Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dióssy László szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hogyan változtatta meg a válság a környezetvédelem fontosságát.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dióssy László szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hogyan változtatta meg a válság a környezetvédelem fontosságát."— Előadás másolata:

1 Dióssy László szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hogyan változtatta meg a válság a környezetvédelem fontosságát a gazdaságban? „A reformok szükségessége” konferencia 2009. november 17, Salgótarján

2 A válság hatása a gazdaságra Minden szektor növekedését csökkentette Környezetvédelemre is jelentős a hatás: nyertes vagy vesztes? takarékos erőforrás-használat  válságban általában a környezetvédelmi költségeket csökkentik először Jellemzője: tartós, általános A gazdasági-társadalmi rendszer minden szintjére hatással van Kezelése újfajta rendszerszemléletet igényel

3 A válság hatása a környezet állapotára Ipari termelés csökkent: kibocsátás is csökkent USA: 2009-ben 5.9%-kal kevesebb CO2, mint 2008-ban EU: üvegházhatású gázok kibocsátása 1,5%-kal csökkent DE: beavatkozás nélkül visszatérhet a korábbi szintre!  Piacgazdasági feltételek szigorodása: gyakran a környezetvédelmi kiadások csökkentését okozza  Hagyományos energiahordozók áresése: megújuló energiákkal kapcsolatos kutatások csökkennek

4 A környezetvédelem jelentősége A környezetvédelmi ipar lehetőségei környezetvédelmi szektor „húzóágazattá” válásának reménye Környezetvédelmi termékek és szolgáltatások világpiaca: több mint 500 milliárd € (évente kb. 5%-kal nőtt).

5 A környezetvédelem jelentősége Válságban a környezetvédelmi ipar is válság hatására csökkent a szektorban is a kereslet, de erősödő zöldkormányzás, zöld állami beavatkozások a válság leküzdésére szektorba közpénzek áramlanak, új fellendülés előtt áll A válság után - az iparág jövője a környezetvédelmi ipar újabb jelentős konjunktúrája

6 Nemzetközi szervezetek ajánlásai Válságkezelési tervek: ENSZ: zöld New Deal, alternatív energiaforrások támogatása, zöld ipari forradalom OECD: „green growth” – zöld innováció által vezetett növekedés, környezetbarát technológiák támogatása AICESIS: zöld növekedés szükséges

7 A világ egyes országainak példái USA: „Green New Deal” (energiahatékonyság, megújuló energiahordozók használatának bővülése, a kibocsátás csökkenését szolgáló intézkedések). Franciaország: GDP-t helyettesítő mutató Németország: roncsautó program (200.000 autó csere) Kína: nincs „igazi” válság, az év végére újra közel 10%-os növekedés várható. Dél-Korea: Green Growth program

8 Európai gazdasági fellendülés terve Szolidaritás és társadalmi igazságosság Alapelv Vásárlóerő fokozási pillér Európai versenyképesség hosszú távú megerősítésének pillére 10 javasolt lépés 1. Nagyszabású európai foglalkoztatás- támogató kezdeményezés elindítása 2. Munkaerő iránti kereslet teremtése 3. A vállalkozások hitelfelvételi lehetőségeinek növelése 4. Az adminisztrációs terhek csökkentése és a vállalkozási kedv növelése 5. A beruházások felgyorsítása az európai infrastruktúrák korszerűsítése érdekében 6. Az épületek energiahatékonyságának javítása 7. Az ún. zöld termékek gyors elterjedésének elősegítése 8. A beruházások növelése a K+F, az innováció és a kutatás területén 9. Tiszta technológiák fejlesztése a gépjárműgyártás és az építőipar számára 10. Nagysebességű internet- hozzáférés mindenki számára

9 Innováció az európai környezetiparban EU: világ környezetiparának 30%-a Európai GDP 2.2%-a; 3.5 millió munkahely Öko-innováció: korszerű technológiák 2009: kreativitás és innováció éve EU fenntartható Termelési és Fogyasztási Akciótervei

10 A hazai környezetvédelmi ipar A környezetvédelmi ipar fejlődési üteme meghaladta más ágazatokét 2000 hazai vállalkozás (mikro és kvv) 2008-ban környezetipar nettó árbevétele 406 milliárd Ft volt (10%-kal magasabb, mint az előző évben) Konjunktúra várható a következő években Fenntarthatóság érdekében támogatni kell Tudás-intenzív, anyag és energiatakarékos technológiafejlesztések Sikerágazatok: nanotechnológia, biotechnológia

11 Hazai megújuló energiák Energiafüggőségünk nagy, de energiapotenciálunk is jó Fotovillamosság: ugrásszerű növekedés, jó K+F+I pozíció Szélenergia: kisebb szélsebesség miatt csak szélmotorok Geotermikus energia: jelentős potenciál, ország 40%án található termálvíz Biomassza

12 Támogatáspolitika a válságkezelésben Környezet és Energia Operatív Program (2007-2013: 4,9 Mrd € ~ 1200 Mrd Ft) Egészséges tiszta települések (szennyvíz, hulladék, ivóvíz) Vizeink jó kezelése (árvízvédelem, víz-gazdálkodás, kármentesítés, rekultiváció) Természeti értékeink jó kezelése Megújuló energiahordozók növelése Hatékonyabb energiafelhasználás Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Projekt előkészítés Technikai segítségnyújtás

13 Támogatáspolitika a válságkezelésben KEOP 4. megújuló energiaforrás felhasználás növelése (2009-2010-es keret: 27 Mrd Ft) 4.2 A helyi hő- és hűtési energia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokból; 4.3 A megújuló energia alapú térségfejlesztés 4.4 Megújuló energia alapú villamos-energia, kapcsolt hő- és villamos-energia, valamint biometán termelés KEOP 5. Hatékony energia –felhasználás (2009-2010-es keret: 18 Mrd Ft) 5.1 Komplex energiahatékonysági projektek 5.2 Harmadik feles finanszírozás 5.3 Épületenergetikai fejlesztések 5.4 A Távhő-szektor energetikai korszerűsítése Nemzeti Energiatakarékossági Program Energiatakarékossági Hitel Alap

14 Támogatáspolitika a válságkezelésben Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés komponens (GOP 2.1.4/K – KMOP 1.2.4/K) 2009-10-es keret: 4,5 Mrd Ft Cél: a vállalkozások csökkentsék a környezeti terhelést, és a környezetvédelmi szemléletmód bekerüljön működési, termelési döntéseikbe. –anyag-, energiatakarékos, hulladék- és emissziószegény technológiák, –alap- és segédanyagok megújuló ill. másodnyersanyagokkal való kiváltását célzó technológiák. Hulladékhasznosítás komponens (GOP 2.1.4/H – KMOP 1.2.4/H) 2009-10-es keret: 4,5 Mrd Ft Cél: hulladék újrahasznosításának elősegítése –az elkülönítetten gyűjtött hulladékok feldolgozásának előkészítése –a hasznosított hulladékokból, másodnyersanyagból készült piacképes termékek előállítása, piacra jutásának támogatása. Környezetközpontú vállalatirányítás (EMAS, öko-címke)

15 Támogatáspolitika a válságkezelésben KEOP 6. fenntartható életmód és fogyasztás (FÉF) Cél: környezettudatos magatartás kialakítása és megerősítése 6.1. A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) –a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, –a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése, –a környezeti tanácsadók módszertani kultúrájának korszerűsítése, és –a fenntarthatóság nem formális tanulási helyzeteinek ösztönzése 6.2. „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” –Kommunikációs tevékenység és mintaprojektek komposztálás népszerűsítése, demonstrációs központok létesítése, középületek környezetbarát átalakítása, és a biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minősítő vagy hitelesítő rendszerének fejlesztése. Tervezett keretösszeg 2012-ig évente mindkét pályázatra: 1-1 Mrd Ft

16 Összegzés A gazdasági válság egy jó lehetőséget kínál arra, hogy a környezetvédelem fontossága jelentősen megnövekedjen A fenntartható gazdasági növekedést a zöldipar vezérelje Ma nem a fogyasztást növelő termelői ágazatok további kiszélesedése jelenti a választ, a megoldást a gazdasági problémákra, sokkal inkább a fenntarthatóságot biztosító ágazat, a környezetipar növekedése. Nagy kérdés, hogy az államok, a gazdaság szereplői felismerik-e ezt a kitörési lehetőséget.

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Dióssy László szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hogyan változtatta meg a válság a környezetvédelem fontosságát."

Hasonló előadás


Google Hirdetések