Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mérnöketika ma? dr.Deli Árpád

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mérnöketika ma? dr.Deli Árpád"— Előadás másolata:

1 Mérnöketika ma? dr.Deli Árpád
szia

2 Bevezetés József Attila: „Bár munkádon más keres, dolgozni csak….”
Saint-Exupéry: …”Tanulj messzebbre tekinteni!...” Társadalmi környezet Jogi és műszaki szabályozás / EU és Magyarország Szakmai szervezetek Olvass a sorok között… A kérdőmondatok szükségessége…… Etika, mérnöketika, ma?????? – ehhez nézzük a jelenlegi folyamatokat, kihívásokat, lehetőségeket!

3 A rendszer- és folyamatszemlélet jegyében…..
Alapos és biztos mérnöki tudás (akár több diploma) Szakmai és etikai integritás (hitelesség) Tudatos és önzetlen utánpótlásnevelés (aki, akit, amivel, amire) Rendszerszemléletű és hosszútávú gondolkodásmód szerinti cselekvés Széchy Károly, Kézdi Árpád, Balázsik Béla, Greschik Gyula

4 Generációváltás, súlypont átrendeződés

5 Túlélés……

6 Ajánlati felhívás/árajánlatkérés megjelenése után:
A rendszer- és folyamatszemlélet jegyében….. Ajánlati felhívás/árajánlatkérés megjelenése után: Ajánlatadás, versenyzés Szerződés előkészítés Szerződés A kivitelezés előkészítése Kivitelezés Műszaki átadás-átvétel, teljesítésigazolás Garanciális és szavatossági időszak Jelenleg nagyon partnerfüggő……

7 A rendszer- és folyamatszemlélet jegyében…..
Ajánlatadás, versenyzés – avagy a kockázatok feltérképezése és kezelése Kivitelezés vagy Tervezés+Kivitelezés? Infógyűjtés (pénzügyi-gazdasági-jogi, geotechnikai, műszaki) Fúrásszelvények, szondázások, geotechnikai szakvélemények – Eurocode 0,7,8; MMK Geotechnikai Tagozat / Statikusok, építészek Milyen a környezet? Milyen a terület megkutatottsági foka? Ki készítette a szakvéleményeket? Próbaterhelés? Milyen a tervezési szabványkörnyezet? Ki adja a kiviteli terveket? Tényleg jó a javasolt/tervezett alapozási és szerkezeti megoldás? Van-e jobb? - Lehetséges alternatívák madártávlatból Alapkiírás és alternatívák műszaki-technológiai kidolgozása Potenciális beszállítói kör felmérése, árajánlatok begyűjtése – ki van még talpon? Kockázatelemzés (pénzügyi, jogi, talajmechanikai-tervezési, organizációs, műszaki-technológiai, szervezeti-szervezési, tervszolgáltatási) Költség – ár – ajánlat kiadása a tartozékokkal pl. TU,MMT,H&S, BET

8 A rendszer- és folyamatszemlélet jegyében…..
Ajánlatadás, versenyzés – avagy a kockázatok feltérképezése és kezelése Konkurrencia felmérése - szürke-ség, ki van még talpon? Ajánlat nyomonkövetése Gyors kérdezz-felelek játék Tényleg megvan a jogerős építési/vízjogi/környezetvédelmi stb. engedély? Tényleg van előzetes állapotfelvétel? Vállalkozási minimálszint, szakmai tisztesség, kriminalizálódás Munkarészek szemezgetése, látszat-kiszivárogtatás, „holnap indul…”, utolsó hívás utáni három árlejtés, műszaki tartalom felduzzasztása, „nálam a pénz neked meg kell a munka”, FIDIC-ről szó sem lehet…

9 A rendszer- és folyamatszemlélet jegyében…..
A szerződéskötés előkészítése FIDIC, előleg – a fehér holló…. Többszáz oldalas szerződéstervezet az összes melléklettel együtt – oda-vissza egyeztetés (napjainkban diktátumok…) Tényleges és korrekt kompromisszumok – ma legtöbbször erőből diktálnak Diktátum, deformált jog/kötelezettség megosztás TU+MMT+H&S, Organizáció, pénzügyi és műszaki ütemezés, határidők, kötbérek, állásidők (viszonosság – ki hallott még ilyet???!!! ), felvonulási időszükséglet, vis maior, bagatellkárok, biztosítások, hulladékgazda- külön téma a környezetvédelmi szabályzók erodálása Bankgaranciák – projektcégek, csődök, ki hitelképes még és milyen áron?

10 Kik a szereplők??? A rendszer- és folyamatszemlélet jegyében…..
Szerződéskötés Tényleg a legutolsó egyeztetett példány van előttünk aláírásra? Aláírási jogosultságok; az aláírót látta már valaki? Gyorsaláírás az oldalszámok mellett? Kik a szereplők???

11 Építtetői felelősségvállalás…..
Funkcionális, finanszírozási, biztosítási, környezeti, építésjogi, műszaki előkészítés – tartja vagy nem tartja a jogkövetést? Szerződés, kockázatkezelés / extraprofit / egyéb szempontok (FIDIC, LEED, BREEAM, stb……és a partnerség kérdése?????) A tervezés, a kivitelezés elindítása; ezek menedzselése. QHSSE Kockázatkezelés – hitelesség …… Megvalósulás, visszacsatolás Üzemeltetői szempontok érvényesítése a teljes folyamatban Az üzemeltető „jól kondicionálása” az üzembehelyezéskor Visszacsatolás – hitelesség….

12

13 A szakkivitelezői hozzáadott érték…..

14 A mag bontásával párhuzamosan a megóvandó homlokzatot megtámasztó állványzat építésére került sor.

15

16

17

18

19 A tervezői felelősség kérdése….
Geotechnikai tervezés – statikus tervezés tervezési határok, adatszolgáltatás, tervmódosítások térben és időben munkavédelmi tervezés – technológiai tervezés + BE fejezet Együttműködés a kivitelezési folyamatban tervezői nyilatkozatok, kooperáció a kivitelezési ütemekhez rendelve Monitoring – tervezéskor ennek tervezése, kivitelezéskor óvatosságból, belső háttérbiztosításként Belső minőségbiztosításhoz és építésközi rendkívüli helyzetekhez tartozó tervezői ellenőrzések Back analysis elvégzése

20 A tervezői felelősség kérdése….
Mindezek kihatása – munkatérhatárolás működése, környezet állapota, a végső szerkezet megfelelő statikai működése a teljes élettartam idejére; garanciális és szavatossági kérdések; belső és cégközi természetes rendszerfejlődés…… Ki mennyire veszi mindezeket komolyan????? Hol van az „optimalizálás” határa????

21

22 Szakkivitelezői felelősség……/ FŐ/Al-al-al-al-al-al-alvállakozói felelősség…..
Értem-e, tudom-e hogy mivel játszunk szakmailag és etikailag??? Technológiai tervezés QHSSE tervezés - a termelés és a munkabiztonság mesterséges szembeállítása, emberélet-költségelés, műszaki vezetői szembenállás és kétfejűség…… Együttműködés a megrendelővel, a tervezőkkel, a műszaki ellenőrökkel mérnöketika jogi és műszaki szabályozás alapján a kötelezettségeknek való megfelelés munkaszerzés, megélhetés a piacon műszaki hozzáadott érték értéke… érzékenységi küszöbök……

23

24

25

26 Műszaki ellenőri, Mérnök-i felelősség……
Van? Nincs? Építésfelügyelet és más hatóságok felé? ME kontra vagy pro fedezetkezelő? Banki műszaki ellenőr, beruházási hitelezési ellenőr ÁSZ, KIKSZ, egyéb szervezetek……. A beruházás-gyorsításokhoz rendelendő organizációs, műszaki megoldási és munkavédelmi csomagok

27 Felelős műszaki vezetői felelősség…….
Pénzügyi, elszámolási, alvállalkozói Életbiztonság, vagyonbiztonság, műszaki biztonság, környezetvédelem és hulladékkezelés QHSSE A munkavédelmi koordinátor intézkedésre jogosult kontaktja Tudja-e, akarja-e, csinálja-e, hagyják-e hogy rendesen csinálja?????? Vagy: nem lát, nem hall, nem beszél, nem ír???

28 Üzemeltetői felelősség…….
Mikortól érzi magáénak a leendő üzemeltető a létesítményt? Kapcsolat, elfogadottság, jogosítványi rendszer a tervezés-kivitelezés folyamatában; visszacsatolási partnerség/lehetőség

29 Jogalkotói, jogalkalmazói hatósági felelősség…
Jogalkotói, jogalkalmazói hatósági felelősség…..elválik-e egymástól a jog/erkölcs/etika??? Eu-s jogrend – jogilag szabályozott területek (életvédelem, biztonságvédelem, egészségvédelem, környezetvédelem, fogyasztóvédelem – kötelező műszaki előírások, rendelkezések, megfelelés igazolás; termékfelelősségi törvény; jogszabályok és harmonizált szabványok) EU-s jogrend – piacszabályozott terület – a gyártók által önkéntesen elfogadott dokumentumok; fogyasztóvédelmi törvény; szabvány, szerződés, műszaki feltétel – közjó… profit…. szolgálat…hitelesség EU-s gazdasági érdekek védelme; áru/szolgáltatás/személyek/tőke szabad áramlása EU – elsődleges jogszabály a Római Szerződés (1957); másodlagos jogszabályok (rendelet, határozat, irányelv) Új megközelítésű direktívák (egészség-, tűz-, környezetvédelem, üzembiztonság, higiénia, fogyasztóvédelem)

30 Új megközelítésű direktívák…
Amely termék vagy szolgáltatás a harmonizált szabványoknak megfelel, az egyben az irányelvek követelményeinek is eleget tesz Direktívából rendelet a mi szakterületünkön /2011 EU rendelet – teljesítménynyilatkozat Megfelelőségi jelölés, notifikált szervezetek, termékfelelősség Szabványosítási folyamat Lobbyérdekek, egyenlőbb az egyenlők között / a kivétel erősíti a szabályt?????…

31 Nesze neked EU-s projekt……?

32 Nesze neked MSZ EN 1536 és Eurocode7?

33 Nesze neked tervezői és szakkivitelezői felelősség. …
Nesze neked tervezői és szakkivitelezői felelősség?…. Versenyfeltételek egyenlősége???...

34 Nesze neked műszaki ellenőri és szakmai tisztesség?…..

35 Ezévi szabályozás-környezeti kihívások……
E-napló bevezetése Teljesítménynyilatkozat - 305/2011-es EU-s RENDELET Építési jogszabályok változása Kamarai szabályozás változása Személyes polgárjogi és büntetőjogi felelősségi környezet változása

36 A társadalmi környezet és a mérnöki társadalom egymásra hatása
„Közel harminc mérnök előadását hallgatták meg a Magyar Mérnök Együttműködés Egyesület II. Nyári Szabadegyetemének hallgatói Baján. Az előadásokból nem éppen szívderítő kép rajzolódott ki a magyar építőipar helyzetéről, ahol annak a legnehezebb, aki egyszerűen dolgozni akar, de a jó minőségből sem enged. Miközben éppen a magyar építőipar termelékenysége a legalacsonyabb az Európai Unióban.”

37 A társadalmi környezet és a mérnöki társadalom egymásra hatása
„Fehér Könyv” Civil mérnök szervezetek Tárgyalópartnerek, döntéshozók…….. Tudjuk-e, hogy milyen helyzetben mi a helyes döntés – és milyen szempontok alapján????? A szuverén Ukrajna esete….

38 Alapos és biztos mérnöki tudás, utánpótlás nevelés…..
Jelenlegi szakmai műhelyek által biztosított betanulási színterek, QHSSE, LEED, BREEAM Műhelyek közötti együttműködés elősegítése (kuplungszerep mint szakmai jellemzőnk, építmény-föld, sic!), szakmai látogatások/fórumok Lendület átadása, a megszerzett tudás és tapasztalat továbbadása Egyetemi utánpótlás nevelése, szakmai és emberi segítése; szakmai és társadalmi munka és áldozatvállalás

39 Alapos és biztos mérnöki tudás, utánpótlás nevelés…..
A gyakorlat és az elmélet egyensúlya, egymást erősítő lehetőségek Régiós és nemzetközi jelenlét és kitekintés, problémakezelési módszerek megismerése, tájékozottság, az immunrendszer erősítése – önálló, döntésképes emberek/szakemberek közössége

40 Szakmai és etikai integritás……
Lelkiismereti, szakmai, polgárjogi és büntetőjogi játéktérben iránymutató helytállás Megélhetés = hallgatva szolgai kiszolgálás? vagy párbeszéddel változtatás, fejlesztés… A helyes gyakorlat felmutatása és következetes képviselete

41 Rendszerszemléletű gondolkodásmód szerinti cselekvés…….
Bármilyen szerepkörben vagytok, a ti egyéni személyes magatartásotok mind szakmailag mind emberileg alakítja a környezetet; nyilván ti is alakultok… Nem szégyen alázattal tanulni a jobbaktól, és nem szégyen a közösség tudatos szolgálataként végezni a munkánkat

42 Rendszerszemléletű gondolkodásmód szerinti cselekvés…….
Nem szégyen erkölcsileg stabilan és kiegyensúlyozottan, tiszta lelkiismerettel és egyenes gerinccel dolgozni az adott szakterületen Életrevalóság, jog, erkölcs, etika – időtáv és fürdőszobatükör….. Néri Szent Fülöp: …”Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít......!”

43 Megköszönöm a szíves és kitartó figyelmet!


Letölteni ppt "Mérnöketika ma? dr.Deli Árpád"

Hasonló előadás


Google Hirdetések