Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar és az amerikai felsőoktatási rendszer összehasonlítása Kommunikáció az egyetemen konferencia 2007.04.28. Készítette:Tóth Melinda.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar és az amerikai felsőoktatási rendszer összehasonlítása Kommunikáció az egyetemen konferencia 2007.04.28. Készítette:Tóth Melinda."— Előadás másolata:

1 A magyar és az amerikai felsőoktatási rendszer összehasonlítása Kommunikáció az egyetemen konferencia 2007.04.28. Készítette:Tóth Melinda

2 Az előadás vázlata I.Történeti áttekintés I.Az európai felsőoktatás kialakulása és modelljei II.A magyar felsőoktatás története napjainkig: I.Középkor II.Kora újkor III.Újkor IV.Modernkor III.Az Amerikai Egyesült Államok felsőoktatásának története: I.Gyarmati idők II.Polgárháború után III.Modernkor IV.Az USA nagy egyetemei

3 A vázlat folytatása II. A jelenlegi felsőoktatási rendszerek összehasonlítása: I.A bolognai rendszer szükségessége Magyarországon és az amerikai helyzet II.Adatok, kimutatások III.Képzési struktúrák IV.Intézmény irányítás V.Finanszírozás VI.Diákok támogatása VII.Problémák

4 Európa felsőoktatásának rövid története Európa első egyeteme: a Párizsi Egyetem: 1200/1215/1253

5 Európa felsőoktatásának rövid története Egy másik modell: A Bolognai Egyetem: 1363

6 Európa felsőoktatásának rövid története Infrastruktúra egyszerűsége Privilégiumok Irányítás Szervezeti felépítés és kormányzás: -Rektor -Prokurátorok -Személyzet

7 Európa felsőoktatásának rövid története Kialakult európai trendek: –Brit modell –Kontinentális Európa: Humboldt-i modell Napóleoni-modell

8 A magyar felsőoktatás története: I.Középkor Kezdetek: –Káptalan iskolák –Külföldi egyetemek –Kolduló rendek: studium generálék 1348 Prágai Egyetem:

9 A magyar felsőoktatás története: I.Középkor 1367 Pécs: Nagy Lajos király-V.Orbán pápa

10 A magyar felsőoktatás története: I.Középkor 1395 Óbudai Egyetem: Luxemburgi Zsigmond

11 A magyar felsőoktatás története: I.Középkor 1467 Pozsonyi Egyetem: Mátyás király- Vitéz János

12 A magyar felsőoktatás története: II.Kora újkor-újkor A reformáció megjelenése az 1500-as években-> Kiterjedtebb oktatás Elemi-gimnázium-kollégiumi típusú iskola Rekatolizáció: Pázmány Péter: –1635 Nagyszombati Egyetem –1777 Buda –II. József Pestre költözteti

13 A magyar felsőoktatás története: III.Újkor Habsburg időszak: –Református líceumok felszámolása –Királyi beleszólás növelése a felsőoktatásba –1700-as évek felsőfokú szakoktatás megjelenése 1735 Selmecbányai Bányatisztképző

14 A magyar felsőoktatás története: III.Újkor Mária Terézia királynői rendeletei: –1769 államosítás –Teljes értékű egyetem: Főigazgató Kari igazgatók +egyetemi kancellár= consistorium Akadémiai vezetés II. József: német nyelv bevezetése(latin)- kudarc

15 A magyar felsőoktatás története: I.Kora újkor I.Ferenc: abszulutisztikus törekvések a felsőoktatásban is –1806: 2.Ratio Educationis: –Tananyag előírása –Vezetői és tanári személyek állami kiválasztása –Igazgatók centrális hatalma

16 A magyar felsőoktatás története: III.Újkor Nyelvkérdés: –1844 magyar lesz a hivatalos nyelv –1848-ig kétnyelvű oktatás 1848 forradalom és szabadságharc: –Oktatási miniszter –Szabadság eszméje –1849: egyetem érettségihez kötése

17 A magyar felsőoktatás története: III.Újkor A kiegyezés után: –1867: Vallás és Közoktatás miniszteri hatáskör –1875: szigorlati rend az orvosi karokon –1883: alapvizsgák meghatározása –1899: tanév rendeleti beosztása: 1.félév: szeptember 1.-január 6. 2.félév: január 6.-június 25.

18 A magyar felsőoktatás története: IV.Modernkor I. világháború: csökkenő hallgatói létszám

19 A magyar felsőoktatás története: IV.Modernkor

20

21 Felvételi: –1940 törvény –1946 intézményi meghatározottság II. világháború előtt: –Népi kollégiumok –Nők megjelenése a felsőoktatásban

22 A magyar felsőoktatás története: IV. Modernkor

23 II.világháború után-kialakuló szocializmus –1948 egyetemi reform: –Módosított felvételi –Fegyelem –Tananyag –„Társadalmi igényeket” tükröző létszám

24 A magyar felsőoktatás története: IV. Modernkor Tanulmányi Osztályok felállítása Felvettek politikai nézetei és osztályi hovatartozása fontos Folyamat: oda nem illő emberek bekerülése-> lemorzsolódás->”túlterhelési szabotázs”-> követelmény csökkentés->színvonalesés 1956…

25 A magyar felsőoktatás története: IV. Modernkor 1960-as évek: Szervezeti és Működési Szabályzatok duális képzés kialakulása 1981: új felvételi törvény 1989: megszűnik a kötelező orosz oktatás 1990-es törvény

26 A magyar felsőoktatás története: Finanszírozás Kezdetben mecénások 1941-ben hivatalosan tandíj 1985. állami támogatás 1996. viták a tandíjról 2000. Normatív finanszírozás

27 Az USA felsőoktatásának történte: I.gyarmati időszak Gyarmati függőség Jogi bizonytalanság 1636 Harvard

28 Az USA felsőoktatásának történte: I.gyarmati időszak Yale: ugyan az a jogi létbizonytalanság 1745-től ad ki diplomát

29 Az USA felsőoktatásának történte: I.gyarmati időszak Közösségi igény diadala a jogi procedúrák felett Az európaitól eltérően nem kiváltságosok köre a felsőoktatás Ez kedvez a „laikus ellenőrzés” megerősödésének Az európai mintától eltérően nem kapnak hatalmas támogatásokat Nem tekintélyalap a felsőoktatásban dolgozók közt a szaktudás Külső ellenőrzési rendszer kialakulása

30 Az USA felsőoktatásának történte: I.gyarmati időszak Kialakul egy irányítási prototípus: –Közösség képviselőiből alakul tanács: ellenőriz és irányít –Elnök: a közösséget és a tanári kart képviseli Oktatásuk szorosan összefügg történelmükkel- sokkal többet várnak az oktatástól, minta az európaiak

31 Az USA felsőoktatásának történte: I.gyarmati időszak után 1774-ben kitör a függetlenségi háború 1776. július 4-én Függetlenségi Nyilatkozat 1783ban ismerik el a függetlenséget 1787-ben fogadják el az Alkotmányt: –Az egyes államok nem akarnak elismerni maguk felett egy központi hatalmat –Nagyrészt megtartják függetlenségüket –Ezzel szemben az európai oktatás a központi, állami hatáskör alá tartozik –Az Alkotmány nem tartalmaz rendeletet az oktatásra vonatkozóan

32 Az USA felsőoktatásának történte: I.gyarmati időszak után Az egyházi befolyás hamar csökken 1830-40: gazdasági növekedés-> bevándorlási hullám+városiasodás 1830-60: „common school” mozgalom 1861-65: Polgárháború –Társadalmi stabilitás –Közös értékek –Rabszolga felszabadítás

33 Az USA felsőoktatásának történte: II.A polgárháború után Család felelőssége Kötelező, ingyenes, általános közoktatás Madison elnök: szeretne egy országos egyetemet létrehozni Jefferson: –Mindenki számára elérhető oktatás –Oktatási esélyegyenlőség –Értékek: önbizalom, individualitás, optimizmus, demokrácia

34 Az USA felsőoktatásának történte: II.A polgárháború után Oktatás: út a bevándorlóknak az amerikaivá váláshoz Afroamerikaiak korlátozottan vannak jelen az oktatás egészében

35 Az USA felsőoktatásának történte: III. Modernkor Boldogulás az életben: származás és bőrszín alapján USA: az európai felsőoktatás elitképző jellege és az, h. a hátrányos helyzetűeket munkaerőnek képzik osztálykülönbségeket eredményez 1919-29: progresszív mozgalom 1929-33 Gazdasági világválság: egyenlősítési törekvések felerősödése

36 Az USA felsőoktatásának történte: III. Modernkor II.világháború alatt a tananyag katonai és fegyverkezési jellege Felsőoktatás jelentősége felértékelődik 1954 „szputnyik sokk” Központosítási igények államok önállóságuk megtartását akarják a felsőoktatásban is 1958 Nemzetvédelmi Oktatási Törvény 1964 M.L.King: mozgalom: afroamerikaiak is részt vehetnek az oktatásban 1979-ig nincs külön Oktatási Minisztérium

37 USA nagy egyetemei Princton 1746

38 USA nagy egyetemei Columbia: 1756

39 USA nagy egyetemei Stanfordi Egyetem

40 USA nagy egyetemei Cornell: 1865 Chicagoi Egyetem MIT

41 A Bologna rendszer szükségessége Magyarországon és az amerikai helyzet Magyarország: -2006-ban vezették be hivatalosan a Bologna rendszert -EU versenyképessége, munkaerő áramlás lehetetlensége -Globalizált világ: -Információs forradalom -Tudás alapú társadalom USA: -magától kialakult lépcsős rendszer -Egy állam-munkaerő áramlás működő folyamat

42 A bologna rendszer szükségessége Magyarországon és az amerikai helyzet M.o: Felsőoktatás jellemzői -misszió váltás kell -Állam visszavonulása -Társadalmi nyitottság -Külső értékelés megjelenése -Irányítás váltás -LLL -Tömegesedés -Rangsorolás+verseny USA: - nem kell misszió váltás - a szövetségi államnak kis szerepe van -társadalmi igények keltették életre a felsőoktatást -Kezdetektől külső értékelés -Életképes, jól funkcionáló irányítás -LLL már az 1900-as évek közepétől -Tömegképzés megoldott -A rangsorolás és versengés megszokott

43 A bologna rendszer szükségessége Magyarországon és az amerikai helyzet Alapvető céljai a Bolognai Nyilatkozatnak: -összehasonlítható felsőoktatás -2 ciklusú felsőoktatás -Kredit átviteli rendszer -Mobilitás -Összehasonlítható kritériumok módszerek -EU vonatkozás beépítése a felsőoktatásba USA: -egy szövetségi állam… -Régóta 2 ciklusú -Kredit már a középiskolában is van -Megoldott mobilitás -Teljes ország területén összehasonlítható diplomák

44

45 LLL

46 Adatok kimutatások M.o. 89 felsőoktatási intézmény 230 ezer hallgató nappali tagozaton(kb500 ezer) 23 188 tanár a felsőoktatásban USA -3300 intézmény -12 millió hallgató -900 ezer tanár

47 Intézmények

48 Hallgatók

49 Tanárok

50 III.Képzési struktúrák: Felsőoktatás előtt álló szintek,felvételi M.o.: -középiskolák: -Szakmunkásképző: zsákutca -Szakközépiskola:tovább léphet, vagy szakképzés -Gimnázium: tovább léphet USA: -középiskolák: -„high school”: -Kreditet kap -Nagyon eltérő színvonal -Nem egységes tananyag

51 III.Képzési struktúrák: Felsőoktatás előtt álló szintek,felvételi M.o.: Felvételi -központi törvényhozás által szabályozott, egységes, közös -Felvételi és érettségi egyben (alkalmassági vizsga ahol kell) -120+20-as pontrendszer(tanulmányi eredmény, érettségi, emelt szintű érettségi, nyelvvizsga) USA: Felvételi -államonként és egye- temenként eltérő lehet -Külön felvételi vizs- ga(krediteket szereznek a diákok) -Tényezők: -Középiskolai eredmények -Felsőfokú előtanulmányok -Középiskola neve -Tesztvizsga, interjú, kiegészítő képességek mérése -Kiegészítő előnytényezők: élsport, ajánlás, szülő oda járt

52 III.Képzési struktúrák: Felsőfokú intézmény típusok M.o.: -OKJ -Főiskola -Egyetem: (utána doktori iskola) USA: -junior college, community college -College -Egyetem Piaci érték szerint: 1.Kutató egyetem 2.Általános egyetem és college 3.Hagyományos college 4.2éves college 5.Szakképző speciális intézmények

53 III.Képzési struktúrák: Út a diplomákhoz M.o.: -első lépcső: -180kredit(240) (ebből30 szakirányú specializáció) -3év (4év) -Bachelor diploma -Második lépcső: -+120kredit=300(+60)(30sz akirányú specializáció) -+2 év -Master diploma USA: -undergraduate: -Ált.4év -Csak fő tanszakasz választás -graduate: -Ált.2év -Szakosodás -Mester fokozat

54 III.Képzési struktúrák: Út a diplomákhoz M.o.: -nem az 5 év kettévágását jelenti -Használható diploma kell 3 év után -Modul szerepe nagy -Variálható tantárgyak -Fix kredit szám -EU ismeretek, informatika, nyelv, szakmai specializációk, gyakorlati képességeket fejlesztő modulok USA: -biztosított mobilitás és pályakorrekció -Első lépésben tömegképzés, csak a nyelv és a matematika kis csoportokban, -Második lépés 15-20 fős interakció orientált csoportok -Intenzív tanítás: -Állandó házi feladatok -Irodalom feldolgozás -Számonkérés -Hallgatói rangsorolás

55

56 IV.Intézmény irányítás M.o.: -nincs külön akadémiai és stratégiai vezetés -Akadémikusok a vezetők: -Rektor, rektor helyettes -Dékánok -Szenátus -Tanácsadó testületek USA: -Az akadémiai és stratégiai vezetés külön vált -Stratégiai: -Board -Akadémiai struktúrák: -Elnök -Dékánok -Tanszékek -(hallgatói beleszólás kicsi: - tapasztalatlanság és függőségi viszony)

57

58 V.Finanszírozás M.o.: -Bachelor egyenlőre „ingyenes” -Állami támogatás- normatíva csökkent- ”álcázott költségtérítések” -Tandíj(kevés költségtérítéses,kevés külföldi diák) -Kevés civil támogató szervezet -Master diploma, és a szakképzés költségtérítése USA: -államok támogatnak -Magánforrás jelentős(aktívan keresnek támogatót) -Szövetségi támogatás(kutató munkára) -Tandíjak -Nagy támogatások az egykori hallgatók részéről -Kétes pénzt nem használnak fel

59 VI.A diákok támogatása M.o.: -ösztöndíj, természetbeni juttatások -Szociális és lakhatási támogatás -Kollégiumi hely -Diákhitel USA: - ”grant”vissza nem térítendő adomány -Ösztöndíj vagyoni helyzet alapján -Könyvtámogatás -Diákkölcsön -Work-study -Szociális és sport ösztöndíj

60 VII.Problémák M.o.: -a Bologna rendszert úgy vezették be: -Változatlan infrastruktúra -Oktatók elitképzés -A oktatás felépítése nem alkalmas tömegoktatásra -Tantermi struktúra rossz -Hallgatói ellátás minősége rossz USA: -teljesen más jellegű problémákkal szembesül, mint Magyarország -A jól működő felsőoktatás, és „diploma piac” mellett gyenge középiskolai képzés-ebből következik minden további probléma

61 VII.Problémák M.o.: -csak a lépcsős képzés -Használható alapdiploma? -Szaktúlburjánzás -Egyetem nem kommunikál főiskolával -Tartalmi és strukturális reform elmaradt -Nem vonódik be a munkaadói oldal -Nem változott a vezetés -Finanszírozási nehézségek -A társadalmi igények nem tükröződnek a felvettek arányában USA: -centralizáció problémája -Közös ismeretek hiánya -Egyenlőség és egyenlőtlenség kérdése -Leszakadó gyerekek alacsonyabb szinten való felzárkóztatása -Az egyén joga és felelősége -Az egyetemre kerültek 50%-a nem tudja megszerezni a diplomáját

62 Köszönöm a figyelmet!

63 Felhasznált források - Palovecz János (szerk.) (1992): Az amerikai felsőoktatásról, Felsőoktatási Koordinációs Iroda, Budapest - Barakonyi Károly (2004): Rendszerváltás a felsőoktatásban - Bologna- folyamat, modernizáció, Akadémia Kiadó, Budapest - Hrubos Ildikó és mts (2003): A „Bolognai folyamat” – Az európai felsőoktatási térség gondolatának megjelenése és a megvalósítás esélyei, Oktatáskutató Intézet-Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest - Kardos József (szerk.) (2000): A magyar felsőoktatás évszázadai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest - Zsigmond Anna (2005): Amerika Társadalom és oktatás, Gondolat Kiadó, Budapest - Daniel J. Boorstin:Az amerikaiak-forrás: http://kerikata.hu/publikaciok/text/mozaik03/nter4656.htm http://kerikata.hu/publikaciok/text/mozaik03/nter4656.htm -Oktatás-statisztikai évkönyv 2005-2006-forrás: www.okm.gov.hu/letolt/statisztika/okt_evkonyv_2005_2006_060927.pdf www.okm.gov.hu/letolt/statisztika/okt_evkonyv_2005_2006_060927.pdf - hu.wikipedia.org -http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kk-uj-13amerika


Letölteni ppt "A magyar és az amerikai felsőoktatási rendszer összehasonlítása Kommunikáció az egyetemen konferencia 2007.04.28. Készítette:Tóth Melinda."

Hasonló előadás


Google Hirdetések