Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Operatív Programok 2014. 07. 12.1.  Ez a 2005 végéig legtöbb pályázatot befogadó program Cél:  A vállalatok termelékenységének növelése és az üzleti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Operatív Programok 2014. 07. 12.1.  Ez a 2005 végéig legtöbb pályázatot befogadó program Cél:  A vállalatok termelékenységének növelése és az üzleti."— Előadás másolata:

1 Operatív Programok 2014. 07. 12.1

2  Ez a 2005 végéig legtöbb pályázatot befogadó program Cél:  A vállalatok termelékenységének növelése és az üzleti tevékenység környezetének javítására szolgálnak a pályázatok. A program keretében nagy hangsúlyt fektetnek:  Tudásalapú gazdaság  Innovációs kapacitások fejlesztésére  Technológiaigényes iparágakon és szolgáltatásokon alapuló gazdaság fejlesztésére  Gazdaság duális jellegének oldására A megvalósulás érdekében különböző prioritásokat jelöltek meg. 2014. 07. 12.2

3 1.1.Intézkedés: Ipari és szolgáltatói szektor versenyképességének fejlesztése: Cél:  Fenntartható fejlődés megteremtése Mo-on  Vállalati együttműködés fejlesztése  Annak elősegítése, hogy Mo a kelet-közép Eu-i térség regionális szolgáltató központjává váljon Pályázni lehet:  Infrastruktúra építésére, fejlesztésére  Gépbeszerzésre  Kiviteli tervek készítése  Szállítás és üzembe helyezés beruházási ktg-einek finanszírozására  Korszerű, új technológia bevezetésére, honosítására  Új termék gyártásba vételére  Vezetéstechnikai rendszerek bevezetésére  Termékbiztonság növelésére 2014. 07. 12.3

4 1.2.Intézkedés: Üzleti infratsruktúra fejlesztése Célja:  ipari növekedés dinamizmusának fenntartása hosszú távon  üzleti környezet fejlesztésének részeként a logisztikai szolgáltatások bővítése  inkubátorházak  innovációs és transzfer központok létesítése Pályázni lehet:  Ipari parkoknak infrastruktúra fejlesztésére, ingatlan építésre, szolgáltatásaik számának növelésére, minőségük fejlesztésére.  Gt, helyi önkormányzat, kht  inkubátorházak, innovációs és transzferkp-ok létesítésére 2014. 07. 12.4

5 1.3.Intézkedés: Proaktív beruházás ösztönzési tanácsadás Az intézkedés általánosságban mutatja be Mo-ot, mint kedvező befektetési célországot  cél Elérése:  Célzott befektető-keresés  Projektekkel éri el  Információkkal és háttérmunkával segíti a potenciális befektetőket a döntésben.  A program során kialakítanak egy hatékony ügyfélkövetési rendszert, ami megteremti és működteti a bejelentkező, vagy tanácsadásért folyamodó beruházók, beszállítók irányítási és nyilvántartási rendszerét. 2014. 07. 12.5

6 2.1.Intézkedés: Kis és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése Probl: a kkv-k hatékonysága alacsony, pedig ez a szektor a magángazdaságban foglalkoztatottak kb 60%ának ad munkát.  Az intézkedés 2 pályázati kiírás formájában valósul meg:  Egyik pályázat keretében technológiai fejlesztésekhez kapcsolódóan műszaki gépek, berendezések beszerzésére, ill termeléshez kapcsolódó ingatlan építésére, bővítésére lehet pályázni.  A másik pályázat minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek bevezetését támogatja. 2014. 07. 12.6

7 2.2.Intézkedés: Vállalkozói kultúra fejlesztése Probl:  A magyar kkv-k ra jellemző a jó műszaki, tudományos felkészültség, de hiányoznak a menedzsment képességek, valamint a jó marketingszemlélet.  Az alapszintű vállalkozói ismeretek is hiányosak  ennek oka, hogy a közoktatásból elég csekély a gyakorlati gazdasági ismeretek tanítása. Intézkedés célja:  Központi program keretében lehetővé teszi, hogy non profit szervezetektől ingyenes alapszintű tanácsadást vegyenek igénybe, legfeljebb 500 e Ft értékben  Pályázhatnak emelt szintű szakma specifikus tanácsadásra, amihez max 2 M Ft-tal támogatható a tanácsadóknak fizetendő óradíjuk. 2014. 07. 12.7

8 2.3.Intézkedés: Együttműködés fejlesztése a vállalkozói szektorban  A kkv-k versenyhátrányban vannak, amit különböző együttműködéssel csökkenthetnek, mivel kis méretüknél fogva a piacon való sikeres helytálláshoz szükséges egyes tevékenységeke megszervezése.  Ez az intézkedés a kkv-k közti összefogást, hálózatosodást tűzte ki célul. Ez az intézkedés is 2 pályázaton keresztül valósul meg. 2014. 07. 12.8

9 Kkv-k közti együttműködés szervezése  Projektenként max 5 M Ft támogatás adható a következő tevékenységekre:  Új mikro kis és középvállalkozásokból álló hálózatok alapítása, szervezése,  Hálózat tagjai által megvalósuló nagyberuházások előkészítése, pályázat benyújtása  Együttműködő vállalkozások működésének folyamatos felügyelete Együttműködő vállalkozások közös célú beruházása  Projektenként a teljes kth max 50%-a, de legfeljebb 60 M Ft támogatás adható a következőkre:  Vállalkozások közös beruházásai  műszaki gép, berendezés, ill licence-beszerzése,  Meglevő hálózatok fejlesztése  Közös arculat kidolgozása  Adatbázis fejlesztése 2014. 07. 12.9

10 3.1.Intézkedés: Kutatás és technológia fejlesztés a vállalkozói szektorban Célja:  Magyar gazdaság versenyképességének erősítése érdekében a legdinamikusabban fejlődő területeken végrehajtott, alkalmazott kutatáson és kísérleti fejlesztésen alapuló technológiafejlesztés  Új termékek, eszközök, eljárások, szolgáltatások kidolgozásának és kipróbálásának támogatása 2014. 07. 12.10

11 3.2.Intézkedés: Közfinanszírozású és non profit kutatóhelyeken a kutatás, a technológia transzfer és kooperáció feltételeinek javítása  Mo-on nagy múltra tekint vissza a K+F   kutatóhelyek elavultsága és tőkehiánya jelentősen csökkentette a terület hatékonyságát. Célja:  A K+F versenyképességének javítása, amit  Közfinanszírozású és non profit kutatóhelyek által végzett K+F hatékonyságának javításával  Üzleti és közszféra tudományos és technológiai kapcsolatainak erősítésével kívánnak megvalósítani. 2014. 07. 12.11

12 3.3.Intézkedés: Vállalati K+F kapacitások és innovációs képességek erősítése  A kkv-k többségének innovációs aktivitása források hiányában elmarad az EU átlagától. CÉL: ennek megváltoztatása  Az intézkedés támogatja a vállalati innovációt, valamint az új kutatóhelyek létrehozásához kötődő vállalati kutatási infrastruktúra fejlesztését. 100 M Ft értékhatárig:  Önálló K+F-re  Kutatási eredmények adaptálására  Know-how beszerzésére  Licence vásárlására  Prototipus elkészítésére  Pénzügyi, üzleti, jogi tanácsadásra  Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére lehet pályázni. 2014. 07. 12.12

13 4.1.Intézkedés: e- gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése  a magyar vállalkozások nagy lemaradásban vannak a fejlett, elektronikus vállalatirányítási rendszerek tekintetében a nyugati országokhoz képest. Az intézkedés célja:  A magyar vállalkozások is ilyen korszerű vállalatirányítási eszközöket használjanak  A szektor termelését,  A működés hatékonyságát javító,  Az info feldolgozását és elérését támogató rendszereket alkalmazzanak. 2014. 07. 12.13

14 4.2.Intézkedés: Információs(digitális tartalom) iparág fejlesztése Célja:  A kkv-król hatékony adattartalmak jelenjenek meg  Segítsék a hozzáférést  Megfelelő tartalom előállítási infrastruktúra kialakítása Pályázni lehet:  Tudás és infó alapú iparágak online megjelenésére  Saját honlapok készítésére  Regionális, ágazati és üzleti portálok kialakítására  Mobil eszközökre építő üzleti szolgáltatásfejlesztésre  Tartalommenedzsmentet és terjesztést elősegítő rendszerek kiépítésére 2014. 07. 12.14

15 4.3.Intézkedés: Ügyfélbarát e-közigazgatás megteremtése  Ahhoz, hogy Mo versenyhelyzetét erősíteni lehessen, a HELYI ÖNKORMÁNYZATOKnál is meg kell teremteni az ügyfélbarát szolgáltatások, ügyintézés rendszerét. Cél:  Olyan önkormányzatok vagy kistérségek ELEKTRONIKUS ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS RENDSZERÉNEK megvalósítása, ahol a lakosság száma meghaladja a 10 e főt. Pályázni lehet:  Új, integrált információs rendszer kiépítésére  Elektronikus ügyintézés megvalósítására. 2014. 07. 12.15

16 4.4.Intézkedés: Szélessávú távközlési infrastruktúra fejlesztése, bővítése  Mo-on a „szti” egyenetlen eloszlású mind sűrűségi, mind technológiai szempontból, és főváros központú. Cél:  Ország minden településén legyen lehetőség csatlakozni ehhez a hálózathoz. 2014. 07. 12.16

17  Általános Cél:  NFT megvalósulását minél kevésbé korlátozza  tudás és ismerethiány  alkalmazkodási nehézségek  rossz egészségi állapot  gyenge munkavégző képesség  Az OP kiemelt célja:  Foglalkoztatási szint emelése  Munkaerő versenyképességének javítása, a munkaerő- piaci igényeknek megfelelő képzettség biztosításával  Társadalmi beilleszkedés elősegítése 2014. 07. 12.17

18 1.1.Intézkedés: A munkanélküliség megelőzése és kezelése  Rendszerváltáskor a foglalkoztatottság ¾-re csökkent, megjelent a tömeges munkanélküliség. Ezen intézkedés célja:  Elősegítse a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését  Munkanélküliek és az inaktív népesség munkaerő- piacra való visszatérését  Munkanélküliség tartóssá válásának megelőzését  Idősebb munkavállalók munkaerő-piaci részvételét. 2014. 07. 12.18

19 1.2.Intézkedés A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT modernizációja  A foglalkoztatáspol. Megvalósításának legfontosabb intézménye az ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT. Feladata:  A munkaerő-piaci helyzet feltárása  Munkaerő kereslet-kínálat összehangolása  Térségi foglalkoztatási feszültségek oldása  Munkanélküliség csökkentése A modernizáció célja:  Munkaközvetítés rendszerének fejlesztése  Törvényes foglalkoztatás támogatása (fekete, szürke gazdaság)  Régiókban, foglakozásokban való munkaerőhiány megszüntetése  Foglalkoztatási szolgáltatások minőségének javítása 2014. 07. 12.19

20 1.3.Intézkedés: A nők foglalkoztathatóságának támogatása Cél:  Nők munkaerő-piacra való visszatérésének elősegítése képzéssel és készségfejlesztéssel  Családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolása Pályázni lehet:  Nők foglalkoztatásának javítására  Munkaerő-piaci részvételük támogatására  Vállalkozóvá válásuk támogatására  Családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolásának elősegítésére 2014. 07. 12.20

21 2.1.Intézkedés: Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása Cél:  Az oktatási rendszer integrációs kapacitásának elősegítésével a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének biztosítása: célcsoportjai a fogyatékkal élők és a romák.  2014. 07. 12.21

22 2.2. Intézkedés: Társadalmi befogadás elősegítése Cél:  A hátrányos helyzetű családokban és gyermekvédelmi intézményekben felnövő gyerekek esélyeinek növelése a munkavállalásra és a munkahely megtartására. Fontos, hogy a szakemberek segítséget nyújtsanak nekik a munkaerő-piaci és képzési beilleszkedésre, részvételre. 2014. 07. 12.22

23 2.3.Intézkedés: Hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatásának elősegítése Azok, akik sokáig távol maradnak a munka világától, különösen hátrányos helyzetben vannak a foglalkoztathatóság szempontjából. Cél:  Esély teremtése ezen csoportoknak a társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedéshez. Pályázni lehet:  Célcsoport orientált tevékenységre.(oktatásba való visszailleszkedés, képzések, tananyagok kidolgozása, munkatapasztalat megszerzésének támogatása, alternatív munkamódszerek bevezetése a fogyatékkal élők elősegítésére.) 2014. 07. 12.23

24 3.1.Intézkedés Az egész életen át tartó tanulás  A tudásalapú gazdaság és társadalom létrehozásának feltétele. Cél:  Oktatási, képzési rendszer hatékony fejlesztő támogatása  Tanulók számára a sikeres tanulást megalapozó készségek, szociális és életviteli kompetenciák átadása,   Az ehhez kapcsolódó tanár-továbbképzési tevékenységek biztosítása Ezért a KÖZOKTATÁSFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG irányításával központi programot hoztak létre, amiben új tananyagok, oktatási programcsomagok, segédanyagok és módszertanok kifejlesztésére és bevezetésére kerül sor a kompetencia alapú oktatás területén. 2014. 07. 12.24

25 3.2.Intézkedés: A szakképzési rendszer modernizációja Cél:  OKJ-s szakképesítések megújítása  Térségi integrált szakképző központok létrehozása Ennek érdekében a NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET kp-i program során:  Gépészet,  Ker  Marketing  Üzleti adminisztráció szakmacsoportok dokumentumrendszerének fejlesztését  Oktatók felkészítését  Jogszabályi környezet és  Finanszírozási feltételek kialakítását végzi. 2014. 07. 12.25

26 3.3.Intézkedés: A felsőoktatás fejlesztése  A jelenlegi felsőoktatás legfőbb problémája, hogy nem tud alkalmazkodni a gazdaság és a munkaerőpiac változó igényeihez. Cél:  Elősegítse a felsőoktatásban tanulók és végzettek sikeres belépését a munkaerő-piacra. Pályázni lehet:  Felsőoktatási intézmények oktatási/képzési programjainak fejlesztésére  meglévő tantervek gyakorlatorientálttá tételére  Új képzési programok indítására  Tananyag kidolgozására  Átképzési, továbbképzési programok lebonyolítására. 2014. 07. 12.26

27 3.4.Intézkedés: Munkahely-teremtéshez és vállalkozói készségek fejlesztéséhez kapcsolódó képzések  Korszerű üzleti stratégiák és az innovációra való nyitottság hiánya  piaci területvesztés Pályázhatnak:  Munkahely teremtő beruházásra  Technológia váltásra 2014. 07. 12.27

28 3.5.Intézkedés: Felnőttképzés fejlesztése  Azoknak nyújt segítséget, akiknek nem állt módjukban fiatalon tanulni. Cél:  Élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek bővítése és javítása  Felnőttképzés minőségének javítása Pályázni lehet:  Korszerű felnőttképzési módszerek kifejlesztésére és alkalmazására  Intézkedés célját segítő intézményrendszer fejlesztésére, korszerűsítésére 2014. 07. 12.28

29 4.1.Intézkedés: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése  Hogy a tudás a munkaerő-piac igényeihez igazodjon, feltétlenül szükséges az oktatási rendszer komplex fejlesztése   ezzel párhuzamosan nélkülözhetetlen a kapcsolódó fizikai feltételek biztosítása. Cél:  Középfokú és felsőoktatás infrastruktúrájának fejlesztése   Eszköz és épületállomány állagának, minőségi szintjének emelése 2014. 07. 12.29

30 4.2.Intézkedés: A társadalmi befogadás elősegítése Cél:  A munkaerő-piacra visszatérni kívánó nők segítése  már működő bölcsődék bővítése + rugalmas szolgáltatások biztosítása( gyermekfelügyelet, családi napközi, játszócsoport) amik jobban alkalmazkodnak a munkába visszatérni kívánó nők szükségleteihez.  Hajléktalanok, fogyatékosságokkal élők napközbeni ellátásának megvalósítása Pályázni lehet:  Épületek, helyiségek kialakítása, felújítása  Vásárlásra  Átalakításra  Fejlesztésre  Akadálymentesítésre 2014. 07. 12.30

31 4.3.Intézkedés: Támogatás a társ jobb egészségügyi ellátásáért Cél:  Eü-i ellátási különbségekből adódó hátrányok kiküszöbölése  Eü-i ellátáshoz való hozzáférés elősegítése  Betegségmegelőzés, korai felismerés  Beteggyógyászat fejlesztése  Olyan térségi diagnosztikai fejlesztés, ami komplex, magas színvonalú és ktg hatékony ellátást tud biztosítani 2014. 07. 12.31

32 4.4.Intézkedés: Az eü informatikai fejlesztése az elmaradott régiókban  Az eü-i ellátás színvonala, a megelőző és gyógyító folyamatok szervezettsége nem kielégítő, sőt országon belül is nagyon kiegyenlítetlen. Pályázni lehet:  Intézményközi és intézményi informatikai rendszerek fejlesztésére  Végfelhasználók megfelelő képzésének biztosítására 2014. 07. 12.32

33 Irányítást foglalja magába. A HEFOP irányító hatósága a FOGLALKOZATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. 2014. 07. 12.33

34 1.1.Intézkedés: Vízminőség javítása  Mo az ivóvíz tisztasága nem minden esetben felel meg az előírásoknak, ill a szennyvízkezelés is helytelen néhol. Cél:  A lakosság ellátása egészséges, tiszta ivóvízzel  Összegyűjtött szennyvizek megfelelő kezelése, tisztítása  Szennyvízgyűjtő rendszerek kiépítése  Hulladékgyűjtő rendszerek kialakítása Pályázni lehet:  Szennyvízgyűjtő rendszerek építésére, fejlesztésére  Szennyvíztisztító telepek építésére, ill kapacitás növelésére  Szennyvíziszap lerakók építésére  Iszap mg-i felhasználásának elősegítésére 2014. 07. 12.34

35 1.2.Intézkedés: A hulladékgazdálkodás fejlesztése  Mo-on a hulladékgazdálkodás sok esetben elmaradott és nem hatékony. Cél:  Eü-i hulladékhoz kapcsolódó intézmények,létesítmények fejlesztése Pályázni lehet:  Eü-i hulladékgyűjtő rendszerek és berendezések fejlesztésére  Kórházi hulladékégetők fejlesztésére  Építési és bontási hulladékot kezelő és újrahasznosító üzemek kialakítására  Épületek azbesztvakolatainak cseréjére  Régi dögkutak és dögtemetők felszámolására, rekultiválására  Állati hulladékkezelő telepek fejlesztésére 2014. 07. 12.35

36 1.3.Intézkedés: Környezeti kármentesítés, felszín alatti vizek és az ivóvízbázisok védelme érdekében  Mo ivóvízszükségletének 98%át felszín alatti vizek fedezik. Cél:  Ivóvízkészlet minőségének megőrzése  ez 6,5 Mrd Ft támogatást tesz hozzáférhetővé.  Felszín alatti vizek szennyezésének megállítása, tisztítása  Csökkenteni a különösen érzékeny felszín alatti vizek szennyezésének lehetőségét Pályázni lehet:  Felszín alatti vizek szennyezettségi faktorának mérésére, csökkentésére  Megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére  Szennyezés csökkentéséhez szükséges infrastruktúra beszerzésére 2014. 07. 12.36

37 1.4.Intézkedés: Természetvédelem és fenntartható árvízvédelem Cél:  Az árvízveszély minimalizálása  Tározásos árapasztó rendszer kiépítése  Az intézkedés során :  Árapasztót,  Töltéseket  Árapasztó zsilipeket építenek  Vízkormányzó műveket  Szívattyútelepeket,  Vizes élőhelyeket létesítenek  A Nemzeti Park Igazgatóságok pályázhatnak:  Vizes élőhelyek kialakítására, rehabilitációjára  Erdei iskolák fejlesztésére  Védett fajok, élőhelyek védelmi rendszerének kiterjesztésére 2014. 07. 12.37

38 1.5.Intézkedés: A levegőszennyezés és zajterhelés mérése Cél:  Országos szintű mérési rendszer kialakítása, ami adataival valós képest mutat Mo területeinek levegőszennyezéséről és zajterheléséről. Pályázhat:  Levegő szennyezettségét mérő berendezések telepítésére  Zajterhelés mérését elősegítő berendezések beszerzésére, telepítésére  Zajcsökkentő intézkedések végrehajtásának támogatására. 2014. 07. 12.38

39 1.6.Intézkedés: Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése  Az EU irányelvei alapján feladat, hogy a MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK arányát 2010-ig 12%ra kell emelni.  Kötelezettséget vállalt Mo arra, hogy villamos-energiáját megújuló energiaforrásokból próbálja minél nagyobb arányban előállítani. Cél:  Tudatos, ésszerű energiahasználat növelése  Légszennyező kibocsátások csökkentése. Pályázni lehet:  Megújuló energiatermelés infrastrukturális támogatására  Megújuló energiapiacra való belépésre  Energiatermelő beruházások támogatására  Lakossági megújuló energiaforrás hasznosítását célzó beruházások támogatására 2014. 07. 12.39

40 2.1.Intézkedés: Főúthálózat műszaki színvonalának emelése Cél:  A gazdaságilag elmaradott régiók felzárkóztatása az elérhetőség javításával.  Leszakadással fenyegetett és a fejlettebb régiók közti kapcsolatok javítása Az intézkedésnek 3 része van:  Út-rehabilitációs program a 11,5 tonnás tengelyterhelés elérése érdekében  Elkerülő és tehermentesítő utak fejlesztése a településeken áthaladó utak forgalomcsökkentése érdekében  Főúthálózat fejlesztése és kapacitásának javítása 2014. 07. 12.40

41 2.2.Intézkedés: Útépítés a javuló környezetért Célja:  Elővárosi tömegközlekedés javítása  Összekötő vonalak és logisztikai központok infrastrukturális hátterének kialakítása, fejlesztése 2014. 07. 12.41

42 Hatékony irányítás és végrehajtás. A KIOP irányító hatósága a GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM. 2014. 07. 12.42

43 1.1.Intézkedés: Turisztikai vonzerők fejlesztése Cél:  Nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai termékek fejlesztése  Idegenforgalmi vonzerők regionális koncentráltságának csökkentése Támogatható tevékenységek:  Nemzeti parkok és más védett természeti területek turisztikai látogathatóságához szükséges fejlesztések ösztönzése  Kastélyok és várak turisztikai funkciókkal való fejlesztése  Múzeumok látogatóbarát fejlesztése  Aktív turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés 2014. 07. 12.43

44 1.2.Intézkedés: Turisztikai fogadóképesség javítása Cél:  Üdülőkörzetekben és nemzeti parkok területén szálláshelyek és szolgáltatások javítása  Új szálláshelyek létrehozása  Turisztikai vonzerőhöz kapcsolódó szolgáltatási háttér bővítése 2014. 07. 12.44

45 2.1.Intézkedés: Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása  A régiók közti különbségek legfőbb okozója a térségek elérhetőségében keresendő.  Ez az intézkedés a közúthálózat fejlesztését segíti elő. Cél:  A 4 és 5 számjegyű utak, és az ezekkel azonos funkciójú önkormányzati bekötő és összekötő utak felújítása a hátrányos helyzetű kistérségekben és a fejletlen régiókban.  Zsáktelepülések, ipari területek megközelíthetőségét javító, hiányzó útszakaszok kiépítése és minőségének javítása 2014. 07. 12.45

46 2.2.Intézkedés: Település-rehabilitáció és a barnamezős területek hasznosítása  Többségében hátrányos helyzetű csoportok által lakott, romló állapotú városi területeken új  Gazdasági  Közösségi  Szociális funkciók megjelenésének támogatása és felújítása, ami ösztönzi a további magánberuházásokat.  Barnamezős területek újrahasznosítása, funkcióváltásuk, a zöldmezős beruházások területigényének csökkentésével. 2014. 07. 12.46

47 2.3.Intézkedés: Oktatási intézmények fejlesztése Szerepe:  Csökkentse az oktatás minőségében meglévő különbségeket a hátrányos helyzetű kistérségekben. Mo-on a települések 43%-a esik ebbe a kategóriába. Cél:  Oktatás minőségének és hatékonyságának növelése  Informatikai technológiák elterjesztése az általános iskolákban  Óvodai férőhelyek bővítése Támogatásban részesülnek:  Alapfokú oktatási épületek átfogó felújítása, korszerűsítése  Nevelés, oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése  Sajátos nevelési igényű gyerekek, diákok képzését biztosító eszközök, berendezések beszerzése  Informatikai eszközök, berendezések beszerzése 2014. 07. 12.47

48 3.1.Intézkedés: A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése Támogatásban részesülő tevékenységek:  Képzési programok lebonyolítása  Hiányzó tantervek és tananyagok kidolgozása  Potenciális oktatók kiképzése  Tanulmányok készítése  Területfejlesztésben érintett intézmények, civil szereplők kapacitásépítése  Regionális és kistérségi szintű együttműködések elősegítése 2014. 07. 12.48

49 3.2.Intézkedés: Hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése Cél:  Az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci reintegrációja új munkahelyek teremtésével. 2014. 07. 12.49

50 3.3.Intézkedés: Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése Cél:  A munka és a felsőoktatási intézmények közti kapcsolatok erősítése a magasan képzett diplomások régiókban való megtartása érdekében. 2014. 07. 12.50

51 3.4.Intézkedés: Szakmai képzések a regionális igényeknek megfelelően Cél:  Szakember hiánnyal küzdő kulcsfontosságú ágazatoknak megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező munkaerő biztosítása.  Turisztikai vállalkozások sikeres növelése humán kapacitások fejlesztése által. Támogatható:  A munkavállalók alkalmazkodóképességét és szakmai ismereteit javító OKJ-s programok, különösen a KKV-k és mikrovállalkozások alkalmazottaira vonatkozóan. Pályázhatnak:  Hiányzó tananyagok kifejlesztésére.  Regionális munkaerő-piaci kereslet felmérését szolgáló modellek kidolgozására. 2014. 07. 12.51

52 Program megvalósítása:  Az OP. Döntéshozatali testülete a Monitoring Bizottság. Feladata:  Biztosítsa a támogatás végrehajtásának minőségét és hatékonyságát.  OP-k megvalósításába bevonásra kerültek az úgynevezett közreműködő szervezetek: regionális fejlesztési ügynökségek. 2014. 07. 12.52

53 Köszönöm a figyelmet! 2014. 07. 12.53


Letölteni ppt "Operatív Programok 2014. 07. 12.1.  Ez a 2005 végéig legtöbb pályázatot befogadó program Cél:  A vállalatok termelékenységének növelése és az üzleti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések