Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉRZELMEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉRZELMEK."— Előadás másolata:

1 ÉRZELMEK

2 Érzelmek Aktiválhatják és irányíthatják a viselkedést / mint az alapvető motívumok Kívülről irányítottak, a környezeti tényezőknek a szervezet belső állapotánál nagyobb szerepe. Mindig aktiválják a vegetatív idegrendszert BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

3 Az érzelmek összetevői
Belső testi válaszok / elsősorban a vegetatív idegrendszer reakciói Kognitív kiértékelés / gondolatok, vélekedések az események negatív vagy pozitív voltáról. Arckifejezések. Élményre adott reakciók. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

4 Az arousal és az érzelmek - belső testi válaszok
Érzelmi arousallel együtt járó fiziológiai változások: vérnyomás, szívritmus nő; légzés felgyorsul; vércukorszint emelkedik; vér az agyba és a vázizmokba; izzadás fokozódik; Hipotalamusz, limbikus rendszer Arousal szerepe az érzelmi élményében - érzelmek intenzitásában / vizsgálat - különböző érzelmek létrejöttében James-Lange elmélet: vegetatív arousal különbözteti meg az érzelmeket BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

5 Arousal szerepe az érzelmi élményében
érzelmek intenzitásában / vizsgálat különböző érzelmek létrejöttében - James-Lange elmélet: vegetatív arousal különbözteti meg az érzelmeket - Canon: lassú belső változások; adrenalin; arousal mintázatok nagyon hasonlóak - Ekman kísérlet Harag, félelem, bánat szívritmus gyorsabb, mint a meglepődés, undor, öröm esetében. Bőrhőmérséklet harag esetében magasabb, mint félelem és bánat esetén. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

6 Arousal szerepe az érzelmi élményben
1. James-Lange elmélet: James (1884)- „azért félünk, mert elfutunk” (érzelem szubjektív élménye a testi változások észlelése) Lange: vegetatív arousal is belejátszik. James-Lange: mindenfajta érzelemehez más és más vegetatív mintázat társul. A vegetatív arousal különbözteti meg az érzelmeket. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

7 Arousal szerepe az érzelmi élményében
2. Canon: lassú belső változások; adrenalin; arousal mintázatok nagyon hasonlóak 3 fő ellenérve James-Lange elméletével szemben: Belső változás túl lassú. Adrenalininjekció beadása nem vált ki emocionális élményt. Az egyes érzelmi állapotok vegetatív arousal mintázata igen hasonló. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

8 Arousal szerepe az érzelmi élményében
3. Ekman kísérlet Egy-egy arcizom összehúzásával különböző érzelmeket váltattak ki színészekkel. Harag, félelem, bánat szívritmus gyorsabb, mint a meglepődés, undor, öröm esetében. Bőrhőmérséklet harag esetében magasabb, mint félelem és bánat esetén. (egyetemesség) BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

9 Kogníció és érzelmek Meredek lejtőn lefelé: Nem mindegy, hogy:
BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

10 élőfej Kogníció és érzelmek Kognitív kiértékelés: kiértékelő folyamat + helyzetről alkotott vélekedés Befolyásolja az átélt érzelmek intenzitását Hatással van az érzelmek elkülönítésére - Egy semleges izgalom és egy kognitív kiértékelés egymásra hatása, interakciója. - Schachter és Singer kísérlet A kiváltó eseménynek hatása:a kognitív értékelésre és a vegetatív arousalra Érzelem kiértékelés nélkül Schachter Singer: a kísérleti személyeknek adrenalininjekciót adtak, ami erős vegetatív arousalt okoz (szívritmus gyorsulás ,izomremegés) Néhány kszt tájékoztattak a szer hatásáról, másokat nem, azt állítva, hogy a szer zsibbadást okoz. A kszeket egy szobában hagyták egy másik személlyel, aki beépített ember volt. A beépített ember vagy örömhelyzetet teremtett (feldobottan viselkedett), vagy dühhelyzetet azzal, hogy mérgesen viselkedett. Az örömhelyzetbe került félreinformált személyek maguk is örültek, a düh helyzetbe kerültek, dühösek voltak. A hatás megerőltető testmozgással is kiváltható volt. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

11 Kogníció és érzelmek Kísérlet: Schachter és Singer A k.sz-nek adrenalininjekció, amely vegetatív arousalt okoz: szívritmusszám növekszik, izomremegés, légzésváltozás stb. Az adrenalin hatásáról az orvosok más és más információt adtak. Az egyik csoportot felvilágosították pontosan, a másikat félrevezették (- a szer csupán zsibbadást okoz). Az informált személyeknek volt magyarázatuk az izgalmakra, a félreinformáltaknak nem. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

12 Kogníció és érzelmek Kísérlet: A k.sz.-ek megerőltető testmozgást végeznek. Feladatvégzés közben beépített személy provokálja őket. Eredmény: A mozgás semleges arousalt váltott ki. A mozgás kiváltotta semleges arousal még intenzívebb dühöt váltott ki a provokált emberekből, mint a nem provokáltakból. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

13 Negatív – Pozitív érzelem / frusztráció
Pozitív-negatív érzelem Frusztráció: olyan állapot, amelyet a személyiség akkor él át, amikor valamely cél elérésére folytatott tevékenysége akadályba ütközik. - A kudarc érzelmi vetülete. - Negatív, az egyént károsító állapot. - Minden negatív érzelem alapja. Az emóció (pozitív vagy negatív) töltése attól függ, hogy a tevékenység, amelyre késztet, sikeres-e. (pl. frusztrált szerelem) BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

14 Kogníció és érzelmek - fejlődés
Az izgalom kognitív kiértékelése tanult, tapasztalati tényező. Egyedfejlődés során halmozódnak a tapasztalatok – asszociációk alakulnak ki. Két legelső érzelem: kellemes és kellemetlen. Az asszociációk révén bővül a kiváltó ingerek köre. Konkrét érzelmek kibontakozása. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

15 Az érzelmek kialakulásának sorrendje Harlow kutatásai szerint:
Érzelmek fejlődése Az érzelmek kialakulásának sorrendje Harlow kutatásai szerint: 1. szeretet 2. félelem 3. Agresszió Izolációs kísérletek A szeretet a később jelentkező félelem és agresszió szabályozása. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

16 Az érzelmek dimenziói Elsődleges érzelmek – alapvető élethelyzetek
- Szomorúság, félelem, harag,öröm, bizalom, undor, anticipáció, meglepődés Elsődleges helyzeti tényezők – és következmények - kívánatos vagy nem; megtörténik vagy nem; BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

17 Érzelemkifejezés Az érzelmi kifejezések hozzájárulnak a szubjektív élményhez. Bizonyos arckifejezéseknek egyetemes jelentésük van / specializált idegi alrendszer Agyi lokalizáció / érzelem felismerés Más érzelmek a kultúrából elsajátítottak. Faciális feedback hipotézise BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

18 Faciális feedback Egyesek szerint az érzelem intenzitását befolyásolja (hasonlóan mint a vegetatív arousal esetében.) Kutatás: rajzfilm vetítése Mások szerint az arckifejezések az érzelmek minőségét is meghatározhatják. (Ha ez igaz: William James: „azért örülünk, mert nevetünk). BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

19 Az érzelem főbb elméleteinek összefoglalása
1. James-Lange: Inger Az érzelmekre jellemző fiziológia arousal és nyílt viselkedés Az érzelem szubj.átélése. 2. Schachter-Singer: Inger Általános fizológiai arousal Kognitív kiértékelés Az érzelem szubj.átélése. 3. Kiértékeléselméletek: Inger + Inger kiértékelése Az érzelem szubj.átélése. 4. A faciális feedback hipotézise: Arckifejezés Az érzelem szubj.átélése. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

20 Érzelmi állapotunk hatásai
Éberség, érdeklődés fenntartása Teljesítmény Tanulás, emlékezés Mások értékelése Kockázatok becslése BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

21 Pozitív - Negatív érzelmek
Pozitív érzelmek Kiszélesítik a személy gondolatait Arra késztetik a személyt, hogy használja a belső erőforrásait Megnövelik a kreatív feladatokban mutatott teljesítményt A mentális és a fizikai egészség fontos meghatározója Segít megküzdeni a stresszel Negatív érzelmek - Leszűkítik a cselekvési lehetőségek készletét: menekülésre és támadásra BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

22 Szubjektív jóllét Mi vezet boldogsághoz??
Belső tényezőink megvalósítása A végzett tevékenység összhangban legyen az egyén személyiségével A pozitív érzelem együtt jár a tágan értelmezett szükségletek kielégítésével A személyiségtulajdonságok függvényében különbségek abban, hogy az ember hogyan szemléli a dolgokat BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

23 Szomorúság és depresszió
Szomorúság: leginkább valamilyen vesztességgel áll kapcsolatban Depresszió: tartósan fennálló nyomott hangulat, az öröm, érdeklődés elvesztése, ürességérzés, ingerlékenység, alvászavar, testsúly jelentős megváltozása, tartós fáradtság érzése, figyelem és koncentráció zavara, halállal és öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok - Jelentősen megváltoznak az egyénnek az önmagáról, a világról és a jövőről kialakított elképzelései. - Szerepet játszhat az iskolai hiányzásokban, a rosszabb iskolai teljesítményben, a droghasználatban, a dohányzásban, az evészavarokban és a romló egészségi állapotban BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

24 Félelem és szorongás Félelem: konkrét tárgya van
Szorongás: elképzelt veszélyekkel van kapcsolatban Hasonló testi tünetek: szorítás a mellkason, a torokban, nehéz levegővétel, szájszárazság, izzadás, hasi fájdalom Tesztszorongás: amikor a személy teljesítményét nyilvánosan értékelik - Gyenge teljesítmény miatti szégyen, másokkal való összehasonlítás miatt aggódik - Két összetevő: aggodalom és érzelmi aktiváció - Hatása: csökken a teljesítmény BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

25 Az agresszió Pszichoanalitikus elmélet  Szociális tanulás elmélet
Az agresszió mint drive / frusztráció-agresszió hipotézis - Agresszió más fajoknál - Az agresszió biológiai alapjai Agresszió mint tanult válasz / - megfigyeléses tanulás – modell Az agresszió kifejezése és a katarzis BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

26 Legális érzelemszabályozás a kezünkben!
1. Arckifejezés 2. Kognitív kiértékelés 3. Fiziológiai reakciók korrekciója BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék


Letölteni ppt "ÉRZELMEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések