Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lévai Pál Földmérési és Távérzékelési Intézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lévai Pál Földmérési és Távérzékelési Intézet "— Előadás másolata:

1 INSPIRE és a GIS4EU projekt Téradatinfrastruktúra: terv és mintaalkalmazás
Lévai Pál Földmérési és Távérzékelési Intézet „Intergraph 2009 Magyarország Felhasználói konferencia ” Harkány, október 6-7.

2 Tartalom A konferencia helyszínéről Az INSPIRE jogi szabályozásról
A FÖMI geo-adatairól Pályázatokról GIS4EU projektről A földügyi geoportál (tervezet) Rövid áttekintés az eddig meghozott jogi előírásokről. Pályázati folyamat bemutatása Geoportál létrehozásának a célja, milyen feladatokat és hogyan old meg. Tervezett műszaki félépítése

3

4 I. katonai felmérés 1780 körül M=1:28800
© Arcanum

5 II. katonai felmérés 1860 körül M=1:28800
© Arcanum

6 V. katonai felmérésből EOTR 1992 M=1:10000
© FÖMI

7 Adat-jogi kérdések Hozzáférhetőség: 2003/4/EK Irányelv
a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről Újra-használat: 2003/98/EK Irányelv a közszféra információinak további felhasználásáról Megosztás: /2/EK Irányelv az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról Az eddig meghozott EK Irányelvek, melyek érintik az adat-jogi kérdéseket. Az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK Irányelve a közcélú adatok újrafelhasználásáról, többek között az alábbiakat foglalkozik: Az információs és tudás alapú társadalom irányába történő fejlődés az Európai Közösség minden polgárának életét befolyásolja, többek között azáltal, hogy új lehetőségeket teremt számukra az ismeretekhez való hozzáférésre. A digitális tartalom fontos szerepet játszik e fejlődés során. A tartalom előállítás gyors munkahelyteremtést eredményezett az elmúlt években és eredményez továbbra is. A közintézmények, közhivatalok és más közigazgatási szervezetek birtokában levő, saját feladatainak ellátása céljából létrehozott információk, hivatalos és nyilvános, más célú felhasználásának biztosításával gazdasági növekedésre nyílik lehetőség a tagállamokban és ezen keresztül az unióban. Az információk egy része nem publikus, illetve fontos érdek fűződik a hozzáférés megfelelő ellenőrzés alatt tartásához. Az Irányelv általánosságban minden fajta információ felhasználására vonatkozik, így hatálya a GIS alapú földrajzi információs rendszerekre is kiterjed. Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról többek között az alábbiakat írja elő: „(5) A tagállamok térinformációs infrastruktúráit úgy kell megtervezni, hogy a téradatok tárolása, ezekhez legmegfelelőbb szinten való hozzáférés és fenntartás biztosítva legyen; hogy ezáltal lehetővé váljon a Közösségen belüli különféle forrásokból származó térbeli adatok következetes egyesítése, ill. a felhasználók és alkalmazások közötti megosztása; hogy a közigazgatás egyik szintjén összegyűjtött térbeli adatok megoszthatók legyenek a közhatóságok összes szintje között; hogy a térbeli adatok olyan feltételek mellett legyenek hozzáférhetők, amely nem korlátozza a kiterjedt használatukat; hogy a hozzáférhető térbeli adatokat könnyen meg lehessen találni és értékelni aszerint, hogy a célnak megfelelnek-e, továbbá megismerni a használatukhoz szükséges feltételeket. (15) Hálózati szolgáltatásokra van szükség annak érdekében, hogy a Közösségen belüli közhatóságok különféle szintjei között megvalósuljon a térbeli adatok megosztása. Ezen hálózati szolgáltatások teszik lehetővé a térbeli adatok megtalálását, átalakítását, megtekintését és letöltését, továbbá a térbeli adatok és e-kereskedelmi szolgáltatások alkalmazását. A hálózat szolgáltatásainak összhangban kell állniuk az általánosan elfogadott előírásokkal és minimális teljesítési feltételekkel annak érdekében, hogy a tagállamok által létrehozott infrastruktúrák interoperabilitása biztosítva legyen. A szolgáltatások hálózatának továbbá tartalmaznia kell feltöltési lehetőséget is, hogy a közhatóságok elérhetővé tehessék saját térbeli adatkészleteiket és -szolgáltatásaikat. (16) A tagállamokban tapasztaltak azt mutatják, hogy a térinformációs infrastruktúra sikeres végrehajtása érdekében fontos, hogy a nyilvánosság számára a szolgáltatások egy minimális körét ingyenesen elérhetővé tegyék. A tagállamok tehát – minimumként és ingyenesen – elérhetővé teszik a térbeliadat-készletek felkutatását és megtekintését lehetővé tevő szolgáltatásokat. (18) A nemzeti infrastruktúráknak a Közösség térinformációs infrastruktúrájába történő integrációjának elősegítése érdekében a tagállamok a saját infrastruktúráikhoz a Bizottság által működtetett közösségi geoportálon, továbbá bármely, általuk működtetni kívánt elérési ponton keresztül hozzáférést biztosítanak.”

8 Kezdeményezés az Európai Téradat Infrastruktúra fejlesztésére
DG Environment Környezetvédelmi Főigazgatóság EUROSTAT Európai Statisztikai Hivatal JRC Közös Kutató Központ Megállapodás: április 11. Irányelv-tervezet benyújtás: június 26. Irányelv elfogadás: február 12.

9 A Bizottsági javaslattól a Közösségi Irányelv megvalósításáig
Előkészítő fázis ( ) Együttdöntési eljárás: elfogadott Irányelv 2007 február A Végrehajtási Szabályok előkészítése 2005 – 2008 … Harmonizációs fázis ( ?) Az irányelv hatályba lép Nemzeti jogharmonizáció Az INSPIRE Bizottság elkezdi működését (1fő/ország) A Végrehajtási Szabályok elfogadása I. és II. mellékletek tagországi alkalmazása Megvalósítási fázis (2009?-2013?) III. melléklet tagországi alkalmazása Végrehajtás és az eredmények nyomonkövetése, jelentéskészítés

10 Az INSPIRE Irányelv honlapja
Bővebb információk az INSPRE hivatalos oldalán megtalálhatóak

11 Az INSPIRE alkotóelemei
Metaadatok Téradatkészletek és szolgáltatások együttműködése Hálózati szolgáltatások (keresés, megtekintés, letöltés, felhasználás) Adatok és szolgáltatások megosztása Az irányelv megvalósításának nyomon követése Az INSPIRE Keret-Irányelv A részletes technikai rendelkezésekre Végrehajtási Szabályokat (VSZ) dolgoznak ki, ezeket a Bizottság fogadja el és Rendeletként, Utasításként kiadja. A rendelkezések kidolgozása jelenleg is folyamatban van, nem minden esetben vannak már a Végrehajtási szabályok.

12 I.-II. Melléklet Térbeli referencia-adat témák (Közös referencia adatok)
I. melléklet II. melléklet Koordinátarendszerek Földrajzi hálórendszerek Földrajzi nevek Közigazgatási egységek Címek Földrészlethatárok Közlekedési hálózatok Vízrajz Természetvédelmi területek Magasságmodellek Felszínborítottság Ortofotók Földtan

13 III. Melléklet: Tematikus témák
Statisztikai egységek Épületek Talaj Földhasználat Emberi egészség és biztonság Közüzemi és kormányzati szolgáltatások Környezetellenőrző létesítmények Termelő és ipari létesítmények Mezőgazdaság és akvakultúra Népességeloszlás Területi zónák szabályozása Veszélyes természeti zónák Levegő állapot Meteorológia Oceanográfia Tengeri régiók Bio-geográfiai régiók Élőhelyek Állati fajok és növényi fajták eloszlása Energiaforrások Ásványi nyersanyagok

14 A földügy felelőssége alá tartozó térbeli referencia-adat témák I
A földügy felelőssége alá tartozó térbeli referencia-adat témák I. és II. Melléklet Közös referencia adatok Koordinátarendszerek Földrajzi hálórendszerek Földrajzi nevek Közigazgatási határok Címek Kataszteri parcellák Közlekedési hálózatok Vízrajz Védett területek Magasságmodellek Felszínborítottság Ortofotók Földtan INSPIRE irányélv szerint a kataszteri térképek adattartalma a földrészlethatárok és az épületek tekintetében kerül feldolgozásra. A földrészlethatáros váztérkép és az Épület objektumok adatbázisa kialakításánál fő szempont a GIS programokkal való kezelhetőség. III. Melléklet: Tematikus témák 2. Épületek 4. Földhasználat

15 I. melléklet: Címek Az ingatlanok helye címazonosítók – rendszerint utcanév, házszám, irányítószám – alapján. (Nem a földügy alapfeladata, de az ingatlanyilvántartás révén kapcsolódunk.) Kapcsolatok és átfedések más témákkal Épületek INSPIRE III. adatkör: 2. Földrészletek INSPIRE I. adatkör: 6. Közlekedési hálózatok (utcanevek és út számok) INSPIRE I. adatkör: 7. Közigazgatási egységek INSPIRE I. adatkör: 4.

16 INSPIRE Munkaprogram Végrehajtási Szabályok kidolgozási ciklusa
Text of Directive Reference materials Requirements Drafting of IR Draft IR Testing of draft IR Guidelines Manage evolution of IRs Stakeholders (SDICs, LMOs): Reference material Experts Projects Guidelines Stakeholder consultation Commission Regulation Regulatory process Commission inter-service consultation

17 Három elfogadott jogszabály
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/2/EK IRÁNYELVE (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról A BIZOTTSÁG 1205/2008/EK RENDELETE (2008. december 3.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv metaadatokra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról A BIZOTTSÁG 2009/442/EK HATÁROZATA (2009. június 5.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv nyomon követésre és jelentéskészítésre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról

18 Az INSPIRE honlap munkafelülete

19 Az INSPIRE kapcsolatai
Víz Keret-Irányelv PSI Irányelv Galileo Irányelv tervezet Jelzálog Irányelv tervezet Talaj Irányelv tervezet Árvíz Irányelv Kopernikus (GMES)-Globális Környezetvédelmi és Biztonsági Megfigyelés

20 Az irányelv rendelkezése 1.
15. cikk (1) A Bizottság közösségi szinten létrehoz és működtet egy INSPIRE-geoportált. (2) A tagállamok az (1) bekezdésben említett INSPIRE geoportálon keresztül biztosítják a 11. cikk (1) bekezdésében említett szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A tagállamok saját elérési pontjaikon keresztül is biztosíthatnak hozzáférést e szolgáltatásokhoz.

21 Az irányelv rendelkezése 2.
11. cikk (1) A tagállamok azon téradatkészletek és –szolgáltatások tekintetében, amelyekhez a metaadatokat ezen irányelvvel összhangban hozták létre, létrehoznak és működtetnek egy hálózatot az alábbi szolgáltatásokkal:

22 Az irányelv rendelkezése 3.
a) keresőszolgáltatások, b) megtekintési szolgáltatások, c) letöltési szolgáltatások, d) átalakítási szolgáltatások, e) a téradat-szolgáltatások lehívását lehetővé tevő szolgáltatások. Az INSPIRE irányelv egyértelműen megfogalmazza azokat a célokat amelyeket jelen fejlesztésnek ki kell elégítenie. Ezek közül itt a legfontosabbakat emeljük ki: Hálózati szolgáltatásokra van szükség annak érdekében, hogy a Közösségen belüli közhatóságok különféle szintjei között megvalósuljon a térbeli adatok megosztása. Ezen hálózati szolgáltatások tegyék lehetővé a térbeli adatok megtalálását, átalakítását, megtekintését és letöltését, továbbá a téradatok és e-kereskedelmi szolgáltatások alkalmazását. A nyilvánosság számára a szolgáltatások egy minimális körét ingyenesen elérhetővé kell tenni. A tagállamok tehát – minimumként és ingyenesen – elérhetővé teszik a téradat-készletek felkutatását és megtekintését lehetővé tevő szolgáltatásokat. A nemzeti infrastruktúráknak a Közösség térinformációs infrastruktúrájába történő integrációjának elősegítése érdekében a tagállamok a saját infrastruktúráikhoz a Bizottság által működtetett közösségi geoportálon, továbbá bármely, általuk működtetni kívánt elérési ponton keresztül hozzáférést biztosítanak. A fenti célkitűzések hazai reprezentációja a következőkben foglalható össze: „a 2007/2/EK irányelvvel összhangban az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra magyarországi szegmensének létrehozásával – ezen belül is a keresőprogram és megtekintési szolgáltatás biztosításával – mind a közigazgatás, mind a gazdasági élet szereplői, mind pedig a lakosság részére interneten hozzáférhetőek legyenek azok az információk, amelyekből számos térbeli adat és termék vonatkozásában gyorsan és egyszerűen megtudható lesz, hogy milyen adat, hol, kinél (mely szervezetnél), milyen minőségi paraméterekkel, és milyen ellenszolgáltatásért érhető el.”

23 Az európai geoportál

24 Country Coordination Implementation NMA ENV Other Centralised Federated Italy France Latvia Slovenia Hungary Germany Lithuania Estonia Spain UK Austria Iceland Finland The Netherlands Cyprus Denmark Norway Ireland

25 Állami és kormánydöntés szempontjából fontos feladatok és határidők

26 Az INSPIRE és a FÖMI kapcsolata
Környezetvédelmi Főigazgatóság DG ENV KvVm nemzeti kapcsolattartó Európai Statisztikai Hivatal DG ESTAT Közös „statisztikai & térinformatikai” konferenciák 1998-tól KSH Közös Kutató Központ DG JRC Sokrétű munkakapcsolat Magyar munkatárs - Tóth Katalin: SDI Unit EC-GIS INSPIRE konferenciák 2002-től Nemzetközi szervezetek: EuroGeographics, EUROGI, ISPRS, FIG, UNSDI, GISIG… NTIS- Nemzeti Téradat Infrastruktúra

27 FÖMI részvétel az INSPIRE munkaprogramban 2005-től
Megalakulás április 19. LMO-szakértő intézmény Vezető: Dr. Mihály Szabolcs INSPIRE-szakértői munkacsoport Vezető: Lévai Pál Metaadatok: Maucha Gergely Adatspecifikáció: Drávucz Marianna Számítógépes hálózatok: Palya Tamás Adathasználat: Dr. Forgács Zoltán Elemzések: Dr. Kristóf Dániel Előadások a hazai és határontúli és nemzetközi GIS konferenciákon : Országos Térinformatikai Konferencia, GIS-Open, MFT Vándorgyűlés, gita-Műszaki Térinformatikai Konferencia, EMT-Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Európai Bizottság Térinformatikai Konferencia… … …

28 Állami alapadatok Felsőrendű vízszintes és magassági alappontok adatbázisa Országos GPS Hálózat INSPIRE I. adatkör: 1. Koordinátarendszerek INSPIRE I. adatkör: 2. Földrajzi rácsrendszerek Magyarország Földrajzinév-tára INSPIRE I. adatkör: 3. Földrajzi nevek Közigazgatási és fekvéshatár adatbázis INSPIRE I. adatkör: 4. Közigazgatási egységek Kataszteri térképek adatbázisa INSPIRE I. adatkör: 6. Kataszteri parcellák INSPIRE III. adatkör: 2. Épületek Digitális domborzat modell INSPIRE II. adatkör: 1. Domborzat Magyarország felszínborítási adatbázisa INSPIRE II. adatkör: 2. A felszín borítása Magyarország 1: EOTR szelvényezésű színes digitális ortofotói INSPIRE II. adatkör: 3. Ortofotók Topográfiai térképek (1:10.000, 1: , 1:  méretarány)

29 Pályázatok 2005 FP6 program 2006-2007 EU eContentPlus program
Humboldt projekt EU eContentPlus program GIS4EU projekt EURADIN projekt ESDIN projekt 2007 KEOP (Környezet és Energia Operatív program) Geoportál 2008 EKOP 24 órás földhivatal 2009 KMOP (Közép Magyarország Operatív Program) Geoportál létrehozása téradatinfrastruktúra fejlesztéssel (közbeszerzés folyamatban) Hasonló témaközben eddig beadott pályázatok. A pirossal jelölt résznél a pályázat nem nyert támogatást, míg a 2 utolsó projekt most már megvalósulási fázisba jutott. Ide esetleg a fish-t beírni…

30 Adatok

31 GIS4EU projekt Harmonizált adatállományok biztosítása az EU közösségei számára
Szerződés: ECP-2006-GEO GIS4EU Technológia: Intergraph Részfeladat: Adatok biztosítása a konzorcium számára INSPIRE témák Közigazgatási határok Palya Tamás Közlekedési hálózatok Vízrajz Domborzat Iván Gyula Projekt-koordináció munkaértekezletek telekonferenciák

32 GIS4EU tagok

33 Konzorcium: Futamidő 30 hónap 9 munkacsomag Teljes költségvetés 4.2 m€ FÖMI 34 eH / € Tudományos menedzser: Dr. Mihály Szabolcs Pénzügy: Zsarkó László Projektvezető: Lévai Pál

34 A feladatok

35 GIS4EU projekt eredmény: honlap

36 GIS4EU projekt eredmény: nemzetközi konferencia

37 GIS4EU projekt eredmény: tematikus geoportal

38 A KMOP pályázat eredménye
A pályázat adatlapját láthatják…

39 FÖMI geoportál feladata
INSPIRE elvárások biztosítása E-környezetvédelemmel való kapcsolat Kezelt adatok elérhetővé tétele (megfelelő jogosultsági szinttel) Közigazgatásban Gazdasági élet szereplőinek Egyéni felhasználók A projekt feladata a már említett INSPIRE célok elérése mellett az elektronikus közigazgatás feltételeinek megteremtése és működésének biztosítása a földügyi szinten. Az elektronikus kereskedelem és üzletmenet eszköz és intézményrendszerének továbbfejlesztése. A Geoportál létrehozása egy fontos lépés a hatékony integráció felé: a téradatok különböző szinteken való összegyűjtésének és azok környezetvédelmi célú felhasználásának megvalósítására.

40 Geoportál alrendszerek
Adattárház: téradatok adatbázisba szervezése Adatfeldolgozás : téradatokkal való feltöltés, karbantartás Portál szerver: a működtetés információ-technológiai háttere

41 Előnyök Minőségpolitikai célkitűzések elérése Korszerű adatkezelés
E-kereskedelem Elektronikus közigazgatás Intézmények közötti adatkapcsolat

42 Tematikus geoportálok kapcsolata?
Környezetvédelem Környezetvédelmi igazgatás OKIR Geoinformatika Földhivatalok: on-line ingatlannyilvántartás TAKARNET On-line műholdas helymeghatározás GNSS FÖMI állami alapadatok GEOPORTÁL (terv) Szőlőnyilvántartás - VINGIS Földalapú támogatás – MEPAR Parlagfű Információs Rendszer - PIR Geológia… Területfejlesztés TEIR… Statisztika…

43

44 Köszönetnyilvánítás Dr. Mihály Szabolcs Iván Gyula Dr. Vass Tamás
Forner Miklós Schmauder Tamás Palya Tamás Tancsik Ottó Vass Tamás Zsarkó László A már meglévő adatpolitika nem ad választ az újonnan felmerülő kérdésekre. Szükség van az Adatgazda, adatkezelő szerepének meghatározására, az adat-felhasználási feltételek pontos deklarálására. Megváltozott igényekhez igazodó árképzés kialakítására például az Adathozzáférés vagy esetleges feltételek szerint csökkentett adattartalom tekintetében. Ezeknek a feladatoknak a megoldását a szakma képviselőire bíznám.

45 Köszönöm a figyelmüket!
Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Magyarország Tel: Fax:


Letölteni ppt "Lévai Pál Földmérési és Távérzékelési Intézet "

Hasonló előadás


Google Hirdetések