Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az FDSZ érdekképviseleti munkája ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30. TŐRÖS SZILÁRD FDSZ elnök.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az FDSZ érdekképviseleti munkája ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30. TŐRÖS SZILÁRD FDSZ elnök."— Előadás másolata:

1 Az FDSZ érdekképviseleti munkája ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30. TŐRÖS SZILÁRD FDSZ elnök

2 2 Rövid bemutatkozás „Ötletelés felsőfokon” – avagy az új Ftv Feladatok és (új) módszerek a szakszervezeti munkában Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30. 2

3 3 1975 okleveles vegyészmérnök, Veszprémi Vegyipari Egyetem 1976–1984 tudom. segédmunkatárs, munkatárs, MTA PEKUCS, Veszprém 1979 műszaki doktor, Veszprémi Vegyipari Egyetem 1979, 1981rövid tanulmányút Olaszországban 1984–1987 egyetemi tanársegéd, VVE, Szerves Kémia Tanszék 1986 6 hónap üzemi gyakorlat (Nitrokémia Ipartelepek, Fűzfő) 1987–1991 egyetemi adjunktus, VVE, Szerves Kémia Tanszék 1989 a kémiai tudomány kandidátusa 1991-től – egyetemi docens, Pannon Egyetem (korábban Veszprémi Egyetem, ill. VVE), Kémia Intézet (korábban Szerves Kémia Tanszék) 1997-2006 a Veszprémi Egyetem Szerves Kémia Tanszék vezetője Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30. 3

4 4 65 lektorált publikáció ebből 26 nemzetközi folyóiratokban megjelent angol nyelven; 54,37 kumulatív impakt faktor, 435 független hivatkozás. 1 angol könyvrészlet (Plenum Press, New York, 1983) 1 digitális tankönyv (HEFOP) 10 elektronikus oktatási segédlet/jegyzet szerzője 89 tudományos előadás ebből 47 orális, 42 poszter; 41 nemzetközi -, 34 magyar konferencián. 21 db kutatási jelentés (ipari K + F megbízások), 7 szabadalom társszerzője, 41 esetben nyertek külföldön oltalmat. Szakmai közéleti tevékenysége: a Magyar Kémikusok Egyesületében, MTA munkabizottságaiban. Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30. 4

5 5 Tudományszervezői tevékenység International Conference on Molecular Engineering in Homogeneous Catalysis (Veszprém, 1998), VIIIth FECHEM Conference on Organometallic Chemistry, (Veszprém, 1989), Symposium on Rhodium in Homogeneous Catalysis (Veszprém, 1978). Tanszéki pályázatok előkészítése, szakmai koordinálása: Pl: NKFP OM-00075 (25 millió) OTKA pályázat, évente 2-3 TDK-dolgozat és nemzetközi folyóiratok számára 1-2 publikáció bírálata Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30. 5

6 6 Oktatási tevékenység: Előadások (Gyógyszerkémia és szintézistervezés; Homogén katalitikus eljárások; Ipari technológiák és szennyezéseik; Katalízis I.; Kémiai technológia II.; Környezeti szerves kémia; Szerves kémiai technológia; Szerves vegyipari alapfolyamatok; Technológiák és szolgáltatások; Vegyipari technológiák; Válogatott szerves vegyipari technológiák). A „Szerves kémiai technológia” szakirány vezetője az 5 éves („régi típusú”) vegyészmérnök szakon Laboratóriumi gyakorlatok Szerves kémiai technológia laboratóriumi gyakorlatok (2 mérés – oxidáció, illetve észterezés és hidrolízis – mérésvezetője) Bevezetés a kémiai kutatásba (vegyész szak) Doktori képzés (témavezetés, előadások) a Pannon Egyetem Kémiai és Környezettudományok –, illetve Vegyészmérnöki tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskoláiban. Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30. 6

7 7 Kutatási témák - heterociklusos vegyületek homogénkatalitikus karbonilezése - homogén katalízis, szteroidok „funkcionalizálása” - veszélyes anyagok kezelése, szállítása Ipari kapcsolatok -együttműködés a Brenntag Hungária Kft-vel veszélyes anyagok szállítása, felhasználása területén; rendszeres anyagvizsgálati, szakértői tevékenység -együttműködés a Richter Gedeon Rt-vel szteroidok homogénkatalitikus funkcionalizálása területén Egyéb: a Hotel Nereus Kft és az Egyetemi Centrum Kft felügyelő bizottsága elnöke Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30. 7

8 8 Érdekvédelmi tevékenység: 1994-től - a Pannon (korábban Veszprémi) Egyetem FDSZ szakszervezeti bizottság elnöke, 1995-2011. az egyetemi Közalkalmazotti Tanács elnöke, 1999-től - az FDSZ Országos Elnökségének tagja, 2011. június 23-tól az FDSZ elnöke Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30. 8 http://www.eszt.hu/index.php?mode=cikk&id=159

9 9 Átadás-átvétel az irodában (mérleg, pénzügyek, leltár, alkalmazottak, szerződések, stb.) Képviselet (bejegyzés a Bíróságon), aláírás, utalványozás Veszprém – Budapest távolság áthidalása, kommunikáció Munkamegosztás (alelnökök, tiszteletbeli elnök – nyáron is többször találkoztunk) Kapcsolatfelvétel: szakszervezeti (ÉSZT, SZEF; PSZ, PDSZ) vezetőkkel rektorokkal, FTT- és MAB elnökkel kormányzati (NEFMI, KIM) vezetőkkel parlamenti bizottság (OTB, Pokorni Zoltán) A küldöttgyűlés óta …

10 10 Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság pedagógusképzés átalakítása (szakmai vitaanyag) létszámleépítés Pécsett, elbocsátások az ELTE-n, a Kecskeméti Főiskolán  jogi anyag Kölcsey Főiskola átszervezése (Evangélikus Hittudományi Egyetem) Balassi Intézet: szakszervezeti jogok A költségvetési támogatás tavaszi zárolása, majd elvonása (kb. 10%) után újabb elvonás (kb. 2-3 %) – levél a rektoroknak a nyár végén 34/2011 NGM rendelet: a 2009-es szakképzési hozzájárulás felhasználható szept. 30-ig 107. Magyar Közlöny: Korm. rendelet eszközvásárlási-, szerződéskötési tilalom, maradványtartási kötelezettség A küldöttgyűlés óta …

11 11 a szakszervezet és az egyetemi vezetés viszonya az érdekképviselet helyzete országos szinten a munkahelyek védelme, bér- és létszámgazdálkodás, szociális juttatások, Kollektív Szerződés Humánpolitikai Szabályzat, a felsőoktatás helyzete, a közalkalmazottak helyzete általában.

12 12 Az új Ftv kálváriája A tárca az alapkoncepciót 2010. októberétől kezdve már társadalmi vitára bocsátotta. 2010. nov. 4-én a 2005. évi CXXXIX. törvény 109. § (2) bek.a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak, 112. § (5) bek.a Felsőoktatási és Tudományos Tanácsnak, 114. § alapján a Magyar Rektori Konferenciának, 79. § (1) bek.a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának és a Doktoranduszok Országos Szövetségének megküldték 2010. december 2-ai véleményezési határidővel. A szakmai fórumok, szakszervezetek akadémiai, közoktatási testületek alapvetően egyetértettek az új felsőoktatási törvény szükségességével. Elkészült a „problématérkép és az alapelvekről” szóló jelentés, melyet a Kormány 2011. február 18-án megtárgyalt. A Kormány a 2011. április 13-i ülésén a koncepciót tárgyalta. Az átdolgozott koncepciót 2011. szeptember 11-én a Kormány alapjaiban elfogadta.

13 13 Az új Ftv és az FDSZ 2010.06.24: Hoffmann Rózsa államtitkár bejelenti, hogy új köz- és felsőokta- tási törvény készül a KDNP oktatási koncepciója alapján. 2010.09.23: FDSZ Küldöttgyűlés, Dux László h. államtitkár tájékoztatta a küldötteket a készülő köz- és felsőoktatási törvény alapjairól, a pedagógusképzés átalakításáról, és felkérte az FDSZ-t a készülő jogszabályok véleményezésére és együttműködésre. 2010.11.11: Az FDSZ elnökségi ülésén Szövényi Zsolt főosztályvezető részvételével megvitatta a törvénykoncepció 71 oldalas tervezetét. 2010.11.18: Az FDSZ Küldöttgyűlése – Dux László h. államtitkár jelenlétében – kialakította állásfoglalását az új Ftv. törvénykoncepcióról: (Az FDSZ szakmai szempontok és a tagság érdekvédelme szempontjából a koncepciót alkalmasnak találta arra, hogy a törvény kodifikált változatának kiinduló alapját képezze.) 2010.12-06: Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács ülése a NEFMI kérésére. Dux László h. államtitkár bejelentette, hogy a Kormány állásfoglalása alapján szükséges egy új Ftv. megalkotása, amely garantálja a minőség-alapú felsőoktatás megvalósítását.

14 14 Az új Ftv és az FDSZ 2010.12.06: Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács ülése a NEFMI kérésére. Dux László h. államtitkár bejelentette, hogy a Kormány állásfoglalása alapján szükséges egy új Ftv. megalkotása, amely garantálja a minőség-alapú felsőoktatás megvalósítását. 2010.12.07: A Rektori Konferencia gödöllői ülésén a Rektorok a koncepció alapos átdolgozását javasolták. 2010.12.9-10: Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés Konferenciája az új Ftv. Koncepciójáról, ahol vendégünk volt Dr. Réthelyi Miklós miniszter és támogatta a szakszervezetek állásfoglalását, ugyanakkor megfogalmazta a Rektori Konferencia által nyilvánosságra hozott fenntartásokat. Az ÉSZT Konferencia továbbra alapvetően tárgyalási alapként elfogadta a megvitatott Ftv. koncepció-tervezetet. 2011.01.14: Tárgyalás Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes vezetésével a KIM-ben. „A rektorok ne a sajtóban kritizálják az anyagot.” Két héten belül új koncepciót készítsen a NEFMI (problématérkép, átalakítás alapelvei). 2011.02.04: Újabb egyeztetés a KIM-ben. Réthelyi Miklós bejelentette, hogy az oktatási kormányzat elkészítette az előterjesztést, amelyet Dux László h. államtitkár ismertetett. (Az anyagokat február 3-án küldték ki.)

15 15 Problématérkép az érettségiző korosztályok létszáma csökken, a jelentkezők szakonkénti, régiónkénti eloszlása nem felel meg a társadalmi, gazdasági igényeknek, ellehetetlenült a természettudományos és műszaki képzés; a tanárképzés válságban van, a források a minőség javításához elégtelenek, az intézménytípusok célja, feladata nem tisztázott, számos alapszak alig hasznosítható végzettséget nyújt, … A 18 éves korosztály várható létszáma 2010125.838 2011 120.674 2012115.973 2013 113.810 2014 111.467 2015 105.258 2016 99.451 2017 97.122 2018 94.963 https://teir.vati.hu/szoc_agazat /index_public.html

16 16 Az átalakítás alapelvei a magyar felsőoktatás a közjót szolgálja, a felsőoktatás az oktatók és hallgatók kapcsolatán alapul, a legfontosabb feladata a szellemi alkotómunkához szükséges ismeretek tanulása, minden területen kiemelt a minőség kérdése, meg kell határozni az állam szerepvállalását az irányításban és a finanszírozásban. Mindenki egyetért, írják az új koncepciót. közben: 2011.03.03: A szakszervezetek rendkívüli FÉT ülést kezdeményeznek a(z akkor még) zárolást előíró Kormányhatározat végrehajtási problémáiról (16,4Md Ft).

17 17 2011.03.03: A szakszervezetek rendkívüli FÉT ülést kezdeményeznek a(z akkor még) zárolást előíró Kormányhatározat végrehajtási problémáiról (16,4Md Ft). 2011.04.13: A Kormány tárgyalja az új Felsőoktatási törvény koncepcióját és átdolgozásra javasolja. A miniszterelnök hatástanulmányok és háttérszámítások készitését kéri az oktatási kormányzattól. 2011.04.15: Nyilvánosságra kerül a Széll Kálmán terv, amely az államadósság csökkentését irányozza elő, és a megvalósításhoz kemény költségvetési megszorításokat helyez kilátásba: az államilag finanszírozott felvehető hallgatói létszámot 2014-ig 56.000 főről 30.000 főre akarja csökkenteni. 2011.05.03: A felsőoktatásban érintett szakszervezetek vezetőit „háttérbeszélgetésen” fogadta Dux László h. államtitkár, és elmondta, hogy romlottak az oktatási kormányzat érdekérvényesítő pozíciói, a gazdasági megszorítások kerültek előtérbe. 2011. május végén tárgyalja újra a Kormány a törvénykoncepciót. 2011.05.04: Az Origo internetes újság arról ír, hogy a 29 állami felsőoktatási intézményből 2012. szeptember 1-re 12 állami egyetem és 4 állami főiskola fog megmaradni az intézmények megszüntetése, ill. integráció „eredményeképpen”. Az új Ftv kálváriája

18 18 2011.05.12: FDSZ kibővített rendkívüli Elnökségi ülés, melyen részt vettek az Origo internetes újságban érintett intézmények szakszervezeti vezetői. Az Elnökség tiltakozik az ellen, hogy minden hatástanulmány nélkül, kizárólag pénzügyi megtakarítási célból ilyen kényszerintézkedésekre kerüljön sor a felsőoktatásban. 2011.08.03: közigazgatási államtitkári egyeztetés (levették a napirendről az Ftv-koncepciót) Az új Ftv és az FDSZ

19 19 Kezdődik a Parlament őszi ülésszaka

20 20 Kezdődik a Parlament őszi ülésszaka

21 21 Kezdődik a Parlament őszi ülésszaka A) Hiába gazdálkodik immár tudatosan az ország, hiába küzdünk sikerrel az adósság ellen, ha vannak olyan önállóan gazdálkodó területek, ahol a hiány újratermeli az adósságot. Ezért alkotunk olyan törvényt, amely rögzíti, hogy a nyugdíjrendszernek, az egészségügyi kasszának, a felsőoktatási rendszernek és az önkormányzatoknak önfenntartóaknak kell lenniük. B) Hiába gazdálkodik immár ésszerűen az ország, hiába küzdünk sikerrel az adósság ellen, ha maradnak olyan területek, ahol a hiány újratermeli az adósságot. Ezért terjesztünk a Ház elé egy olyan kétharmados törvényt, amely rögzíti a nyugdíjrendszer, az egészségügyi kassza, az adórendszer és az önkormányzatok összehangolt működését. Melyik a valódi terv?

22 22 2011.05.12: FDSZ kibővített rendkívüli Elnökségi ülés, melyen részt vettek az Origo internetes újságban érintett intézmények szakszervezeti vezetői. Az Elnökség tiltakozik az ellen, hogy minden hatástanulmány nélkül, kizárólag pénzügyi megtakarítási célból ilyen kényszerintézkedésekre kerüljön sor a felsőoktatásban. 2011.08.03: közigazgatási államtitkári egyeztetés (levették a napirendről az Ftv-koncepciót) Az új Ftv és az FDSZ 2011.09.22: Az MRK, a DOSZ, az FDSZ és a HÖOK elnöke meghívást kapott Réthelyi Miklós miniszter úrtól egy szűkkörű egyeztetésre, melyen 7 rektor, Hoffmann Rózsa államtitkár, Dux László helyettes államtitkár is részt vett. 2011.10.13: Az FDSZ Országos Választmány ülésén részt vett Dux László, ismertette az új Ftv koncepciót és a várható törvény-tervezetet. 2011.10.18: Nyilvánosságra hozzák az Ftv szöveges tervezetét, az FDSZ okt. 23-án véleményezi a „Társadalmi Egyeztetés” keretében. 2011.10.19: Az FTT ülésén megvitatják az Ftv tervezetét. 2011.10.21: A FÉT rendkívüli ülése tárgyalja az Ftv tervezetét.

23 23 Főleg az, ami nincs benne (a 105. paragrafus). Mi a baj az Ftv tervezettel?

24 Az elhíresült 105. § : (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza 24 Mi a baj az Ftv tervezettel? 1. a kutatóegyetem, kutató kar, az alkalmazott kutatások főiskolája minősítés feltételeit, a minősítésre tekintettel megállapított támogatás felhasználási feltételeit, 2. a ciklusokra bontott, osztott és az osztatlan képzések szerkezetét, 3. a felsőoktatási intézmény minimális létesítési és működési feltételeit, az alapítással kapcsolatos eljárás rendjét és díját, a gyakorló közoktatási intézmény létesítésének feltételeit 4. a képesítési keretet, a doktori képzés szabályait, a) az alap- és mesterképzés képzési területeit, képzési ágait, szakjait, az azokhoz rendelt kreditek számát, valamint az indítással összefüggő eljárási rendet, továbbá azokat a szakokat, amelyekben külső, nem felsőoktatási intézményi keretek között folyó gyakorlati képzést kell szervezni, b) a doktori iskola létesítésének eljárási rendjét és feltételeit, a doktori iskola tagságára és szervezetére, a doktori tanács számára biztosított hatáskörre, a doktori tézisek, a doktori értekezés nyilvánosságára, a doktori fokozatszerzési eljárásra vonatkozó általános szabályokat, a doktori fokozat megszerzésének feltételeit,

25 25 Az elhíresült 105. § : (1)A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza 5. az államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendszerét, …, 6. a felsőoktatási információs rendszer működtetésével, az adattovábbítással, továbbá a diákigazolvánnyal, az oktatói igazolvánnyal, az oktatói azonosító számmal és a hallgatói azonosító számmal kapcsolatos eljárási kérdéseket, a felsőoktatási intézmények által kötelezően használt nyomtatványok – az oklevél megszerzését megelőzően kiállítható, a tanulmányok sikeres befejezését és a záróvizsga megszerzését tanúsító igazolás kiadásának feltételei – tartalmi és formai követelményeit, a támogatási idő nyilvántartásának, az államilag támogatott és az önköltséges képzés közötti átsorolásnak a rendjét, 7. a felsőoktatási szakképzés rendjét, a felsőoktatási szakképzés képzési területeit, képzési ágait, szakjait, az azokhoz rendelt kreditek számát, valamint az indítással összefüggő eljárási rendet, továbbá a gyakorlati képzés feltételeit, az ahhoz kapcsolódó díjmentes hallgatói juttatásokat, valamint a külső, nem felsőoktatási intézményi keretek között folyó gyakorlati képzés megvalósítására köthető hallgatói szerződésre vonatkozó szabályokat, Mi a baj az Ftv tervezettel?

26 26 Az elhíresült 105. § : (1)A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza 8. a felvételhez szükséges érettségi vizsga teljesítésével kapcsolatos követelményeket, az érettségi vizsgatárgyakat, … a jelentkezők rangsorolásának elveit és módját, a felsőoktatási felvételi tájékoztatás módját, ezen belül a felvételi feltételek, illetve az alkalmassági követelmények közzétételének rendjét, … azon alapszakokat, amelyek esetében a felvétel gyakorlati vizsga, egészségügyi alkalmassági vizsgálat alkalmazásával történik, továbbá azt, hogy a felsőoktatási intézmények az adott szakra jelentkezők mely része számára, milyen feltételekkel szervezhetnek szóbeli felvételi vizsgát, 9. a felvételi eljárás azon feltételeit, amelyek a) hátrányos helyzetű hallgatói (jelentkezői) csoport, b) …, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, gyermekgondozási díjban részesülők, c) fogyatékossággal élő jelentkezők csoportjához tartozók, d) nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók esélyegyenlőségét biztosítja. 10. a hallgatók esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében az előnyben részesítés követelményeit; a mentorprogram megszervezésének szabályait, Mi a baj az Ftv tervezettel?

27 27 Az elhíresült 105. § : (1)A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza 11. a fogyatékosság megállapításának és igazolásának rendjét, … elveket, az előnyben részesítési szempontokat és eljárási szabályokat, 12. a tehetséggondozás rendjét, így különösen a) a tudományos diákköri tevékenység országos szintű rendszerét, b) a szakkollégiumok szervezésének elveit, c) a tehetséggondozás előmozdítását ösztönző támogatási rendszert, d) a felsőoktatási intézmény tehetséggondozó rendszere elveit, 13. a hallgatói juttatások, … és egyéb kedvezmények igénybevételi rendjét, 14. a hallgatói lakhatási feltételek, jóléti szolgáltatások biztosításával kapcsolatos szabályokat, intézményi feltételeket, 15. a kreditrendszerű képzés általános szabályait, ezen belül különösen a) a tanulmányi tájékoztatás módját, b) a tanulmányi előrehaladás kereteit, a megszerzendő kreditek minimumát, c) a kreditek és a tanulmányi eredmények dokumentálásának … rendjét, d) a tanulmányi időszakokat és ezek beosztását, e) a hallgatók teljesítményének értékelése elveit és módját, f) a fogyatékos hallgatók számára biztosítandó támogatás elveit és módját, g) a záróvizsgák szervezésének rendjét és értékelésének elveit, Mi a baj az Ftv tervezettel?

28 28 Az elhíresült 105. § : (1)A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza 16. a kitüntetéses doktorrá avatás szabályait, 17. a foglalkoztatással, kedvezményekkel, a foglalkoztatással összefüggő pályázati rendszerrel, vezetői megbízással, összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályokat, a kutatói munkakörök létesítésének, betöltésének feltételeit, a tanári munkakörben történő foglalkoztatás besorolási, fizetési szabályait, 18. a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv vagy szervek eljárását, működési, felügyeleti rendjét, 19. a MFAB, a FTT működésével kapcsolatos kérdéseket, 20. a felsőoktatási intézmény finanszírozásával, gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket, a magán intézmények gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket, 21. felsőoktatási ösztöndíj alapítását, odaítélésének feltételeit, rendjét, a köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit, 22. a pedagógus ösztöndíj igénybevételének feltételeit, a pedagógusképzésben az alap- és mesterképzés, valamint az osztatlan képzés szakjait, választható egyenrangú szakpárjait, továbbá a mesterképzés szakosodási rendszerének általános szabályait, Mi a baj az Ftv tervezettel?

29 29 Az elhíresült 105. § : (1)A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza 23.az állami ösztöndíjszerződés kötelező tartalmi elemeit, a szerződés nem teljesülése esetén követendő eljárást, a hallgató által igénybe vett szakos képzés éves költségét, 24. az oklevéllel tanúsított végzettség, szakképzettség Országos Képesítési Keretrendszer szerinti besorolási rendjét, 25. a habilitációs eljárás rendjét, 26. felsőoktatási intézmény volt oktatójának, óraadó oktatójának adományozható címeket, az adományozás feltételeit. Mi a baj az Ftv tervezettel? Nem lesz több elvonás, mert különben szerződés- szegés miatt perek ezrei. Országosan egységes? Mi számít bele? Fizetőképes kereslet?

30 30 Az elhíresült 105. § : (2) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy a) a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervet vagy szerveket, b) a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervet rendeletben jelölje ki. (3) A Kormány a) az (1) bekezdés 15-16., 25. valamint az 4. és 7. pont szerinti – a többciklusú képzés rendjének, a képesítési keretnek meghatározására vonatkozó – szabályozási jogköreit a Magyar Rektori Konferencia, b) az (1) bekezdés 1., valamint 4. pont szerinti a doktori képzés szabályainak meghatározására vonatkozó jogkörét a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság egyetértésével gyakorolja. Mi a baj az Ftv tervezettel?

31 31 Az elhíresült 105. § : (4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza Mi a baj az Ftv tervezettel? a)az oktatási jogok biztosa hivatalának feladatait és működésének szabályait, b) a felsőoktatási szakképzés, az alapképzés és a mesterképzés képzési és kimeneti követelményeit, c) a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeit, d)az államilag elismert nyelvvizsgáztatáshoz, a diákigazolvány kibocsátásához, a felsőoktatási információs rendszer működtetéséhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakat és azok mértékét, valamint a felsőoktatási hatósági eljárási díjakat és azok mértékét. (5) A miniszter az (4) bekezdés b)-c) pontjában kapott szabályozási jogkörét a Magyar Rektori Konferencia, az (4) bekezdés d) pontjában kapott szabályozási jogkörét az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével gyakorolja.

32 32 Jelenleg is vitás kérdések (a Kormányon belül) Tudományegyetem – Egyetem – Főiskola [9. §] Kutatóegyetem – Alkalmazott kutatások főiskolája [10. §] Hallgatói képviselet a szenátusban [12. §] A költségviselés formái [46. §] Besorolás, átsorolás (további két félév állami finanszírozása) [47. §] A gazdasági vezetővel kapcsolatos NEFMI véleményezési jog [73. §] Gyakorlat igényes szak [85. §] A magán főiskolák működésére vonatkozó szabályozás [89. §] A törvény hatálybalépése [104. §]

33 33 Szakszervezeti gondok (főleg) Az átmeneti intézkedések teljes hiánya (28., 31. és 110. §), Az FDSZ számos fórumon részt vett, de véleményezésre alkalmas, írásos anyagot csak elvétve kapott, jóllehet erre – ha formálisan nem is, de szellemében – a minisztert „A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről” szóló 2010. évi CXXXI. törvény kötelezné, illetve annak ellenére, hogy a helyettes államtitkár kétszer is megígérte, hogy a jogszabályokat előkészítő szakértői csapat munkájában részt vehetünk, erre nem került sor.

34 34 Főleg az, ami nincs benne (a 105. paragrafus). Autonómia: DE: Ki látott olyan szervezetet, amelyik önmagát korlátozza, leépíti? A gazdasági autonómia és a korrekt, szakmai elveken nyugvó állami beavatkozás optimális esetben nem zárják ki egymást. Mit ér a garancia? Jelenlegi Ftv-ben rögzítve van az állami finanszírozás összege, ezen paragrafus hatályát minden évben a következő évre felfüggesztik. Mi a baj az Ftv tervezettel? Esetleges további jogi gondok: Liberális szemlélet: a piac szabályoz vidéki felsőoktatás leépül Jelenlegi törekvések: az állam beavatkozik kézi vezérlés, kijárás forráskivonás az esélyegyenlőség tovább romlik

35 35 Esetleges további jogi gondok: 1355/2011. (X. 21.) Korm. határozat: 3. A Kormány felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel, a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben készítse el a nemzeti felsőoktatási rendszerről szóló törvénnyel összefüggő felsőoktatási finanszírozási szabályokat tartalmazó kormányrendeletet, és ezt terjessze a Kormány elé. Magyarország Alaptörvénye: X. Cikk (3) … A felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket és gazdálkodásukat törvény szabályozza. Sebaj, szabályozzuk az ÁHT-ban. Veszély, azt könnyebben lehet suttyomban, „saláta-törvénnyel” megváltoztatni. Mi a baj az Ftv tervezettel?

36 36 tavaly2011. tavasz2011. ősz Széll Kálmán terv 2012. évi költségvetés Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30. 36 V Gazdasági válság 88 Mrd Ft kivonás, 30.000 államilag finanszírozott hallgató/év „kiszivárgott” hír: 30.000 (NEFMI) 49.000 (NGM), de gyors, drasztikus változás „dinamikus”, „áttörés”, „forradalmi”

37 37 a globalizáció neoliberális ideológiája még mindig nagyon kísért (legyünk piacbarátok – engedjük be a szabad tyúkok ketrecébe a szabad rókákat), neoliberális kormányzat – támogassuk a külföldi tőkét, megszorítás a költségvetésben, a megszorítás kiszívja a pénzt az egészségügyből, oktatásból, tudást teremtsünk vagy tudást vásároljunk; az utóbbi esetben az ország elszegényedik, a versenyképességet a gazdaságosság és a társadalmi értékek biztosítják, nem az olcsó munkaerő, a leggazdagabb országokban magas fizetésből sok adót fizetnek és erős a szociális háló (Dánia, Svédország, Finnország), az oktatásba és az egészségügybe fektetett pénz beruházás az ország jövőjébe! A közalkalmazottak helyzete Magyarországon minden fórumon elmondani, hogy a „közszféra” két részből áll, az egyiket lényegesen fejleszteni kell, mert rendkívül alulfinanszírozott (ide tartozik az oktatás, egészségügy), és van egy nagy, drága, túlfinanszírozott „vízfej”, bizonyos főhatóságok luxuskiadásai, felesleges „háttérintézmények” stb.

38 38 megváltozott a sztrájktörvény, egykulcsos adó, adójóváírás kivezetése – sokaknak kevesebb a nettó-bére, kompenzáció (a közszférában), „bérkommandó” (a magánszférában), megszűnt az OÉT (Országos Érdekegyeztető Tanács), a Gazdasági és Szociális Tanács (GSZT) (2005) és Gazdasági Érdekegyeztető Fórum (GEF) (2008) az új szervezet: Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács Dávid Ferenc, VOSZ főtitkár szerint: „gittegylet”, talán: albizottság a profikból (munkáltatók, munkavállalók), külön tárgyalások (munkáltatók, munkavállalók), ajánlás a Kormánynak, kamarák „nyomulása”  szakszervezetek szerepe, szakmai kérdésekben Szociális Konzultáció, Munka Törvénykönyv tervezett módosítása. A közalkalmazottak helyzete Magyarországon

39 Az Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság a közalkalmazotti szférában tevékenységet kifejtő szakszervezetek reprezentativitást a Nemzetgazdasági Minisztérium által működtetett Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerbe beérkezett jelentések alapján, a Kjt. 9. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltakat figyelembe véve, 2011. március 31-ei hatállyal az alábbiakban állapítja meg: 1. A Kjt. 9. § (4) bekezdése alapján országos szinten reprezentatív országos szakszervezeti szövetség (konföderáció) a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) 2.A Kjt. 9. § (3) bekezdése alapján ágazatban reprezentatív ágazati szakszervezet a 854 Felső szintű oktatás alágazatban: Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ), Orvosegyetemek Szakszervezeteinek Szövetsége (OSZSZ). (4) Országos szinten azt az országos szakszervezeti konföderációt kell reprezen-tatívnak tekinteni, amelynek legalább három reprezentatív ágazati szakszervezet a tagja, és tagszervezetei a közalkalmazottak legalább 5%-át képviselik. (3) Ágazati szinten azt a szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni, amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma eléri az ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10%-át. 39

40 A szakszervezetek típusai: szakmai alapon szerveződő, ágazati alapon szerveződő, vállalati szakszervezetek, politikai és vallási alapon tömörülő, nemzetiségi alapon szerveződő, regionális alapon szerveződő. 40

41 Szakszervezeti konföderációk AUTONÓM SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE (ASZSZ) versenyszféra, szolgáltatások, közszféra is, elnök: dr Borsik János (a MOSZ alelnöke) ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) főleg közszféra, elnök: dr Kuti László (a TUDOSZ elnöke is) FÜGGETLEN SZAKSZERVEZETEK DEMOKRATIKUS LIGÁJA (LIGA) inkább versenyszféra, de közszféra is, elnök: Gaskó István (a VDSZSZ elnöke is), taglétszám: 110000 MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (MSZOSZ) főleg versenyszféra, elnök: Pataky Péter (taglétszám: saját adataik szerint 205000) MUNKÁSTANÁCSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (Munkástanácsok) főleg versenyszféra, elnök: Palkovics Imre, keresztény szakszervezeti konföderáció SZAKSZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI FÓRUMA (SZEF) főleg közszféra, elnök: Varga László MSZOSZ > SZEF > LIGA > ASZSZ > ÉSZT > Munkástanácsok x x x x 41

42 Ágazati szakszervezetTaglétszám (fő)% Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete5 9441,16 Orvosegyetemek Szakszervezeteinek Szövetsége5 5751,09 Környezetvédelmi és Vízügyi Országos Szakszervezet2 3430,46 Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete1 3270,26 Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete5420,11 Egészségügyben Dolgozók Szakszervezeteinek Önálló Területi Szövetsége 2650,05 Az ÉSZT szakszervezeti konföderáció Összes közalkalmazott: 513504 fő 15 996 42

43 Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete1 823 Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete6 812 Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Szakszervezete1 370 Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete1 050 27 051 Az ÉSZT szakszervezeti konföderáció Összes közalkalmazott: 513504 fő Ágazati szakszervezetTaglétszám (fő)% Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete5 9441,16 Orvosegyetemek Szakszervezeteinek Szövetsége5 5751,09 Környezetvédelmi és Vízügyi Országos Szakszervezet2 3430,46 Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete1 3270,26 Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete5420,11 Egészségügyben Dolgozók Szakszervezeteinek Önálló Területi Szövetsége 2650,05 43

44 Nemzetgazdasági MinisztériumORMB Jelentés Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság2. sz. melléklet Ágazati (szakmai) szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak összesítése 2011. február KonföderációÁgazati szakszervezet 2011. februáriSzervezettség taglétszám (fő) % SZEFPedagógusok Szakszervezete37 7837,36 Magyarországi Munkavállalók, Szociális LIGA és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók 15 0752,94 Demokratikus Szakszervezete ÉSZTFelsőoktatási Dolgozók Szakszervezete5 9441,16 ÉSZTOrvosegyetemek Szakszervezeteinek Szövetsége5 5751,09 LIGAPedagógusok Demokratikus Szakszervezete3 5330,69 44

45 45 VSZVasutasok SzakszervezeteMSZOSZ VDSzSzVasúti Dolgozók Szabad SzakszervezeteLIGA PVDSzPályavasúti Dolgozók SzakszervezeteASZSZ VFSzSzVasutasok Független Szakszervezeti SzövetségeLIGA MOSZMozdonyvezetők SzakszervezeteASZSZ MTSzSzMérnökök és Technikusok Szabad SzakszervezeteÉSZT Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30. 45

46 46 2011. október 5-én megalakult a Katonai és Rendészeti Szakszervezetek Szakmai Kamarája (KARESZSZKA) (elnök: Powel Pál) Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete Független Büntetés-Végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége Független Rendőr Szakszervezet Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete Rendőr Szakszervezetek Védegylete Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete Polgárvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete (RKDSZ) Nemzetbiztonsági Dolgozók Érdekképviseleti Szervezete Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete Honvédszakszervezet Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30. 46

47 47 FDSZ állásfoglalás június 27-én (érdekegyeztetés hiánya, OÉT, OKÉT, MT) szolidaritási nyilatkozat a közmédia leépítése ellen (ÉSZT) 4 konföderáció közös véleménye az új Mt-ről – csatlakozott az FDSZ élőlánc szept. 12-én a Parlament őszi ülésszakának nyitó napján 4 konföderáció – petíció a parlamenti képviselőknek az új Munka törvénykönyve munkavállalókat és a szakszervezeteket sújtó javaslatai ellen – FDSZ csatlakozás ETUC által szervezett wroclawi nemzetközi demonstráció (szept.17.), jelszava: „A munkahelyek Európájáért” (ÉSZT ott volt)! „bohóc-forradalom”, D-Day (szept. 29 - okt.1. ülősztrájk a Clark Ádám téren), útlezárások összemosódnak a tüntetési célok, a szervezők igazi indítéka nem világos (Kónya Péter, Árok Kornél). (70 szakszervezet, civil és társadalmi szervezet – köztük a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség (az OSZSZ tagszervezete) a képviselőjük aláírta a jelenléti ívet)

48 48 Követeljük az igazságos és méltányos közteherviselést! Követeljük, hogy szüntessék be a visszamenőleges hatályú törvénykezést! Követeljük, hogy a munka világában állítsák helyre a háromoldalú társadalmi párbeszéd intézményrendszerét! Követeljük, hogy a Munka törvénykönyvét kizárólag a szociális partnerekkel történt megegyezést követően módosítsák! Követeljük, hogy állítsák helyre a korkedvezményes, a korengedményes és a szolgálati nyugdíjak alkotmányos védelmét! Követeljük, hogy a nyugdíjrendszer változásai méltányos átmenetet biztosítsanak a munkavállalóknak, az új szabályok esetenként csak az újonnan munkába állókra, illetve szolgálati viszonyt létesítőkre vonatkozzanak! Követeljük, hogy az új életpályamodelleket csak a szakszervezetekkel történt megállapodásokat követően vezessék be! Követeljük a sztrájkjog visszaállítását! Követeljük, hogy ne csorbítsák a szakszervezetek jogait! Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30. 48

49 49 Tisztes Munka Világnapja 300 fős SZEF rendezvény okt. 7-én

50 50 Az „oldalülés” résztvevői javasolták a kormánynak: napirend előtt felteendő kérdések: tiltakozás a kamarai „nyomulás” ellen, kerüljön az OKÉT elé a Munka törvénykönyve a parlamenti vita előtt, az Önkormányzati törvény kerüljön az OKÉT elé. napirendi javaslatok: 2012. január 1-től a bértáblák – beleértve a felsőoktatási oktatói és a kutatói béralapot is – min. 5%-os emelése, a közalkalmazotti bértáblába be kell építeni min. két sor bővítést, mert a nyugdij korhatáremelést nem követte a bértábla sorainak bővítése, kerüljön elfogadásra egy béren felüli juttatásokat tartalmazó csomag. Fehér József oldal ügyvivő komoly kritikát kapott, mert szóvá merte tenni, hogy még a harmadik - az OKÉT ülés összehívását kezdeményező - levelükre sem kaptak választ. Az OKÉT munkavállalói oldal nehezményezte, hogy a kormány által javasolt 2. napirendi ponthoz (költségvetés) nem készült semmilyen írásos anyag. Az érdekegyeztetés fóruma: OKÉT

51 51 Javaslatot tettem az „oldalülés” résztvevőinek: töltsük ki tartalommal „A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről” szóló 2010. évi CXXXI. törvényt. nem maradt idő megtárgyalni, majd legközelebb (mérsékelt érdeklődés a szakszervezeti vezetők részéről !?) Javaslat az OKÉT-ra

52 52 Megállapodás "A jogszabályok előkészítésében való részvételről" szóló törvény gyakorlati alkalmazásáról Javaslat az OKÉT-ra Az OKÉT munkavállalói oldalát alkotó szakszervezetek tudomásul veszik, hogy az egyeztetés nem jelenti azt, hogy a kormány (jogszabályt előterjesztő miniszter, a jogszabály előkészítéséért felelős államtitkár) köteles a szakszervezetek véleményét, javaslatát a jogszabályban alkalmazni. Az érintett szakszervezetekkel történő egyeztetés „A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről” szóló 2010. évi CXXXI. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t1000131.htm/t1000131.htm 13-15. §- a szerint a Közvetlen egyeztetés keretében történik, azzal a kiegészítéssel, hogy a jogszabály előkészítéséért felelős államtitkárhttp://www.complex.hu/kzldat/t1000131.htm/t1000131.htm A tervezetet írásban (elektronikus úton) a tervezet nyilvánosságra hozatala (az általános egyeztetés megkezdése) előtt y nappal megküldi az érintett szakszervezet(ek) vezetőinek, akiknek megfelelő idő (x nap) álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kialakításához (figyelembe véve, hogy a szakszervezeti vélemény kialakításához gyakran testületi határozat szükséges). y > x. Ha a megadott határidőig a szakszervezet nem reagál, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a tervezettel teljes mértékben egyetért.

53 53 Ha a megadott határidőig a szakszervezet megküldte írásban a véleményét, javaslatát, és azt az előterjesztő részben vagy egészben nem tudja, vagy nem akarja elfogadni, úgy azt érdemben, írásban meg kell indokolnia a törvény (jogszabály) parlamenti, ill. kormányzati elfogadása előtt. A felek a közvetlen egyezetés folyamán kialakított véleményüket kötelesek a sajtónyilatkozataikban is fenntartani. Tájékoztatásnak minősül minden olyan fórum, személyes találkozó, ahol az előterjesztő (kompetens kormánytisztviselő) ismerteti a jogszabály tervezetet, vagy annak egy részét, de a szakszervezeti vezető(k)nek nem áll módjukban érdemi, szakmai véleményüket részletesen kifejteni, vagy nem áll rendelkezésükre előzetesen a kormány (vagy legalább az előterjesztő minisztérium) álláspontját tükröző írásban rögzített jogszabály tervezet. A tájékoztatás nem helyettesítheti az egyeztetést. Jelen megállapodást és annak további részleteit, így többek között azt, hogy melyik minisztérium mely jogszabályok vonatkozásában melyik szakszervezete(ke)t tekinti stratégiai partnernek, nyilvánosságra kell hozni. Javaslat az OKÉT-ra Megállapodás "A jogszabályok előkészítésében való részvételről" szóló törvény gyakorlati alkalmazásáról

54 54 Oktatói bértábla (alap: egyetemi tanár 1) 2006.04.01-től2008.01.01-től200920102011 416 500 Ft437 300 Ft437 300 Ft437 300 Ft437 300 Ft Bérek a Kjt bértáblája: az illetményalap 2008-ban nőtt, a szorzókat viszont csökkentették, 2009-től csak a minimálbért és garantált bért emelték, az illetményalapot nem, így a fizetési fokozatok összetorlódtak,

55 55 2006. április 1-től fizetésifizetési osztályok fokozatokABCDEFGHIJ 1 6250066300685007080082300114600120400123200137500151800 2 1,0251,0375 1,04 1,06 3 1,051,075 1,08 1,12 4 1,0751,1125 1,12 1,18 5 1,11,15 1,17 1,24 6 1,1251,1875 1,22 1,3 7 1,151,225 1,27 1,36 8 1,1751,2625 1,32 1,42 9 1,21,3 1,37 1,48 10 1,2251,3375 1,42 1,54 11 1,251,375 1,47 1,6 12 1,2751,4125 1,52 1,66 13 1,31,45 1,57 1,73 14 1,3251,4875 1,62 1,8

56 56 2006. április 1-től fizetésifizetési osztályok fokozatokABCDEFGHIJ 1 6250066300685007080082300114600120400123200137500151800 2 1,0251,0375 1,04 1,06 3 1,051,075 1,08 1,12 4 1,0751,1125 1,12 1,18 5 1,11,15 1,17 1,24 6 1,1251,1875 1,22 1,3 7 1,151,225 1,27 1,36 8 1,1751,2625 1,32 1,42 9 1,21,3 1,37 1,48 10 1,2251,3375 1,42 1,54 11 1,251,375 1,47 1,6 12 1,2751,4125 1,52 1,66 13 1,31,45 1,57 1,73 14 1,3251,4875 1,62 1,8 2008. 6900077000780007900089000122000127000129500142000154500 1,0175 1,021,0251,02751,035 1,051,0451,06 1,035 1,041,051,0551,0725 1,11,10251,135 1,0525 1,0651,0751,091,11 1,151,16751,21 1,071.07001,091,11,1251,1475 1,21,24251,285 1,0875 1,11251,1251,161,185 1,261,31751,36 1,1075 1,13751,15251,19751,2225 1,3351,39251,42 1,12751,141,16251,18751,2351,2651,27251,41146751,4825 1,151,17251,1951,2251,27251,30751,33251,4851,52751,545 1,17251,20751,231,26251,311,36751,3951,561,58751,6075 1,1951,24251,26751,31,34751,42751,45751,6251,64751,67 1,21751,27751,3051,33751,37751,48751,521,691,70751,7325 1,241,31251,34251,3751,40751,54751,58251,7551,77751,8025 1,26251,351,381,41251,44251,60751,6451,821,84751,8725

57 57 2009 fizetésifizetési osztályok fokozatokABCDEFGHIJ 1715007700087000 89000122000127000129500142000154500 2715007830087000 91400126300131400136000148400163800 3715007970087000 93900130800136200142500156600175400 4726008100087000 97000135400141000148900165800186900 5738008240087000 100100140000145700155400176400198500 675000837008700088900103200144600150500163200187100210100 776400853008870091000106600149100155300172900197700219400 877800878009070093800109900154300161600182600208400229000 979400903009320096800113300159500169200192300216900238700 1080900930009590099700116600166800177200202000225400248400 11825009570098900102700119900174200185100210400233900258000 128400098400101800105700122600181500193000218900242500267700 1385600101100104700108600125300188800201000227300252400278500 1487100104000107600111600128400196100208900235700262300289300

58 58 2010 fizetésifizetési osztályok fokozatokABCDEFGHIJ 1735007700089500 89000122000127000129500142000154500 2735007830089500 91400126300131400136000148400163800 3735007970089500 93900130800136200142500156600175400 4735008100089500 97000135400141000148900165800186900 5738008240089500 100100140000145700155400176400198500 6750008370089500 103200144600150500163200187100210100 776400853008950091000106600149100155300172900197700219400 877800878009070093800109900154300161600182600208400229000 979400903009320096800113300159500169200192300216900238700 1080900930009590099700116600166800177200202000225400248400 11825009570098900102700119900174200185100210400233900258000 128400098400101800105700122600181500193000218900242500267700 1385600101100104700108600125300188800201000227300252400278500 1487100104000107600111600128400196100208900235700262300289300

59 59 2011 fizetésifizetési osztályok fokozatokABCDEFGHIJ 178000 94000 122000127000129500142000154500 2780007830094000 126300131400136000148400163800 3780007970094000 130800136200142500156600175400 4780008100094000 97000135400141000148900165800186900 5780008240094000 100100140000145700155400176400198500 6780008370094000 103200144600150500163200187100210100 7780008530094000 106600149100155300172900197700219400 8780008780094000 109900154300161600182600208400229000 979400903009400096800113300159500169200192300216900238700 1080900930009590099700116600166800177200202000225400248400 11825009570098900102700119900174200185100210400233900258000 128400098400101800105700122600181500193000218900242500267700 1385600101100104700108600125300188800201000227300252400278500 1487100104000107600111600128400196100208900235700262300289300

60 60 2012 fizetésifizetési osztályok fokozatokABCDEFGHIJ 193000 108000 122000127000129500142000154500 293000 108000 126300131400136000148400163800 393000 108000 130800136200142500156600175400 493000 108000 135400141000148900165800186900 593000 108000 140000145700155400176400198500 693000 108000 144600150500163200187100210100 793000 108000 149100155300172900197700219400 893000 108000 109900154300161600182600208400229000 993000 108000 113300159500169200192300216900238700 1093000 108000 116600166800177200202000225400248400 119300095700108000 119900174200185100210400233900258000 129300098400108000 122600181500193000218900242500267700 1393000101100108000108600125300188800201000227300252400278500 1493000104000108000111600128400196100208900235700262300289300

61 61 Oktatói bértábla (alap: egyetemi tanár 1) 2006.04.01-től2008.01.01-től200920102011 416 500 Ft437 300 Ft437 300 Ft437 300 Ft437 300 Ft Bérek a 13. havi illetményt megszüntették (2008-ban és 2009-ben még részben havonta pótolták), a Kjt bértáblája: az illetményalap 2008-ban nőtt, a szorzókat viszont csökkentették, 2009-től csak a minimálbért és garantált bért emelték, az illetményalapot nem, így a fizetési fokozatok összetorlódtak, adókulcs-csökkentés  „szuperbruttósítás” (adót fizetünk az adó után) járulék-csökkentés  nincs fedezete a nyugdíjaknak, TB-nek nyugdíjkorhatár-emelés, a nyugdíjkorhatár emelésével a 14. fokozatban „megállt” nagyon sok munkavállaló illetménye.

62 62 Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30. 62 szerzett jogok társadalmi (jogbiztonság) igazságosság

63 63 Nyugdíjak Ugyanolyan beosztás és ugyanannyi szolgálati idő után: Hol van az igazság? régennéhány éve20122013 nyugdíj bér nyugdíj bér nyugdíj bér 80 % 66 % bér

64 64 Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30. 64 szerzett jogok társadalmi (jogbiztonság) igazságosság kompromisszum készség megalkuvás tüntetéstárgyalás

65 65 az FDSZ pártoktól független érdekvédelmi szervezet a munkavállalókat, közalkalmazottakat általában érintő ügyekben az ÉSZT konföderáció keretében foglalunk állást, veszünk részt az akciókban felsőoktatási kérdésekben közvetlenül lépünk fel ameddig lehetséges, előnyben részesítjük a tárgyalásokat az érdekvédelem erélyesebb módszereivel szemben kiszivár(o)g(tat)ott híreket nem kommentálunk sajtó megkeresések, nyilatkozatok Klubrádió (szept.19.), Info Rádió (okt.5.) vélemény az új Ftv koncepcióról vélemény az új Ftv tervezetről

66 66 A szakszervezet és az egyetemi vezetés viszonya A szakszervezeti jogok igen korlátozottak: Képviseleti jog a szakszervezeti tag élet- és munkakörülményeit érintő kérdésekben. (Mt.19.§) A munkáltató együttműködési és információadási kötelessége (Mt.21.§ 1.bek.) A dolgozók széles körét érintő intézkedések meghozatala előtt a munkáltató köteles azokat véleményeztetni (Mt.21.§ 2-3 bek.) A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a gazdasági-pénzügyi helyzetről, a keresetek alakulásáról, a foglalkoztatás és a munkafeltételek alakulásáról (Mt. 22.§) A munkáltatónak a munkaviszonyt érintő jogsértő intézkedése ellen a Szakszervezet halasztó hatályú kifogásolási joggal élhet. (Mt. 23.§) A szakszervezeti tisztségviselő munkajogi védelmének biztosítása. (Mt. 28. §). A szakszervezeti tisztségviselő tagja a Szenátusnak. (Ftv. 28.§ (1) c.).

67 67 A közeljövő legfontosabb feladatai Helyi szinteken kapcsolat az állami vezetéssel: pályázatok (operatív programok) hatása az illetményekre: - többletmunkáért kereset-kiegészítés, - bérhiány jóváírás, - megbízási szerződések (külső személyekkel) az Egyetemi Érdekegyeztető Tanács hatékonyabb működése, a munkájukat tisztességesen elvégző kollégák álláshelyét megvédeni, a létbizonytalanság-érzést csökkenteni, az eddig elért szociális-jóléti juttatásokat fenntartani, illetve lehetőség szerint bővíteni (a jogszabályok változnak, SZÉP kártya ???) cafetéria-rendszer (de csak akkor, ha van plusz forrás).

68 68 A közeljövő legfontosabb feladatai Országos szinten tagtoborzás, a fiatalok bevonása az érdekvédelmi munkába, korrekt, szakmai viták kezdeményezése az oktatási kormányzattal, az egyre szűkölő jogszabályi lehetőségek maximális kihasználása, szolidaritás a többi szakszervezettel, de nem hőzöngés. Majdnem elfelejtettem: Wikipédia – van Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete lap jövőre: indul az új FDSZ honlap és a facebook

69 69 Érdemes- e szakszervezeti tagnak lenni ? A válasz egyértelmű. Természetesen NEM ! Azért nem, mert manapság a szakszervezeti juttatások mértéke általában nem éri el a tagdíj összegét, meg különben sem szorulunk rá. (Persze lehet, hogy van, aki mégis rászorul?) Azt a kevés eredményt, amit a szakszervezet a munkáltatóval szemben elér, a nem szakszervezeti tagok is élvezik, az érdekvédelem költségeit tehát sokkal "okosabb" a többiekkel megfizettetni. Persze az, aki nem szakszervezeti tag, azért némi kockázatot vállal, hiszen egyrészt olyan helyzetbe ő is kerülhet, amikor neki is jól jönne a többiek segítsége, a szolidaritás, másrészt ha - a jelenlegi trend folytatódik, és - az öreg "balekok" elfogynak, akkor az egész munkavállalói érdekképviseleti rendszer összeomlik, pedig valami ilyesmi azért a fejlett "Nyugaton" is általában elő szokott fordulni. …

70 70 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az FDSZ érdekképviseleti munkája ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30. TŐRÖS SZILÁRD FDSZ elnök."

Hasonló előadás


Google Hirdetések