Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÍZKÉMIA – HIDROKÉMIA A víz a Föld leggyakoribb vegyülete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÍZKÉMIA – HIDROKÉMIA A víz a Föld leggyakoribb vegyülete"— Előadás másolata:

1 VÍZKÉMIA – HIDROKÉMIA A víz a Föld leggyakoribb vegyülete Életfontosságú - víz nélkül nincs élet (máshol sem), az emberi test 64%-a víz. Élettevékenységeinkhez is nélkülözhetetlen. Szinte minden ipari termék előállításához is kell – meglehetősen sok ( ×os mennyiség). A Föld energiaháztartásában is kulcsszerepe van. A „jó” (ivó-, tiszta-, ipari-, öntözővíz, stb.) víz mára óriási kincs lett.

2 A víz előfordulása a Földön
Hidroszférában + litoszférában + atmoszférában A Földfelszín 71 %-a vízfelület Összes mennyiség: 1337 millió km3 [1100 km élh. kocka] Ebből: 97,2 % tengervíz (sós) 2,8 % édesvíz, és ennek ∼ ¼-e tavak, folyók ∼ ¾-e sarki jég, gleccser A víz körforgása: közismert

3 A vízmolekula Összetétel: H216O (99,73%) + 17 izotópkombináció Közülük jelentősebb: D2O (nehézvíz) – - előállítása: elektrolízissel, desztillációval - alkalmazása: reaktorban moderátor, NMR A H2O molekula nem lineáris: 105o vegyértékszög (V alak), ennek következtében erős dipólus. MO diagramja: 2 kötő + 2 nemkötő elektronpár. koordinálódik [M(H2O)6n+] és erősen hidratál. Önasszociációra is hajlamos: dimer - tetramer Igen stabilis: nem reakcióképes (> 2000 Co bomlik)

4 A víz fizikai tulajdonságai és következményeik
Sűrűségének sajátos T-függése: 4 Co-on maximum természetes vizek befagyása nem teljes, élőszervezetek a kemény teleket is túlélik. Fagyáskor kiterjed: a jég úszik a vízen (jégpáncél, jéghegyek), a közeteket málasztja, így képződik a talaj. Magas fagyás- és forráspont (vs. NH3, CO2) Hőkapacitása igen nagy: jó fűtő- és hűtőközeg.

5 Dielektromos állandója (permittivitása) nagy: 80 ezért jó poláros oldószer (ionos vegyületekre)
A víz felületi feszültsége is nagy: 73 mN/m igen jó cseppképző (Hg: 435, többiek mN/m), erős kapilláris jelenséget mutat: talajban fontos, mosószer, háztartás, ércdúsítás, emulziók Belső súrlódása: viszonylag kis viszkozitása van A látható fény tartományában nem abszorbeál, viszont IR-ben és mikrohullámú tartomáyban igen (mikrohullámú sütők!).

6 A víz kémiai sajátságai
Nem könnyen reagál, de (gyorsan) disszociál: 2 H2O  H3O+ + OH- [H3O+] × [OH-] = Kv = 1×10-14 Tiszta víz pH-ja: 7 (előállítása gondos munka) Tiszta víz vezetése: minimális [6,35 µS m-1] ez az ún. „vezetőképességi víz” Redoxi sajátságai: E = 0,70 – 0,06 pH aerob viszonyoknál: mV-ig, aneorob viszonyoknál: – 500 mV-ig változik.

7 A víz mint oldószer A természetben mindig (híg) oldatként találjuk. Ionos vegyületek disszociálnak benne: az elek- trolitok kationjait és anionjait hidratálja Kovalens (szerves) vegyületeket alig vagy csak kevésbé oldja (de pl. cukor, DMSO, …) Gázok: Henry-törvény (O2, N2 alig, CO2 jobban) Folyadékok: vegyes a kép (teljes keveredéstől a minimális oldhatóságig mindenre van példa) Természetesen kolloid rendszereket is képez: ezek élettanilag igen fontosak!

8 A víz érzékszervi (szenzorikus) tulajdonságai
hőmérséklet: ivásra oC íz: íztelen, de pl. az ásványvizeknek van íze szag: szagtalan, a szag rendszerint kellemetlen szín: színtelen, nagy mennyiségben színes valamilyen oldott anyag miatt a hatás függ a céltól: friss, hűs ivóvíz kellemes, selymes fürdővíz (Balaton) tiszta, lágy esővíz, (mosóvíz) …

9 A különböző „vizek” kémiai összetétele
Molekulárisan diszperz és kolloid oldatai vannak. a) Vízben oldott sók: vízkeménység (vált.+áll.=összes) változó keménység: Ca, Mg hidrogénkarbonátok - kiforralhatók, vízkőképződést okoznak állandó keménység: CaCl2, MgSO4 Vízlágyítás: - Ca(OH)2, Na2CO3 hozzáadásával - ioncserével - desztillációval Sok más ion: Na+, K+, Fe2+, Mn2+, NH4+, Cl-, NO3-, NO2-, SiO3--, nyomelemek nagy számban.

10 b) A vízben oldott gázok:
O2: a vízben élő szervezetek számára kulcskérdés könnyen elhasználódhat, pótlandó! N2: kevéssé oldódik, semleges elem CO2: szabad (CO2) + kötött (HCO3-) = összes NH3: helyenként fordul elő, lúgosít H2S: ugyancsak helyenként, kellemetlen, káros

11 c) A vízben oldott szerves anyagok
Természetes (élő) eredetűek és mesterségesek: lehetnek hasznosak, de többnyire károsak. A vízminőséget nagyban befolyásolják, rontják. Szokás lebegő szennyeződésnek is nevezni. Rengeteg vegyülettípus fordul elő: aromások, fenolok, humin-, cserzőanyagok, tenzidek, detergensek, növényvédőszer-maradványok, … Bruttóérték: a kémiai oxigénigény (KOI) jellemzi

12 Vízanalízis: igen komplex elemzés
minta-előkészítés, titrálások, mikroszkópos, spektroszkópiai és bakteorológiai elemzés

13 Gyakorlatias pH-skála – természetes és mesterséges vizes oldatokkal

14 Európa különböző méretű folyóinak teljes foszfor-koncentrációja természetes lebomlás nincs, javulás van 

15 természetes lebomlás van, javulás nincs
Európa különböző méretű folyóinak nitrát (teljes oxidált nitrogén) tartalma: természetes lebomlás van, javulás nincs

16 A teljes ammónium koncentráció Európa folyóiban
javul, de még nem elégséges

17 Európa természetes vizeinek biológiai oxigénigénye (BOI)
oka: gyenge szennyviztisztítás, sok nitrát

18 A Balaton vízminősége – heti rendszeres helyzetjelentés strandonként

19 CaCO3ban kifejezett vízkeménység földrajzi eloszlása az USA államaiban (1975)

20 Vízforrások és vízfelhasználás az USA-ban – 1995

21 Vízierőmű sematikus vázlata

22 Vízierőművek részaránya az USA államok energiatermelésében – 1990 F

23 A vizek forrása Atmoszférikus (csapadék) víz: tiszta (CO2) Felszíni vizek: - édesvizek: folyók, tavak és - sósvizek: tenger (zárt tavak) 3,3-3,7% só Felszín alatti vizek: - karsztvízek, ásványvizek - talajvíz (első víz-záróréteg fölött) [kútvíz] - rétegvíz (víz-zárórétegek között) [artézi víz: magától feljön – Artois grófság] hévizek, gyógyvizek, gejzírek talajvíz: 5-13, hévíz: …– 37, termálvíz: >37 oC.

24 Artézi „kút”

25 Umauma Falls, Big Island, Hawaii, 60 feet

26 King Kong's Showerbath Monte Cristo, WA

27 Ludlowville Falls, Ithaca, NY 60 feet

28 Izland – gejzír („vad szökés”)

29 Herliansky gejzír (Herlány, Szlovákia) 32-36 óránként félóráig 35 m magasra 300-500 hl

30 Yellowstone park: az „Old Faithful” gejír
szigorúan periódikusan 50 m magasba lövell

31 A vizek felhasználása ivóvíz (más Európa és más Afrika vagy India) általában vezetékes, de palackozzák, vagy tartály(kocsi)kban szolgáltatják háztartási: főzés, mosás, tisztálkodás, fűtés, … ipari víz: reaktáns (pl. kénsavgyártás), oldószer, hűtő/fűtő közeg (pl. atomreaktor), mosószer (pl. vágóhidak), kimosószer (pl. bányászat), … mezőgazdasági: öntözővíz, műtrágyaoldó, …

32 A víz minőségének vizsgálata
A mintavétel fontossága (homogenitás, tárolás) Minősítés: fizikai, kémiai és biológiai (céltól függ) zavarosság (szárazmaradék) pH (lúgosság, savasság) oxigén-fogyasztás (BOI, KOI) szénsav (keménység) kation és anion-analízis (ásvány-, gyógyvizek) szervesanyag-tartalom (GC, MS, IR, …) radioaktivitás (Rn, I) fertőzöttség (baktériumok, gombák, …)s

33 A jó ivóvíz - az élő szervezet számára nélkülözhetetlen, korlá-tozás nélkül fogyasztható folyadék, amely - nem tartalmaz olyan mikroorganizmusokat és kémiai anyagokat, amelyek jelenléte a fogyasz-tók egészségét károsítja, tartalmaznia kell azonban azokat az ásványi anyagokat, amelyekre a szervezetnek szüksége van (kalcium, magnézium) és amelyek felvéte-lében a víz szerepe meghatározó. A magyar lakosság 97-98%-ban vezetékes, jó vizet fogyaszt! (Kivételek a tanyák, pici falvak.)

34 a) Fizikai minősítés A megfelelő ivóvíz átlátszó, színtelen, szagtalan, üdítő ízű és kívánatos hőmérsékletű folyadék. A magas vas- és mangántartalom zavarosodást okoz, ez főleg esztétikai, kevésbé egészségügyi probléma (a vízvezeték okozhatja). A vízkeménység is okozhat hasonló kellemetlen-séget (mosdáskor, mosáskor).

35 b) Kémiai minősítés : Kritikus elemek: As, Hg, Cd, Pb, Cr, B, F, NO2- Vizsgálják: NH3 Ca, Mg, Fe, Na, K, OH-, CO32-, HCO3-, Cl-, PO43-, Mn, O2, NH4+, SO42- Továbbá: pH, KOI, összes keménység, pH, klór-igény, fajl. elektr. vez. kép., c) Bakteriológiai vizsgálat: pseudomonas aerug., fekális streptococcus, coliform sz., termotoleráns coliform, escherichia coli, clostridiumok, stb.

36 d) Mikrobiológiai minősítés
Mikroszkópos biológiai vizsgálat A debreceni hálózatba kerülő víz mikrobiológiai szempontból megfelelő minőségű, ellenőrzését az év minden napján folyamatosan végzik. Minél tovább tartózkodik a víz a hálózatban, an-nál nagyobb eséllyel fordul elő, hogy a cső falán elszaporodnak egyes mikroorganizmusok. Ezt a folyamatot gyorsítja, ha a víz hőmérséklete meghaladja a 20 oC-ot.

37 A víz tisztítása A vizet – rendszerint – kétszer tisztítjuk: felhasználás előtt felhasználás után Felhasználás előtti tisztítás: a céltól függ Kommunális (vezetékes) víz fizikai, kémiai, biológiai szempontok szerint Az ipar, mezőgazdaság igényei egyszerűbbek (hűtővíz, erőművi víz öntözés), de néha különleges minőségi igények vannak (pl. gyógyszer-, fotokémiai ipar, stb.). Vannak tiszta természetes vizek is.

38 IVÓVÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIA
I. Úszó és lebegő anyagok eltávolítása Úszó és durva szennyeződések eltávolítása: szűrés durva és finom rácson, szitaszűrőn, homokfogás Ülepedő, lebegő anyagok eltávolítása: centrifugálás, ülepítés Finom lebegő anyagok eltávolítása: derítés, flotáció, gyors szűrés szemcsés anyagon át Mikroorganizmusok eltávolítása: szűrés mikroszűrőn, rövid hullámú kezelés, oxidáció Szerves anyagok eltávolítása: adszorpció, oxidáció Al2(SO4)3 + 6 H2O = 2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 igen nagy felületű, pelyhes, adszorbeáló csapadék

39 Lágyítás: kicsapatás, desztillálás, ioncsere
II. Oldott anyagok eltávolítása és pótlása Vas- és mangántalanítás: lassú szűrés, oxidációs kicsapatás, adszorpció Szénsav és káros gázok eltávolítása: adszorpció, kicsapatás, levegőztetés, vákuumos eljárás Lágyítás: kicsapatás, desztillálás, ioncsere Sótalanítás: kicsapatás, ioncsere, fordított ozmózis, elektrodialízis, desztilláció Ammónia eltávolítása: oxidáció, levegőztetés, biológiai oxidáció Nitráttalanítás: biológiai redukció, ioncsere Hiányzó anyagok pótlása: fluorozás, keményítés (mész és Mg, szénsav adagolása) pH-beállítás (sav vagy lúg adagolásával)

40 Debrecen vizei (háztartási és ipari víz):
(Hortobágy, Kösely, Tócó, tavak) = 0! hőforrások (63 oC gyógyvíz) = nagy érték fúrt (artézi) kutak (a Nagyerdőn) = értékes Keleti-főcsatorna (csővezetéken érkezik) vízmű: a Keleti vizét tisztítják, majd az artézi kutak vízével keverik a szükségletek szerint a város szennyvizét is a DV kezeli

41 Debrecen ivóvíz ellátási hálózata

42 Debrecen ivóvízének forrásai: - rétegvíz:
Debrecen ivóvízének forrásai: - rétegvíz: nagyerdei fúrt kutakból - „átvett víz”: a Keleti-főcsatornából

43 Az ivóvíz tisztításának technológia vázlata

44 Debreceni Vízmű artézi kút nyomás alatti szűrők

45 Debreceni Vízmű nyomásfokozó hálózati szivattyúk

46 AZ IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZ TISZTÍTÁSA
Öntisztulás: véges mértékig minden természetes víz megteszi, de rendszerint ezen a határon túl vagyunk. Pl. ülepedés, élő szervezetek, aerob és aneorob folyamatok, a litoszféra, … révén Az ipari szennyvizeket a helyszínen, az üzemi szennyezéstől függően kell tisztítani. Jó tisztitás után a víz visszaforgatható (pl. MOL). A kommunális szennyvizet a települési csatorna-hálózaton keresztül begyűjtik és nagy telepeken tisztítják. (Mo-n kb. 50%-ban.)

47 A szennyvíztisztítás típuslépései
Mechanikai tisztítás Durva szennyezések eltávolítása: szűrés durva és finom rácson, dobszűrőn, homokfogás Lebegő anyagok eltávolítása: ülepítés, centrifugálás (hidrociklon), flotáció Előkészítés: tározás, kiegyenlítés; semlegesítés, kommunális eljárás Biológiai tisztítás Szerves anyag eltávolítása, nitrifikálás és denitrifikálás: stabilizációs tavak (anaerob, aerob, fakultatív), csepegtetőtesztes rendszer, eleven iszapos rendszer, anaerob rothasztás

48 c) Fizikai-kémiai tisztíítás
Finom lebegő anyag eltávolítása: homokszűrés, mikroszűrés Kolloid és foszfor kicsapása: (keverés, ülepítés, vegyszeres kezelés) koagulációs eljárás Nitrogén eltávolítása: NH3-kiűzés, klórozás, szelektív ioncsere Oldott szerves anyag, baktérium, vírus eltávo-lítása: aktív szén-, klórgáz adagolása, kémiai oxidáció ózonnal Sótalanítás: fordított ozmózis, elektrodialízis, desztilláció

49 A szennyvíztisztítás folyamatábrája

50 Debrecen szennyvize: csatornarendszer gyűjti (Köselybe vezetik) szennyvíztisztító mű a város déli részén van a nem tisztított % a Hortobágy csatornába kerül – sajnos (szégyen!). A DV kémiai vizsgálatai: oldott anyag, lebegőanyag, pH, szulfát, szulfid, ammónium, nitrit, nitrát, összes foszfor, zsír-, olajtart., nátrium, kálium, üledéktérfogat, anionaktív det., összes keménység, ortofoszfát, kémiai oxigénigény (k), biokémiai oxigénigény Bakteriológiai vizsgálatok

51 A Debreceni Vízmű szennyvíztisztító telepe

52 Derítő és ülepítő medencék

53 .

54 .

55 a) Mechanikai tisztítás Mechanikai tisztítással a vízben úszó, lebegő szennyeződéseket távolítja el m3/nap szárazidei szennyvíz fogadására és tisztítására alkalmas. Főbb technológiai egységek és feladatuk: Záporkiömlő :  a szárazidei szennyvízmennyiségnek az ötszörös hígítás feletti kevert szennyvizet a Tócó vízfolyásba vezeti be. Gépi finomrács (2 db 10 mm pálcaközű): a szenny-vízben lebegő, úszó szennyeződéseket fogja ki.

56 Rácsszemét prés: csökkenti a rácsszemét térfogatát, víztartalmát.
Átemelő szivattyú: olyan magasra (a homokfogó ü-zemi vízszintjéig) emeli a szennyvizet, ahonnan az gravitációsan végigfolyik a tisztítás technológiáin. Homokfogó (légbefúvásos, iker elrendezésű): a 0,2 mm-nél nagyobb szemcseméretű homokot fogja ki a szennyvízből. DORR típusú előülepítő (2 db, átmérő 40 m): az ülepíthető lebegő anyagot fogja meg. Itt ülepszik ki a mechanikai nyersiszap és a biológiai tisztító-ból elvett fölös eleveniszap.

57 Mérőműtárgy: a mechanikai tisztításról elvezetett és biológiai tisztításra nem kerülő szennyvíz mennyiségének regisztrálása. Az itt elfolyó szennyvíz stabilizálásra kerül a stabilizációs tórendszeren. Első szakasza a Lovász-zugi tórendszer (ca. 19 ha vízfelszín), második  szakasza a Tócó-Kösely tórendszer (ca. 40 ha vízfelszín), melyek a természetes öntisztulás során javítják a szennyvíz minőségét. A befogadó a Kösely vízfolyás.

58 b) Biológiai tisztítás A biológiai tisztító (2000-től) 60
b) Biológiai tisztítás A biológiai tisztító (2000-től) m3/nap szárazidei szennyvíz tisztítására alkalmas. A biológiai tisztítás a mechanikai tisztítás után főleg a szerves eredetű szennyeződéseket bontja le a környezet számára ártalmatlan anyagokká. Baktériumok és gombák intenzív oxigén bevitel mellett bontják le a szennyező szerves anyagokat. A lebontást elvégző baktériumok, gombák tömege az eleven iszap. Ez ülepíthető, fölös részét az iszap-kezelés során dolgozzák fel.

59 ba) Iszapkezelés I. A nagymennyiségű szennyvíziszapot mezőgazdasági területre már nem lehet injektálni. Az iszapvíztelenítő: a két pálcás iszapsűrítőből a kevert iszap a homogenizáló medencébe jut, ahol folyamatosan keverik. Innen négy iszapfeladó szivattyú viszi át a centrifugákba. A centrifugák hatásfokát kationaktív polielektrolit adagolásával növelik. A víztelenített iszapot környezetvédelmi (és mezőgazdasági) szempont-ból ártalommentesen helyezik el, komposztálás után a régi szeméttelep takarására használják.

60 Denitrifikáló: a biológiai tisztító része
Denitrifikáló: a biológiai tisztító része. A szenny-vízben oldott ammónia nitritté, nitráttá oxidálását követően anoxikus térben baktériumok segítségé-vel elemi nitrogénné redukálja, ezzel eltávolítva a mérgező hatású ammóniát. Folyamata: denitrifikációs tér, oxidációs tér, szimultán denitrifikáló tér, utóülepítő. Az utóülepítő térből a biológiai tisztított víz közvet-lenül a Tócó-vízfolyásba kerül. A kiülepített ele-ven iszap egy részét recirkuláltatják, míg a fölös része elvételre kerül.

61 bb) Iszapkezelés II. Az iszapkezelés 2. üteme a rothasztás. Két, egyen-ként 4500 m3-es 35 °C-ra felfűtött rothasztó toronyban megy végbe a szennyvíziszap anaerob rothasztása. Célja: az iszap szervesanyag tartalmának legalább 40%-os kirothasztása. A keletkező biogázt 3 db gázmotorban égetik el. Ezek együttesen 1190kW villamos és 800kW hőenergiát termelnek óránként. A villamos energiát az üzem technológiai berendezéseinek működtetésére, a hőenergiát pedig az iszap fűtésére fordítják.

62 Szabadka város szennyvíztisztitó rendszere

63 Szennyvíztisztítómű beléptető része (Szabadka)

64 Szennyvízülepítő (Szabadka)

65 Vízszennyeződési katasztrófák:
árvizeknél biológiai fertőzöttség alakul ki (a környező kutak vize is ihatatlan lesz) ipari katasztrófák szennyeznek (tiszai CN-) tankhajók balesetei: olajszennyeződés extrém savas esők is előfordulnak (pH: 2,5) talajszennyeződések (Hg, kerozin, stb.) lassan a vizekbe kerülnek állóvizeknél a hosszú, forró, száraz nyár okoz (biológiai) vízminőség-romlást

66 Magyarország ásványvizei
Magyarország földalatti vízkészlete nagy és rendkívül gazdag ásvány- és gyógyvízekben. Ezek a vizek sok – egyes összetevőikben élettanilag kedvező – ásványi anyagot tartalmaznak. A Kárpát-medence különleges adottsága, hogy a földkéreg üledékes kőzettömegét és az abba zárt vízkészletet a hő nagyobb mértékben járja át, mint a Föld egyéb területein, ennek következtében sok a hévíz lelőhely, és az ásványvizek viszonylag sok ásványi anyagot tartalmaznak. Magyarországon 80 kút és forrás szolgáltat elismert, természetes ásványvizet, közülük 21 vizét palackozzák. A természetes ásványvizek összes ásványianyag-tartalma tág határok – 500 és 4600 mg/l – között változik.

67 a) „kis ásványi anyag tartalmú” ásványvíz, amelynek ásványi anyag tartalma kevesebb, mint 500 mg/l;
b) „nagyon kicsi ásványi anyag tartalmú” ásványvíz, amelynek ásványi anyag tartalma kevesebb, mint 50 mg/l; c) „ásványi sókban gazdag” ásványvíz, amelynek ásványi anyag tartalma több, mint 1500 mg/l; d) „hidrogén-karbonátos” ásványvíz, amelynek hidrogén-karbonát tartalma több, mint 600 mg/l; e) „szulfátos” ásványvíz, amelynek szulfáttartalma több, mint 200 mg/l; f) „kloridos” ásványvíz, amelynek klorid tartalma több, mint 200 mg/l;

68 Magyarországon is csak az a víz nevezhető „természetes ásványvíz”-nek, amely
· szennyeződéstől védett vízadó rétegből származik, · összetétele a természetes ingadozás határain belül állandó (nem csökken monoton módon), · mikrobiológiailag tiszta (a háttérértékek azonosak a 80/777 EEC direktíva előírásaival), · a víznyerő helyen palackozzák, · kezelésben nem részesül, kivéve a levegőztetést, · hivatalos elismerésben részesül.

69 Ásványvízfogyasztás Magyarországon
A nagy ásványvíz-fogyasztó nemzetekhez mi még kevés ásványvizet iszunk; 1998-ban az egy főre jutó magyar ásványvíz-fogyasztás 22,7 liter volt. A 80-as évek rendkívül alacsony és nagyjából állandó fogyasztási értékeihez képest az utóbbi években Magyarországon az ásványvíz-fogyasztás jelentősen növekedett. A fejlődés az 1990-es évek elején kezdődött. A privatizált állami vállalatok lényegesen nagyobb gondot és több pénzt fordítanak marketingre. Megismertették – és teszik ezt jelenleg is – a fogyasztókkal a természetes ásványvíz egészségre kedvező tulajdonságait.

70 A fogyasztók egyre nagyobb figyelmet fordítanak az egész-séges táplálkozásra, és az üdítőitalok helyett több ásvány-vizet isznak. A magyarok jobban kedvelik a szénsavas ásványvizet, mint a szénsavmenteset; 1998-ban a szénsavmentes ásványvizek fogyasztása csak mintegy 10 %-a volt a szénsavas ásványvizekének. Külföldön ez gyakran fordítva van. A hazai palackozott vizek döntő többsége ásványvíz, ezen kívül palackozott gyógyvíz és ivóvíz van forgalomban, jelenleg a „forrásvíz” még nem elterjedt termék. A magyar ásványvizeket egyaránt palackozzák üveg és PET palackokba, mindkettőből van eldobható és visszaváltható változat. A palackok űrmértéke 0,2 liter és 2,5 liter között változik. Legkedveltebbek a 1,5 és 0,33 literes kiszerelések.

71 Mineral waters: Hungary
Apenta Aqua Mathias Balfi Bonaqua Goldaqua Harmatvíz Hunyadi János Kékkúti Kristályvíz Mira Óbudai Parádi Theodora Quelle Visegrádi Sankt-Königs-Quelle

72 A debreceni szennyvíztisztító telep főbb létesítményeinek műszaki adatai
Rács: 2 db  ROSHARD típusú, 10 mm pálcaköz méretű, PLC vezérléssel vízszint szabályozású, automatikusan üzemelő gépi tisztítású rács. Teljesítménye: 2500 l/sec. Rácsszemét prés: ROSHARD típusú, 1,5 m3/óra. Szennyvízátemelő: m3 szárazidei szennyvíz átemelését biztosítja, 5 db FLYGT szivattyú 2 db záporvíz szivattyú, melyeknek teljesítménye 3,6 és 1,2 m3/sec.

73 Homokfogó: Légbefúvásos rendszerű homokfogó, homok-mosó HUBER gym, 25 l/sec darabonkénti teljesítménnyel és zsírleválasztó berendezéssel. A levegőellátást az RKR-ROBOX kompresszor szolgáltatja 206 vagy 533 m3/óra teljesítménnyel. Előülepítő: 2 db 40 m átmérőjű peremhajtású kotróval ellátott vasbeton műtárgy. Biológiai tisztító műtárgy: Nitrifikációs és denitrifikációs folyamatoknak helyt adó beton műtárgy. A levegőellátást 3 db HV turbó  darabonként m3/óra teljesítményű és 1 db HV turbó ezer m3/óra maximális teljesítményű légfúvó biztosítja.

74 Utóülepítő: 4 db egyenként 40 m átmérőjű peremhajtású kotróval felszerelt vasbeton műtárgy.
Mérőműtárgy. Iszap elősűrítő: 2 db egyenként 16 m átmérőjű pálcás kotróval ellátott vasbeton műtárgy. Iszaprothasztó: 2 db 4500 m3/db térfogatú utófe-szített vasbeton műtárgy és kiszolgáló műtárgy. Az iszap tartózkodási ideje: átlagosan 20 nap Az iszap hőmérséklete: +35C° Összes biogáz termelés: 7000 Nm m3/nap Iszap utósűrítő: 2 db 16 m átmérőjű, 960 m3 össztérfogatú peremhajtású pálcás kotró, vasbeton

75 Iszapcentrifuga: 4 db HUMBOLD típusú, poli-elektrolit bekeverő és adagoló berendezéssel. Teljesítménye: 25 m3/óra, 5% szárazanyag tartalmú szennyvíziszapra vonatkoztatva. Gáztároló tartály:Acélszerkezetű vízzáras konstrukció. Hasznos térfogat: 1000 m3. Üzemi nyomása: P=40 mbar Kéntelenítő: 1 db EISENBAU-HEILBRONN gym. kúpos fenekű torony, nemezacélból. Átm. 1,8 m, térf.: 12 m3. SULPHUREX-M kéntelenitő töltet. Tisztítási teljesítménye: 250 m3/óra Gázkazán és gázmotor


Letölteni ppt "VÍZKÉMIA – HIDROKÉMIA A víz a Föld leggyakoribb vegyülete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések