Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

műegyetemi tanársága ( )

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "műegyetemi tanársága ( )"— Előadás másolata:

1 műegyetemi tanársága (1962 -1966)
Bodó Zalán műegyetemi tanársága ( ) MTA MFA 2005.dec.14. Hartmann Ervin

2 Bodó Zalán a KöMaL 1935-ös tablóján:

3 MTA III. osztályának 1952.ápr. 7-i előadóülése:
Gyulai Zoltán akadémikus két dolgozatot ismertetett. Tomka Pál iónos vezetők sajátságait vizsgálta NaCl kristályon. Bodó Zalán régebbi (az I. Magyar Fizikus Vándorgyűlésen ismertetett) dolgozatában közölt módszert alkalmazta különböző anyagok optikai tulajdonságainak vizsgálatára.

4 Bodó Zalán egyetemi tanár 1962 decemberében

5 Fizikai tudományok doktorai 1962-ben:
Bodó Zalán szilárdtestek fizikája Fenyves Ervin kozmikus sugárzás Fényes Imre termodinamika Gáspár Rezső szilárdtestek elmélete Hoffmann Tibor szilárdtestek elmélete Marx György elméleti magfizika Nagy Elemér szilárdtestek fizikája Nagy Károly elméleti magfizika Nagy Kázmér elméleti magfizika Neugebauer Tibor szilárdtestek elmélete Rybár István geofizika

6

7 A Műegyetem elnevezései:
: Mérnöki Intézet (Institutum Geometrico-Hydrotechnicum) : pesti kir. József Ipartanoda : kir. József Műegyetem : József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem : József Nádor Műszaki Egyetem : Budapesti Műszaki Egyetem ( : Építőipari Műszaki Egyetem : Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem) 2000- : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

8 A Műegyetem feldarabolódása (1945-1952):
1945: Mezőgazdasági és Állatorvosi Kar leválása 1948: Közgazdaságtudományi Kar leválása. Új név: József Nádor Műszaki Egyetem 1949: Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar leválása. Új név:Budapesti Műszaki Egyetem 1952: Mérnöki és Építészmérnöki Karok különválása Építőipari Műszaki Egyetem néven

9 A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanácsülésének április 27-i jegyzőkönyvéből: „ Dr. Csonka Pál, a mérnöki és építészmérnöki kar dékánja bejelenti, hogy a kísérleti fizikai tanszék betöltésének előkészítésére kiküldött bizottság javaslatát, illetőleg véleményes jelentését a mérnöki osztály valamint a mérnöki és építészmérnöki kar is egyhangúlag elfogadta, és úgy határozott, hogy a tanszékre pályázat mellőzésével nyilvános rendes tanári minőségben dr. Gyulai Zoltán kolozsvári ny.r. tanár hívassék meg, illetőleg terjesztessék fel kinevezésre. A dékán indítványozza a műegyetemi tanácsnak, hogy a kari határozathoz ( ) járuljon hozzá. Az elnök a dékán indítványára elrendeli a titkos szavazást, majd megállapítja, hogy összesen 19 szavazat adatott be s ezek között 18 igen és 1 nem szavazat volt. A műegyetemi tanács tehát az indítványhoz szótöbbséggel hozzájárult és úgy határozott, hogy a kísérleti fizikai tanszéknek meghívás útján rendes tanári minőségben dr. Gyulai Zoltán kolozsvári ny.r. tanárral való betöltése iránt felterjesztést intéz a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 45. Dr. Csűrős Zoltán a gépész- és vegyészmérnöki kar dékánja jelenti, hogy a gépészmérnöki osztályhoz tartozó fizikai tanszék betöltésének előkészítésére kiküldött bizottság javaslatát, illetőleg véleményes jelentését a gépészmérnöki osztály egyhangúlag, a gépész- és vegyészmérnöki kar pedig szótöbbséggel elfogadta és úgy határozott, hogy a tanszék meghívás útján töltessék be, s a tanszékre dr. Gombás Pál kolozsvári egyetemi ny.r. tanár hívassék meg, illetőleg terjesztessék fel ….”

10 Az ÉKMüE 1961/62 évkönyvéből:
A művelődésügyi miniszter … dr. Gyulai Zoltán akadémikust október 1. hatállyal felmentette tanszékvezetői megbízatása alól és egyidejűleg Mátrai Lászlóné, dr. Zemplén Jolán egyetemi docenst bízta meg a Kísérleti fizikai tanszék vezetésével év elején a művelődésügyi miniszter Mátrai Lászlóné egyetemi docenst, köszönetének kifejezése mellett, felmentette tanszékvezetői megbízatása alól, dr. Bodó Zalánt egyetemi tanárrá nevezte ki és megbízta a Kísérleti fizikai tanszék vezetésével.

11 Tanszék személyzete 1963-ban:

12 Tanszék személyzete 1966-ban:

13 Kristálynövekedési tanszéki kutatócsoport 1965-ban:

14 Bodó Zalánnak az ÉKMüE évkönyveiben szereplő publikációi:
Bodó Z., Pásztor G., Szilágyi M.S., Zawadowski A.: Thermal Shock Investigations on Germanium Monocrystals [Acta Physica, XV (1963)] Bodó Z.: Fizika I rész. Egyetemi jegyzet, ill. 200 old. Bodó Z., Ring G.: Bevezetés a félvezetők fizikájába. Szakmérnöki jegyzet, old. Bodó Z.: Fizika II. Egyetemi jegyzet old.

15 Lektori vélemény a Fizika II. egyetemi jegyzetről és Bodó Z
Lektori vélemény a Fizika II. egyetemi jegyzetről és Bodó Z. arra adott válasza: „Módszere semmi estre sem kísérleti fizikai, de írása elméleti fizikának sem nevezhető.” ___________________________________________ „ A kísérleti fizika, véleményem szerint (attól eltekintve, hogy a tárgy címe nem Kísérleti fizika, hanem Fizika), nemcsak azt jelenti, hogy kísérleteket mutassunk be , hanem, hogy ezen kísérletek alapján már odáig eljussunk, hogy egyszerűbb esetekben számítani is tudjuk más kísérletekben a várható eredményeket.”

16 Bodó Z. egyéb, az évkönyvekben nem szereplő, munkái 1962 és 1966 között:
Bodó Z.: Hullámok interferenciája, koherencia. [Középisk. Matematikai lapok, (1963)] Bodó Z.: Tazisko, momenty prévno a druhého stupna. [Rozhledy Matemat.-Fizikálni ; ; (1965)] B. Rösner, L. Egyed, T. Németh, Z. Bodó: Influence of a twin boundary on the transmitted phonon drag effect in Ge. [ Phys. Stat. Sol. 15. K (1966)]

17 Felmentés A Művelődésügyi Minisztérium felmentette … Dr. Bodó Zalán egyetemi tanárt a Kísérleti Fizika Tanszék vezetésére kapott megbízatása alól augusztus 1-i hatállyal, és kérésére áthelyezte az MTA Műszaki Fizikai Intézetéhez. A Művelődésügyi Minisztérium Dr. Bodó Zalánnak címzetes egyetemi tanári címet adományozott. … Eredményes tanszékvezetői működésükért a Művelődésügyi Minisztérium köszönetét fejezte ki.

18 Bodó Z. távozása után: A Művelődési Minisztérium megbízta … Mátrainé dr. Zemplén Jolán egyetemi docenst augusztus július 31. közötti időre a Kísérleti Fizikai Tanszéken a tanszékvezetői feladatok ellátásával.

19 A Kísérleti Fizikai Tanszék vezetői 1967-től:
: Mátrainé Zemplén Jolán fiz.tud. doktora : Kiss József, fiz.tud. kandidátusa : Bíró Gábor, fiz.tud. kandidátusa 1989 (BME-KFKI közös) -1998: Gyulai József, akadémikus 1998- : Jánossy András, akadémikus

20 Egykori műegyetemi tanszékvezetők 1985-ben:
Bodó Zalán, Bay Zoltán, Simonyi Károly (félig takarva) a Holdradar kísérlet más résztvevőivel


Letölteni ppt "műegyetemi tanársága ( )"

Hasonló előadás


Google Hirdetések