Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktuális atomenergetikai kérdések az Európai Parlament munkájában Pécs, 2005. szeptember 16. Herczog Edit képviselő, Európai Parlament.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktuális atomenergetikai kérdések az Európai Parlament munkájában Pécs, 2005. szeptember 16. Herczog Edit képviselő, Európai Parlament."— Előadás másolata:

1 Aktuális atomenergetikai kérdések az Európai Parlament munkájában Pécs, 2005. szeptember 16. Herczog Edit képviselő, Európai Parlament

2 Tartalom Európai döntéshozatal dióhéjban Európai döntéshozatal dióhéjban intézmények, mechanizmusok intézmények, mechanizmusok lehetőség és/vagy kockázat lehetőség és/vagy kockázat Az EU energetika-politikája Az EU energetika-politikája KIOTO KIOTO LISSZABON LISSZABON Európai parlamentben jelenleg futó témák Európai parlamentben jelenleg futó témák ITRE: ITRE: 15 jelentés 9 energia 3+2 nukleáris 15 jelentés 9 energia 3+2 nukleáris ENVI ENVI 15 jelentés 4 energia (főleg klímaváltozás, levegőtisztaság) 15 jelentés 4 energia (főleg klímaváltozás, levegőtisztaság) A Parlamenten túl…. A Parlamenten túl…. EEF, NULUC, WIN EEF, NULUC, WIN

3 Az Európai Unió 3 pillére 1. pillér: -Európai Közösség -Euratom (atomenergia- együttműködés) -Európai Szén- és Acél Közösség (2002.07.23. óta az EK része) Ide tartozik -Európai integráció -Egységes piac létrejötte és működése -Gazdasági és monetáris unió -Közösségi jogrendszer 2. pillér: Közös kül- és biztonságpolitika 3. pillér: Bel- és igazságügyi (rendőrségi és bűnügyi) együttműködés Az Európai Parlamentnek nincs, vagy csekély a szerepe A Parlament tevékenységének elsődleges területe

4 Bizottság Tanács Parlament A döntéshozatal útja Jogalkotási eljárások: Konzultációs Konzultációs Együttdöntési Együttdöntési Együttműködési Együttműködési Hozzájárulási Hozzájárulási Egyéb eljárások: Információs Információs Költségvetési Költségvetési Egyeztetési Egyeztetési

5 Az együttdöntési eljárás I. Azokon a területeken, amelyek közvetlenül érintik az állampolgárok érdekeit: (pl.) letelepedés, letelepedés, munkaerő szabad áramlása, munkaerő szabad áramlása, foglalkoztatás, foglalkoztatás, diplomák elismerése diplomák elismerése fogyasztóvédelem, fogyasztóvédelem, szolgáltatások, szolgáltatások, belső piac, belső piac, közlekedés, közlekedés, környezetvédelem, környezetvédelem, foglalkoztatás-egészségügy, foglalkoztatás-egészségügy, energetika, energetika, szociálpolitika, szociálpolitika, egészségügy, egészségügy, kutatás, kutatás, oktatás, oktatás, kultúra, kultúra, vámügyi együttműködés, vámügyi együttműködés, statisztika, statisztika, adatvédelem, adatvédelem, polgári jogi ügyekben történő igazságügyi együttműködés ( a családjogi ügyek kivételével), polgári jogi ügyekben történő igazságügyi együttműködés ( a családjogi ügyek kivételével), menedékjog, menekültek, menedékjog, menekültek, transz-európai hálózatok, stb... transz-európai hálózatok, stb...

6 Az együtt- döntési eljárás II. Míg a tanácsban a tagállamok egyetértésére van szükség, a Parlamentben az összes képviselő 50%+1 fő szavazattal dönt Míg a tanácsban 194 fő állandó + a kormányzati szervek, addig a parlamentben 24 képviselő magyar.

7 ITRE: Az EP ipari és energiaügyi bizottsága I. 102 tag 102 tag 84%-ban új képviselők 84%-ban új képviselők 2004-ben az energiakérdések két nagy szakértője elhagyta a Parlamentet 25 év után. 2004-ben az energiakérdések két nagy szakértője elhagyta a Parlamentet 25 év után. A bizottság hatásköre stratégiai fontosságú az EU alaptevékenységeinek szempontjából: ipar, energia, K+F. A bizottság hatásköre stratégiai fontosságú az EU alaptevékenységeinek szempontjából: ipar, energia, K+F. Az EU-nak sürgősen szembe kell néznie kritikus fontosságú energiaügyi kérdésekkel. Az EU-nak sürgősen szembe kell néznie kritikus fontosságú energiaügyi kérdésekkel. Az ITRE jelentései döntően befolyásolják a Parlament döntéseit e területen. Az ITRE jelentései döntően befolyásolják a Parlament döntéseit e területen. A Szocialista frakcióban Kelet Európa alulreprezentált. A Szocialista frakcióban Kelet Európa alulreprezentált. AZ ITRE BIZOTTSÁGBAN HATALMAS LEHETŐSÉGEK, ÉS/VAGY KOCKÁZATOK REJLENEK, ASZERINT, HOGY AZ OTT LÉVŐ KÉPVISELŐINKET HOGYAN HOZZUK HELYZETBE

8 ITRE: Az EP ipari és energiaügyi bizottsága II. A Bizottság jelenleg 15 jelentést tárgyal, melyekből 9 energiával kapcsolatos: 5 nukleáris téma:  Implementation of protocol 9 on Bohunice VI.  Supervision and control of shipments of radioactive waste and spent fuel  Financial resources earmarked for the decomissioning of nuclear powerplants  Nuclear research and training activities  Report on the application of Article 37 of the Euratom Treaty +3  Security of electricity supply and infrastructure investement  Climate change  The share of renewable energy in the EU and proposals for concrete actions +1  Heating and cooling from renewable energy sources

9 Főbb energiai témakörök az EP-ben 1999 óta I. Infrastruktúra: Infrastruktúra: Transzeurópai energia hálózatok Transzeurópai energia hálózatok Interkonnekció Interkonnekció Hozzáférés Hozzáférés Piacszabályozás: Piacszabályozás: Piacmegnyitás, verseny bevezetése / serkentése Piacmegnyitás, verseny bevezetése / serkentése Aszimmetrikus szabályozás és dereguláció Aszimmetrikus szabályozás és dereguláció Ellátás-biztonság / energia-függőség csökkentés: Ellátás-biztonság / energia-függőség csökkentés: Végfelhasználói energia- hatékonyság növelése Biztonsági készletezés Források diverzifikációja Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése (Észak-Afrika, Perzsa Öböl, Kaukázus, Ukrajna, Oroszország…)

10 Főbb energiai témakörök az EP-ben 1999 óta II. Nukleáris energia: Nukleáris energia: Nukleáris kutatás (K+F) Nukleáris kutatás (K+F) Atomerőművek leszerelése (általános finanszírozási szabályok és konkrét esetek: Bohunice, Ignalina, Kozloduy…) Atomerőművek leszerelése (általános finanszírozási szabályok és konkrét esetek: Bohunice, Ignalina, Kozloduy…) Sugárzó hulladékok szállítása / tárolása Sugárzó hulladékok szállítása / tárolása EURATOM egyezmény végrehajtási felügyelete EURATOM egyezmény végrehajtási felügyelete Megújuló energiák: Megújuló energiák: Megújuló energiák része az energiaegyensúlyban Megújuló energiák része az energiaegyensúlyban Bioüzemanyagok Bioüzemanyagok Megújuló energia - alapú távhő-szolgáltatás Megújuló energia - alapú távhő-szolgáltatás

11 Az energia súlya az ITRE bizottság munkájában

12 Energiaügyek eloszlása főbb témák szerint

13 A statisztikák tanulságai: politikai prioritások alakulása 1999-2004 és 2004-2005: 1999-2004 és 2004-2005: Energia-ellátás biztonság Energia-ellátás biztonság TEN-E: transz-európai energia hálózatok, határátszelő kapacitások és forgalom TEN-E: transz-európai energia hálózatok, határátszelő kapacitások és forgalom Piacmegnyitás, verseny bevezetés Piacmegnyitás, verseny bevezetés Ma és az elkövetkezendő hónapokban: Ma és az elkövetkezendő hónapokban:  Nukleáris kérdések (erőmű-leszerelés, hulladékkezelés)  Várható, hogy Anglia új atomerő építésébe kezd … Az atomenergia ismét központi kérdéssé vált.

14 Eljárási oldalról nézve: 2004-2005-ben elfogadott jelentések: 2004-2005-ben elfogadott jelentések: 4 együttdöntési eljárás Piacszabályozási és ellátás-biztonsági kérdésekben az EP megkerülhetetlen társjogalkotó. 1 saját kezdeményezésű eljárás Folyamatban lévő ügyek: Folyamatban lévő ügyek: 3 konzultációs eljárás (EURATOM egyezmény: itt a Parlament főként véleményező szerv) 4 saját kezdeményezésű eljárás Az energia jelentősége akkora, hogy a Parlament elnöksége az ITRE bizottságnak egymagának 4 „INI” eljárást engedélyezett, ami kiemelkedően sok. 2 vélemény az ENVI bizottság jelentéseihez

15 Politikai prioritások vs. Gazdasági szükségletek? Amire sok energiát fordított Európa: Amire sok energiát fordított Európa: Politikailag érzékeny kérdések (megújuló energiák) Politikailag érzékeny kérdések (megújuló energiák) Ellátás-biztonsági stratégia Ellátás-biztonsági stratégia Piacliberalizáció Piacliberalizáció A meglévő kapacitások aprólékos szabályozása A meglévő kapacitások aprólékos szabályozása Amire kevesebb jutott: Amire kevesebb jutott: Beruházások Beruházások Fejlesztések Fejlesztések K+F K+F Effektív (nem jogi, hanem operatív!!!) hálózatfejlesztés Effektív (nem jogi, hanem operatív!!!) hálózatfejlesztés Következmények: Következmények: Határátszelő kapacitások elégtelensége Határátszelő kapacitások elégtelensége Piaci egyensúlyvesztés helyenként indokolatlanul magas termelési / felvásárlási árakkal. Piaci egyensúlyvesztés helyenként indokolatlanul magas termelési / felvásárlási árakkal.

16 Az EU energiafüggősége és energiagazdálkodásának költségei hatványosan nőnek! Az energia-függőség és ellátás- biztonság kérdése… Kőolajforrások apadása Kőolaj világpiaci ára + EUR/USD árfolyam Energiaigény állandó növekedése Atomenergia-felhasználás szempontjából kedvezőtlen politikai döntések, gazdaságtalan beruházások EU-n belüli feszültségek (elégtelen határátszelő kapacitások): egyre magasabb költségű belső függés az egyes tagállamok közt is!

17 …a Lisszaboni célok megvalósításának fontos eleme Olyan megoldásra van szükség, ami: megfizethető mind a beruházók, mind a hatóságok, mind a fogyasztók számára megfizethető mind a beruházók, mind a hatóságok, mind a fogyasztók számára alkalmas a növekvő igény állandó kielégítésére alkalmas a növekvő igény állandó kielégítésére számottevő fejlődést hoz a termelési és szállítási kapacitások terén számottevő fejlődést hoz a termelési és szállítási kapacitások terén nem veszélyezteti a kiotói célkitűzéseket nem veszélyezteti a kiotói célkitűzéseket hozzájárul Európa versenyképességének növeléséhez hozzájárul Európa versenyképességének növeléséhez Ilyen megoldás létezik, de kevés. A paksi élettartam meghosszabbítás ebbe beletartozik.

18 A Parlamenten túl… I. EEF: Európai Energia Fórum: elnök Giles Chicester EEF: Európai Energia Fórum: elnök Giles Chicester Rendezvények ez EP-n belül, Rendezvények ez EP-n belül, Minden számottevő európai döntéshozó (Európai Bizottság, Tanács, EP) és nagy piaci szereplő jelen van. Minden számottevő európai döntéshozó (Európai Bizottság, Tanács, EP) és nagy piaci szereplő jelen van. (2 magyar elnökségi tag : Fazakas Szabolcs, Herczog Edit) EUFORES: Megújuló Energiák Európai Fóruma EUFORES: Megújuló Energiák Európai Fóruma Egyesület Egyesület Politikai tanácsadói testület Politikai tanácsadói testület (3 magyar tag. Hegyi gyula, Olajos Péter, Herczog Edit) EURELECTRIC: európai villamos-energiai szövetség EURELECTRIC: európai villamos-energiai szövetség Magyar tagozat Magyar tagozat 2 magyar munkatárs 2 magyar munkatárs Kiváló munkakapcsolat Kiváló munkakapcsolat Májusban találkozó Euroelectric magyar tagozatával Budapesten Májusban találkozó Euroelectric magyar tagozatával Budapesten (Herczog Edit, Fazakas Szabolcs, Olajos Péter, Gyürk András)

19 A Parlamenten túl… II. Konferenciák Brüsszelben és Európa más városaiban: Konferenciák Brüsszelben és Európa más városaiban: PIME PIME ICCF: 2004 előadás, 2005 panel vezetés ICCF: 2004 előadás, 2005 panel vezetés Üzemlátogatások: Üzemlátogatások: Kozluduy Kozluduy Paks Paks Sellafield Sellafield Marseille: 60 éves a francia nukleáris ipar Marseille: 60 éves a francia nukleáris ipar Klubok: Klubok: NULUC, WIN NULUC, WIN

20 Köszönöm a figyelmet! Herczog Edit, képviselő, Európai Parlament Brüsszelwww.herczogedit.hu Tel: +32 228 47596 Fax: +32 228 49596 E-mail: eherczog@europarl.eu.int


Letölteni ppt "Aktuális atomenergetikai kérdések az Európai Parlament munkájában Pécs, 2005. szeptember 16. Herczog Edit képviselő, Európai Parlament."

Hasonló előadás


Google Hirdetések