eu/rese arch/innovation-union Innovációs Unió honlap Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„ÚTKÖZBEN – A BME Kutatóegyetemi pályán”, Konferencia, 2011. június 21. Új esélyek a BME számára az európai kutatáspolitikában dr. Siegler András igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések