Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az SZGYF Békés Megyei Kirendeltsége 2013. December 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az SZGYF Békés Megyei Kirendeltsége 2013. December 11."— Előadás másolata:

1 Az SZGYF Békés Megyei Kirendeltsége 2013. December 11.

2 Az ellátórendszer szereplői: Állam Önkormányzat Egyházak Civil szervezetek Saját hatáskörben Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátás - Átlátás

3 Az állam 2012-ig közvetve gondoskodott: Eltérő Eltérő jogértelmezés Eltérő Eltérő szakmai szabályok Eltérő Eltérő megvalósítási gyakorlat (szervezet, saját forrás)

4 Az állami fenntartásba vétel = a felelősség átvállalása. „Jól felépített változtatási folyamatnak vagyunk tevékeny részesei. Világossá vált az is, hogy a felelősség átvállalása egyben eddig nem ismert lehetőségekkel jár: a főigazgatóságra hárul az a feladat, hogy ne csak a minimális létfeltételeket biztosítsa, hanem az egységes egyre magasabb színvonalú szakmai munka megteremtését valamint az elvárhatóan nívós életkörülményeket is garantálja.” (Részlet Pintér Judit Főigazgató 2013. június 5-i kaposvári előadásából)

5 Jogszabályi keretek:  1496/2012.(XI.13.) Korm. határozat A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények átvételéről  316/2012.(XI.13.) Korm. rendelet A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról  2012.évi CXCII. törvény Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról

6 Az SZGYF szervezete 1. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) központi hivatal. (2) A Főigazgatóságot a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter irányítja. (3) A Főigazgatóság központi szervből, valamint megyei és fővárosi kirendeltségekből áll. (4) A Főigazgatóság központi költségvetési szerv. (5) A Főigazgatóság központi szervének székhelye Budapest. A megyei kirendeltségek illetékességi területe a megyékre, a fővárosi kirendeltség illetékességi területe a Fővárosra terjed ki. 2. § (1) A Főigazgatóságot a főigazgató vezeti.

7

8 Mérföldkövek Települési önkormányzatoktól átvett intézmények (2013.január 1.): 18 szociális, 28 gyermekvédelmi, 1 vegyes profil Megyei Intézményfenntartó Központoktól átvett intézmények: 83 szociális, 24 gyermekvédelmi, 4 vegyes profil Megyei Intézményfenntartó Központ SZGYF Megyei Kirendeltség (2013. április 1.) Az intézmények önálló gazdálkodása megszűnik (2013. július 1.)

9 SzGyF intézményi adatok 170 170 költségvetési szerv 47.168 47.168 fő ellátott (30 060 fő szociális, 17 108 fő gyermekvédelmi intézményben) 21.819 21.819 dolgozói létszám ebből 15 605 szak alkalmazotti létszám Az átvett dolgozók munkajogi státusza nem változott !

10 MegnevezésEllátottak számaVárakozók száma Időseket ellátó intézmények:9 5942 096 Fogyatékosok személyeket ellátó intézmények11 3091 119 Szenvedélybetegeket ellátó intézmények1 570906 Pszichiátriai betegeket ellátó intézmények7 5872 086 Mindösszesen:30 0606 207 Ellátottak számaránya

11 A gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett gyermekek száma

12 Új feladatok és lehetőségek szakmai munka gazdálkodás kiegyensúlyozott gazdálkodás = magas színvonalú szakmai munka! s

13 MEGÚJULÁS KELL!

14 Bentlakásos intézmények korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)

15 Az SzGyF és intézményei pályázatai Az SZGYF és intézményei pályázatai uniós forrásból finanszírozott hazai Összesen bírálati szakasz 66268 szerződéskötési szakasz 19322 megvalósítási szakasz 4755102 fenntartási szakasz 9571166 ÖSSZESEN227131358

16 A 2013-as gazdálkodási évben az SZGYF költségvetése nem csökkent az előző évi állami ráfordításhoz képest. A 2014-es éves előirányzat várhatóan növekedni fog !

17 „Az intézmény 2013. január elsejével úgy állt fel, hogy biztosítani tudta gond nélkül az átállás időszakában is az ellátottak érdekeit. És az ellátás biztonságát úgy tudta megteremteni, hogy az elmúlt időszakban a szociális területről kritika nem ért bennünket az átalakítás kapcsán, és ez köszönhető a Főigazgatóság megfeszített munkájának. Nagyon rövid határidővel – mert szeptemberben tudtuk meg, hogy a Főigazgatóság létrejön és decemberben a Főigazgatóság már állt – végezték el a munkát. Úgy gondoljuk, hogy ezt mindannyiunk közös eredményének kell tekinteni, hiszen a szociális terület mindig is feltételezi azt, hogy együttműködésben végezzük a feladatot.” (szerkesztett részlet Asztalosné Zupcsán Erika, helyettes államtitkár 2013. szeptember 11-i, a Közép-magyarországi gyermekvédelmi és gyámügyi régiós nap konferencián elhangzott előadásából)

18 Gazdálkodásilag az SZGYF Békés Megyei Kirendeltségéhez rendelt Intézmények S.SzIntézmény megnevezése 2013. évi eredeti előirányzat (Ft) Engedélyezett létszám (fő) Telephelyek száma 1 Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ1 582 008 00025117 2 Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum2 014 444 00037611 3 Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum1 413 975 0002886 4Pszichiátriai Betegek Otthona Elek228 223 000533 5 Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona311 717 000541 Összesen5 550 367 0001 02238

19 Az SZGYF Békés Megyei Kirendeltsége és intézményei pályázatai A Békés Megyei Kirendeltség és intézményei benyújtott pályázatai Megvalósítási helyszínek Megpályázott uniós forrás összesen Ebből : Eddig megítélt támogatás összesen KEOP-4.10.0/A Napelemek telepítése – 8 db pályázat Békéscsaba, Szarvas, Mezőkovácsháza, Magyarbánhegyes, Békés, Dévaványa, Okány, Vésztő 278 002 365 Ft 123 753 880 Ft KEOP-4.10.0/B Fűtéskorszerűsítés megújuló energiával – 3 db pályázat Békéscsaba, Mezőkovácsháza, Magyarbánhegyes 450 576 160 Ft KEOP-5.6.0 Energia hatékonyság javítása – 6 db pályázat Békéscsaba, Szarvas, Mezőkovácsháza, Magyarbánhegyes, Nagyszénás, Békés 494 292 078 Ft TIOP-3.4.2 Szociális otthon és Lakóotthonok korszerűsítése – 3 db pályázat Füzesgyarmat Borostyánkert Otthon, Hajnal István Szociális Otthon Dévaványa, Vésztő, Okány lakóotthonai, Szociális és Gyermekvédelmi Központ 8 lakásotthona 322 735 554 Ft 36 836 991 Ft Szociális foglalkoztatás, közfoglalkoztatás, eszközfejlesztési pályázatok – 8 db pályázat Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum, Körös-menti Szociális Centrum 171 625 244 Ft170 125 244 Ft ÖSSZESEN 1 717 231 401 Ft330 716 115 Ft

20 Fenntartási időszakban lévő pályázatok Kedvezményezett megnevezése Pályázat azonosító száma, címe Megítéltuniós forrás összesen Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ TÁMOP-5.2.5/A-10/2 „SEGÍT-HETK?! Integrációt segítő programok a Békés megyei gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek, utógondozottak, családok részére 71 027 217 Ft Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ TÁMOP-5.2.5-08/1 TÁMASZ-TÉKA a Békés megyei gyermekvédelmi szakellátásban élő 18 éven aluli gyermekek és szülők számára 20 000 000 Ft Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ TIOP-3.4.2-08/1 A MI HÁZUNK a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekek és fiatalok ellátását szolgáló 97 férőhely korszerűsítése 102 701 479 Ft ÖSSZESEN 193 728 696 FT

21 A Kirendeltség szakmai feladatai Intézmény létrehozására, átszervezésére, megszüntetésére vonatkozó dokumentumok (alapító, módosító, megszüntető okirat) előkészítése Évente egy alkalommal a szakmai munka eredményességének és a szakmai program végrehajtásának ellenőrzése, az intézmények törvényes működésének ellenőrzése Ellátási szerződések előkészítése Az intézmények szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának, házirendjének jóváhagyása Gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről Gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról Kikéri az ellátottak országos érdek-képviseleti szervezete területileg illetékes szervének véleményét az intézmény működését érintő lényeges kérdések meghozatala előtt Kikéri a gyámhatóság véleményét az intézmény működését érintő lényeges kérdések meghozatala előtt A szolgáltatási önköltség megállapítása és az intézményi térítési díj konkrét összegben való meghatározása Az ellátott ingatlanára jelzálogjog bejegyzés, illetve törlés kezdeményezése a szociális hatóságnál Térítési díj megállapítással, illetve intézményi ellátással, korlátozó intézkedéssel kapcsolatos panaszok, jogorvoslatok

22 A Kirendeltség szakmai feladatai Működési engedélyezéssel összefüggő feladatok Szerződéses szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatok Országos jelentési rendszerbe adatokat szolgáltat, az országos igénybevevői nyilvántartás működtetése érdekében e-képviselőt jelöl ki Részt vesz az intézményeket érintő panaszügyek kivizsgálása Rendkívüli események jelentése, nyilvántartása, intézkedések kezdeményezése Részvétel a szociális és gyermekvédelmi intézmények hatósági ellenőrzéseinek eljárásaiban Kijelöli és működteti az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek befogadására szolgáló nevelőszülőt és gyermekotthont Elkészíti a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló éves átfogó értékelést és megküldi a gyámhatóságnak Elkészíti a közfeladatok ellátására vonatkozó követelmények teljesülésével kapcsolatos éves beszámolót Szakmai ellenőrzések és szakmai program véleményezése során szakértők felkérése A területen dolgozó szolgáltatók működési adatainak gyűjtése A módszertani feladatellátás koordinálásában közreműködés, ápolási díjak, gondozási díjak ügyeinek intézése, nyilvántartása Tanácsadás, információnyújtás,közreműködés szakmai problémák összegyűjtésében, szakmai fejlesztésekre vonatkozó javaslatok kidolgozásában

23 Engedélyezett ellátotti férőhelyszámok Intézmények/ellátási forma Idősek otthona Fogyatékos ellátás Pszichiátriai betegek otthona Szenvedély- betegek + hajléktalanok otthona GyermekvédelemÖsszesen Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 399474---873 B é k é s Megyei K ö r ö s-menti Szoci á lis Centrum 324120159138-741 Körösladányi Pszichi á triai Betegek Otthona - -130-- Pszichi á triai Betegek Otthona, Elek --145-- B é k é s Megyei Szoci á lis é s Gyermekv é delmi K ö zpont -192--741933 Összesen 723786434138741 2822

24 Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum Székhely: Idősek és Szenvedélybetegek Otthona Szarvas, Rákóczi u. 25. Telephelyek: Idősek és Szenvedélybetegek Otthona Nagyszénás, Táncsics u. 3. Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona Nagyszénás, Orosházi út 55. Fogyatékosok Otthona Magyarbánhegyes, Tanya 37. Flamingó Ápoló, Gondozó Lakóotthon Mezőkovácsháza, Táncsics u. 78. Pszichiátriai Betegek Otthona Mezőkovácsháza, Tanya 36.

25 Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Székhely: Idősek Otthona Békés Békés, Farkas Gy. U. 2. Telephelyek: Nefelejcs Otthon Vésztő Vésztő, Kossuth u. 192. Rubin Ápoló, Gondozó Lakóotthon Vésztő, Várkonyi u. 67. Nefelejcs Otthon, Okány, Kastélykert u. 4. Smaragd Ápoló, Gondozó Lakóotthon Okány, Kossuth u. 62. Borostyánkert Otthon Dévaványa, Széchenyi u. 25. Indigó Ápoló, Gondozó Dévaványa, Széchenyi u. 37. Lakóotthon Harmónia Ápoló, Gondozó Lakóotthon Dévaványa, Eötvös u. 34. Türkiz Ápoló, Gondozó Lakóotthon Dévaványa, Zrínyi u. 99. Borostyánkert Otthon Füzesgyarmat, Kossuth u. 86.

26 Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Székhely: 5600 Békéscsaba, Degré u. 59. Szociális intézményegység (5600 Békéscsaba, Degré u. 59.): Fogyatékosok Ápoló-gondozó Otthona Fogyatékos személyek rehabilitációs részlege Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona Fogyatékos személyek nappali ellátása Gyermekvédelmi intézményegység (5600 Békéscsaba, Degré u. 59.): Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) – Nevelőszülői hálózat Különleges gyermekotthon Békés-tarhosi lakásotthonok Tarhos, Zöldfa u. 32. Békés, Gorkij u. 9. Békés, Akácfa u. 11. Békés, Bartók Béla u. 1. Békés, Pesti u.18. Békés, Kinizsi u. 2/2. Dévaványai szakmai egység - Gyermekotthon-ideiglenes befogadó gyermekotthon Dévaványa, Mátyás u. 1. Dévaványa, Kulich u. 18.(Külső férőhely) Eleki-gyulai lakásotthonok Elek, Kun Béla u.5. Elek, Kun Béla u. 9. Gyula, Eminescu u.46. Gyula, Orsovai u. 11/A. Gyula, Arany J. u. 13. Gyula, Temesvári u. 39. Magyarbánhegyesi Lakásotthonok Magyarbánhegyes, Jókai u. 23/A. Magyarbánhegyes, Alkotmány 44.

27 Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona Székhely: Elek, Béke u. 4. Telephelyek: Elek, Semmelweis u. 14-16. Elek, Petőfi u. 4. Székhely: 5516 Körösladány, Nagy M. u. 2. Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona


Letölteni ppt "Az SZGYF Békés Megyei Kirendeltsége 2013. December 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések