Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új kormány, új (?) eü. miniszter Dr. Székely Tamás 2009. április 23. Zell am See.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új kormány, új (?) eü. miniszter Dr. Székely Tamás 2009. április 23. Zell am See."— Előadás másolata:

1 Új kormány, új (?) eü. miniszter Dr. Székely Tamás 2009. április 23. Zell am See

2 A JELEN ?

3 KHMMM…?????

4 Kormányprogram direkt módon az „Egészségügy” szó nem szerepel benne, DE Munkáltatói járulék mértéke 5%-kal csökken (3+2) bevételi oldalon kb. 210 milliárd, kiadási oldalon kb. 20 milliárd EHO megszűnik egyenleg -76 mrd (bevételi oldal 80, kiadási oldal 4 milliárd GYES-GYED 2 évre csökken kiadási oldalon 11,5 mrd Táppénz 60% passzív megszűnik 18,5 mrd (összességében kb. 230-240 Mrd kiesés)

5 Kormányprogram ÁFA Jövedéki adó Kompenzálás lehetőség pld. 4500 Ft ról 10 000 Ft ra (360 mrd)

6 De… De…

7 Kormányprogram „Új műsorhoz új férfi kell” ????

8 Kormányprogram Ha marad a régi férfi ????????????????

9 Kormányprogram Marad a „régi” egészségügyi program

10 Biztonság és Partnerség 1. Nemzeti szakmai programok 2. Népegészségügyi programok, szűrés 3. Ellátórendszer fejlesztése 4. Egészségbiztosítási rendszer átalakítása 5. Humánerőforrás-fejlesztés 6. ÚMFT támogatások 7. A gyógyszerellátásban 2007-ben elért eredmények stabilizálása

11 1. Nemzeti Szakmai Programok megvalósítása Közös kincsünk a gyermek PIC fejlesztés, prevenár, Pertussis, eü érettségi Nemzeti Rákellenes Program Onkológiai intézet, Vác, Onkológiai pályázat A Szív-és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja Struktúraváltási pályázat Sürgősségi ellátás Nemzeti Programja Első forduló eredményei, II. forduló

12 2. Népegészségügyi programok, szűrés Az egészségmagatartást befolyásoló programok támogatása ÚMFT forrás 2008- 2010 között 18 milliárd Ft, (ebből 4 Mrd Ft a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, 6 Mrd Ft 2007-2008 között, 8 Mrd Ft 2009-2010 között) iskolai egészségnevelés: „egészség-érettségi” – 16 évesek alapvizsgálata Betegek tájékozottságának növelése és a Dr.Info megújítása (ÚMFT forrás: 1.6 Mrd Ft az Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztésére) Szűrések hatékonyságának javítása

13 Népegészségügy Az országosan kiterjesztett szervezett szűrések (emlő, méhnyak) a 2009. év folyamán a munkatervnek megfelelően folyamatban vannak. Folyamatban van a vastagbélszűrési program kiterjesztése a célpopuláció meghatározott részére, ezt követően pedig országos szintre. A teljesítési határidő: 2009. június 30. A szájüregi daganatok szűrésének modell programja a 2008. év első felében lezajlott. Fél év alatt mintegy 46 000 negyven év feletti férfi és nő opportunisztikus szájüregi szűrését végezték el. A szájüregi modell program folytatódik a 2009. évben is az Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) bevonásával. Korábbiakban a Miniszterelnöki Hivatal által szervezett Szűréssel az Életért Program (SZ.É.P.) 2009-ben az Egészségügyi Minisztérium szervezésében folytatódik. A SZ.É.P. elsődleges célja, hogy az egészséggel kapcsolatos egyéni felelősségre tanítson

14 3. Ellátórendszer fejlesztése I.  Háziorvosi ellátás megerősítése  Minősigi rendszer bevezetése Járó-és Fekvőbeteg szakellátás fejlesztése Eftv. Módosítása, TIOP pályázatok Finanszírozási rendszer átalakítása TVK-EMAFT, minőség !!!!!!

15 Ellátórendszer fejlesztése II. Minimumfeltételek Működési engedélyezési eljárás Új szerződések

16 "Elektronikus adatszolgáltatási rendszer„ EAR Cél az egészségügyi szolgáltatók egységes elektronikus jelentő rendszerének integrált kialakítása. Az OEP a forgalmazókkal kapcsolatban modern kor elvárásainak megfelelő on-line elszámolási technikát kíván a 2009-es év folyamán kialakítani, melynek informatikai feltételei az első félévben teljes mértékben teljesültek. Központi ágynyilvántartó jelentési rendszer Távlatilag Szolgáltatókkal on-line elszámolás

17 E-TAJ projektben részvétel A chip alapú, intelligens egészségbiztosítási kártya bevezetéséről a Kormány 2008. decemberében határozott. Feladat a követelményrendszer kialakításában, továbbá az informatikai infrastruktúra, adatbázis kialakítása, folyamat és ügyfél menedzsment kialakításában és létrehozásában való részvétel.

18 Egészségügyi technológiák befogadása Cél: az egészségbiztosításba csak olyan eljárások és eszközök kerüljenek befogadásra, amelyek biztonságosak bizonyítottan hatásosak az érintett orvosi szakma számára elfogadottak költséghatékonyak Eljárás kezdeményezői: gyártó/szakma/biztosító/ÁNTSZ/EüM A kérelmek benyújtása és elbírálása folyamatos Befogadás: Elbíráló Bizottság határozata

19 4. Egészségbiztosítás fejlesztése Biztosítói szerep megerősítése, szolgáltatásvásárlói szerep Egészségbiztosító szervezetének átalakítása: biztosító: központi feladatok REP-ek: szerződéskötés, ellenőrzések kirendeltség (41) : ügyfélközpontú működés

20 Egészségügyi szakellenőrzések Szakmai és finanszírozási protokollokra épülő ellenőrzési algoritmusok folyamatos kidolgozása, alkalmazása Egységes eljárási rend az ellenőrzések módszertanára A teljesítmény jelentésben szereplő orvos kód összevetése az OBP állománnyal, Folyamatba épített ellenőrzés (pl. a vonalkódos vény beiktatásával, és a gyógyító-megelőző ellátások területén lejelentett teljesítmények összefuttatásával) Beavatkozás szintű kompetencia vizsgálat a fekvőbeteg szakellátásban is. Az egyes beavatkozások validitásának vizsgálata az ORKI műszer adatállománnyal történő összevetés alapján. A szakmai minimumfeltételekben aktualizált és pontosított jártassági feltételek vizsgálata (éves minimális beavatkozás szám)

21 A folyamatba épített ellenőrzés szerepének erősítése Jelenleg jellemző ellenőrzési modell (utóértékelés) Javasolt ellenőrzési modell Utalványozás során képződő ellenőrzési igény Ellenőrzési program (esetlegesen meg- választott fókuszokkal) Utalványozás végrehajtása, ellenőrzési program módosítása Helyszíni utóellenőrzés Intézkedés Utalványozást követő ellen- őrzés, utólagos korrekció Hosszú átfutási idő Alaki-technikai ellenőrzés (formai megfelelőség) Erélytelen ellenőri fellépés Nincs érdemi negatív vissza- csatolás Utalványozás során képződő ellenőrzési igény Stabil, rendszer- szemléletű ellen- őrzési program Tervezett (program szerinti) ellenőrzések Bázis-ellenőrzések Országos prioritások Régiós prioritások Intézkedés és utalványozás Utalványozás felfüggesztése, azonnali ad hoc szakmai ellenőrzés Utalványozást megelőző ellenőrzés, utalványozás felfüggesztése Rövidülő átfutási idő Szakmai ellenőrzés (valódiság, indokoltság) Erélyes ellenőri fellépés, amelynek előfeltételei a beágyazottságot mérséklő, innovatív munkaszervezési megoldások (pl. rotáció) és az ösztönzési rendszer Érdemi szankció (időszerű, problémával arányos, konzekvens, valódi „negatív megerősítő” hatású) Korrekció Intézkedés korrekció Folyamatba épített ellenőrzés Utóellenőrzés +

22 Orvosszakmai ellenőrzés koncepcionális terve RÉGIÓ SAJÁT (30%) BÁZIS ELLENŐRZÉS (30%) AD HOC (15%) ORSZÁGOS TERV (25%) Osteoporosis IPAH Krónikus myeloid leukémia Onkológia-EPO Országos értekezlet 2009 január 1. 2009. július 1. 2009. október 1. 2009. december 1.2009. április 1. 2-es tipusú diabetes mellitus Stroke ACS- katéter Asthma-COPD Sclerosis multiplex Osteporosis Biológiai terápia Országos értekezlet Teljes körű Országos értekezlet Teljes körű 4500 beteg (tételes) 13 Mrd Ft 5-10 000 beteg (tételes) 150-200 Mrd Ft 2-4 000 beteg (tételes) 30 Mrd Ft 2-4 000 beteg (tételes) 15 Mrd Ft

23 Humánerőforrás stratégia A központi gyakornoki rendszer megújítása Cél: a szakorvosjelölt rezidensek az egyetem befejeztével a tényleges állás-lehetőségek figyelembevételével tényleges munkavállalói jogviszonyba kerüljenek, és a szakgyakorlati idő legnagyobb részét a munkáltatójuknál töltsék. A tárca már a szakorvossá képzés során előnyben kívánja részesíteni azokat az orvosokat, akik hiányszakmának minősülő szakterületen vagy orvoshiányos földrajzi területen vállalnak munkát. Központi költségvetésből kiemelt támogatás Humánerőforrás monitoring rendszer elemzi, értékeli az egészségügyi ágazatban dolgozók munkaerő- piaci, foglalkoztatási helyzetét

24 A szakorvosi képzés új formái Államilag finanszírozott képzésben részt vevő támogatott jelöltek: 1/ Rezidens a) teljeskörűen támogatott rezidens - képzési díjjal és helyettesítési támogatással támogatott - képzési díjjal, helyettesítési támogatással és kiemelt 50%-os támogatással támogatott b) csökkentett támogatással (csak képzési díjjal) támogatott rezidens fogorvosi, gyógyszerészi szakképesítést, második alapszakképesítést vagy ráépített szakképesítést szerző jelöltek 2/ Központi gyakornok Térítéses képzésben részt vevő jelöltek A jelöltek továbbra is csak a jogszabálynak megfelelő, szakképző hellyé minősített egészségügyi szolgáltatónál teljesíthetik a szakképzési időszakot.

25 Humánerőforrás kérdések rendezése uniós forrásból Közmunkapályázat kórházaknak – közmunkások képzése és foglalkoztatása gyakorló ápolói, ápolási asszisztensi, kórházi kisegítői és adminisztratív dolgozói munkakörökre képzik ki, és ilyen feladatokra foglalkoztatják 20 intézmény, 335 közmunkás Uniós források a humánerőforrás fejlesztésére 9,4 Mrd forint a foglalkoztatás támogatására a hiányszakmákban 2009. március 27- 2009. június 30. 3,5 Mrd forint a hiányszakmák képzésére és kompetenciafejlesztésre 2009. áprilisban

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Új kormány, új (?) eü. miniszter Dr. Székely Tamás 2009. április 23. Zell am See."

Hasonló előadás


Google Hirdetések