Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TANULÁS. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 2 Tanulás Definíció: A viselkedés viszonylag állandó megváltozása a gyakorlás eredményeképp.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TANULÁS. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 2 Tanulás Definíció: A viselkedés viszonylag állandó megváltozása a gyakorlás eredményeképp."— Előadás másolata:

1 TANULÁS

2 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 2 Tanulás Definíció: A viselkedés viszonylag állandó megváltozása a gyakorlás eredményeképp. Fajtái –Habituáció (pl. nem halljuk az óra ketyegését) –Klasszikus kondicionálás (asszociációk kial.) –Operáns kondicionálás (asszociációk kial.) –Komplex tanulás (asszociációk + problémamegoldási stratégia alkalmazása, mentális térkép)

3 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 3 A tanulás különböző megközelítései Behaviorista nézőpont: a tanulással és különösen a kondicionálással foglalkozó korai munkák. Vizsgálataik: jutalmak és büntetések, hogyan befolyásolják alacsonyabb rendű élőlények viselkedését. Kognitív nézőpont: komplex tanulás megértése Biológiai nézőpont: különböző fajokra különböző tanulási mechanizmusok érvényesek.

4 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 4 Klasszikus kondicionálás Pavlov kutyakísérletei Kondicionálás előtt: Feltétlen inger (étel) feltétlen válasz (nyáladzás) Semleges inger (fény) nincs válasz Kondicionálás után Feltételes inger (fény) feltételes válasz (nyáladzás)

5 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 5 Klasszikus kondicionálás Fogalmak –Próba: feltételes és feltétlen inger minden párosítása –Tanulási fázis: azok a próbák, amelyekben megtanulja a vizsgálati személy a két inger közti kapcsolatot –Megerősítés: ismételt párosítás –Kioltás: ha a feltételes válasz nem erősítődik meg Klasszikus kondicionálás: előrejelzések megtanulása arról, hogy mi következik Példák

6 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 6 Klasszikus kondicionálás Másodlagos kondicionálás –Bármely inger megszerezheti a feltétlen inger hatékonyságát, ha következetesen biológiailag fontos feltétlen ingerrel párosítjuk. –Fény-élelem, majd hangjelzés-fény társítása Magában a hangjelzés is kiváltja a feltételes választ. –Megnöveli a klasszikus kondicionálás hatóterületét embernél.

7 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 7 Klasszikus kondicionálás Generalizáció –feltételes ingerhez hasonló ingerek is kiváltják a feltételes választ –Pl. érzelmi reakció kondicionálása adott magasságú hanghoz (GBR mérése) Diszkrimináció –Generalizációval ellentétes folyamat –A különbségekre adott válasz –Szelektív megerősítés és kioltás terméke Példa: harapós kutya - először generalizáció (minden kutyától fél), majd diszkrimináció (csak bizonyos viselkedést tanúsító kutyáktól).

8 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 8 Klasszikus kondicionálás Kondicionált félelem (Watson kísérlete) Patkány – hang+áramütés – félelem jelzései (lapulás, összekuporodás, vérnyomás emelkedés) Fóbiák kialakulásának magyarázata Irracionális félelmek eloszlathatók a klasszikus kondicionálás alapelvein nyugvó technikákkal (kondicionált félelem kioltása). Kl. Kondicionálás - reklámok Drogtolerancia: injekció látványára adott válasz (fájdalomérzékenység növekedés) morfiumra adott válasz (fájdalomérzékenység csökkenése)

9 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 9 Klasszikus kondicionálás: a kognitív tényezők szerepe Bejósolhatóság –A kognitív nézet szerint: a klasszikus kondicionálás két inger közti viszonyról szolgáltat tudást (Tolman) –Döntő tényező UCS és CS időbeli (térbeli) érintkezése (Pavlov) vagy –CS megbízható bejóslója legyen UCS megjelenésének (Rescorla kísérlete) –Blokkolás jelensége (korábbi tanulás megakadályozza az új asszociáció kialakulását; új szabályt kellene létrehozni) –Bejósolhatatlanság és a stressz

10 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 10 Klasszikus kondicionálás korlátai Biológiai korlátok –A tanulást behatárolja az állat genetikai öröksége. Tanulásnak bele kell illeszkednie a viselkedési tervrajzba. Példa: asszociációk szelektivitása Patkányok élelemválasztása ízérzékelés alapján Íz és rosszullét közti kapcsolat könnyebben jön létre, mint a fény és rosszullét közti. Áramütést pedig a fény, hang jelezheti jobban előre.

11 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 11 Operáns kondicionálás Ha valami újra akarjuk megtanítani az élőlényt. Megtanulunk egy választ, mert befolyásolja környezetünket - A valódi életben ez a gyakoribb Az akció megismétlésének valószínűsége annak következményeitől függ. Példák (egy bizonyos viselkedés egy bizonyos cél eléréséhez vezet)

12 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 12 Az effektus törvénye Thorndike (1898) kísérletei Próba-szerencse viselkedés, melyet ha közvetlenül jutalom követ, akkor az adott akció tanulása megerősödik. A véletlenszerű cselekedetekből csak azok maradnak meg, amelyeket pozitív következmény követ, valamilyen szükséglet kielégül, vagy veszélyes szituációból kikerülünk.

13 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 13 Operáns kondicionálás Skinner kísérletei Patkány a Skinner-dobozban –Az étel megerősíti a pedálnyomást, a nyomkodás gyakorisága megnő. –A választ a megerősítés hiánya kioltja. –Válaszgyakoriság a válasz erősségének mértéke. –Diszkrimináció is kialakítható (szelektív megerősítés).

14 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 14 Operáns kondicionálás Gyermeknevelés Példa:hogyan oltható ki a hisztériás roham Az azonnali megerősítés hatékonyabb, mint a késleltetett (jutalmazás, büntetés). Formálás Csak azokat a válaszokat erősíti meg, amelyek találkoznak a kísérletvezető elvárásával, minden egyebet kiolt. pl. Galambok

15 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 15 Operáns kondicionálás: jelenségek Elsődleges megerősítő: valamilyen szükségletet elégítenek ki Kondicionált (másodlagos) megerősítők Minden inger válhat másodlagos, kondicionált megerősítővé elsődleges megerősítésekkel való következetes társítás révén. Pl. Pénz és dicséret Generalizáció Diszkrimináció Kell: a megerősítést jól bejósló diszkriminatív inger

16 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 16 Operáns kondicionálás Megerősítési tervek Részleges megerősítés A válasz kioltása lassabb Megerősítési terv a megerősítések adagolása –Aránytervek rögzített vagy változó arány –Időbeli tervek rögzített idő (levélkézbesítés), változó idő (foglalt telefonszám felhívása)

17 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 17 Averzív kondicionálás Büntetés a választ averzív esemény követi, amely gyengíti, kioltja a választ. gyerek – konnektor, patkány útvesztő - Hatása kevésbé jól bejósolható, mint a jutalmazásé - Kellemetlen mellékhatásai lehetnek. -Hatásos, ha az elérhető alternatív válaszokat jutalmazzák. Negatív megerősítés  Büntetés

18 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 18 Operáns kondicionálás feltételei Időbeli érintkezés, kontingencia Befolyásolhatóság válasz akkor kondicionálódik, ha az élőlény úgy értelmezi, hogy a megerősítés az ő válaszától függ Maier és Seligman kísérletei – tanult tehetetlenség Biológiai korlátok: ösztönös viselkedéskészlet behatárolja, hogy mi tanulható meg. Példák – galambok csipegetése, ill. szárnycsapkodása

19 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 19 Szociális tanuláselmélet Nemcsak a közvetlen megerősítés hatására tanulunk => megfigyeléses tanulás Mások viselkedésének megfigyelése + megfigyelt személy jutalmazása és büntetése Bandura kísérlet – utánzott agresszív megnyilvánulások (modell - filmek hatása)

20 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 20 Behelyettesítő megerősítés Ha megfigyelünk valakit, akinek a viselkedését megerősítés követi, valószínűbb, hogy mi is hasonlóan cselekszünk. Néha a behelyettesítő jutalom hatékonyabb tanuláshoz vezet, mint a közvetlen megerősítés. Hatás: következtetünk, hogy mi is ugyanazt a megerősítést kapnánk. Implicit elvárás kialakítása a cselekvések és megerősítők közti kapcsolatról.

21 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 21 Utánzás, modelltanulás Alapja: beleélés, átélés (nem szándékos, tudatos). Az egyén tudatosan vagy nem tudatosan megpróbálja átvenni a másiknál észlelt viselkedéseket. Kétféle modell: –Személyes modell –Pozícionális modell

22 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 22 Utánzás feltételei Megfigyelő és megfigyelt azonos, vagy hasonló helyzetben legyen. Megfigyelés, megőrzés. Gyerek képes legyen a megjelenített viselkedést utánozni. A viselkedés pozitív megerősítésekkel kapcsolódjon össze (megerősítés és motiváció). Modellé válhat valakinek a teljes személyisége vagy számos egyén különböző vonása Modellkövetés okai: elsősorban érzelmi indítékok Utánzásra hajlamosíthat: az alacsony önértékelés, vagy a dependencia

23 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 23 Komplex tanulás Intelligencia kulcsa műveletek végrehajtása mentális reprezentációkon. Kondicionálás: események és ingerek közti asszociáció képeződik le. Kognitív térképek, vagy absztrakt fogalmak (pl. ok) is leképeződhetnek. Néha a mentális reprezentációkon elvégzett műveletek bonyolultabbak, mint az asszociatív folyamatok. Mentális próba-szerencse.

24 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 24 Kognitív térképek Megerősítés nélküli ismerkedés során kialakulhat a kognitív térkép, ami gyorsíthatja a tanulást. Tolman kísérlete

25 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 25 Belátásos tanulás Köhler csimpánz kísérletei - A megoldás hirtelen jelenik meg. - Egyszer már megoldott problémát később nagyon könnyen oldják meg újra / hozzáférhetőség - A megtanultakat könnyedén átviszik új szituációkra is. A megoldások mentális próba-szerencse folyamatokat tükröznek. Mentális reprezentáció kialakítása: elég absztrakt, rugalmas, hozzáférhető

26 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 26 Tanulási stílusok Érzékleti modalitás -Auditív -Vizuális -Mozgásos Társas környezet -Egyéni -Társas Reagálási típus -Impulzív -Reflektív


Letölteni ppt "TANULÁS. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.erg.bme.hu 2 Tanulás Definíció: A viselkedés viszonylag állandó megváltozása a gyakorlás eredményeképp."

Hasonló előadás


Google Hirdetések