Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Programfejlesztési Központ X.A.3.4. / 2-3. óra A VILÁG VALLÁSFÖLDRAJZA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Programfejlesztési Központ X.A.3.4. / 2-3. óra A VILÁG VALLÁSFÖLDRAJZA."— Előadás másolata:

1 Programfejlesztési Központ X.A.3.4. / 2-3. óra A VILÁG VALLÁSFÖLDRAJZA

2 Meditáló jógi Lába előtt a lépcsőn kolduló edénye látható, amely egyben az ételes edénye is. A köztiszteletben álló jógik az anyagi világ felett állnak, a társadalom ezért segíti őket.

3 A történet A hindu köntösbe öltözött Indrát (piros köntös, az elefánton ül, ő az égiek királya és viharistenként gyakran megjelenik) rendszeresen megtámadják nagy szellemi hatalommal rendelkező démonok, és más istenek. Itt az elefántján ülő Indrára Krisna tör rá Garuda hátán (Garuda: zöld, madárfejű, mivel ő a madarak királya), mert Indra nem akarta odaadni Krisnának az Indra mennyében nőtt Paridzsáta fát, melyet Krisna a feleségének szánt ajándékul..

4 1.Szöveg „És egy idő múltán, még ifjúkorom virágában, fejemen fényes fekete hajjal, boldog fiatalság gyönyörét élvezve, férfikorom elején, síró és jajveszékelő szüleim akarata ellenére, hajamat és szakállamat lenyírva, sárga ruhát öltve, otthonomból az otthontalanságba távoztam. Remete lettem, s az igaz üdvöt keresve, a páratlan, legmagasabb rendű nyugalom ösvényét kutatva, felkerestem Alára Kálámát. Alára Kálámához érkezve, így szólítottam meg: –Álára Káláma testvér, ezt a tant és életmódot követve szeretnék aszkétaéletet élni. Álára Káláma így válaszolt szavaimra: – Maradj itt, tiszteletreméltó úr! Ez a tan olyan, hogy értelmes ember rövid idő alatt felfogja, megérti és magáévá teheti.”

5 2. Szöveg [3. Tanítóm, nézd a Pándufiak hatalmas seregét, melyet bölcs tanítványod, Drupada fia állított hadrendbe. 3. [4. Nagy íjászok vannak köztük, csatában Bhíma és Ardzsuna párjai: Jujudhána és Viráta, s nagy harciszekerén Drupada, 4.] [5. Dhristakétu, Csékitána, és Kásí vitéz királya, és Purudzsit, Kuntibhódzsa, és Sibi ura, férfiak vezére, 5.] [6. rettenthetetlen Judhámanju, vitéz Uttamaudzsasz, Szubhadrá fia, Draupadí fiai, mind híres kocsiharcosok. 6.] [7. Most pedig figyeld, legnemesebb bráhman, kik a mi seregünk legkiválóbb vezérei; felsorolom, hogy tudj róluk. 7.] [8. Te magad, Bhísma és Karna, a viadalokban győztes Kripa, Asvattháman és Vikarna, velük Szómadatta fia, 8.] [9. és sok más hős, akik érettem lemondtak életükről; mind harcban jártasak, fegyverforgatáshoz értők. 9.] [10. Csekély számú a mi haderőnk, de Bhísma őrködik fölötte; nagy számú az ő haderejük, Bhíma őrködik fölötte. 10.] [11. Vigyázzatok hát Bhísmára mindannyian, ahogy ki-ki saját hadsorában hadrendben áll!" 11.] [12. Ekkor a vitéz Bhísma, a Kuru-nemzetség éltes ősatyja, hangos csatakiáltást hallatott, és csigakürtjébe fújt, megörvendeztetve Durjódhanát. 12.] [13. Majd tüstént felharsantak a kürtök és az üstdobok, verőlantok, csörgők, tülkök. Kavargó hangzavar támadt. 13.] [14. Most fehér lovak vonta, nagy harciszekerükön állva Krisna és Ardzsuna is megfújta csodás kürtjét: 14.]

6 3. Szöveg „"Hát állítsad szembe magad (Ó, Muhammad) a hitvallással egyenesen. Téged Ő elindított arra, amire Ő az embereket elindította. Nincs változata Teremtésének. Ez az egyenes hitvallás, s hanem az emberek többsége nem tudja." 4. Szöveg 31. Előre látván ezt, szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott. 32. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. 33. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, a mit ti most láttok és hallotok. 34. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, 35. Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul. 36. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, a kit ti megfeszítettetek.

7 A mormonok főtemploma Salt Lake Cityben

8 A Wat Pho buddhista templom Bangkokban

9 Imamalmot hajtó buddhista pásztor a Himalájában

10 Az iszfaháni mecset kupolája–Irán

11 Szúfi zarándokhely, Mevlana dervis sírja Konya – Törökország

12 Kék mecset Isztambul

13 Medina

14 Lourdes

15 Lourdesi kegytárgyárus

16 Lhasza Potala palota

17 Zarándokút a Kailash-hegyre,

18 Lamayuru, Ladakh

19 Jeruzsálem

20 Fatima Portugália

21 Gangotri, zarándoklat a Gangesz egyik forrásához

22 Zarándokok Lumbiniben, Buddha szülőhelyén


Letölteni ppt "Programfejlesztési Központ X.A.3.4. / 2-3. óra A VILÁG VALLÁSFÖLDRAJZA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések