Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Mérnöketika ma? dr.Deli Árpád.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Mérnöketika ma? dr.Deli Árpád."— Előadás másolata:

1 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Mérnöketika ma? dr.Deli Árpád

2 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. József Attila: „Bár munkádon más keres, dolgozni csak….” Saint-Exupéry: …”Tanulj messzebbre tekinteni!...” Társadalmi környezet Jogi és műszaki szabályozás / EU és Magyarország Szakmai szervezetek Olvass a sorok között… A kérdőmondatok szükségessége…… Etika, mérnöketika, ma?????? – ehhez nézzük a jelenlegi folyamatokat, kihívásokat, lehetőségeket! Bevezetés

3 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. A rendszer- és folyamatszemlélet jegyében….. Alapos és biztos mérnöki tudás (akár több diploma) Szakmai és etikai integritás (hitelesség) Tudatos és önzetlen utánpótlásnevelés (aki, akit, amivel, amire) Rendszerszemléletű és hosszútávú gondolkodásmód szerinti cselekvés Széchy Károly, Kézdi Árpád, Balázsik Béla, Greschik Gyula

4 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Generációváltás, súlypont átrendeződés

5 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Túlélés……

6 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. A rendszer- és folyamatszemlélet jegyében….. Ajánlati felhívás/árajánlatkérés megjelenése után: Ajánlatadás, versenyzés Szerződés előkészítés Szerződés A kivitelezés előkészítése Kivitelezés Műszaki átadás-átvétel, teljesítésigazolás Garanciális és szavatossági időszak Jelenleg nagyon partnerfüggő……

7 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. A rendszer- és folyamatszemlélet jegyében….. Ajánlatadás, versenyzés – avagy a kockázatok feltérképezése és kezelése Kivitelezés vagy Tervezés+Kivitelezés? Infógyűjtés (pénzügyi-gazdasági-jogi, geotechnikai, műszaki) Fúrásszelvények, szondázások, geotechnikai szakvélemények – Eurocode 0,7,8; MMK Geotechnikai Tagozat / Statikusok, építészek Milyen a környezet? Milyen a terület megkutatottsági foka? Ki készítette a szakvéleményeket? Próbaterhelés? Milyen a tervezési szabványkörnyezet? Ki adja a kiviteli terveket? Tényleg jó a javasolt/tervezett alapozási és szerkezeti megoldás? Van-e jobb? - Lehetséges alternatívák madártávlatból Alapkiírás és alternatívák műszaki-technológiai kidolgozása Potenciális beszállítói kör felmérése, árajánlatok begyűjtése – ki van még talpon? Kockázatelemzés (pénzügyi, jogi, talajmechanikai-tervezési, organizációs, műszaki- technológiai, szervezeti-szervezési, tervszolgáltatási) Költség – ár – ajánlat kiadása a tartozékokkal pl. TU,MMT,H&S, BET

8 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. A rendszer- és folyamatszemlélet jegyében….. Ajánlatadás, versenyzés – avagy a kockázatok feltérképezése és kezelése Konkurrencia felmérése - szürke-ség, ki van még talpon? Ajánlat nyomonkövetése Gyors kérdezz-felelek játék Tényleg megvan a jogerős építési/vízjogi/környezetvédelmi stb. engedély? Tényleg van előzetes állapotfelvétel? Vállalkozási minimálszint, szakmai tisztesség, kriminalizálódás Munkarészek szemezgetése, látszat-kiszivárogtatás, „holnap indul…”, utolsó hívás utáni három árlejtés, műszaki tartalom felduzzasztása, „nálam a pénz neked meg kell a munka”, FIDIC-ről szó sem lehet…

9 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. A rendszer- és folyamatszemlélet jegyében….. A szerződéskötés előkészítése FIDIC, előleg – a fehér holló…. Többszáz oldalas szerződéstervezet az összes melléklettel együtt – oda-vissza egyeztetés (napjainkban diktátumok…) Tényleges és korrekt kompromisszumok – ma legtöbbször erőből diktálnak Diktátum, deformált jog/kötelezettség megosztás TU+MMT+H&S, Organizáció, pénzügyi és műszaki ütemezés, határidők, kötbérek, állásidők (viszonosság – ki hallott még ilyet???!!! ), felvonulási időszükséglet, vis maior, bagatellkárok, biztosítások, hulladékgazda- külön téma a környezetvédelmi szabályzók erodálása Bankgaranciák – projektcégek, csődök, ki hitelképes még és milyen áron?

10 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. A rendszer- és folyamatszemlélet jegyében….. Szerződéskötés Tényleg a legutolsó egyeztetett példány van előttünk aláírásra? Aláírási jogosultságok; az aláírót látta már valaki? Gyorsaláírás az oldalszámok mellett? Kik a szereplők???

11 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Funkcionális, finanszírozási, biztosítási, környezeti, építésjogi, műszaki előkészítés – tartja vagy nem tartja a jogkövetés t? Szerződés, kockázatkezelés / extraprofit / egyéb szempontok (FIDIC, LEED, BREEAM, stb……és a partnerség kérdése?????) A tervezés, a kivitelezés elindítása; ezek menedzselése. QHSSE Kockázatkezelés – hitelesség …… Megvalósulás, visszacsatolás Üzemeltetői szempontok érvényesítése a teljes folyamatban Az üzemeltető „jól kondicionálása” az üzembehelyezéskor Visszacsatolás – hitelesség …. Építtetői felelősségvállalás…..

12 BMGE Mérnöketika 2013.11.25.

13 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. A szakkivitelezői hozzáadott érték…..

14 BMGE Mérnöketika 2013.11.25.

15 BMGE Mérnöketika 2013.11.25.

16 BMGE Mérnöketika 2013.11.25.

17 BMGE Mérnöketika 2013.11.25.

18 BMGE Mérnöketika 2013.11.25.

19 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. A tervezői felelősség kérdése…. Geotechnikai tervezés – statikus tervezés tervezési határok, adatszolgáltatás, tervmódosítások térben és időben munkavédelmi tervezés – technológiai tervezés + BE fejezet Együttműködés a kivitelezési folyamatban tervezői nyilatkozatok, kooperáció a kivitelezési ütemekhez rendelve Monitoring – tervezéskor ennek tervezése, kivitelezéskor óvatosságból, belső háttérbiztosításként Belső minőségbiztosításhoz és építésközi rendkívüli helyzetekhez tartozó tervezői ellenőrzések Back analysis elvégzése

20 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. A tervezői felelősség kérdése…. Mindezek kihatása – munkatérhatárolás működése, környezet állapota, a végső szerkezet megfelelő statikai működése a teljes élettartam idejére; garanciális és szavatossági kérdések; belső és cégközi természetes rendszerfejlődés…… Ki mennyire veszi mindezeket komolyan????? Hol van az „optimalizálás” határa????

21 BMGE Mérnöketika 2013.11.25.

22 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Szakkivitelezői felelősség……/ FŐ/Al-al-al-al- al-al-alvállakozói felelősség….. Értem-e, tudom-e hogy mivel játszunk szakmailag és etikailag??? Technológiai tervezés QHSSE tervezés - a termelés és a munkabiztonság mesterséges szembeállítása, emberélet-költségelés, műszaki vezetői szembenállás és kétfejűség…… Együttműködés a megrendelővel, a tervezőkkel, a műszaki ellenőrökkel mérnöketika jogi és műszaki szabályozás alapján a kötelezettségeknek való megfelelés munkaszerzés, megélhetés a piacon műszaki hozzáadott érték értéke… érzékenységi küszöbök……

23 BMGE Mérnöketika 2013.11.25.

24 BMGE Mérnöketika 2013.11.25.

25 BMGE Mérnöketika 2013.11.25.

26 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Van? Nincs? Építésfelügyelet és más hatóságok felé? ME kontra vagy pro fedezetkezelő? Banki műszaki ellenőr, beruházási hitelezési ellenőr ÁSZ, KIKSZ, egyéb szervezetek……. A beruházás-gyorsításokhoz rendelendő organizációs, műszaki megoldási és munkavédelmi csomagok Műszaki ellenőri, Mérnök-i felelősség……

27 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Pénzügyi, elszámolási, alvállalkozói Életbiztonság, vagyonbiztonság, műszaki biztonság, környezetvédelem és hulladékkezelés QHSSE A munkavédelmi koordinátor intézkedésre jogosult kontaktja Tudja-e, akarja-e, csinálja-e, hagyják-e hogy rendesen csinálja?????? Vagy: nem lát, nem hall, nem beszél, nem ír??? Felelős műszaki vezetői felelősség…….

28 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Mikortól érzi magáénak a leendő üzemeltető a létesítményt? Kapcsolat, elfogadottság, jogosítványi rendszer a tervezés- kivitelezés folyamatában; visszacsatolási partnerség/lehetőség Üzemeltetői felelősség…….

29 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Eu-s jogrend – jogilag szabályozott területek (életvédelem, biztonságvédelem, egészségvédelem, környezetvédelem, fogyasztóvédelem – kötelező műszaki előírások, rendelkezések, megfelelés igazolás; termékfelelősségi törvény; jogszabályok és harmonizált szabványok) EU-s jogrend – piacszabályozott terület – a gyártók által önkéntesen elfogadott dokumentumok; fogyasztóvédelmi törvény; szabvány, szerződés, műszaki feltétel – közjó… profit…. szolgálat…hitelesség EU-s gazdasági érdekek védelme; áru/szolgáltatás/személyek/tőke szabad áramlása EU – elsődleges jogszabály a Római Szerződés (1957); másodlagos jogszabályok (rendelet, határozat, irányelv) Új megközelítésű direktívák (egészség-, tűz-, környezetvédelem, üzembiztonság, higiénia, fogyasztóvédelem) Jogalkotói, jogalkalmazói hatósági felelősség….. elválik-e egymástól a jog/erkölcs/etika???

30 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Amely termék vagy szolgáltatás a harmonizált szabványoknak megfelel, az egyben az irányelvek követelményeinek is eleget tesz Direktívából rendelet a mi szakterületünkön 305/2011 EU rendelet – teljesítménynyilatkozat Megfelelőségi jelölés, notifikált szervezetek, termékfelelősség Szabványosítási folyamat Lobbyérdekek, egyenlőbb az egyenlők között / a kivétel erősíti a szabályt?????… Új megközelítésű direktívák…

31 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Nesze neked EU-s projekt……?

32 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Nesze neked MSZ EN 1536 és Eurocode7?

33 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Nesze neked tervezői és szakkivitelezői felelősség?…. Versenyfeltételek egyenlősége???...

34 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Nesze neked műszaki ellenőri és szakmai tisztesség?…..

35 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. E-napló bevezetése Teljesítménynyilatkozat - 305/2011-es EU-s RENDELET Építési jogszabályok változása Kamarai szabályozás változása Személyes polgárjogi és büntetőjogi felelősségi környezet változása Ezévi szabályozás-környezeti kihívások……

36 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. „ Közel harminc mérnök előadását hallgatták meg a Magyar Mérnök Együttműködés Egyesület II. Nyári Szabadegyetemének hallgatói Baján. Az előadásokból nem éppen szívderítő kép rajzolódott ki a magyar építőipar helyzetéről, ahol annak a legnehezebb, aki egyszerűen dolgozni akar, de a jó minőségből sem enged. Miközben éppen a magyar építőipar termelékenysége a legalacsonyabb az Európai Unióban.” http://mno.hu/egigero/a-magyar-mernokok-uzenete-1183753 A társadalmi környezet és a mérnöki társadalom egymásra hatása

37 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. „Fehér Könyv” Civil mérnök szervezetek Tárgyalópartnerek, döntéshozók…….. Tudjuk-e, hogy milyen helyzetben mi a helyes döntés – és milyen szempontok alapján????? A szuverén Ukrajna esete…. A társadalmi környezet és a mérnöki társadalom egymásra hatása

38 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Jelenlegi szakmai műhelyek által biztosított betanulási színterek, QHSSE, LEED, BREEAM Műhelyek közötti együttműködés elősegítése (kuplungszerep mint szakmai jellemzőnk, építmény-föld, sic!), szakmai látogatások/fórumok Lendület átadása, a megszerzett tudás és tapasztalat továbbadása Egyetemi utánpótlás nevelése, szakmai és emberi segítése; szakmai és társadalmi munka és áldozatvállalás Alapos és biztos mérnöki tudás, utánpótlás nevelés…..

39 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. A gyakorlat és az elmélet egyensúlya, egymást erősítő lehetőségek Régiós és nemzetközi jelenlét és kitekintés, problémakezelési módszerek megismerése, tájékozottság, az immunrendszer erősítése – önálló, döntésképes emberek/szakemberek közössége Alapos és biztos mérnöki tudás, utánpótlás nevelés…..

40 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Szakmai és etikai integritás…… Lelkiismereti, szakmai, polgárjogi és büntetőjogi játéktérben iránymutató helytállás Megélhetés = hallgatva szolgai kiszolgálás? vagy párbeszéddel változtatás, fejlesztés… A helyes gyakorlat felmutatása és következetes képviselete

41 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Rendszerszemléletű gondolkodásmód szerinti cselekvés……. Bármilyen szerepkörben vagytok, a ti egyéni személyes magatartásotok mind szakmailag mind emberileg alakítja a környezetet; nyilván ti is alakultok… Nem szégyen alázattal tanulni a jobbaktól, és nem szégyen a közösség tudatos szolgálataként végezni a munkánkat

42 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Rendszerszemléletű gondolkodásmód szerinti cselekvés……. Nem szégyen erkölcsileg stabilan és kiegyensúlyozottan, tiszta lelkiismerettel és egyenes gerinccel dolgozni az adott szakterületen Életrevalóság, jog, erkölcs, etika – időtáv és fürdőszobatükör….. Néri Szent Fülöp: …”Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít......!”........

43 BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Megköszönöm a szíves és kitartó figyelmet!


Letölteni ppt "BMGE Mérnöketika 2013.11.25. Mérnöketika ma? dr.Deli Árpád."

Hasonló előadás


Google Hirdetések