Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Objektum Orientált Programozás Visual Basicben. Objektumok Object – egy dolog, tárgy, „valami” –Command button, text box, stb. Jellemzők –Properties –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Objektum Orientált Programozás Visual Basicben. Objektumok Object – egy dolog, tárgy, „valami” –Command button, text box, stb. Jellemzők –Properties –"— Előadás másolata:

1 Objektum Orientált Programozás Visual Basicben

2 Objektumok Object – egy dolog, tárgy, „valami” –Command button, text box, stb. Jellemzők –Properties – tulajdonságok, adatok, változók Caption, text, listindex Viselkedés –Method – cselekvés, akció, eljárások, függvények Clear, movenext, additem –Events – az objektum válaszai a felhasználó cselekvésére vagy más eseményre (automatikusan kiváltódó metódusok) Click, got focus, activate

3 Osztály modul Új objektum típusokat, azaz osztályokat az osztály modulban készíthetünk Project, Add Class Module – "C" prefixum használatos Az osztály modulban fogjuk definiálni a –Properties –Methods –Events

4 Osztályok és példányok Az eszköztár elemei osztályokat reprezentálnak Valójában az osztályok egy példányát adjuk a programunkhoz, amikor a tool box-ból választunk –Pl. minden textbox a formon a textbox osztály egy példánya Használd az Object Browser (F2) hogy lásd az osztályokat és a hozzájuk tartozó tulajdonságokat (Properties), metódusokat (Methods) és eseményeket (Events) Vegyük észre, hogy az osztály azonos szerepet tölt be, mint a típus, az objektum pedig mint a változó –Text1 pl. szövegdoboz típusú „változó”

5 Objektum Orientált Terminológia Encapsulation (Egybezártság) –A tulajdonságok és a metódusok egységbe vannak zárva –Az objektummal csak azt tudjuk megtenni, amit az objektum tud (kérni lehet, manipulálni nem) –Az adatait nem láthatjuk közvetlenül

6 Objektum Orientált Terminológia Polymorphism (Többalakúság) –Különböző osztályok ugyanolyan névvel tartalmazhatnak komponenseket, de ezek különbözhetnek egymástól –A programozók az objektum vagy a végrehajtás pontos ismerete nélkül tudnak kérni cselekvéseket az objektumoktól –Pl. Debug.Print, Printer.Print

7 Objektum Orientált Terminológia Inheritance (Öröklődés) –Létező osztályokból származtathatóak új osztályok –VB6 ezt nem tudja…. Tehát nem „igazi” OOP (Object Oriented Programming) –A VB.Net már igen (2001)

8 Objektum Orientált Terminológia Reusability (Újrafelhasználhatóság) –Az öröklődés hátsószándéka –VB nem teljesen engedi, de: Delegáció ÉS Superclasses-olyan osztályok, melyek osztott kódjait elérhetjük

9 Objektum Orientált Terminológia Jellemzők –Tulajdonságokként jelenik meg –A tulajdonságokat változókkal adjuk meg az osztálymodulban Viselkedés –Metódusokként jelenik meg –A metódusokat eljárásokkal és függvényekkel adjuk meg az osztálymodulban

10 Új osztály létrehozása Project, Add Class Module

11 Az osztály tulajdonságai A Class Module-n belül a General Declarations-ban adjuk meg Ne használjuk a Public módosítót, sértjük vele az encapsulation elvet –(minden objektum felelőséggel kell hogy tartozzon a saját adatai tekintetében) Private tulajdonságnév as típus

12 Értékek hozzárendelése a tulajdonságokhoz Speciális eljárásokkal történik (Tools, Add Procedure,Property) –Értékek átadása a class module-nak –Értékek átvétele a class module-ból Property Let procedure –Tulajdonságok beállítására Property Get procedure –Tulajdonságok átvételére –Muszáj visszaadni egy értéket (függvény) –Külső tantárgyi koncentráció: A papagájnak muszáj zsivajogni!!!!

13 Property Get Property Get PNév ([paraméterek] [As Típus] ) Utasítások PNév=TulajdonságNév End Property Például: Property Get LastName () as String LastName=mstrLastName End Property A Class modulban generálva az általános deklarációs részben

14 Property Let Property Let PNév([paraméterek] érték [As Típus] ) Utasítások TulajdonságNév=érték End Property Example: Property Let LastName (strLastName as String) mstrLastName=strLastName End Property

15 Példányosítás: Dim objnév as New osztálynév (General Declarations) Dim objnév as osztálynév (General Declarations). Set objnév=New osztálynév (Pl. Form_Load)

16 Példányosítás: Dim|Public|Private objnév As New osztnév Dim mEmployee As New CEmployee Private mInventory As New CInventory Vagy Dim mEmployee As CEmployee Set mEmployee=New CEmployee Private mInventory As CInventory Set mInventory=New CInventory

17 Erőforrások felszabadítása Form_Unload-ban –Set mEmployee = Nothing

18 Inicializáló és termináló események Minden Class Module rendelkezik két előredefiniált eseménnyel: Class_Initialize –Amikor egy objektum létrehozódik Class_Terminate –Amikor egy objektum „Nothing”-gé válik –Kilép a láthatóságból (pl. lokális változóként volt jelent)

19 Esemény generálás Objektum által Lehetnek –Esemény létrehozó –Eseményt lekezelő (Click, MouseUp, stb)

20 Reagálás az eseményekre Az eseményekre való reagálás szerint az objektumok lehetnek –Termelő –Csökkentő Examples of events we are used to seeing as responding –cmdOK_Click –form_MouseUp

21 Event Examples User clicks a command button –Event Source(Provider)=the Command Button Form module's command button's click event executes –Event Sink(Consumer)=Form

22 How to generate an event Declare the event in the General Declarations section of the class module, pass arguments with an event if you wish Public Event TaskComplete( ) Raise the event in code in the same module the Event was delcared in If mblnJobFinished Then RaiseEvent TaskComplete End If

23 How to respond to an event Declare the object using WithEvents Private WithEvents mMyTask as CMyTask Instantiate the object using Set Set mMyTask=New CMyTask Write the code for the event procedure When finished release the object variable using Nothing keyword

24 Collections A Collection Class holds references for a series of objects created from the same class or from different classes Actually a collection holds references to the objects –You reference by Index Number or a Key –Similar to list box and the associated items in the list box

25 Key for Collection Objects Key must be a string Can be used to reference individual objects in the collection Declare the Key as String at the module level of the Class module for the object (not the collection) Add Property Get and Let procedures

26 Creating a Collection Create a new class module Name it as plural of the objects in the collection –CProducts is a Collection of CProduct objects Declare an object variable "As Collection" (in Gen Declarations) and VB automatically provides: –Add, Remove, and Item methods –Count property

27 Creating a collection cont. Code the Class_Initialize Event –Set equal to New Collection Code the Class_Terminate Event –Set equal to Nothing Code the private function that calculates the next Item number and/or assigns the Key

28 Creating a collection cont. Code the Add Wrapper Event to add items to the collection Code the Remove Wrapper Event to remove items to the collection Code Item Wrapper Event to access individual elements in the collection Write Property Get and Let for the Count property of the collection

29 Állomány kezelés

30 Állományok Az állományok háttértárolón vannak Adatokat tartalmaznak Rekordok==>Sorok Mezők==>Adat elemek a sorokon belül

31 Szekvenciális A rekordok vége CR, a file vége EOF A mezők vesszővel vannak elválasztva –Változó hossz –Sztringek idézőjelek között (a számok nem) Csak sorosan olvasható –Minden előző mezőt el kell olvasni az eléréshez

32 Példa "Lynne","Weldon","999 Wide Way","Aiken","SC","29803" "Jim","Buck","1 Cow Lane","Aiken","SC","29801" "Tom","Thumb","PO Box 200","Aiken","SC","29802-200"

33 Random A rekordok azonos hosszúságúak, van hivatkozási számuk A mezők fix hosszúak és pozíciójúak –A hossznál kisebb adatok szóközökkel kiegészítődnek –A nagyobbak csonkolódnak Tetszőleges sorrendben olvasható/írható Táblázatszerűen képzelhető el

34 Példa

35 Kezeléseik Open file Read, Write Close file

36 Open Statement Általában a Form_Load-ban A hosszú elérési út helyett helyezzük az aktuális projekt alkönyvtárba az állományunkat, majd használjuk a App.Path kifejezést. Open „elérésiút_állománynév" For {Input|Output|Append|Random} As #FileSorszám [Len=hossz] FileSorszám = 1 to 511, hossz Max = 32,767

37 Open For Input – olvasásra Output –Írásra, BOF-t helyez el, majd felülír Append –Az EOF-tól kezd írni Random –Közvetlen elérésű állományokat olvas/ír

38 Példák Sequential Open "C:\VB6\myfile.txt " For Input As #6 Open "A:\myfile.txt " For Output As #1 Open App.Path & “\myfile.txt " For Append As #2 Random Open "A:\myfile.txt " For Random As #3 Len=60

39 File elérési útja Probléma: Az Open minősített teljes elérést kíván Vagy –Minden állomány a projekt alkönyvtárban –App.Path Dim strPath as String strPath=App.Path & "\Filename.extension" Open strPath for Input as #4 Vagy –Common Dialog használata ShowOpen metódussal

40 Azaz.. Dim strFileName as String With dlgCommon.DialogTitle = "Open".CancelError = False.Filter = "All Files (*.*)|*.*".ShowOpen If Len(.FileName) = 0 Then Exit Sub End If strFileName=.FileName End With Open strFileName for Input as #1

41 A Close utasítás Fájl lezárása Általános helyei: – Form_Unload, mnuFileSave, mnuFileSaveAs, mnuFileExit Close [#FileNumber] Ha a FileNumber hiányzik, akkor minden nyitott fájl (Az END is lezár, de nem helyes)

42 Példák Close #6 Close #1, #3 Close

43 FileNumber FreeFile Függvénnyel A rendszer adja Előnyei –Nincs összeakadás más alkalmazásokkal –Nem kell nyilvántartani Dim intFileNumber as Integer intFileNumber=FreeFile Open "Names.txt" For Output As #intFileNumber

44 Szekvenciális állományok

45 Olvasás Open for Input Input utasítással olvasunk

46 Input Általában a Form_Load-ban Do Until EOF Input #FileNumber, List of variables Input #2, strCourseNum, strClass, intHours

47 Input Dim strVideoTitle as String Do Until EOF(3) Input #3, strVideoTitle cboVideoTitle.AddItem strVideoTitle Loop Figyelem, számegyezés!!

48 Write Open For Output!! Általános helyei: –mnuFileSave, mnuFileClose, Form_QueryUnload Close-zal zárul

49 Write Példa Write #FileNumber, List of variable or fields Write #1, txtFirstName, txtLastName, txtStreet, txtCity, txtxState, txtPhone Write #2, strCourseNum, strClass, intHours

50 Write For…. Next Dim intIndex as Integer Open "A:\videos.txt" For Output As #1 For intIndex=0 to cboVideoTitle.ListCount-1 Write #1, cboVideoTitle.ListIndex Next intIndex Close #1

51 Törlés Kill utasítás Nem lehet nyitva Kill „elérésiút" Kill "A:\Names.txt"

52 Átnevezés Name utasítás Nem lehet nyitva ReName „régi_elérés" As „Újelérés" ReName "A:\Names.txt" As "A:\People.txt"

53 Átírás Vátoztatások mentése Open eredeti for Input Open temp file for Output Beolvasás pl. textboxba az eredetiből Kiírás textboxból a temp-be Close Kill eredeti Name temp

54 Új létrehozása Open név for Output Ha nincs, létrehozza Kiírás az áll-ba Close

55 Közvetlen elérésű állományok

56 Random A rekordok azonos hosszúságúak, van hivatkozási számuk A mezők fix hosszúak és pozíciójúak –A hossznál kisebb adatok szóközökkel kiegészítődnek –A nagyobbak csonkolódnak Tetszőleges sorrendben olvasható/írható Táblázatszerűen képzelhető el

57 Példa

58 Rekord struktúra definiálása Még mielőtt I/O történik Type/End Type Helye: General Declarations Fix hosszúságú sztringeket alkalmazzunk!! –Pl: Dim strFName as String * 20

59 Type/End Type Private Type Person intEmpNumAs Integer strFNameAs String * 20 strLNameAs String * 30 strPhoneAs String * 12 curRateAs Currency End Type Dim mudtPersonRecord As Person Open App.Path & "\Names.dat" For Random as #1 Len=Len (mudtPersonRecord) Lehetőség: mudt prefix a User Defined Type-hoz….

60 Open Open után lehet írni, olvasni is Ha nem létezőt nyitunk, létrehozza üresen Egyszerre egy rekordot kezelhetünk

61 Olvasás Open állomány for Random Get utasítás

62 Get Általában a Form_Load-ban Do Until Get #FileNumber, [RecordNumber], RecordName Get #2, 4, mudtPersonRecord Get #2, intRecordNumber, mudtPersonRecord Ha a RecordNumber hiányzik, a következőt olvassuk

63 Put Random file írására Nyitva kell lennie "For Random" Általában: – mnuFileSave, mnuFileClose vagy Form_QueryUnload Close követi

64 Put Put #FileNumber, [RecordNumber], RecordName Put #2, 4, mudtPersonRecord Put #2, intRecordNumber, mudtPersonRecord Ha RecordNumber hiányzik, a következőt olvassuk

65 Mezőkhöz való hozzáférés Get és Put „pont jelölés”, segítség a User Defined Type megnézése

66 Példa Get Get #2, 1, mudtPersonRecord txtLName.Text=mudtPersonRecord.strLName Put: mudtPersonRecord.strPhone=txtPhone.Text Put #2, 1, mudtPersonRecord

67 LOF Függvény Length of File: a Fájl mérete byte-ban EOF helyett lehet használni Maxrekszám=LOF/rekméret LOF(FileNumber) LOF(3) intNumRecords=LOF(3)/Len(mudtPersonRecord)

68 Seek Függvény A fájlmutató értékét adja visza Seek(FileNumber) intNextRecord=Seek(3)

69 Trim Függvény Kitörli az üres helyeket egy sztringből Trim ==> mindkét végéről LTrim==> left RTrim ==> right Trim(String) LTrim(String) RTrim(String) txtLName.Text=RTrim(mudtPersonRecord.strLName)

70 Példa Sub GetRecord(lngRecNum as Long) Get #1, lngRecNum, mudtPersonRecord With mudtPhoneRecord txtEmpNum.Text =.intEmpNum txtFName.Text = RTrim(.strFName) txtLName.Text = Rtrim(.strLName) txtPhone.Text = Rtrim(.strPhone) txtRate.Text =.curRate End With End Sub

71 Példa Sub PutRecord(lngRecNum as Long) With mudtPhoneRecord.intEmpNum=Val(txtEmpNum.Text).strFName = txtFName.Text.strLName = txtLName.Text.strPhone = txtPhone.Text.curRate = Val(txtRate.Text) End With Put #1, lngRecNum, mudtPersonRecord End Sub

72 Grafika

73 Mértékek és koordináta rendszer Használjuk a RGB és QBColor függvényeket a színekhez Grafika létrehozása Load/change picture futási időben Egyszerű animáció létrehozása Timer control

74 The Graphics Environment Scale=mértékegység rendszer twips, point, pixels, inches vagy centimeters (default: twips) Twip = 1/20 point; point = 1/72 inch Pixel: Picture element A koordináta rendszer origója 0,0 (x,y) a balfelső sarokban A konténereknek (pl. picture box) saját belső koordináta rendszerük van

75 Koordináta rendszer Olvasása/írása: ScaleLeft, ScaleTop, ScaleWidth, ScaleHeight Image: Stretch property Image-t hsználjunk ha lehet PictureBox helyett (gyorsabb)

76 Színek ForeColor, BackColor, FillColor RGB függvény, konstansok (vbRed) A QBColor függvény átkonvertálja a régi színkonstansokat (0-15) a nekik megfelelő RGB-be: frmMain.BackColor = QBColor(1) ‘Blue

77 Grafikus metódusok Form, Picturebox, Printer objektumokon rajzolnakcts Default: form Pl: Cls, Pset, Line, Circle Mások, mint a grafikus vezérklők Újra kell rajzolni a grafikát, ha eltűnik, majd megjelenik egy form

78 …. DrawWidth vastagság Line szakasz (B paraméterrel téglalap) Circle kerekített alakzatokra: circles, ovals, arcs, pie-shaped wedges

79 Rétegezés Az objektumok más-más rétegen vannak Fedik egymást a rétegek Az alapértelmezett rétegre kerülnek az objektumok AutoRedraw, ClipControls tulajdonságokkal befolyásolhatjuk a rétegek viselkedését

80 Még egy-két dolog Lehet képeket hozzáadni futási és tervezési időben is Elhelyezés: image, picturebox, form – Picture property! A form Picture tulajdonsága a vezérlők mögött jelenik meg A LoadPicture függvény futási időben tölt be egy képet a vezérlőbe

81 Simple Amimation Animate an object by: –toggling between two pictures, moving a picture, –moving a picture, –or rotating through a series of pictures VB icon library graphics often have two graphics of same size but opposite states (pushed in and out, for example)

82 The Timer Control The Timer control triggers events at a programmer-specified time interval Timer control is invisible at run time—simply place it on a form Control triggers each time an interval elapses Set the Interval property (0 to 65,535) in milleseconds; disable by setting timer’s Enabled property to False

83 More Graphics Techniques Use the Scale method to change the scale of your coordinate system –[Object].Scale (x1, y1) - (x2, y2) –picLogo.Scale (0, 0) - (100, 100) changes the scale to 0 through 100 PaintPicture method places a graphic file on a form, picturebox, or the printer PaintPicture picLogo.Picture, 100, 100


Letölteni ppt "Objektum Orientált Programozás Visual Basicben. Objektumok Object – egy dolog, tárgy, „valami” –Command button, text box, stb. Jellemzők –Properties –"