Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Matematikai képesség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Matematikai képesség."— Előadás másolata:

1 Matematikai képesség

2 Férfiak előnye SAT-M: a legismertebb matematikai képességfelmérő teszt (fél szórásnyi különbség a lányokhoz képest) Igyekszik a tanulmányoktól független képességeket mérni

3 DE, az iskolai matek osztályzat összehasonlításában vagy egy szinten állnak, vagy a lányoké jobb

4 Mi lehet-e diszkrepancia oka? Különböző elméletek…

5 Szocializációs hipotézis
A tanárok és szülők fiúkkal és lányokkal szembeni elvárásainak szocializációs következményei A környezet attitűdje befolyásolja a gyerekek matek iránti fogékonyságát

6 Ellenérvek: A lányok jobb osztályzatai ellentmondanak
A lányok egy-két téren felülmúlják a fiúkat (számolási, adatfeldolgozási feladatok) Diákok együtt, ugyanannak a tanárnak az óráján sajátítják el a készségeket

7 Egyetlen alátámasztó érv:
Fiúk, lányok képességfelmérő tesztjeinek eredményei évről-évre közelítenek egymáshoz Ha a fiúk, lányok neveltetése közötti különbség eltűnik, matek eredményeik is hasonlóbbakká válnak (20 évre visszamenő elemzés bizonyítja)

8 USA-ban a nemi különbségek rasszok szerint változnak:
Legnagyobb férfi-nő különbség a fehéreknél

9 Nemek közti eltérés a különböző kultúrákban állandónak látszik:
Amerikai és thaiföldi gyerekek, a lányok mindig a számolásban jobbak, a fiúk a feladatok megoldásában Hasonló eredmények japán, tajvani, amerikai általános iskolásoknál is

10 Evolúciós szempontból:
A matematikai érvelésben előkerülő relációs problémákkal évmilliókon keresztül naponta kellett szembesülnünk Csak nem a formális szimbólumok nyelvén volt megfogalmazva a probléma

11 Mi állhat a férfiak jobb matematikai teljesítménye mögött?
Felmerült a háromdimenziós forgatás terén megmutatkozó különbségek, DE erre nincs bizonyíték

12 Lehetséges okok: A matematikai érvelésben jól teljesítők a szöveges megfogalmazások matematikailag értelmezhető formába alakításában nagyon jók! Dark és Benbow vizsgálata átalakítási feladatokkal (pl. „a kollégiumi menzán minden négy , süteményt választó emberre öt fagylaltot választó ember jut”) A jó matekosok eredményesebben oldották meg ezeket az átalakításokat, mint a jó verbális készséggel rendelkezők

13 Bizonyított különbségek:
A fiúk könnyebben megtalálják a szöveges algebra feladatok megoldását Hamarabb rájönnek, ha a feladatban túl kevés, vagy túl sok, felesleges adat van

14 Mi lehet a magyarázat? A lányok próbálják „automatikusan megoldani a feladatokat, vagyis hajlamosak a már kipróbált megoldási módok alkalmazására Kognitív komplexitás (számolás kis mértékben /lányok/, az alkalmazás egyértelműen komplex folyamat /fiúk/) Matek példák a fiúk szája íze szerint vannak fogalmazva (nem bizonyított, sőt..)

15 További magyarázatok:
Lányok gyengébb teljesítményéért a „matematika szorongásuk” felelős (de akkor mért nem rontják le az iskolai eredményt?) Órák számától függ (de a matematikát kedvelők több órát fognak felvenni) A szülői/ tanári elvárások befolyásolnak vagy igazodnak?

16 További kutatások SAT-M eredmények több természettudományi és műszaki területen előrevetítik a majdani sikerességet Nők kevesebb írásbeli tudományos közleményt tudnak felmutatni (tudományos téren kevésbé sikeresek)

17 Nőkkel szembeni szándékos diszkrimináció az oka az alulreprezentáltságnak?
Nem, a tudományok objektív kritériumokat fogalmaznak meg a teljesítmények értékelésénél. Doktorátust szerzett fizikusok, mérnökök 5 %-a nő, biológusok közt 25% USA lakosságának 3%-a ázsiai, de a mérnökök közt 20%-ban vannak jelen a feketék (népesség 15%-a) a tudományokban 5%-al képviseltetik magukat

18 Benbow eredménye: a SAT-M magas pontszámait elérők közt 10-szer annyi a férfi, mint a nő (~matematikai képességeket igénylő tudományterületeken dolgozó ffiak, nők aránya) + ázsiaiak jobbak, mint a fehérek, a fehérek pedig a feketéknél

19 Lehet hogy a nők egyszerűen fogékonyabbak az emberek iránt, és ezért más pályát választanak amellett, hogy szellemi képességeik jók lennének a természettudományokhoz?

20 Észlelés

21 Információ eljutást meghatározza:
Érzékelésünk Agyunk hogyan kezeli az érzékszerveinkből beérkező információkat

22 A nők.. A nők érzékenyebbek a szenzoros ingerekre, abszolút küszöbük minden modalitásban alacsonyabb (kivéve látás) Ízérzés területén diszkriminációs képességük jobb, ízek azonosításában is Szaglásnál is Eltérő hormonális felépítés játszhat szerepet Tapintásnál is úgy tűnik van fölény

23 DE, nem biztos, hogy a szenzoros információk szervezésében találnánk lényeges nemi különbséget

24 Látás A nők látótere valamivel nagyobb A férfiak látásélessége jobb
Férfiak kritikus fúziós frekvencia küszöbük magasabb (fény felvillanásra való érzékenység) Férfiaknál gyakrabban fordul elő színvakság

25 Dewar: a nők fogékonyabbak pl. a Müller-Lyer illúzióra
Nőknek jobb a sztereoszkópos látása (térlátás-vizsgálatok eddig testközeli térben, e térlátásnak feltehetően a személyes téren belüli finom mozgások kontrollálásában van szerepük) a binokuláris diszparitás kezelésénél és a finom mozgások kontrolljánál megmutatkozó előny együtt fejlődhetett az evolúció során

26 Perceptuális fürgeségük is jobb a nőknek (különböző dolgok összehasonlításának sebessége)

27 Társas percepció Információs jelzések: szavak, hangszín, testtartás, attitüd, gesztikuláció, stb. Sokszor inkább a nemverbális jelzésekre támaszkodunk (pl. barátságosság) A nők jobban értik a hangszín, arckifejezések által közvetített jelzéseket A különbség főként a vizuális ingerek terén szembeötlőek

28 Evolúciós előnye segítette a férfidominanciájú világ konfliktusainak elkerülését az utódok gondozásánál is fontos volt, túlélési esélyüket növelte, ha a beszédre még képtelen gyerek igényeit ezekből kitalálta Saját empátiás tulajdonságainak átörökítését is elősegítette

29 Verbális képességek

30 A beszéd kezdetekor a lányok általában korábban és jobban kezdik el használni a szavakat
Szókincsük nagyobb Nyelvtanilag pontosabban fejezik ki magukat Olvasás terén is a lányok vezetnek DE, narratív feladatoknál nincs elsőbbség!

31 Megőrződik-e a lányok elsőbbsége?
Fluencia, helyesírás, nyelvtani helyesség terén igen De a verbális IQ-juk nem magasabb Verbális fluencia feladatnál adott idő alatt minél több szót kell produkálni (kikötést tartalmazókban a nők jobbak) „piros vagy fehér” dolgok megnevezésében is a nők jobbak (vagy könnyebben mozgósítják színeket jelző címkéiket, vagy rendelkeznek sajátos színmegnevezési készséggel) De „kerek” dolgok közül a férfiak tudnak többet megjegyezni

32 Jobbak-e a nők általában a verbális feladatokban?
IQ tesztek verbális feladataival nézték Wechsler-féle IQ teszt verbális próbáival: ismeretek, helyzetek megértése, számolási feladat, számismétlés, szókincs Artikulációs készségen túl feltételez absztrakciós készséget is Pontszám magasabb a férfiaknál A nők mégsem rendelkeznek magasabb verbális IQ-val

33 Verbális emlékezet Szavak verbális felidézésében jobbak a nők
Különbség minden életkorban Lányok jobbak a verbális emlékezetet feltételező, tényekre rákérdező tesztekben Hamarabb megtanulják a hangosan felolvasott szólistákat És hajlamosabbak a szavakat inkább értelmes kategóriákba rendezni Nők jobban emlékeznek az értelmes szövegekre is, értelmetlenben nincs különbség

34 Vizuális emlékezeti feladatban is jobbak a nők
A nők valószínűleg könnyebben kapcsolják össze a tárgyakat a tárgyak elnevezésével (ez megkönnyíti a visszaemlékezést)

35 Incidentális emlékezet: olyan ingerek felidézésének képességét jelenti, melyre előzőleg nem hívták fel a figyelmünket Intencionális emlékezet: a bemutatott anyagra való szándékos visszaemlékezést jelenti Azt gondolnánk, h a nők jobbak a dolgok részleteinek incidentális felidézésében, ez azonban NEM így van!

36 Mi hívhatta elő a nők jobb verbális emlékezetét?
A nők tereptárgyak alapján történő tájékozódásához nagyobb szükség volt a verbális memóriára, mint a geometriai stratégiák alapján történő tájékozódáshoz Vagy: a főzés, varrás, és az ehhez hasonló cselekvések inkább megkívánják az egyes cselekvési egységek előzetesen meghatározott sorba rendezését (elvégzendő házimunka sorrendjének megfogalmazása adaptív tulajdonságnak bizonyult)

37 Hormonális működés

38 A nemi hormonok a szexuálisan dimorf magatartásformák szerveződésében is szerepet játszanak
A hím patkányok jobb navigációs képességei feltehetően poligámiájuknak köszönhető (pockok vizsgálata is igazolja) ev.: Fogamzóképes nőstényekért nagy területeket kellett bebarangolniuk a hím egyedeknek

39 Eltérő labirintus tanulási stratégiák
Hímeknek a helyiség alakjára, sarkaira van szükségük Nőstényeknek: tereptárgyak alapján Korai hormonális hatások befolyása: a kasztrált hímek egészséges nőstények módján viselkedtek, a hormonkezelt nőstények pedig geometriai jelzőingereket használtak

40 Androgéneket, ösztrogéneket sejteken belüli specifikus receptorok kötik meg
Nemi hormonok receptorai elsősorban a hipotalamuszban, hipokampuszban, agykéreg bizonyos területein (ezek strukturálisan eltérőek a nemeknél, különbséget valószínű az élet korai szakaszában érvényesülő hormonális változások okozzák)

41 Téri képességek humán szerveződése
Vannak csúcsperiódusok, amikor a tesztoszteron szintje jóval magasabb a férfiaknál (prenatális időszak Hetében, születés után 5 hónapos korig) Az agy a hormonális változásokra a legérzékenyebb Vizsgálat kül. hormonális rendellenességekkel

42 Androgén érzéketlenség tünetegyüttes
Az androgén receptorok nem működőképesek, így az androgének nincsenek rájuk hatással XY kromoszómájú egyének, vannak heréik és termelnek is androgént

43 Idiopátiás hipogonadotrop hipogonádizmus
Férfiak a nemi hormonok termelését szabályozó gonadotrop hormon hiányában szenvednek, nagyon alacsony tesztoszteronszinttel jár

44 Kongenitális adrenális hiperplázia (CAH)
Kiugróan magas androgénszint Nőknél, ffiaknál egyaránt Oka: a mellékvesék által túltermelt androszteneidon túltermelése A CAH-lányok téri képességei nagyon eltérnek a többiekétől (forgatásos, vizualizációs feladatokban) CAH- fiúk: rosszabb téri képességek, mint az egészségeseknek

45 További vizsgálatok.. A kognitív funkciókban mutatkozó nemi különbségek még felnőttkorban, drasztikus hormonszint csökkenés mellet is megmaradnak Ffiaknál a matematikai érvelés ugyanolyan kapcsolatban áll a T-szinttel, mint a téri feladatok erdményei

46 Mesterséges hormonadagolás következményei: nemi átoperálásra váró, androgén terápiában részesülő nők, és ösztrogén terápiában r. ffiak: forgatásos próbákban nők jobbak lettek, nemi különbségeket nem mutató verbális érvelésnél nem volt változás

47 Tehát: androgén terápiában részesülő transzszexuálisok teljesítménye biz. Kognitív feladatoknál maszkulin irányban változik, az ösztrogén terápiában részesülők teljesítménye viszont feminin vonásokat ölt

48 Természetes hormonális ingadozások
Bejósolható kognitív változásokkal járnak Hormonok mennyiségének változása a neuronok egy részében átmeneti változásokat eredményez: pl. hippokampusz területén magas ösztogénszint következtében megnövekszik a dendritek tüskéinek, szinapszisainak száma

49 Ösztogénszint női ciklus alatti természetes ingadozásának vizsgálata
Ösztogénszint az ovuláció előtt tetőzik Hampson: a magas ösztrogénfázisban tesztelt nők jobbak voltak az egyébként is női előnyöket mutató tesztekben Alacsony ösztrogénfázisban lévők inkább a téri tesztekben voltak jobbak

50 Férfiak A legtöbb emlősnél megfigyelhető évszakos tesztoszteron változás (ősszel magasabb a T-szint, biztosítva a késő őszi felszaporodását) Miért? Akik nyáron születnek, azok jobb körülmények közé érkeznek

51 T-szint reggel a legmagasabb, majd a nap folyamán csökken magasabb T-szint rosszabb téri teljesítménnyel jár) A téri képességek ezért a nap további részében javulnak

52 Miért lehetett adaptív?
Tavaszra feljavuló téri képességek olyankor segítették a vadászatot, amikor ritka volt a vad Öszrtogénkiugrás olyan viselkedésváltozást idézett elő a nőkben, amitől kívánatosabbá váltak, így teherbeesésük esélyi nőttek


Letölteni ppt "Matematikai képesség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések