Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány P3 projektbeszámoló Bioanyagok felületmódosítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány P3 projektbeszámoló Bioanyagok felületmódosítása."— Előadás másolata:

1 Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány P3 projektbeszámoló Bioanyagok felületmódosítása

2 Tartalom 1. Indikátorok  2012. április 30-ig 2. A munkában résztvevők 3. Kutatási eredmények 4. Elvégzésre váró feladatok

3 1. Indik á torok teljes í t é se MegnevezésVárhatóTeljesített PhD1 – 3Ring György MSc 4 – 6 Laczkó Romola, Stefán Gábor, Jónás Dávid BSc 4 – 7 Károly Dóra, Kakasi Zoltán, Lengyel Ákos, Szücs András Publikáció10 – 2015-20 Szabadalom2folyamatban… PhD-hallgató 3 – 6 Ring György, Szabadíts Péter, Nagy Péter, Kertész Anna, Pelyhe Liza, Olasz Sándor Hozzájárulás az indikátorokhoz (2012. április 30-ig)

4 Publikációk - 2010 1.Orbulov IN: Szintaktikus fémhabok mikroszerkezeti vizsgálata. GÉP 11: 4-8. (2010) 2.Szabadíts P, Balázs T, Bognár E, Dobránszky J: Examination method of uncoated Coronary Stents. Periodica Polytechnica - Mechanical Engineering 2: (2010) 1. Indik á torok teljes í t é se

5 1.Katona B, Lengyel Á, Nagy P, Bognár E, Hirschberg K, Dobrányszky J: Chemical etching of nitinol stents. 28th Danubia-Adria-Symposium on Adv. Exper. Mech, 28 Sept. 1 Oct. 2011, Siófok, 41-42. 2.Olasz S, Sződy R, Dobránszky J: Study of unstandardized bone fixing screw threads 28th Danubia- Adria-Symposium on Adv. Exper. Mech, 28 September-01 October 2011, Siófok, 43-44. 3.Pelyhe L: Investigation of heparin binding capacity of polyurethane coatings. 28th Danubia-Adria- Symposium on Adv. Exper. Mech, 28 September-01 October 2011, Siófok, 47-48. 4.Pelyhe L: Poliuretánbevonatok heparinmegkötő képességének vizsgálata. Anyagok világa, 9 (2011:2) 1-6, pelyhe.pdf 5.Orbulov IN, Németh Á: Global, depth sensing and dynamic hardness of metal matrix syntactic foams. Periodica Polytechnica-mechanical Engineering 53:(2) pp. 93-99. Paper PP2. (2011) 6.Nagy P, Katona B, Lengyel Á, Bognár E et al.: Lézersugaras technológia fejlesztése nitinol sztentek vágásához. FMTÜ: XVI. http://hdl.handle.net/10598/14034 ISSN: 2067 - 6 808 (2011) pp. 217-220. 7.Nagy P, Bognár E, Stefán G, Dobránszky J: Nitinol sztentek előállítása lézersugaras vágással. In: Dr Csibi VJ (szerk.) OGÉT 2011 - Csíksomlyó, 2011.04.28-2011.05.01. EMMT, 2011. pp. 268-271. 8.Orbulov IN: Mikrogömbhéjak nyomásos infiltrációjának vizsgálati módszere. In: Dr Csibi VJ (szerk.) OGÉT 2011 - Csíksomlyó, 2011.04.28-2011.05.01. EMMT, 2011. pp. 268-271. pp. 296-299. 9.Májlinger K, Orbulov IN: Elemeloszlás és orientációs vizsgálat szintaktikus fémhabokon. In: Dr Csibi Vencel-József (szerk.) OGÉT 2011 - Csíksomlyó, 2011.04.28-2011.05.01. EMMT, 2011. pp. 268- 271. pp. 244-247. 10.Lengyel Á, Katona B, Nagy P, Bognár E, Hirschberg K, Dobránszky J: Process to insert nitinol stents into the peripheral venous catheter. 10th ISEM. Chemnitz University (2011) pp. 75-76. Publikációk – 2011. 1. Indik á torok teljes í t é se

6 1.Katona B, Lengyel Á, Nagy P, Bognár E, Hirschberg K, Dobránszky J: Etching experiments for Nitinol stents. Acta Bioeng Biomech IF=0,432 2.Baldo S, Mészáros I, Dobránszky J. J Mater Sci (IF = 1,859) elfogadva 3.Bagi I, Olasz S: Acta Bioeng Biomech (IF=0,432), elfogadva 4.Nagy P, Bognár E, Dobránszky J: Fracture of the femoral stem: a metallurgical analysis. The Journal of Arthroplasty IF=2,207 Benyújtva 5.Bognár E, Ozsváth P, Dobránszky J: Analysis and development of the adhesion of stent coatings. Surf Coat Technol IF=2,135 Benyújtva 6.Sándor T, Kaptay Gy, Dobránszky J: Metal Mater Trans A (IF=1,712) Benyújtva 7.Ring Gy, Bognár E, Dobránszky J: Quantification of the visibility of stents. 8.Katona B, Nagy P, Lengyel Á, Bognár E, Dobránszky J: Development of Nitinol stents: etching experiments, Mater Sci Forum 9.Kertész A, Bognár E, Dévényi L: Stent fracture analysis, Mater Sci Forum 10.Lengyel Á, Nagy P, Katona B, Bognár E, Dobránszky J: Development of Nitinol stents: electropolishing experiments, Mater Sci Forum 11.Pelyhe L, Bognár E, Dobránszky J: Functional classification of stents, Mater Sci Forum 1. Indik á torok teljes í t é se Publikációk - 2012

7 TDK-dolgozatok 1.Bán Melinda: Sztentek röntgenes felvételeinek számítógépes vizsgálata. Konzulens: Ring György, RingMed Kft. és Bognár Eszter 2.Károly Dóra, Kakasi Zoltán: Koszorúérsztentek ívkövető képességének vizsgálata. Konzulens: Bognár Eszter 3.Katona Bálint, Lengyel Ákos: Nitinol sztentek elektropolírozása. Konzulens: Bognár Eszter, Nagy Péter, PhD-hallgató 4.Katona Bálint: Nitinol sztentek kémiai maratása. Konzulens: Bognár Eszter, Nagy Péter, PhD-hallgató 5.Lengyel Ákos: Nitinol sztentek beültetési metódusa. Konzulens): Bognár Eszter, Nagy Péter, PhD-hallgató 6.Nádai Lilla: Fogszabályozó eszközök vizsgálata. Konzulens: Bognár Eszter, 7.Sélley Torda László: Sztentek bevonása biológiailag lebomló polimerrel. Konzulens: Bognár Eszter, Szilágyi András (Fizkém.) 1. Indik á torok teljes í t é se

8 2. A projektben r é sztvevők Pelyhe LizaRing GyörgyPuskás Zsolt Szabadíts Péter Orbulov ImreSzabó Péter J Dévényi László Dobránszky János Bán Melinda Berecz Tibor Kakasi ZoltánBognár Eszter Nagy Péter Katona BálintKertész Anna Lengyel ÁkosMészáros IstvánMájlinger Kornél Károly Dóra A tanszékről

9 9 Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet, Szövetépítő Laboratórium Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ, UniversitätsKlinikum Heidelberg Hirschberg Kristóf Cselenyák Attila Domján Dániel BME VBK Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék BME VIK Elektronikai Technológia Tanszék 2. A projektben r é sztvevők Együttműködő partnereink Weszl Miklós Szilágyi András Sélley Torda Molnár L Milán

10 3. Kutat á si eredm é nyeink Három témakör A felületi jellemzőkre fókuszálva 1.Perifériás sztentek 2.Csípőprotézis 3.Fogszabályozó készülék 10

11 Ez a fő kutatási irányunk. Perifériás erekben alkalmazható sztentek Együttműködés: heidelbergi orvos- kutatócsoporttal Állatkísérletek A sztent fémmel fedett felületének hatása az ér visszaszűkülésére (resztenózisra) 3/1. Perif é ri á s sztentek fejleszt é se

12 Nitinol csövek vágása Nd:YAG lézerrel belső Ø1,04 mm; 0,1 mm falvastagságú nitinol cső Optimális vágási paraméterek meghatározása Kísérletsorozatok 3/1. Perif é ri á s sztentek

13 Lézersugaras vágás után

14  HCl+HNO 3 maratópác  Ultrahangos tisztító berendezés  Optimális maratási paraméterek meghatározása Műanyag pohár Maratópác Ultrahangos tisztítóberendezés Víz 3/1. Perif é ri á s sztentek Kémiai maratás

15 Minta Maratási idő (s) Minta Maratási idő (s) Minta Maratási idő (s) 1.60 7.240 13.420 2.90 8.270 14.450 3.120 9.300 15.480 4.15010.33016.510 5.18011.36017.540 6.21012.39018.570 3/1. Perif é ri á s sztentek Kémiai maratás

16 180 sec 200 sec 220 sec 240 sec 260 sec 280 sec 3/1. Perif é ri á s sztentek Bordaszélesség változása

17 3/1. Perif é ri á s sztentek Bordaprofil változása

18 3/1. Perif é ri á s sztentek Elektropolírozás különböző sztentmegfogók különböző huzalok áramtartomány meghatározása tisztítási eljárás kiválasztása

19 3/1. Perif é ri á s sztentek Tulajdonságok vizsgálata  sztentek ívkövető képességének vizsgálata, számszerűsítése

20 3/1. Perif é ri á s sztentek Biodegradálható bevonat DL-tejsav/glikolsav 50/50 mólarány, acetonban oldódik vízben tejsavra és glikolsavra hidrolizál mikroszórás 2 réteg3 réteg

21 Branülön keresztül Sztent képlékeny alakítása Nehézségek a kis méret és az átalakulási hőmérséklet miatt 3/1. Perif é ri á s sztentek A sztent bejuttatása az érbe

22 patkányok nyaki artériája heidelbergi orvos kutatócsoport 3/1. Perif é ri á s sztentek In vivo vizsgálatok

23 3/2. Cs í pőprot é zis Co-Cr-Mo ötvözet Fáradásos törés, amely folyamat repedésképződéssel indult, fáradásos repedésterjedéssel folytatódott, és statikus ridegtöréssel zárult a protézis anyaga durvaszemcsés

24 3/3. Fogszab á lyoz ó Egy használt fogszabályozó eszköz vizsgálata Célunk volt annak megállapítása, hogy fel szabad-e használni újra a már használt eszközt vagy annak egyes részeit? Fogszabályozó ívBrekettLigatúra

25 Anyagösszetétel: szárny: Al 2 O 3, sín: 304-es acél Atomierő-mikroszkópos mérés Ra = 0,1013 µm Rms = 0,1243 µm Max = 0,3813 µm Min = - 0,3754 µm Brekettek vizsgálata 3/3. Fogszab á lyoz ó

26 Anyag: AISI 304 Repedések Tubusok vizsgálata 3/3. Fogszab á lyoz ó

27 Anyagösszetétel: szárny: Al 2 O 3, sín: 304-es acél Atomierő-mikroszkópos mérés - ív végén: Ra = 0,044 µm Rms=0,06 µm Minimum= -0,45 µm - ív közepén: Ra=0,05 µm Rms=0,067 µm Minimum= -0,112 µm Sérült élek Ívek vizsgálata 3/3. Fogszab á lyoz ó

28 Eredmények Mágnesesek a brekettek, az ívek és a tubusok Brekettek jelentős része eltört, nem használható fel újra Ív használható, kérdés, hogy milyen az eredeti felületi érdessége Tubusok eltörtek, nem használhatóak újra 3/3. Fogszab á lyoz ó

29 4. Elv é gzendő feladatok Csípő- és fogimplantátumok egyszerűsített modelljének létrehozása, felületmódosítási kísérletek, bioinert és bioaktív kerámiákból bevonatok. A 4. munkaszakaszban elkészített és bevont, egyszerűsített csípő- és fogimplantátumok teljes körű vizsgálata. Csípőprotézisek és fogimplantátumok egyszerűsített modellje; terv + prototípus. Gyártástudomány és -technológia Tanszék INSA de Lyon

30


Letölteni ppt "Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány P3 projektbeszámoló Bioanyagok felületmódosítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések