Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Herczog Edit képviselő, Európai Parlament

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Herczog Edit képviselő, Európai Parlament"— Előadás másolata:

1 Herczog Edit képviselő, Európai Parlament
Aktuális atomenergetikai kérdések az Európai Parlament munkájában Pécs, szeptember 16. Herczog Edit képviselő, Európai Parlament

2 Tartalom Európai döntéshozatal dióhéjban Az EU energetika-politikája
intézmények, mechanizmusok lehetőség és/vagy kockázat Az EU energetika-politikája KIOTO LISSZABON Európai parlamentben jelenleg futó témák ITRE: 15 jelentés energia nukleáris ENVI 15 jelentés energia (főleg klímaváltozás, levegőtisztaság) A Parlamenten túl…. EEF, NULUC, WIN

3 Az Európai Unió 3 pillére
Európai Közösség Euratom (atomenergia-együttműködés) Európai Szén- és Acél Közösség ( óta az EK része) Ide tartozik Európai integráció Egységes piac létrejötte és működése Gazdasági és monetáris unió Közösségi jogrendszer 2. pillér: Közös kül- és biztonságpolitika 3. pillér: Bel- és igazságügyi (rendőrségi és bűnügyi) együttműködés Az Európai Parlamentnek nincs, vagy csekély a szerepe A Parlament tevékenységének elsődleges területe

4 A döntéshozatal útja Jogalkotási eljárások: Egyéb eljárások: Tanács
Konzultációs Együttdöntési Együttműködési Hozzájárulási Egyéb eljárások: Információs Költségvetési Egyeztetési Tanács Bizottság Parlament

5 Az együttdöntési eljárás I.
Azokon a területeken, amelyek közvetlenül érintik az állampolgárok érdekeit: (pl.) letelepedés, munkaerő szabad áramlása, foglalkoztatás, diplomák elismerése fogyasztóvédelem, szolgáltatások, belső piac, közlekedés, környezetvédelem, foglalkoztatás-egészségügy, energetika, szociálpolitika, egészségügy, kutatás, oktatás, kultúra, vámügyi együttműködés, statisztika, adatvédelem, polgári jogi ügyekben történő igazságügyi együttműködés ( a családjogi ügyek kivételével), menedékjog, menekültek, transz-európai hálózatok, stb...

6 Az együtt-döntési eljárás II.
Míg a tanácsban a tagállamok egyetértésére van szükség, a Parlamentben az összes képviselő 50%+1 fő szavazattal dönt Míg a tanácsban 194 fő állandó + a kormányzati szervek, addig a parlamentben 24 képviselő magyar.

7 ITRE: Az EP ipari és energiaügyi bizottsága I.
102 tag 84%-ban új képviselők 2004-ben az energiakérdések két nagy szakértője elhagyta a Parlamentet 25 év után. A bizottság hatásköre stratégiai fontosságú az EU alaptevékenységeinek szempontjából: ipar, energia, K+F. Az EU-nak sürgősen szembe kell néznie kritikus fontosságú energiaügyi kérdésekkel. Az ITRE jelentései döntően befolyásolják a Parlament döntéseit e területen. A Szocialista frakcióban Kelet Európa alulreprezentált. AZ ITRE BIZOTTSÁGBAN HATALMAS LEHETŐSÉGEK, ÉS/VAGY KOCKÁZATOK REJLENEK, ASZERINT, HOGY AZ OTT LÉVŐ KÉPVISELŐINKET HOGYAN HOZZUK HELYZETBE

8 ITRE: Az EP ipari és energiaügyi bizottsága II.
A Bizottság jelenleg 15 jelentést tárgyal, melyekből 9 energiával kapcsolatos: +3 Security of electricity supply and infrastructure investement Climate change The share of renewable energy in the EU and proposals for concrete actions 5 nukleáris téma: Implementation of protocol 9 on Bohunice VI. Supervision and control of shipments of radioactive waste and spent fuel Financial resources earmarked for the decomissioning of nuclear powerplants Nuclear research and training activities Report on the application of Article 37 of the Euratom Treaty +1 Heating and cooling from renewable energy sources

9 Főbb energiai témakörök az EP-ben 1999 óta I.
Infrastruktúra: Transzeurópai energia hálózatok Interkonnekció Hozzáférés Piacszabályozás: Piacmegnyitás, verseny bevezetése / serkentése Aszimmetrikus szabályozás és dereguláció Ellátás-biztonság / energia-függőség csökkentés: Végfelhasználói energia-hatékonyság növelése Biztonsági készletezés Források diverzifikációja Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése (Észak-Afrika, Perzsa Öböl, Kaukázus, Ukrajna, Oroszország…)

10 Főbb energiai témakörök az EP-ben 1999 óta II.
Nukleáris energia: Nukleáris kutatás (K+F) Atomerőművek leszerelése (általános finanszírozási szabályok és konkrét esetek: Bohunice, Ignalina, Kozloduy…) Sugárzó hulladékok szállítása / tárolása EURATOM egyezmény végrehajtási felügyelete Megújuló energiák: Megújuló energiák része az energiaegyensúlyban Bioüzemanyagok Megújuló energia - alapú távhő-szolgáltatás

11 Az energia súlya az ITRE bizottság munkájában

12 Energiaügyek eloszlása főbb témák szerint

13 A statisztikák tanulságai: politikai prioritások alakulása
Energia-ellátás biztonság TEN-E: transz-európai energia hálózatok, határátszelő kapacitások és forgalom Piacmegnyitás, verseny bevezetés Ma és az elkövetkezendő hónapokban: Nukleáris kérdések (erőmű-leszerelés, hulladékkezelés) Várható, hogy Anglia új atomerő építésébe kezd … Az atomenergia ismét központi kérdéssé vált.

14 Eljárási oldalról nézve:
ben elfogadott jelentések: 4 együttdöntési eljárás Piacszabályozási és ellátás-biztonsági kérdésekben az EP megkerülhetetlen társjogalkotó. 1 saját kezdeményezésű eljárás Folyamatban lévő ügyek: 3 konzultációs eljárás (EURATOM egyezmény: itt a Parlament főként véleményező szerv) 4 saját kezdeményezésű eljárás Az energia jelentősége akkora, hogy a Parlament elnöksége az ITRE bizottságnak egymagának 4 „INI” eljárást engedélyezett, ami kiemelkedően sok. 2 vélemény az ENVI bizottság jelentéseihez

15 Politikai prioritások vs. Gazdasági szükségletek?
Amire sok energiát fordított Európa: Politikailag érzékeny kérdések (megújuló energiák) Ellátás-biztonsági stratégia Piacliberalizáció A meglévő kapacitások aprólékos szabályozása Amire kevesebb jutott: Beruházások Fejlesztések K+F Effektív (nem jogi, hanem operatív!!!) hálózatfejlesztés Következmények: Határátszelő kapacitások elégtelensége Piaci egyensúlyvesztés helyenként indokolatlanul magas termelési / felvásárlási árakkal.

16 Az energia-függőség és ellátás-biztonság kérdése…
Az EU energiafüggősége és energiagazdálkodásának költségei hatványosan nőnek! Kőolajforrások apadása Kőolaj világpiaci ára + EUR/USD árfolyam Energiaigény állandó növekedése Atomenergia-felhasználás szempontjából kedvezőtlen politikai döntések, gazdaságtalan beruházások EU-n belüli feszültségek (elégtelen határátszelő kapacitások): egyre magasabb költségű belső függés az egyes tagállamok közt is!

17 …a Lisszaboni célok megvalósításának fontos eleme
Olyan megoldásra van szükség, ami: megfizethető mind a beruházók, mind a hatóságok, mind a fogyasztók számára alkalmas a növekvő igény állandó kielégítésére számottevő fejlődést hoz a termelési és szállítási kapacitások terén nem veszélyezteti a kiotói célkitűzéseket hozzájárul Európa versenyképességének növeléséhez Ilyen megoldás létezik, de kevés. A paksi élettartam meghosszabbítás ebbe beletartozik.

18 A Parlamenten túl… I. EEF: Európai Energia Fórum: elnök Giles Chicester Rendezvények ez EP-n belül, Minden számottevő európai döntéshozó (Európai Bizottság, Tanács, EP) és nagy piaci szereplő jelen van. (2 magyar elnökségi tag : Fazakas Szabolcs, Herczog Edit) EUFORES: Megújuló Energiák Európai Fóruma Egyesület Politikai tanácsadói testület (3 magyar tag. Hegyi gyula, Olajos Péter, Herczog Edit) EURELECTRIC: európai villamos-energiai szövetség Magyar tagozat 2 magyar munkatárs Kiváló munkakapcsolat Májusban találkozó Euroelectric magyar tagozatával Budapesten (Herczog Edit, Fazakas Szabolcs, Olajos Péter, Gyürk András)

19 A Parlamenten túl… II. Konferenciák Brüsszelben és Európa más városaiban: PIME ICCF: 2004 előadás, 2005 panel vezetés Üzemlátogatások: Kozluduy Paks Sellafield Marseille: 60 éves a francia nukleáris ipar Klubok: NULUC, WIN

20 Köszönöm a figyelmet! Herczog Edit, képviselő, Európai Parlament
Brüsszel Tel: Fax:


Letölteni ppt "Herczog Edit képviselő, Európai Parlament"

Hasonló előadás


Google Hirdetések