Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AKTUÁLIS KÉRDÉSEK A komplex feltételrendszer megváltozása hagyományos problémáról - problémára szemléletmód felváltása a műszaki, gazdasági és egyéb feltételek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AKTUÁLIS KÉRDÉSEK A komplex feltételrendszer megváltozása hagyományos problémáról - problémára szemléletmód felváltása a műszaki, gazdasági és egyéb feltételek."— Előadás másolata:

1 AKTUÁLIS KÉRDÉSEK A komplex feltételrendszer megváltozása hagyományos problémáról - problémára szemléletmód felváltása a műszaki, gazdasági és egyéb feltételek bonyolultsági foga Információ gyűjtés és feldolgozás, üzemirányítási algoritmusok fejlesztése Megbízható információ  át kell tekinteni az eddigi informatikai gyakorlatot  nem "öncélú" adatgyűjtésre van szükség

2 AKTUÁLIS KÉRDÉSEK Hidraulika - vízminőség - veszteségek - energiatakarékosság - árrendszer - üzemirányítás - építés - fenntartás - PR kölcsönhatásai  a vízellátó program lezárult  az épült hálózatok zöme tervezési kiindulása már "nem igaz"  ennek oka a rendszerek "ki (meg) ismerése„ Veszteségek  gazdasági hatékonyság  vízminőség Hálózatrekonstrukció  a probléma felismerése  Rendszerszemlélet  jó minőségű végrehajtás  műszaki, gazdasági, PR előkészítés

3 AKTUÁLIS KÉRDÉSEK Üzemirányítás  jól is kell üzemeltetnem Energiatakarékosság  nem energiatakarékosság kérdése  optimálisabb üzem (vízminőség, veszteség stb.) Hidraulikai - vízminőségi - gazdasági modellezés  az elsődleges szennyeződés jól kézben tartható  a másodlagos szennyeződés kézbentartása  ehhez tartozik az "optimum keresés" Műszaki és jogi szabályozás Nyilvánosság PR munka Szakképzés, szakmai jogosultságok

4 KIS TÖRTÉNELEM Közgazdasági és jogi problémák települési működtető vagyon szétosztása (szétválásnál) települések közötti vagyon (települési - regionális) Vállalatok átalakulása (1996) Az átalakulás közben változó:  tulajdonviszony  politikai viszony  gazdasági helyzet Díjak elszámolása - díjemelkedés Önkormányzatok – díjvisszafogás (Vízművek lerablása) Üzemeltető szervezetek szétaprózódása

5 Vízdíjak alakulása

6 Vízdíj "állandó" részeinek megoszlása

7 Vízdíjat befolyásoló tényezők Munkabérek

8 A fajlagos fogyasztás és víz árának kapcsolata

9 A víz és csatornadíj együttes alakulása

10 A közművesítés mértéke

11

12 Önkormányzat és az „időzített bomba” Időzített bomba, ha rosszul választja meg az üzemeltetőt rövid távon olcsó, de nem megbízható megoldást választja anyagi és erkölcsi kockázatvállalás valós felelősségvállalás nélkül.

13 A vízdíj konstrukciója, szerkezete az önkormányzatok egymásrautaltsága díjkülönbségek fontosság  díjak nagysága  ellátás biztonsága  politikai csatározások megoldás - kompromisszum

14 Önkormányzat és a díjak

15 Privatizáció Tőkehiány (1 Ft vízdíj) Strukturális alapok, Közműhitel (MFB) Fajlagos költségek csökkentése Díjképlet Ráfordítások Monopolhelyzet (kötelező igény bevenni) Új szervezet "dinamizmusa" (lehet, hogy csak a kerékkötőket kell lecserélni) "Helyzetben" a "magyar vizes" is tud eredményeket felmutatni

16 A közmű…. Üzemeltető Tulajdonos (Önkormányzat) Közművagyon Fogyasztó választópolgár Díjmegállapítás

17 Ez a probléma …. Díjakról (díj ≠ árbevétel = min működési költség < díj)  Bér (járulékokkal)  Energia  Karbantartás  ………….  Amortizáció Amortizáció (Rekonstrukció forrása) Évenkénti rekonstrukciós igény Beépített amortizáció

18 Amortizáció …. Amortizáció  műszaki - gazdasági avulásának pénzben kifejezett értéke  befektetett tőke visszanyerése  lineáris, degresszív, progresszív Amortizáció nagyságrendje  EU Víz Keretirányelv  Szinten tartás (zérus vagyonvesztés)  Évről-évre „folyamatosan” csökken

19 A „fiatal” és „öreg” csövek aránya  Felújítás – az „öreg tovább húzza”  Rekonstrukció – „fiatalítás” Hogyan javíthatunk a helyzeten?  Pontosan ismerni kell a közmű állapotát (mikor kell cserélni?)  Így tervezhető rekonstrukció!  Elengedhetetlen alapadat: Objektum nyilvántartás  Klasszikus vagy nem klasszikus nyilvántartás Évről-évre „folyamatosan” csökken…

20 Közművek állapota  Az objektumok numerikus és grafikus jellemzőinek nyilvántartása  Környezeti adatok tárolása  Hibaadatok időbeni és térbeni nyilvántartása  Üzemi jellemzők tárolása  Rendszer hidraulikai elemzése, értékelése Állapot követése (jelenlegi, távlati) Klasszikus vagy nem klasszikus ….

21 OBJEKTUM NYILVÁNTARTÁS LÉTREHOZÁSA CSŐ ÉS KÖRNYEZET KÖLCSÖNHATÁSA Koordináta adatok Szerkezeti adatok Talajmechanikai adatok Destrukciós potenciál adatok LEVEGŐ TALAJ TALAJVÍZ MECHANIKAI KÖLCSÖNHATÁSOK A CSŐVEZETÉK ANYAGSZERKEZETI JELLEMZŐIT BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK LEHETSÉGES KÁROK GAZDASÁGI KÁROK POLITIKAI KÁROK VEZETÉK-ÁLLAPOT ÉRTÉKELÉS KOCKÁZAT ELEMZÉS HIDRAULIKAI VIZSGÁLATOK ELEKTROMOS HATÁSOK (KÓBORÁRAM) ELEKTROKÉMIAI HATÁSOK KÉMIAI HATÁSOK (KÜLSŐ ÉS BELSŐ KÖRNYEZET) KÜLSŐ TERHEK A CSŐ- TALAJ KÖLCSÖNHATÁSA BELSŐ TERHEK www.vkkt.bme.hu Hidraulikai adatok Politikai adatok Gazdasági adatok BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

22 Közművek állapota  Az objektumok numerikus és grafikus jellemzőinek nyilvántartása  Környezeti adatok tárolása  Hibaadatok időbeni és térbeni nyilvántartása  Üzemi jellemzők tárolása  Rendszer hidraulikai elemzése, értékelése Állapot követése (jelenlegi, távlati) Klasszikus vagy nem klasszikus ….

23 Közművek állapota  Jelenlegi állapot  Várható állapot  Állapot kategóriák  Átmenet valószínűség  Várható élettartam  Meghibásodás valószínűsége  Okozott „kár”  Kockázat Állapot követése ….

24 Kockázat …. Amortizációs idő megállapítása  Hosszú (50 év)  Rövid (díj nő)  „Optimális”  Pénzügyi egyenleg

25 Évenkénti rekonstrukciós igény Beépített amortizáció Pénzügyi egyenleg …. „Piaci” cégek „Közmű” cégek ?

26 EU Víz Keretirányelv …. A teljes költségmegtérülés elve

27 Feladatok Veszteség csökkentés  csökken az önköltség  vízkészlet gazdálkodás  környezet gazdálkodás  csökken a javítások száma  nő a fogyasztók megelégedettsége Veszteség csökkentés módszerei  aktív  passzív „Minél jobb szolgáltatás minél kisebb áron !”

28 Feladatok


Letölteni ppt "AKTUÁLIS KÉRDÉSEK A komplex feltételrendszer megváltozása hagyományos problémáról - problémára szemléletmód felváltása a műszaki, gazdasági és egyéb feltételek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések