Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A sérült agy működésének vizsgálata. Az agy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A sérült agy működésének vizsgálata. Az agy."— Előadás másolata:

1 A sérült agy működésének vizsgálata

2 Az agy

3

4

5

6 Kevésbé differenciált- e a női agy? Bizonyítékok lehetnek pl.: agyi „katasztrófák”, daganatok  jól lokalizált sérülések Bizonyítékok lehetnek pl.: agyi „katasztrófák”, daganatok  jól lokalizált sérülések A fentiekből következtethetünk az egyes agyi területek kognitív funkciókban betöltött szerepére. A fentiekből következtethetünk az egyes agyi területek kognitív funkciókban betöltött szerepére.

7 Affázia = súlyos beszédzavar. Képtelenek egyszerű verbális feladatok végrehajtására (pl: számolás, megnevezés, utasítás követés, …) = súlyos beszédzavar. Képtelenek egyszerű verbális feladatok végrehajtására (pl: számolás, megnevezés, utasítás követés, …) Balfélteki sérülés után nőknél kevesebb tünet  náluk bilateriális módon szerveződik…jobb megoszlás a féltekék között * Balfélteki sérülés után nőknél kevesebb tünet  náluk bilateriális módon szerveződik…jobb megoszlás a féltekék között * Jobb félteki affázia: mindkét nemnél nagyon ritka  nem lehet következtetéseket levonni… Jobb félteki affázia: mindkét nemnél nagyon ritka  nem lehet következtetéseket levonni… *  „Csak” bal féltekén belüli szerveződésbeli különbségekre lehet következtetni. *  „Csak” bal féltekén belüli szerveződésbeli különbségekre lehet következtetni.

8 Anterior régió sérülése  nőknél fellépő affázia Anterior régió sérülése  nőknél fellépő affázia Halántéklebeny sérülése  mindkét nemnél egyforma Halántéklebeny sérülése  mindkét nemnél egyforma Fali lebeny  férfiaknál lép fel az affázia Fali lebeny  férfiaknál lép fel az affázia

9 Szókincspróba Feladat a szavak meghatározása Feladat a szavak meghatározása Nőknél a bal és a jobb oldali károsodások is befolyásoltak Nőknél a bal és a jobb oldali károsodások is befolyásoltak Férfiak: csak a bal félteke befolyásolta a választ Férfiak: csak a bal félteke befolyásolta a választ De ebben a feladatban a nők nem teljesítettek jobban De ebben a feladatban a nők nem teljesítettek jobban

10 Verbális fluencia Adott idő alatt, milyen sok, egy adott betűvel kezdődő szót tud a k.sz. felsorolni. Adott idő alatt, milyen sok, egy adott betűvel kezdődő szót tud a k.sz. felsorolni. Elsősorban a bal félteke (és zavara) a befolyásoló. Elsősorban a bal félteke (és zavara) a befolyásoló. Kritikus terület: érintett félteke/anterior területe Kritikus terület: érintett félteke/anterior területe Férfiak: leggyengébb eredmény a balfélteki sérülteknél… Férfiak: leggyengébb eredmény a balfélteki sérülteknél… Nőknél nem volt különbség a bal ill. a jobbfélteki sérültek között! Nőknél nem volt különbség a bal ill. a jobbfélteki sérültek között! az egészséges nők eredményesebbek voltak, mint az egészséges ffiak az egészséges nők eredményesebbek voltak, mint az egészséges ffiak

11 Verbális fluencia nőknél  egyik félteke ant. sérülései sem befolyásolják jelentős mértékben  bilaterális szerveződés Verbális fluencia nőknél  egyik félteke ant. sérülései sem befolyásolják jelentős mértékben  bilaterális szerveződés

12 Verbális emlékezet A k.sz.eknek hangosan felolvasott történetekre, ill. hangosan felolvasott szópárokra kellett emlékezniük egy órával a felolvasás után. A k.sz.eknek hangosan felolvasott történetekre, ill. hangosan felolvasott szópárokra kellett emlékezniük egy órával a felolvasás után. ~  elsősorban a bal halántéklebeny sérülése okozhat problémákat. ~  elsősorban a bal halántéklebeny sérülése okozhat problémákat.  nőknél és férfiaknál is kimutatható volt a bal félteki sérülés hatása + a bal halántéklebeny sérülései mindkét nemnél azonosak voltak  nőknél és férfiaknál is kimutatható volt a bal félteki sérülés hatása + a bal halántéklebeny sérülései mindkét nemnél azonosak voltak

13 Építőtömbök – mentális forgatás Két 3 dimenziós építőtömbről (egymás tükörképei) a k.sz.nek különböző szögekből készített fényképeket mutattak és ezeket kellett térbeli megfelelőjük alá helyezni. Két 3 dimenziós építőtömbről (egymás tükörképei) a k.sz.nek különböző szögekből készített fényképeket mutattak és ezeket kellett térbeli megfelelőjük alá helyezni.  mentális forgatás …  mentális forgatás …  a jobbfélteki sérültek gyengébben oldották meg a feladatot + nők általában rosszabbul teljesítettek + DE ha a férfiaknál aszimmetrikus a szerveződés, akkor ebben az esetben sokkal rosszabbul kellett volna teljesíteniük, viszont nem romlott jelentősen az eredményük…  a jobbfélteki sérültek gyengébben oldották meg a feladatot + nők általában rosszabbul teljesítettek + DE ha a férfiaknál aszimmetrikus a szerveződés, akkor ebben az esetben sokkal rosszabbul kellett volna teljesíteniük, viszont nem romlott jelentősen az eredményük…

14 Egyenesek összehasonlítása Két, a vízszintessel különböző szöget bezáró egyenesnek kellett megtalálni a párját 11 különböző szöget bezáró egyenes között Két, a vízszintessel különböző szöget bezáró egyenesnek kellett megtalálni a párját 11 különböző szöget bezáró egyenes között  férfiak sikeresebbek + náluk a jobb félteki károsodás nagyobb mértékben rontja a teljesítményt.  férfiak sikeresebbek + náluk a jobb félteki károsodás nagyobb mértékben rontja a teljesítményt. Desmond vizsgálata Desmond vizsgálata

15 Geschwind - androgenizáció  ennek köszönhető a férfiak hatékonyabb jobbfélteki működése Geschwind - androgenizáció  ennek köszönhető a férfiak hatékonyabb jobbfélteki működése DE: mélységészlelésben (jobb félteki..) „jobbak a nők”. DE: mélységészlelésben (jobb félteki..) „jobbak a nők”. DE: arckifejezések felismerésében (jobb félteki..) szintén jobbak a nők. DE: arckifejezések felismerésében (jobb félteki..) szintén jobbak a nők.

16 Féltekéken belüli szerveződés Bal félteke: Bal félteke:  orális és manuális funkciók ellenőrzése Apraxia: Manuális apraxia: kéz/karmozdulatok utánzása okoz nehézséget Orális apraxia: probléma a beszéden kívüli orális mozgás utánzásával.

17 Mozaikpróba A jobb féltekénél is felfedezhető a különböző cselekvések féltekéken belüli szerveződése. A jobb féltekénél is felfedezhető a különböző cselekvések féltekéken belüli szerveződése. ~  mozaikminták létrehozása – ehhez a kockákat kézzel kell rendezni.. ~  mozaikminták létrehozása – ehhez a kockákat kézzel kell rendezni.. A feladatmegoldás a jobb és balfélteki sérültek esetében is csökken, mert megoldáshoz motoros tervezésre és téri analízisra is szükség van A feladatmegoldás a jobb és balfélteki sérültek esetében is csökken, mert megoldáshoz motoros tervezésre és téri analízisra is szükség van Nőket az ant. Férfiakat a post. Károsodás érinti jobban. Nőket az ant. Férfiakat a post. Károsodás érinti jobban.

18 Más - más motoros tevékenységben jók a nők és másban a férfiak A nők: a finommozgásos tevékenységekben jobbak A nők: a finommozgásos tevékenységekben jobbak A férfiak: a nagyobb mozgást igénylő tevéknységekben A férfiak: a nagyobb mozgást igénylő tevéknységekben

19 Dichotikus hallgatási helyzet  Beszédhangok megértésének központja…  Beszédhangok megértésének központja… férfiak – jobbfül dominancia férfiak – jobbfül dominancia Nők – kevésbé aszimetrikus szerveződés, de elképzelhető, hogy a bal féltekén belül máshol van a központ, mint férfiaknál.. Nők – kevésbé aszimetrikus szerveződés, de elképzelhető, hogy a bal féltekén belül máshol van a központ, mint férfiaknál..

20 Összegzés Nők: a féltekéken dúsabb rosthálózat köti össze  élénkebb kommunikáció Nők: a féltekéken dúsabb rosthálózat köti össze  élénkebb kommunikáció Férfiak: hangsúlyosabb az egyes féltekéken belüli differenciáció Férfiak: hangsúlyosabb az egyes féltekéken belüli differenciáció Ált. erőteljesebb perceptuális aszimmetriák Ált. erőteljesebb perceptuális aszimmetriák Nők: affázia inkább baloldali ant. Károsodás után lép fel Nők: affázia inkább baloldali ant. Károsodás után lép fel Férfiak. Inkább post. Férfiak. Inkább post.

21 Testi asszimetria és kognitív mintázat

22 Androgén elmélet Androgének eltérő hatása a féltekékre  androgén elmélet  Androgének eltérő hatása a féltekékre  androgén elmélet  Nőknél a bal láb, ffiaknál a jobb a nagyobb, mint a másik Nőknél a bal láb, ffiaknál a jobb a nagyobb, mint a másik Férfiak: a jobb oldali herék nagyobb méretűek Férfiak: a jobb oldali herék nagyobb méretűek Mittwoch és Mahadevaiah: hermafroditák: petefészkek általában a bel, míg a herék a jobb oldalon… Mittwoch és Mahadevaiah: hermafroditák: petefészkek általában a bel, míg a herék a jobb oldalon…

23 Aszimmetriák A gonádok a vérbe juttatják a nemi hormonokat  egyformán hatnak az egyes részekre A gonádok a vérbe juttatják a nemi hormonokat  egyformán hatnak az egyes részekre De a bal oldali gonád a bal oldali hippotalamuszra, a jobb oldali gonád a jobb oldalira hat nagyobb mértékben + a hipotalamusz is visszahat ->jobb és bal petefészek eltérő működése  emlők aszimmetriája De a bal oldali gonád a bal oldali hippotalamuszra, a jobb oldali gonád a jobb oldalira hat nagyobb mértékben + a hipotalamusz is visszahat ->jobb és bal petefészek eltérő működése  emlők aszimmetriája

24 Hallgatókkal végzett vizsgálatok Kísérlet egyetemistákkal: saját mellük ill. heréjük méretének vizsgálata  ffiak: jobb here, nők: bal mell volt a nagyobb Kísérlet egyetemistákkal: saját mellük ill. heréjük méretének vizsgálata  ffiak: jobb here, nők: bal mell volt a nagyobb Ugyanezekkel a hallgatókkal kognitív vizsgálatok: Ugyanezekkel a hallgatókkal kognitív vizsgálatok: Bal oldalon nagyobb csoport  feminin feladatokban jobbak Bal oldalon nagyobb csoport  feminin feladatokban jobbak Jobb oldalon nagyobb csoport  maszkulin feladatokban jobbak Jobb oldalon nagyobb csoport  maszkulin feladatokban jobbak (Patkányokkal végzett kisérletek is ezeket az eredményeket bizonyítják.)

25 Barázdák Jobb kezünkön több a barázda, mint a bal kezünkön Jobb kezünkön több a barázda, mint a bal kezünkön A férfiaknak több barázdájuk van.  összefüggés a kromoszómákkal, XY kisebbek, ugyanakkor több barázdával járnak együtt. A férfiaknak több barázdájuk van.  összefüggés a kromoszómákkal, XY kisebbek, ugyanakkor több barázdával járnak együtt. Turner szindrómás betegek vizsgálata: egyetlen X kromoszóma  barázdák száma nagyobb mint a férfiaké, pedig ujjaik kisebbek Turner szindrómás betegek vizsgálata: egyetlen X kromoszóma  barázdák száma nagyobb mint a férfiaké, pedig ujjaik kisebbek

26 Ujjbarázdák és nemi orientáció Az ujjlenyomat kb. a terhesség negyedik hónapjában alakul ki. Az ujjlenyomat kb. a terhesség negyedik hónapjában alakul ki. Általában a jobb kézen több a barázda Általában a jobb kézen több a barázda Nőknél gyakoribb a bal oldali dominancia Nőknél gyakoribb a bal oldali dominancia Homoszexuális férfiaknál szintén valószínűbb a bal dominancia. Homoszexuális férfiaknál szintén valószínűbb a bal dominancia.

27 Jobb oldali dominancia  maszkulin feladatokban teljesítettek jobban Jobb oldali dominancia  maszkulin feladatokban teljesítettek jobban Bal oldali csoport a femininekben Bal oldali csoport a femininekben Sanders, G. és munkatársai – Anglia – 8-9 éves gyerekeknél is hasonló eredményeket talált (fiúknak: célzókészség, lányoknak: szögtábla teszt) Sanders, G. és munkatársai – Anglia – 8-9 éves gyerekeknél is hasonló eredményeket talált (fiúknak: célzókészség, lányoknak: szögtábla teszt) Hall: bel oldali dominanciával rendelkező homoszexuális férfiaknál dichotikus hallgatási helyzetben, kisebb jobbfül előny figyelhető meg Hall: bel oldali dominanciával rendelkező homoszexuális férfiaknál dichotikus hallgatási helyzetben, kisebb jobbfül előny figyelhető meg

28 Saucier és a szerző vizsgálatának következtetése: bal kéz barázdáinak száma kapcsolatban álla beszédfunkciók balfélteki laterizációjával  több barázda  gyengébb laterizáció Saucier és a szerző vizsgálatának következtetése: bal kéz barázdáinak száma kapcsolatban álla beszédfunkciók balfélteki laterizációjával  több barázda  gyengébb laterizáció

29 Összegzés Androgének hatása Androgének hatása Ujj barázdák Ujj barázdák Beszéd félteki laterizációja Beszéd félteki laterizációja


Letölteni ppt "A sérült agy működésének vizsgálata. Az agy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések