Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vegyipari termelésirányítás (Production and operation management) (konzultáció) 2012 BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Rácz László.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vegyipari termelésirányítás (Production and operation management) (konzultáció) 2012 BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Rácz László."— Előadás másolata:

1 Vegyipari termelésirányítás (Production and operation management) (konzultáció) 2012 BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Rácz László

2 Témák Mit – Bevezetés a termelésirányításba Miért – Miért érdemes foglalkozni vele Hogyan – A konzultáció lépései, beszámoló

3 I. Mit – Bevezetés a termelésirányításba

4 Significant events in OM Figure 1.3 Based on Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson 1930-1950 ‘Production management’ 1970- ‘Operations management’

5 Termelés, mint fogalom (1/2) - Egy anyag lépcsőzetes, kémiai és / vagy mechanikai átalakítása a felhasználó számára hasznos, vagy hasznosabb termékké - Értéknövelő folyamat áruk és szolgáltatások létrehozásra Forrás: http://www.newagepublishers.com/samplechapter/001233.pdf

6 Termelés – termelő rendszerek osztályozása (2/2) - Műhelymunka (job-shop): egy vagy néhány darab áru vevői specifikáció szerinti, rögzített határidőre és költségek melletti tervezése és gyártása - Szakaszos gyártás (batch production): korlátozott számú termék szabályos időközönkénti, esetleg eltérő útvonalat követő tételekben történő, vagy szakaszos gyártása és eladásra betárolása - Tömegtermelés (mass production): különálló részek vagy összeállítások gyártása folyamatos eljárásban. A gépek meghatározott vonalban követik egymást. Termék- és folyamat-standardizálás van és minden output ugyanazt az útvonalat követi - Folyamatos termelés (continuous production): a termelőegységeket a termelési műveletek sorrendje szerint állítják fel elejétől végig Forrás: http://www.newagepublishers.com/samplechapter/001233.pdf

7 Termelésirányítás (Production and operation management) Termelésirányítás (production management): a termelési tevékenységek tervezése, szervezése, irányítása és kontrollja. Döntéshozatal az input átalakítási folyamat gondos és hatékony irányításáról az áruk és szolgáltatások (output) megfelelő mennyiségben és minőségben, a megfelelő időben és megfelelő gyártási költségek melletti létrehozására. Inkább analízisalapú (1930-1950) Tevékenységirányítás (operations management): az emberi magatartásra ható tevékenységek tervezése, szervezése, irányítása és kontrollja. Célja a vevőszolgálat (az output megfelelő mennyiségben és minőségben, a megfelelő időben és megfelelő gyártási költségek melletti létrehozása) és a megfelelő szintű forráshasznosítás (termelékenység). Több szolgáltatás, inkább szintézisalapú (1970-) Forrás: http://www.newagepublishers.com/samplechapter/001233.pdf

8 Forrás: http://www.baskent.edu.tr/~kilter 8 Misszió – cél – stratégia – taktika – tevékenység Mission: Live a good life (hová akarunk eljutni?) Goal: Successful career, good income. Strategy: Obtain a college education (hogyan akarjuk elérni?) Tactics: Select a college and a major; decide how to finance college. Operations: Register, buy books, take courses, study.

9 A tevékenységirányítás általános modellje Forrás: http://www.newagepublishers.com/samplechapter/001233.pdf

10 Termelékenységi kihívás A termelékenység az output (áruk és szolgáltatások) inputra (források, mint munkaerő és tőke) vetített aránya Az OM célja a termelékenység javítása Important note! Production is a measure of output only and not a measure of efficiency Forrás: Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson

11 Multi-Factor Productivity Output Labour + Material + Energy + Capital + Miscellaneous Productivity =  Also known as total factor productivity  Output and inputs are often expressed in dollars Multiple resource inputs  multi-factor productivity Forrás: Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson

12 10+1 Critical decision areas  Design of goods and services – áruk és szolgáltatások tervezése  Managing quality – minőségirányítás  Process and capacity design – folyamat- és kapacitástervezés  Location – elhelyezés  Layout – elrendezés  Human resources and job design – emberi erőforrás- és munkat.  Supply chain management – ellátási lánc menedzsment  Inventory management – készletmenedzsment  Scheduling – ütemezés  Maintenance – karbantartás  Corporate social responsibility (ethics) – társasági szoc. fel. Based on Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson

13  A vevők elégedettséget vennének, nem csupán fizikai árut vagy szolgáltatást  Stratégiai választások, pl.  Differenciálás  Költségcsökkentés  Gyors reagálás  Életciklus figyelembevétele  Alapvető a szervezet stratégiája szempontjából, visszahat az egész tevékenységre 1. Áruk és szolgáltatások tervezése - mit kellene ajánlanunk, hogyan kell terveznünk Based on Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson

14 1.1 Termék életciklus Negative cash flow IntroductionGrowthMaturityDecline Sales, cost, and cash flow Cost of development and production Cash flow Net revenue (profit) Sales revenue Loss Figure 5.1 Forrás: Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson

15 2. Minőségirányítás – hogyan határozzuk meg, ki a felelőse  A termék / szolgáltatás tulajdonságainak, jellemzőinek összessége, amelyeken deklarált, vagy beleértődő igényeket kielégítő képességei nyugszanak (ASQ), pl. teljesítmény, jellemzők, megbízhatóság, megfelelőség, tartósság, szolgáltatási képesség, esztétika, érzékelt minőség, érték.  EU: ISO 9000 (termékminőség) és ISO 14000 (környezetvéd.) sorozatok  TQM – átfogja az egész szervezetet a beszállítótól a vevőig  A minőség segíthet az eladások növelésében és a költségek csökkentésében – közös érdek Based on Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson

16 3. Folyamat- és kapacitástervezés (milyen folyamat és kapacitás, berendezés és technológia kell) LowModerateHigh Volume HighModerateLow Variety of Products Process-focused JOB SHOPS (Print shop, emergency room, machine shop, fine- dining restaurant) Repetitive (modular) focus ASSEMBLY LINE (Cars, appliances, TVs, fast-food restaurants) Product focused CONTINUOUS (steel, beer, paper, bread, institutional kitchen) Mass Customization Customization at high Volume (Dell Computer’s PC, cafeteria) Forrás: Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson Folyamatstratégiák

17 4. Elhelyezés – milyen szempontokat kell figyelembe venni  Hosszútávú, nem gyakori döntés, hat a fix és változó költségekre  Országválasztás: politikai kockázat - belső szabályozások - ösztönzők, kulturális és gazdasági tényezők, piacok elérhetősége, munkaerő képzettség - hozzáállás, beszállítók- energia - kommunikáció elérhetősége, árfolyamok  Helyválasztás: területméret és -költség, szállítási rendszer, zónatiltások, igényelt szolgáltatások - beszállítások elérhetősége, környezetvédelmi hatás gondok Based on Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson

18 5. Elrendezés – belső elrendezés, milyen nagy legyen a létesítmény  Célja a hely, a berendezések és a munkaerő jó kihasználása (az info-, anyag- munkaerő-áramlás, a munkahelyi morál és körülmények javítása, rugalmasság)  Minél kompaktabb legyen, és a szabályoknak feleljen meg Based on Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson

19 6. Emberi erőforrás- és munkatervezés – hogyan biztosítsuk a jó munkakörnyezetet, hogyan motiválhatók a dolgozók 1.A munkaerőt hatékonyan kell hasznosítani más döntések függvényében 2.A munkaerőt jó munkakörnyezetben (l. munkahelyi ergonómia) kell tartani, a kölcsönös elkötelezettség és bizalom szellemében Motiváció: pl. bónusz, nyereség-részesedés, újítási díj, ösztönzők (pl. termelékenység-növelésre, tudásbővítésre) Forrás: Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson

20 7. Ellátási lánc menedzsment Az ellátási lánc menedzsment azon tevékenységek integrációja, amelyekkel beszerezzük az anyagokat és szolgáltatásokat, átalakítjuk azokat közbenső termékekké és végtermékekké és elszállítjuk a végtermékeket a vevőkhez: beszállítók – termelők – nagykereskedők – kiskereskedők – vevők. A lokális optimum helyett a láncoptimum elérését célozza meg. A verseny a továbbiakban ellátási láncok között folyik. Based on Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson

21 8. Készletmenedzsment – milyen nagy készletet tartsunk, mikor rendeljünk újra  Az egyik legnagyobb költségelem  Alapanyag, félkésztermék, végtermék, segédanyag  Szerepe, pl.:  A termelési folyamat egyes részeinek elválasztása  Lekapcsolódás az igényfluktuációkról  Infláció elleni védelem  Előnyszerzés a nagyobb mennyiség melletti árcsökkentésből Based on Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson

22 9. Ütemezés – milyen munkát csináljunk a közeli napokban, mi legyen a munkaerővel  A tevékenységek ütemezése, allokációval és igényrangsorolással  Lehet  Előre irányuló (forward), amely az igények megismerésekor kezdődik, gyakran a közbenső készletek növekedéséhez vezet  Visszafelé irányuló (backward), amely a megfelelő időben kezdődik és a befejező művelet ütemezésével indít; előfordulhat, hogy a források időben nem állnak rendelkezésre Based on Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson

23 Figure 15.1 9.1 Scheduling Flow Forrás: Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson

24 10. Karbantartás – ki a felelős érte, mikor legyen  Célja a rendszer képességének és megbízhatóságának (annak valószínűsége, hogy a berendezés megfelelően működik a meghatározott időtartam alatt) fenntartása a költségek kontrollálása mellett  Lehet megelőző (ütemezés, rutin vizsgálatok alapján), vagy meghibásodás alapú Forrás: Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson

25 10+1 Társasági szociális felelősség – a vegyipari önkéntes felelős gondoskodás fogalma, filozófiája  Egyetemes alapelvei (ICCA): - Folyamatosan EBK-ismeret bővítés - Hatékonyan forráskihasználás és veszteség- minimalizálás - Őszinte információ-megosztás - Együttműködés a publikummal - Együttműködés a kormányokkal, hatóságokkal, a szabályozások teljesítése / túlteljesítése - Segítségnyújtás / tanácsadás mindazoknak, akik menedzselik és használják a vegyi termékeket. http://www.icca-chem.org/

26 II. Miért érdemes foglalkozni az OM-mel?

27 Miért érdemes tanulmányozni?  Egyike a három legfontosabb funkciónak (marketing, pénzügyek, és termelés) bármely szervezetben Forrás: Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson

28 A hozzájárulások növelésének néhány lehetősége Sales$100,000$150,000$100,000$100,000 Cost of Goods – 80,000– 120,000– 80,000– 64,000 Gross Margin20,00030,00020,00036,000 Finance Costs– 6,000 – 6,000– 3,000– 6,000 Subtotal14,00024,00017,00030,000 Taxes at 25%– 3,500– 6,000– 4,250– 7,500 Contribution$ 10,500$ 18,000$ 12,750$ 22,500 Finance/ MarketingAccountingOM OptionOptionOption IncreaseReduceReduce SalesFinanceProduction CurrentRevenue 50%Costs 50%Costs 20% Forrás: Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson

29 Milyen munkák vannak az OM-ben?  Technológia / eljárások kidolgozása, alkalmazása  Létesítmény- / területhasznosítás  Stratégia-készítés  Válaszidő csökkentés  Munkaerő / team fejlesztés  Vevőszolgálat  Minőségjavítás  Költségcsökkentés  Készletcsökkentés  Termelékenység növelés Forrás: Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson

30 Az OM új kihívásai  Globális fókusz  Just-in-time  Ellátási lánc partnerség  Gyors termékfejlesztés, szövetségek  Tömeges rendelésre gyártás  Feljogosított alkalmazottak, teamek IdeInnen  Lokális vagy nemzeti fókusz  Szakaszos szállítások  Ajánlatkéréses beszerzés  Lassú termékfejlesztés  Szabványos termékek  Munkaszakosodás Forrás: Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson

31 Új trendek az OM-ben  Global focus - globális fókusz  Just-in-time performance – JIT teljesítés  Supply chain partnering – ellátási lánc partnerség  Rapid product development – gyors termékfejlesztés  Mass customisation – tömeges rendelésre gyártás  Empowered employees – feljogosított alkalmazottak  Environmentally sensitive production – környezetre érzékeny termelés  Ethics – etikai szabályok Forrás: Heizer – Render: Operations Management. 9th edition, 2011. Pearson

32 III. A konzultáció lépései, beszámoló

33 A konzultáció lépései, beszámoló Találkozások a tanszéki könyvtárszobában –Szept. 10. – Bevezető, feladatismertetés Feladat: munkahelyi OM helyzet (rész)ismertetése és értékelése, jobbító javaslatok megfogalmazása és értékelése 3-5 oldalban –Okt. 08. – Ismertetés az ellátási lánc menedzsmentről és a társasági szociális felelősségről, igény szerinti konzultáció –Nov. 19. – Beszámoló, lezárás (a feladatmegoldás elküldési határideje a találkozás előtt min. 5 nappal) Elérhetőség: Rácz László, liracz@gmail.com


Letölteni ppt "Vegyipari termelésirányítás (Production and operation management) (konzultáció) 2012 BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Rácz László."

Hasonló előadás


Google Hirdetések