Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ATMOSZFÉRA KÉMIÁJA (LEVEGŐKÉMIA) A légkör evolúciója A légkör összetétele és szerkezete A levegő szennyeződése a szennyeződés forrásai szennyező anyagok:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ATMOSZFÉRA KÉMIÁJA (LEVEGŐKÉMIA) A légkör evolúciója A légkör összetétele és szerkezete A levegő szennyeződése a szennyeződés forrásai szennyező anyagok:"— Előadás másolata:

1 AZ ATMOSZFÉRA KÉMIÁJA (LEVEGŐKÉMIA) A légkör evolúciója A légkör összetétele és szerkezete A levegő szennyeződése a szennyeződés forrásai szennyező anyagok: C, S, N, halogén vegy-ek kolloid szennyeződések: füst, köd, szmog A levegőszennyezettség mérése A levegő öntisztulása A levegőtisztaság védelme (megelőzések) A szennyeződés hatása az élővilágra

2 A LÉGKÖR ÖSSZETÉTELE ÉS SZERKEZETE:  állandó komponensek: N 2 :78 % O 2 :21 % Ar :0,934 % CO 2 :0,03 %  változó komponensek:

3  változó komponensek (nyomgázok): vegyülettérfogat% tartózkodási idő H 2 O0,004 – 4 ∼ 10 nap O 3 (0 – 5) × 10 -6 ∼ 2 év CO 2 3 × 10 -2 4 – 20 év CO (1 – 20) × 10 -6 ∼ 0,3 év N 2 O (2 – 6) × 10 -6 ∼ 4 év NO 2 (0 – 3) × 10 -7 ∼ 3 nap NH 3 (0 – 2) × 10 -6 ∼ 7 nap SO 2 (0 – 20) × 10 -7 ∼ 5 nap H 2 S(2 – 20) × 10 -7 ∼ 40 nap

4 AZ ATMOSZFÉRA SZERKEZETE: vastagsága az Egyenlítőnél ∼ 42.000 km addig tart, míg E T,kin ∼ E grav felfelé ritkul: barometrikus nyomásformula  homoszféra: a Föld feletti ∼ 85 km-es réteg troposzféra sztratoszféra mezoszféra termoszféra  heteroszféra: a homoszféra fölötti „vastag”, de igen ritka réteg (sugárzások alakítják)

5 A légkör szerkezete

6

7 troposzféra – (majd tropopauza) - a T felfelé csökken: 6,5 o C/km - földfelszíntől az E-nél ∼ 18, pólusokon ∼ 8 km - melegét a földfelszíntől kapja - főleg vízszintes légmozgás révén keveredik és ezzel összetétele homogenizálódik sztratoszféra – (majd sztratopauza) - a T itt felfelé nő: ∼ 0 o C-ig - ∼ 50 km-ig terjed mezoszféra – (majd mezopauza) - itt a T ismét csökken ∼ –80 o C-ig (50 – 85 km) termoszféra - ebben a T nő, ez egyúttal ionoszféra

8 A fő légköralkotók kémiája és funkciója ismert N 2 : inert, fontos „hígító” gáz – problémamentes O 2 : életfontosságú gáz, egyúttal O 3 forrás Ar: nincs sem környezeti, sem élettani funkciója CO 2 : kardinális környezetkémiai vegyület - a növényi szénhidrátszintézis forrása - az állati/emberi életműködés terméke - a C körforgalom fontos résztvevője - az üvegházhatás, a globális felmelegedés okozója (+ CH 4, freonok, N 2 O) - technikai CO 2 emisszió növekedése kritikus H 2 O: körforgásáról, fizikai és kémiai szerepéről majd külön beszélünk

9

10

11 A CO 2 koncentráció növekedése

12 Földfelszín feletti átlag-hőmérsékletek – havi eltérések (1961–2002)

13 Az 1995. Évi Nobel-díjasok Paul Crutzen Mario Molina Sherwood Rowland A légkörkémiában, különösen az ózon keletkezése és fogyása értelmezésében elért eredményeikért

14 O 3 : kulcsfontosságát nemrég ismerték fel - az „ózondús” levegő tévedés: a felszíni ózon élettanilag káros! - a sztratoszférában keletkező ózon UV-C (200–320 nm) elnyelő hatása miatt fontos! szintézise:O 2 + hv → O + O O 2 + O + M → O 3 + M (3. test) bomlása:O 3 + hv → O 2 + O O 3 + O → 2 O 2 ózonréteg: 1 atm-n 3 mm vastag lenne ózonlyuk probléma: NO x és a CFCl katalizálja a az ózon bomlását, ezért a déli sark fölött (?) az ózon ritkul, majd regenerálódik

15 Az ózon két funkciója a légkörben

16 Az ózon keletkezése a sztratoszférában

17 Az ózon bomlás folyamata

18 Az ózonlyuk

19 A LÉGKÖR SZENNYEZŐ ELEMEI A szennyeződés forrásai: természetes és mesterséges Szennyező vegyületek: C, S, N, halogén vegy-ek Kyoto-i hatos „greenhouse gases” kosár: [ CO 2, CH 4, NO x, HFcarbons, perfFcarbons, SF 6 ] Kolloid szennyeződések:, por, köd, füst, szmog A levegőszennyezettség mérése A levegő öntisztulása A levegőtisztaság védelme (megelőzések) A szennyeződés hatása az élővilágra

20 CO: - nem állandó alkotó; reaktív, elreagál - természetes forrás: vulkánok - mesterséges: gépkocsik, tüzelőszerkezetek - erősen mérgező

21 A CO mérgezés tünetei különböző mértékű hemoglobin-CO képződéskor

22 SO x : SO 2, SO 3, [H 2 S, COS, CS 2, (CH 3 ) 2 S] - term. forrás: vulkánok, bioszféra bomlása - mest: hőerőművek, gépkocsik, vegyipar - [a 4 vegyület] SO 2 -vé oxidálódik - SO 2 → SO 3 → H 2 SO 4 → savas eső (köd) „Levegőkémia”: a) SO 2 + hν → SO 2 * SO 2 * + O 2 → SO 4. SO 4. + O 2 → SO 3 + O 3 b) SO 2 + O → SO 3 c) heterogén: köd, füst cseppek felületén Hatás: növényeken, talajokban, műszaki fémeken

23 NO x : toxikus, veszélyes a NO, a NO 2 és az NO 3. van: N 2 O, N 2 O 3, N 2 O 5, NH 3, NH 4 +, NO 3 - … - term. f: élő és holt szervezetek, villámlás, … - mest. f.: erőmű, gépkocsi, jet, vegyipar, … - NO: irreverz. a vér hemoglobinjára kötődik - NO 2 : savassága révén tüdőkárosító „Levegőkémia”: oda:NO + O 3 → NO 2 + O 2 NO + H 2 O → NO 2 + HO vissza:NO 2 + hν → NO + O – egyensúly! végül: NO 2 + OH → HNO 3 2NO 2 + H 2 O → HNO 2 + HNO 3

24 [NO x :] - egyes növények ( zuzmók, mohák ) különösen érzékenyek: indikátorként alkalmazhatók - savképződés révén műszakilag károsak - NO x -k emissziója korszerű módszerekkel eredményesen csökkenthető ( gk. katalizátor, ad- és abszorpciós eljárások, stb. ) SAVAS ESŐK: az esővíz pH-ja 〜 5,5 (CO 2 ) NO x és SO x hatására: 〜 4,5, sőt 2,25 (Kína)! Hatás: talajok, növények, halak, ipari fémek, műemlékek erodálódnak

25 Az NO x emisszió forrásai

26 Az EU teljes NO x emisziójának alakulása

27 Savas esőt okozó emisszió csökkenése 1990 óta a 15 EU országban és az 2010-es célok

28 A halogénezett szénhidrogének (CFCl) - hűtőgépek, spray-ek hajtógázai - közvetlen káros hatásuk nincs, stabilisak - a sztratoszférában UV sugárzásra bomlanak: a keletkező Cl, F ózonbontó katalizátor (katalizátor a NO és NO 2 is) A CFCl emisszió az utóbbi évtizedekben világszerte jelentősen csökkent.

29 Az EU teljes üvegház-gáz kibocsájtása (CO 2, CH 4, NO x, fluorozott gázok)

30 Légköri aeroszolok - por: kolloid méretű szilárd anyag a levegőben - köd: kolloid m. cseppfolyós anyag a levegőben - füst: kolloid m. szilárd és cseppfolyós együtt szmog (smoke+fog): tömény, városméretű füst Mint kolloidok instabilis rendszerek, állandóan keletkez- nek és megszűnnek (koagulálnak vagy diszpergálódnak), ill. kiülepednek, kimosódnak. Nagyság szerinti osztályozás: o r < 0,1 µmAitken-féle részecskék o 0,1 < r < 1 µmnagy részecskék o 1 µm < róriás részecskék Egyszerűbben: kihulló, ill. lebegő részecskék

31 [Légköri aeroszolok:] főleg természetes úton keletkeznek, de antropogén úton is: a légszennyezők (pl. nyomgázok) segítik képződésüket. Szerepük: - egészség károsítók - felhőképződésben fontosak - sugárzás elnyelők, visszaverők: energiamérleg! Az antropogén aeroszólok keletkezését megfelelő technológiával jelentősen csökkenteni lehet.

32 A levegő porszennyeződésének forrásai ForrásFajtaÖsszetétel energia- termelés pernye, koromSiO 2, 2CaOSiO 2, CaCO 3, C, Ca-aluminátok, szénfel- dolgozás szénporC fém- kohászat szálló porfémek, fém-oxidok, ércpor, adalékanyagok kémiai iparok ipari porok oxidok, szulfátok, foszfátok, kloridok, kokszpor, műanyagszemcsék építő- anyagipar szállóporcement, mész, salakrészecskék üvegiparszállóporkvarc, szilikátok, fém és nemesfémoxidok közle- kedés szállópor olaj, korom, gumimaradványok, szénhidrogének, ólomvegyületek fafeldo- lgozás fűrészporcellulóz textilipara szálanyagok porapamut, műanyag mező- gazdaság műtrágya, termény és tapanyag szállópora műtrágya, növényvédőszerek

33 A porkibocsátás csökkenése a 15 EU országban [szén helyett gáz, gk. katalizátorok]

34 A Dina ciklon Magadaszkárnál és a Maurutius szigetnél

35 Vulkánkitörés okozta légszennyeződés Popocatepetl (Mexikó)

36 Köd, füst és hajónyomok California partjainál

37 Légszennyeződés a Nagy tavak és az USA keleti partjai fölött

38 Dél-Franciaország és Észak-Olaszország

39 A LEVEGŐ ÖNTISZTULÁSA - száraz kihullás: óriás részecskék: gravitációsan kisebbek: légköri turbulens diffúzió talajon ad-, vizekben adszorbeálódnak - nedves kihullás (kimosódás): felhőben vagy felhő alatt tapadnak a csapadékelemekhez (esőcsepp, hópehely) - hígulás révén – légmozgásokkal (szél, konvekció)

40 A LEVEGŐTISZTASÁG (és magunk) VÉDELME Legfontosabb, „legolcsóbb” a megelőzés: a technológia megváltoztatásával pl. porszén helyett granulátum égetése „tiszta” nyersanyagok alkalmazásával pl. N, S szegény szenek, kőolajok égetése tisztító (szűrő) berendezésekkel pl. portalanítók, szűrők, ülepítők, ciklonok, nedves, elektrosztatikus leválasztók, Miskolci kriptongyár, FORTE! elégetéssel, katalitikus utóégetéssel pl. gépkocsikban magas kémények alkalmazásával (nem az igazi !!!) egyéni (munkahelyi) védőfelszerelések

41 A SZENNYEZŐDÉS HATÁSA AZ ÉLŐVILÁGRA Akut egyéni egészségügyi problémák – viszketésről, fejfájástól – a „halálig” Munkahelyi ártalmak – kiküszöbölésük Tömeges egészségkárosodások pl. a szmog, pernye (Ajka), … Genetikus, több generációs hatások Egyéni/csoportos védelmek: - légkondicionálás (T, szűrés, szárítás) (épületekben, gépkocsikban) - gázálarcok, maszkok

42 Az ózon-koncentráció átlagot erősen meghaladó napok száma az EU országaiban

43 Observed global and European annual mean temperature deviations 1856-1999

44 A CO 2 körforgása


Letölteni ppt "AZ ATMOSZFÉRA KÉMIÁJA (LEVEGŐKÉMIA) A légkör evolúciója A légkör összetétele és szerkezete A levegő szennyeződése a szennyeződés forrásai szennyező anyagok:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések