Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

INSPIRE és a GIS4EU projekt Téradatinfrastruktúra: terv és mintaalkalmazás Lévai Pál Földmérési és Távérzékelési Intézet „ Intergraph.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "INSPIRE és a GIS4EU projekt Téradatinfrastruktúra: terv és mintaalkalmazás Lévai Pál Földmérési és Távérzékelési Intézet „ Intergraph."— Előadás másolata:

1 INSPIRE és a GIS4EU projekt Téradatinfrastruktúra: terv és mintaalkalmazás Lévai Pál Földmérési és Távérzékelési Intézet levai.pal@fomi.hu „ Intergraph 2009 Magyarország Felhasználói konferencia ” Harkány, 2009. október 6-7.

2 Tartalom A konferencia helyszínéről A konferencia helyszínéről Az INSPIRE jogi szabályozásról Az INSPIRE jogi szabályozásról A FÖMI geo-adatairól A FÖMI geo-adatairól Pályázatokról Pályázatokról GIS4EU projektről GIS4EU projektről A földügyi geoportál (tervezet) A földügyi geoportál (tervezet)

3

4 I. katonai felmérés 1780 körül M=1:28800 © Arcanum

5 II. katonai felmérés 1860 körül M=1:28800 © Arcanum

6 V. katonai felmérésből EOTR 1992 M=1:10000 © FÖMI

7 Adat-jogi kérdések Hozzáférhetőség: 2003/4/EK Irányelv Hozzáférhetőség: 2003/4/EK Irányelv a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről Újra-használat: 2003/98/EK Irányelv Újra-használat: 2003/98/EK Irányelv a közszféra információinak további felhasználásáról a közszféra információinak további felhasználásáról Megosztás: 2007/2/EK Irányelv Megosztás: 2007/2/EK Irányelv az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról

8 Kezdeményezés az Európai Téradat Infrastruktúra fejlesztésére DG Environment Környezetvédelmi Főigazgatóság EUROSTAT Európai Statisztikai Hivatal JRC Közös Kutató Központ Megállapodás:2002. április 11. Irányelv-tervezet benyújtás: 2004. június 26. Irányelv elfogadás:2007. február 12.

9 A Bizottsági javaslattól a Közösségi Irányelv megvalósításáig Előkészítő fázis (2004-2006) Előkészítő fázis (2004-2006) Együttdöntési eljárás: elfogadott Irányelv 2007 február Együttdöntési eljárás: elfogadott Irányelv 2007 február A Végrehajtási Szabályok előkészítése 2005 – 2008 … A Végrehajtási Szabályok előkészítése 2005 – 2008 … Harmonizációs fázis (2007-2009?) Harmonizációs fázis (2007-2009?) Az irányelv hatályba lép Az irányelv hatályba lép Nemzeti jogharmonizáció Nemzeti jogharmonizáció Az INSPIRE Bizottság elkezdi működését (1fő/ország) Az INSPIRE Bizottság elkezdi működését (1fő/ország) A Végrehajtási Szabályok elfogadása A Végrehajtási Szabályok elfogadása I. és II. mellékletek tagországi alkalmazása I. és II. mellékletek tagországi alkalmazása Megvalósítási fázis (2009?-2013?) Megvalósítási fázis (2009?-2013?) III. melléklet tagországi alkalmazása III. melléklet tagországi alkalmazása Végrehajtás és az eredmények nyomonkövetése, jelentéskészítés Végrehajtás és az eredmények nyomonkövetése, jelentéskészítés

10 Az INSPIRE Irányelv honlapja

11 Az INSPIRE alkotóelemei I. Metaadatok II. Téradatkészletek és szolgáltatások együttműködése III. Hálózati szolgáltatások (keresés, megtekintés, letöltés, felhasználás) IV. Adatok és szolgáltatások megosztása V. Az irányelv megvalósításának nyomon követése Az INSPIRE Keret-Irányelv A részletes technikai rendelkezésekre Végrehajtási Szabályokat (VSZ) dolgoznak ki, ezeket a Bizottság fogadja el és Rendeletként, Utasításként kiadja. A részletes technikai rendelkezésekre Végrehajtási Szabályokat (VSZ) dolgoznak ki, ezeket a Bizottság fogadja el és Rendeletként, Utasításként kiadja.

12 I.-II. Melléklet Térbeli referencia-adat témák (Közös referencia adatok) 1. Koordinátarendszerek 2. Földrajzi hálórendszerek 3. Földrajzi nevek 4. Közigazgatási egységek 5. Címek 6. Földrészlethatárok 7. Közlekedési hálózatok 8. Vízrajz 9. Természetvédelmi területek 1. Magasságmodellek 2. Felszínborítottság 3. Ortofotók 4. Földtan I. melléklet II. melléklet

13 III. Melléklet: Tematikus témák 1. Statisztikai egységek 2. Épületek 3. Talaj 4. Földhasználat 5. Emberi egészség és biztonság 6. Közüzemi és kormányzati szolgáltatások 7. Környezetellenőrző létesítmények 8. Termelő és ipari létesítmények 9. Mezőgazdaság és akvakultúra 10. Népességeloszlás 11. Területi zónák szabályozása 12. Veszélyes természeti zónák 13. Levegő állapot 14. Meteorológia 15. Oceanográfia 16. Tengeri régiók 17. Bio-geográfiai régiók 18. Élőhelyek 19. Állati fajok és növényi fajták eloszlása 20. Energiaforrások 21. Ásványi nyersanyagok

14 A földügy felelőssége alá tartozó térbeli referencia-adat témák I. és II. Melléklet Közös referencia adatok 1. Koordinátarendszerek 2. Földrajzi hálórendszerek 3. Földrajzi nevek 4. Közigazgatási határok 5. Címek 6. Kataszteri parcellák 7. Közlekedési hálózatok 8. Vízrajz 9. Védett területek 1. Magasságmodellek 2. Felszínborítottság 3. Ortofotók 4. Földtan III. Melléklet: Tematikus témák 2. Épületek 4. Földhasználat

15 I. melléklet: Címek Az ingatlanok helye címazonosítók – rendszerint utcanév, házszám, irányítószám – alapján. Az ingatlanok helye címazonosítók – rendszerint utcanév, házszám, irányítószám – alapján. (Nem a földügy alapfeladata, de az ingatlanyilvántartás révén kapcsolódunk.) (Nem a földügy alapfeladata, de az ingatlanyilvántartás révén kapcsolódunk.) Kapcsolatok és átfedések más témákkal Épületek INSPIRE III. adatkör: 2. Épületek INSPIRE III. adatkör: 2. Földrészletek INSPIRE I. adatkör: 6. Földrészletek INSPIRE I. adatkör: 6. Közlekedési hálózatok (utcanevek és út számok) INSPIRE I. adatkör: 7. Közlekedési hálózatok (utcanevek és út számok) INSPIRE I. adatkör: 7. Közigazgatási egységek INSPIRE I. adatkör: 4. Közigazgatási egységek INSPIRE I. adatkör: 4.

16 Guidelines Draft IR Text of Directive Reference materials Requirements Commission Regulation INSPIRE Munkaprogram Végrehajtási Szabályok kidolgozási ciklusa Drafting of IR Testing of draft IR Stakeholder consultation Commission inter-service consultation Regulatory process Manage evolution of IRs Stakeholders (SDICs, LMOs): Reference material Experts Projects Guidelines

17 Három elfogadott jogszabály AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/2/EK IRÁNYELVE (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/2/EK IRÁNYELVE (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról A BIZOTTSÁG 1205/2008/EK RENDELETE (2008. december 3.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv metaadatokra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról A BIZOTTSÁG 1205/2008/EK RENDELETE (2008. december 3.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv metaadatokra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról A BIZOTTSÁG 2009/442/EK HATÁROZATA (2009. június 5.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv nyomon követésre és jelentéskészítésre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról A BIZOTTSÁG 2009/442/EK HATÁROZATA (2009. június 5.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv nyomon követésre és jelentéskészítésre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról

18 Az INSPIRE honlap munkafelülete

19 Az INSPIRE kapcsolatai Víz Keret-Irányelv Víz Keret-Irányelv PSI Irányelv PSI Irányelv Galileo Irányelv tervezet Galileo Irányelv tervezet Jelzálog Irányelv tervezet Jelzálog Irányelv tervezet Talaj Irányelv tervezet Talaj Irányelv tervezet Árvíz Irányelv Árvíz Irányelv Kopernikus (GMES)- Globális Környezetvédelmi és Biztonsági Megfigyelés Kopernikus (GMES)- Globális Környezetvédelmi és Biztonsági Megfigyelés

20 Az irányelv rendelkezése 1. 15. cikk (1) A Bizottság közösségi szinten létrehoz és működtet egy INSPIRE-geoportált. (1) A Bizottság közösségi szinten létrehoz és működtet egy INSPIRE-geoportált. (2) A tagállamok az (1) bekezdésben említett INSPIRE geoportálon keresztül biztosítják a 11. cikk (1) bekezdésében említett szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A tagállamok saját elérési pontjaikon keresztül is biztosíthatnak hozzáférést e szolgáltatásokhoz. (2) A tagállamok az (1) bekezdésben említett INSPIRE geoportálon keresztül biztosítják a 11. cikk (1) bekezdésében említett szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A tagállamok saját elérési pontjaikon keresztül is biztosíthatnak hozzáférést e szolgáltatásokhoz.

21 Az irányelv rendelkezése 2. 11. cikk (1) A tagállamok azon téradatkészletek és – szolgáltatások tekintetében, amelyekhez a metaadatokat ezen irányelvvel összhangban hozták létre, létrehoznak és működtetnek egy hálózatot az alábbi szolgáltatásokkal: (1) A tagállamok azon téradatkészletek és – szolgáltatások tekintetében, amelyekhez a metaadatokat ezen irányelvvel összhangban hozták létre, létrehoznak és működtetnek egy hálózatot az alábbi szolgáltatásokkal:

22 Az irányelv rendelkezése 3. a) keresőszolgáltatások, b) megtekintési szolgáltatások, c) letöltési szolgáltatások, d) átalakítási szolgáltatások, e) a téradat-szolgáltatások lehívását lehetővé tevő szolgáltatások.

23 Az európai geoportál

24 Country CoordinationImplementation NMAENVOtherCentralisedFederated Italy France Latvia Slovenia Hungary Germany Lithuania Estonia Spain UK Austria Iceland Finland The Netherlands Cyprus Denmark Norway Ireland

25 Állami és kormánydöntés szempontjából fontos feladatok és határidők

26 Az INSPIRE és a FÖMI kapcsolata Környezetvédelmi Főigazgatóság DG ENV Környezetvédelmi Főigazgatóság DG ENV KvVm nemzeti kapcsolattartó KvVm nemzeti kapcsolattartó Európai Statisztikai Hivatal DG ESTAT Európai Statisztikai Hivatal DG ESTAT Közös „statisztikai & térinformatikai” konferenciák 1998-tól Közös „statisztikai & térinformatikai” konferenciák 1998-tól KSH KSH Közös Kutató Központ DG JRC Közös Kutató Központ DG JRC Sokrétű munkakapcsolat Sokrétű munkakapcsolat Magyar munkatárs - Tóth Katalin: SDI Unit Magyar munkatárs - Tóth Katalin: SDI Unit EC-GIS INSPIRE konferenciák 2002-től EC-GIS INSPIRE konferenciák 2002-től Nemzetközi szervezetek: EuroGeographics, EUROGI, ISPRS, FIG, UNSDI, GISIG… Nemzetközi szervezetek: EuroGeographics, EUROGI, ISPRS, FIG, UNSDI, GISIG… NTIS- Nemzeti Téradat Infrastruktúra NTIS- Nemzeti Téradat Infrastruktúra

27 FÖMI részvétel az INSPIRE munkaprogramban 2005-től INSPIRE-szakértői munkacsoport Vezető: Lévai Pál Metaadatok: Maucha Gergely Adatspecifikáció: Drávucz Marianna Számítógépes hálózatok: Palya Tamás Adathasználat: Dr. Forgács Zoltán Elemzések: Dr. Kristóf Dániel Megalakulás 2005. április 19. LMO-szakértő intézmény Vezető: Dr. Mihály Szabolcs Előadások a hazai és határontúli és nemzetközi GIS konferenciákon : Országos Térinformatikai Konferencia, GIS-Open, MFT Vándorgyűlés, gita-Műszaki Térinformatikai Konferencia, EMT-Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Európai Bizottság Térinformatikai Konferencia… … …

28 Állami alapadatok Felsőrendű vízszintes és magassági alappontok adatbázisa Felsőrendű vízszintes és magassági alappontok adatbázisa Országos GPS Hálózat Országos GPS Hálózat INSPIRE I. adatkör: 1. Koordinátarendszerek INSPIRE I. adatkör: 1. Koordinátarendszerek INSPIRE I. adatkör: 2. Földrajzi rácsrendszerek INSPIRE I. adatkör: 2. Földrajzi rácsrendszerek Magyarország Földrajzinév-tára Magyarország Földrajzinév-tára INSPIRE I. adatkör: 3. Földrajzi nevek INSPIRE I. adatkör: 3. Földrajzi nevek Közigazgatási és fekvéshatár adatbázis Közigazgatási és fekvéshatár adatbázis INSPIRE I. adatkör: 4. Közigazgatási egységek INSPIRE I. adatkör: 4. Közigazgatási egységek Kataszteri térképek adatbázisa Kataszteri térképek adatbázisa INSPIRE I. adatkör: 6. Kataszteri parcellák INSPIRE I. adatkör: 6. Kataszteri parcellák INSPIRE III. adatkör: 2. Épületek INSPIRE III. adatkör: 2. Épületek Digitális domborzat modell Digitális domborzat modell INSPIRE II. adatkör: 1. Domborzat INSPIRE II. adatkör: 1. Domborzat Magyarország felszínborítási adatbázisa Magyarország felszínborítási adatbázisa INSPIRE II. adatkör: 2. A felszín borítása INSPIRE II. adatkör: 2. A felszín borítása Magyarország 1:10 000 EOTR szelvényezésű színes digitális ortofotói Magyarország 1:10 000 EOTR szelvényezésű színes digitális ortofotói INSPIRE II. adatkör: 3. Ortofotók INSPIRE II. adatkör: 3. Ortofotók Topográfiai térképek (1:10.000, 1:100.0000, 1:200.000 méretarány) Topográfiai térképek (1:10.000, 1:100.0000, 1:200.000 méretarány)

29 Pályázatok 2005 FP6 program 2005 FP6 program Humboldt projekt 2006-2011 www.humboldt.eu Humboldt projekt 2006-2011 www.humboldt.eu 2006-2007 EU eContentPlus program 2006-2007 EU eContentPlus program GIS4EU projekt 2007-2010 www.gis4eu.eu GIS4EU projekt 2007-2010 www.gis4eu.eu EURADIN projekt 2007-2010 www.euradin.eu EURADIN projekt 2007-2010 www.euradin.eu ESDIN projekt 2007-2010 www.esdin.eu ESDIN projekt 2007-2010 www.esdin.eu 2007 KEOP (Környezet és Energia Operatív program) Geoportál 2007 KEOP (Környezet és Energia Operatív program) Geoportál 2008 EKOP 24 órás földhivatal 2008 EKOP 24 órás földhivatal 2009 KMOP (Közép Magyarország Operatív Program) 2009 KMOP (Közép Magyarország Operatív Program) Geoportál létrehozása téradatinfrastruktúra fejlesztéssel (közbeszerzés folyamatban) Geoportál létrehozása téradatinfrastruktúra fejlesztéssel (közbeszerzés folyamatban)

30 Adatok

31 GIS4EU projekt Harmonizált adatállományok biztosítása az EU közösségei számára Szerződés: ECP-2006-GEO-310011 GIS4EU Szerződés: ECP-2006-GEO-310011 GIS4EU Technológia: Intergraph Technológia: Intergraph Részfeladat: Adatok biztosítása a konzorcium számára Részfeladat: Adatok biztosítása a konzorcium számára INSPIRE témák INSPIRE témák Közigazgatási határok Közigazgatási határok Palya Tamás Palya Tamás Közlekedési hálózatok Közlekedési hálózatok Vízrajz Vízrajz Domborzat Domborzat Iván Gyula Iván Gyula Projekt-koordináció Projekt-koordináció munkaértekezletek munkaértekezletek telekonferenciák telekonferenciák

32 GIS4EU tagok

33 Konzorcium: Futamidő 30 hónap 9 munkacsomag Teljes költségvetés 4.2 m€ FÖMI 34 eH 269.000/134.500 € Tudományos menedzser: Dr. Mihály Szabolcs Pénzügy: Zsarkó László Projektvezető: Lévai Pál

34 A feladatok

35 GIS4EU projekt eredmény: honlap

36 GIS4EU projekt eredmény: nemzetközi konferencia

37 GIS4EU projekt eredmény: tematikus geoportal

38 A KMOP pályázat eredménye

39 FÖMI geoportál feladata INSPIRE elvárások biztosítása INSPIRE elvárások biztosítása E-környezetvédelemmel való kapcsolat E-környezetvédelemmel való kapcsolat Kezelt adatok elérhetővé tétele (megfelelő jogosultsági szinttel) Kezelt adatok elérhetővé tétele (megfelelő jogosultsági szinttel) Közigazgatásban Közigazgatásban Gazdasági élet szereplőinek Gazdasági élet szereplőinek Egyéni felhasználók Egyéni felhasználók

40 Geoportál alrendszerek Adattárház: téradatok adatbázisba szervezése Adattárház: téradatok adatbázisba szervezése Adatfeldolgozás : téradatokkal való feltöltés, karbantartás Adatfeldolgozás : téradatokkal való feltöltés, karbantartás Portál szerver: a működtetés információ- technológiai háttere Portál szerver: a működtetés információ- technológiai háttere

41 Előnyök Minőségpolitikai célkitűzések elérése Minőségpolitikai célkitűzések elérése Korszerű adatkezelés Korszerű adatkezelés E-kereskedelem E-kereskedelem Elektronikus közigazgatás Elektronikus közigazgatás Intézmények közötti adatkapcsolat Intézmények közötti adatkapcsolat

42 Tematikus geoportálok kapcsolata? Környezetvédelem Környezetvédelem Környezetvédelmi igazgatás OKIR Környezetvédelmi igazgatás OKIR … Geoinformatika Geoinformatika Földhivatalok: on-line ingatlannyilvántartás TAKARNET Földhivatalok: on-line ingatlannyilvántartás TAKARNET On-line műholdas helymeghatározás GNSS On-line műholdas helymeghatározás GNSS FÖMI állami alapadatok GEOPORTÁL (terv) FÖMI állami alapadatok GEOPORTÁL (terv) Szőlőnyilvántartás - VINGIS Szőlőnyilvántartás - VINGIS Földalapú támogatás – MEPAR Földalapú támogatás – MEPAR Parlagfű Információs Rendszer - PIR Parlagfű Információs Rendszer - PIR … Geológia… Geológia… Területfejlesztés TEIR… Területfejlesztés TEIR… Statisztika… Statisztika… …

43

44 Köszönetnyilvánítás Dr. Mihály Szabolcs Iván Gyula Dr. Vass Tamás Forner Miklós Schmauder Tamás Palya Tamás Tancsik Ottó Vass Tamás Zsarkó László

45 Köszönöm a figyelmüket! www.fomi.hu Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Magyarország Tel: +36 1 460 4253 Fax: +36 1 222 5118


Letölteni ppt "INSPIRE és a GIS4EU projekt Téradatinfrastruktúra: terv és mintaalkalmazás Lévai Pál Földmérési és Távérzékelési Intézet „ Intergraph."

Hasonló előadás


Google Hirdetések