Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hordalékfogók, víznyelők, kiemelt és egyéb vízelvezető szegélyek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hordalékfogók, víznyelők, kiemelt és egyéb vízelvezető szegélyek"— Előadás másolata:

1 Hordalékfogók, víznyelők, kiemelt és egyéb vízelvezető szegélyek
Közlekedési pályák víztelenítése

2 Szennyezőanyagok kártételeinek elhárítása
A belterületen átfolyó vízfolyás vagy a belterületi állóvíz (befogadó) vízkészletét meg kell óvni a belterületről csapadék által lemosott szennyezőanyag káros hatásaitól. A megóvás részleges módja ülepítő tározó létesítése, rendszeres karbantartása és üzemeltetése. A vízhozamcsökkentő tározót a zápor által lemosott belterületi szennyezőanyag ülepítésére is hasznosítani kell. Az ülepített szennyezőanyagot a lerakódást követően hulladéktárolóba vagy szennyvíztisztó telepre kell szállítani.

3 Szennyezőanyagok kártételeinek elhárítása
A zöld belterületekről lemosott mezőgazdasági tápanyag hasznosítható az ülepítés helyéhez közel eső parkban. A szennyvíz mechanikai tisztításának célja az oldhatatlanul szilárd hallmazállapotú szennyezőanyagok, valamint a víztől eltérő sűrűségű folyadékok kivonása A közterületre hullott mértékadó csapadékvíznek a közműbe kármentes bevezetésére víznyelőket kell létesíteni.

4 Hordalékfogók Nyílt vízfolyásoknak a csatornahálózatba való bekötés előtt hordalékfogót és a nagyobb úszó tárgyak (faágak vagy egyéb hulladékok) visszatartására gerebet kell építeni, a megfelelő tisztítás és elszállítás lehetőségének biztosításával. A gereb pálcaközeinek mérete a befogadó szelvény legkisebb belméretének egyharmada, de legfeljebb 30 cm legyen. A hordalékfogó négyszögletes, legalább 1,0 m széles és 2,0 m hosszú akna, fenékszintje a nyílt vízfolyás fenékszintje alatt legalább 1,2 m-re legyen. A hordalékfogó fenekén, vályúban elhelyezett szivárgót (zsompot) kell kialakítani és ezt a csatornához csatlakozó, a hordalékfogó után levő aknába kell bekötni.

5 Hordalékfogók A hordalékfogó keresztszelvényét úgy kell kialakítani, hogy a mértékadó legnagyobb vízhozamnál a középsebesség ne legyen nagyobb, mint a hozzáfolyó csatornaszelvényben, figyelembe véve a leülepedett hordalék okozta szelvényszűkítést. A hordalékfogó műtárgyat hidraulikailag úgy kell méretezni, hogy visszaduzzasztást ne okozzon. A tisztítás megkönnyítésére a hordalékfogó mellé legalább 60 cm széles padkát kell kialakítani. A hordalékfogót, balesetelhárítási okból, legalább 1,25 m magas korláttal kell körülvenni. Változó vízhozamnál egymással párhuzamosan két vagy több hordalékfogó és építhető olyan kialakítással, hogy az egyikből a másikba egy meghatározott vízhozamon felüli rész átbukhassék

6 Hordalékfogók PURECO/ENVIA® TRP/BOX Markaz

7 Homokfogók Homokfogók általában bújtatók, átemelők és szennyvíztisztító telepek előtt, a 0,2 mm-nél nagyobb szemcseméretű homok eltávolítására építhetők. A homokfogó tisztításáról és a homok elszállításáról gondoskodni kell. Vízszintes átfolyású homokfogóban az áramlási középsebesség 0,3 m/s körül legyen. Úgy kell kialakítani, hogy a bevezetett víz energiáját megtörje, , káros visszaduzzasztást ne okozzon.

8 Homokfogó méretének meghatározása
Alapegyenlet: Ahol: Ah Homokfogó vízszintes felülete Qmax - Maximális vízhozam v ülepedési korrekciós tényező wy - a jellemző szemcse ülepedési sebessége Ahol: Av Homokfogó keresztmetszeti területe Qmax - Maximális vízhozam v Homokfogó középsebessége 0,3 m/s

9 Uszadékfogók Az uszadék eltávolítására az alvízszint alá 15 cm-re lenyúló és a vízszint fölé legalább 20 cm-re kiemelkedő merülő falat kell építeni. A merülő fal előtt összegyűlő uszadék eltávolítására legalább egy heti uszadék mennyiséget befogadó tárolóaknát kell építeni. A tárolóakna tisztításáról és az uszadék elszállításáról gondoskodni kell.

10 Víznyelők Víznyelőket akkor kell építeni, ha az útburkolatról, vagy rendezett terepről csapadékvizet kell elvezetni Szennyvizet víznyelő révén elvezetni tilos A víznyelők egymástól való távolsága a víznyelő képességűktől és a terep lejtésétől, illetve a csapadékelvezetési igényektől függ általában méter. Az utak víztelenítésére szolgáló víznyelőket az útszegély melletti folyókában kell elhelyezni. Útkereszteződésben a víznyelők csak az útszegélyív után, az egyenes szegély mellé helyezhető, lehetőleg a járdán kívüli részén. A víznyelők az útfolyóka mélypontjában legyenek

11 Víznyelők Belterületen, különösen kerékpáros forgalom esetén az oldalbeömlésű víznyelőt és aknákat előnyben kell részesíteni, melyet a kiemelt járdaszegélyben, vagy a vízvezető szegély mentén kell elhelyezni. Előnye, hogy az aknát nem kell közúti terhelésre méretezni, nincs süllyedés kockázat, komfortosabb elhaladást biztosít a gépjárművek számára. Nem igényel folyamatos javítást, mert megfelelően beépítve nem tud megsüllyedni. Az is kedvező megoldás, ha a víznyelők a forgalmi sávon kívül kerülnek elhelyezésre íves, vagy a lefolyás irányába ferdén elhelyezett szegély megoldással.

12 Víznyelők A szegélyfolyókák is előnyösen tervezhetők különösen betonkő burkolatokhoz csatlakozóan: kevés üzemeltetési és fenntartási ráfordítás is erősíti az adott helyszíneken való széleskörű alkalmazásukat. A víznyelők elhelyezésénél figyelemmel kell lenni még a tervezett útburkolat geometriai és magassági kialakítására is. Belterületen a zárt csatorna kialakításánál a leendő üzemeltetővel egyeztetve kell a víznyelő típusát meghatározni.

13 Víznyelők Tájékoztató kapacitás értékek Víznyelők részei:
Víznyelőrács-keret és víznyelőrács Víznyelő akna Bekötőcsatorna Rácsok: Anyaga (MSZ-EN 124:1992): lemezgrafitos öntöttvas Gömbgrafitos öntöttvas Acélöntvény

14 Víznyelők Bűzelzárós víznyelő (Csomiép)
Kör keresztmetszetű akna (Leier)

15 Bűzelzárós víznyelő (Feyer Kft.)
Oldalbeömlésű víznyelő (Feyer Kft.)

16 Vízelvezető szegély Alkalmazási terület: körforgalmak buszöblök
akadálymentesítés ACO DRAIN Kerbdrain

17 Kiemelt- és egyéb vízvezető szegélyek
Kiemelt szegélyt általában és elsősorban belterületi vagy belterületi jellegű utak esetében kell tervezni. A kiemelt szegély magassága 6-18 cm között változó, a burkolatszél hullámoztatás függvényében. A kiemelt szegély alkalmazása esetén a vízelvezetés víznyelőkön keresztül történik. Vízvezető szegélyt akkor kell tervezni, ha a külterületi út szélén összegyülekező csapadék eróziós hatása ellen kell intenzíven védekezni. Ez nagy hosszesésű és/vagy, széles, túlemelt burkolatoknál jelentkezik elsősorban, de kis hosszesést (0,3%) kivéve vízérzékeny talajok esetén is kell ilyen védelmet tervezni. Akkor is tervezni kell a szegélyeket, ha egyébként a burkolatra hulló csapadékvíz a rézsűn nem vezethető le. A vízvezető szegély forgalombiztonsági megfontolások miatt általában 6 cm-nél ne legyen magasabb, ekkor még nem kell az oldalakadályt is vizsgálni. Mindig burkolt felülethez csatlakozzon a vízelvezető szegély és megfelelően kialakított alaprétegre (rétegsorra) kerüljön.

18 Kiemelt- és egyéb vízvezető szegélyek
A vízvezető szegély menti visszaduzzasztást ellenőrizni kell. A mértékadó csapadékból számított magasságú szegély mentén elvezetésre szánt víztömeg nem veszélyeztetheti a forgalom biztonságát. A szegélymegnyitások gyakoriságát a fenti szabályok betartásával kell meghatározni. A szegélyek mentén vezetet csapadékvíz surrantókon át távozik a pálya széléről. A szegélyek és a surrantók csatlakozását gondosan kell tervezni. A surrantókat 2-3 m-ként fagyálló monolit betonból készült megtámasztó betontömbbel kell megerősíteni a szétcsúszás megakadályozása céljából. A szegélyek surrantó előtti geometriája tölcsérszerűen vezesse a csapadékvizet a surrantóig. Ennek hossza legalább 1,5 – 2,5 m legyen. Mind a keresztcsatorna, mind a surrantók a talpárokba való csatlakozásánál a talpárok burkolt legyen és az fagyálló betonágyon nyugodjon. Energiatörő elemeket (függőlegesen elhelyezett előregyártott lapburkolat) csak azokon a szakaszokon szabad tervezni, ahol közúti vezetőkorlát is el van helyezve.

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Hordalékfogók, víznyelők, kiemelt és egyéb vízelvezető szegélyek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések