Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A logika és a pszichiátriai fogyatékosságtudomány

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A logika és a pszichiátriai fogyatékosságtudomány"— Előadás másolata:

1 A logika és a pszichiátriai fogyatékosságtudomány
Második tézisemhez jó szemlélődést kívánok

2 A kategóriák és a logika
Buddha kategóriái: 4 nemes igazság és 8 ágú ösvény Arisztotelésznek 10 kategóriája volt 4 evangélium terjedt el A 2 vh körüli időben elterjedt a logika számítástechnikai kiterjesztése Logika nincs nyelvhasználat és kategóriák nélkül

3 Természettudomány és logika
A természettudomány is logikát és kategóriákat használ, amikor rendszerezi a megfigyeléseit A megfigyeléseinket szimptómáknak is tekinthetjük, mint amik utalnak a jelenségre A természet területéről átvihetjük a természettudományos módszert a nem természeti jelenségek területére

4 Szimptomatológia A történelem jelenségeire utalhatnak a történeti szimptómák Az emberi szociális organizmusra utalhatnak a szociális szimptómák Az egyéni emberi organizmusra utalhatnak az egészségi szimptómák Az egyéni lelki életre utalhatnak a lelki tünetek Az egyéni alkotóerőre utalhatnak a kreatív hozzájárulások kulturális örökségünk terén

5 Önismereti szimptomatológia
Az egyéni életünk megismerése is lehetséges, ha kutatni kezdjük életutunk fontosabb tényeit, vagyis azokat a szimptómákat, amiket megfigyelhetünk saját magunkon

6 Fogyatékosságtudományi alap
A természettudományos kutatási és megismerési módszertant alkalmazhatjuk saját fogyatékainkra is, hiszen mi ismerhetjük legjobban saját testünk, lelkünk és szociális környezetünk. Az Én-mivoltunk révén vagyunk ezeknek az ismereteknek az őrei és lehetünk legjobb tudói. Az emberi lény egyéni és társas lény is. A fogyatékosság a szociális környezetünkben értelmezhető kategória

7 Pszichiátriai szimptomatológia
A kontinentális pszichiátria lényegesen összefügg azzal a kulturális örökségünkkel, amikre a következő szimptómák utalnak:

8 1 Arisztotelész logikája és kategóriái révén az európai gondolkodás a fizikai világra irányult és ebből a szemléletből kialakult a modern természettudományos gondolkodás

9 2 Ezt a kontinentális gondolkodást befolyásolta pl. a Gondishapuri Akadémia a 7. században, a 869-es VIII. ökumenikus egyetemes zsinat a keresztény skizma előtt, Avicenna, Averroes és az arab gondolkodás.

10 3 Az ember szellemi mivoltát (Én-mivolt) és az erről való tudatot eltörölték, betiltották és a 869-es zsinati döntés nyomán kialakult az a társadalmi gyakorlat, hogy rendőrségi kérdésként kezelték az eretnekeket és boszorkányokat.

11 4 A kontinentális gondolkodás meghasonlásban volt a gondolkodás szerepét illetően, aminek egyik szimptómája volt, ahogyan Aquinói Tamás egyfajta szent dühvel küzdött meg Avicenna nézeteivel, aki nem ismerte még az ön-gondolatot, mert a gondolkodást az isteni intelligencia automatikus univerziáléjának gondolta

12 Összefoglalva A keresztény skizma
Az emberi gondolkodás megismeréséből hiányzott a moralitás és a szabadság-eszme A materializmus karmája: az ember kreatívan, önállóan gondolkodik ugyan, de ez a gondolkodás alapvetően meghasonlott, mert nem tudja, miért gondolkodik? Az eretnekeket, boszorkányokat karhatalmi, rendőri kérdésnek tekintették a 2 vh-ig és az emberiség elleni bűntettek bírósági ítélete előtt. A másként gondolkodókról a mértékadó, de erőszakterhelt fehér ember döntött.

13 A pszichiátria fogyatékosságtudományi logikája
Arra irányul, hogy a társadalmat kell gyógyítani, hiszen a fogyatékosságot nem lehet erővel és hatalommal kezelni Arra irányul, hogy a pszichiátriai felhasználók is jogosultak ön-gyógyításra és ennek az ön-gyógyításnak a tudományos ismeretterjesztésére A skizofrénia és egyéb orvostudományi pszichiátriai betegségkategóriák arab eredetűek és a Gondishapuri Akadémiához vezethetők vissza, de nem alapozhatók meg arisztotelészi eredetű természettudományos tényekkel, sem nem egyeztethető össze az ön-gondolat emberi jogi normájával. A ketégória görög szó a gyanú szóból ered.

14 2 A sérülés lehet egy alkati, temperamentumbeli jelenség, ami az orvosi tünettan és kórélettan szerint krónikus.

15 3 A fogyatékkal élő, sérült ember Én-kifejezése jogi érvénnyel bír
Az ember Én-mivoltának bírói-közhatalmi elvitatása emberiség ellenes

16 4 A krónikus pszichiátriai betegséggel élő felnőtt egyének szociális környezetükben hasonlóan fogyatékosok, vagy épek, mint más fogyaték esetén, alapvetően emberi lények.

17 5 A vészhelyzet eredendően összefügg a kontinentális gondolkodásban a materializmus karmája miatti meghasonlással

18 A pszichiátriai materializmus oldása
A pszichiátriai megbetegedések lényegi és oki gyógymódja a tudományos spiritualitás és a szociális környezetvédelem művészetének szelíd elterjesztése. Ezzel lehet gyógyítani azt a jelenséget, aminek szimptómája, ha elhagyja az embert a zsenije (géniusza, szellemi mivoltának a tudata), hiszen ez az egész kontinentális gondolkodás és az erőszakos fehér bőrű hatalomelvnek a betegsége

19 Az oldás lényege Földünk fejlődését a Földünk kulturális örökségének figyelembevételével lehetséges fenn is tartani és a 2 vh utáni gonosz jelenségeket szelíden legyőzni. Földünk öröksége összefoglalható: Buddhától Krisztusig és a természettudományos megismerési metódus alkalmazása a nem természeti jelenségekre A kontinentális tudományt a pacifikus területre kell átmenteni az épek és sérültek társadalmi együttműködésében, Kelet és Nyugat szociális megértésében, mert a Kelet sérülékeny lett a Nyugat révén.

20 További vidám napokat kívánok!
Seress Attila


Letölteni ppt "A logika és a pszichiátriai fogyatékosságtudomány"

Hasonló előadás


Google Hirdetések