Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az SZGYF Békés Megyei Kirendeltsége

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az SZGYF Békés Megyei Kirendeltsége"— Előadás másolata:

1 Az SZGYF Békés Megyei Kirendeltsége
2013. December 11.

2 Az ellátórendszer szereplői: Állam
Önkormányzat Egyházak Civil szervezetek Saját hatáskörben Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátás - Átlátás

3 Az állam 2012-ig közvetve gondoskodott: Eltérő jogértelmezés Eltérő szakmai szabályok Eltérő megvalósítási gyakorlat (szervezet, saját forrás)

4 Az állami fenntartásba vétel = a felelősség átvállalása.
„Jól felépített változtatási folyamatnak vagyunk tevékeny részesei. Világossá vált az is, hogy a felelősség átvállalása egyben eddig nem ismert lehetőségekkel jár: a főigazgatóságra hárul az a feladat, hogy ne csak a minimális létfeltételeket biztosítsa, hanem az egységes egyre magasabb színvonalú szakmai munka megteremtését valamint az elvárhatóan nívós életkörülményeket is garantálja.” (Részlet Pintér Judit Főigazgató június 5-i kaposvári előadásából)

5 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról
Jogszabályi keretek: 1496/2012.(XI.13.) Korm. határozat A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények átvételéről 316/2012.(XI.13.) Korm. rendelet A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról 2012.évi CXCII. törvény Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról

6 Az SZGYF szervezete 1. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) központi hivatal. (2) A Főigazgatóságot a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter irányítja. (3) A Főigazgatóság központi szervből, valamint megyei és fővárosi kirendeltségekből áll. (4) A Főigazgatóság központi költségvetési szerv. (5) A Főigazgatóság központi szervének székhelye Budapest. A megyei kirendeltségek illetékességi területe a megyékre, a fővárosi kirendeltség illetékességi területe a Fővárosra terjed ki. 2. § (1) A Főigazgatóságot a főigazgató vezeti.

7

8 Mérföldkövek Települési önkormányzatoktól átvett intézmények
(2013.január 1.): 18 szociális , 28 gyermekvédelmi, 1 vegyes profil Megyei Intézményfenntartó Központoktól átvett intézmények: 83 szociális, 24 gyermekvédelmi, 4 vegyes profil Megyei Intézményfenntartó Központ SZGYF Megyei Kirendeltség (2013. április 1.) Az intézmények önálló gazdálkodása megszűnik (2013. július 1.)

9 Az átvett dolgozók munkajogi státusza nem változott !
SzGyF intézményi adatok 170 költségvetési szerv fő ellátott ( fő szociális, fő gyermekvédelmi intézményben) dolgozói létszám ebből szak alkalmazotti létszám Az átvett dolgozók munkajogi státusza nem változott !

10 Ellátottak számaránya
Megnevezés Ellátottak száma Várakozók száma Időseket ellátó intézmények: 9 594 2 096 Fogyatékosok személyeket ellátó intézmények 11 309 1 119 Szenvedélybetegeket ellátó intézmények 1 570 906 Pszichiátriai betegeket ellátó intézmények 7 587 2 086 Mindösszesen: 30 060 6 207

11 A gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett gyermekek száma

12 Új feladatok és lehetőségek
szakmai munka gazdálkodás kiegyensúlyozott gazdálkodás = magas színvonalú szakmai munka! s

13 MEGÚJULÁS KELL!

14 Bentlakásos intézmények korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)

15 Az SzGyF és intézményei pályázatai
uniós forrásból finanszírozott hazai Összesen bírálati szakasz 66 2 68 szerződéskötési szakasz 19 3 22 megvalósítási szakasz 47 55 102 fenntartási szakasz 95 71 166 ÖSSZESEN 227 131 358

16 A 2013-as gazdálkodási évben az SZGYF költségvetése nem csökkent az előző évi állami ráfordításhoz képest. A 2014-es éves előirányzat várhatóan növekedni fog !

17 „Az intézmény 2013. január elsejével úgy állt fel,
hogy biztosítani tudta gond nélkül az átállás időszakában is az ellátottak érdekeit. És az ellátás biztonságát úgy tudta megteremteni, hogy az elmúlt időszakban a szociális területről kritika nem ért bennünket az átalakítás kapcsán, és ez köszönhető a Főigazgatóság megfeszített munkájának. Nagyon rövid határidővel – mert szeptemberben tudtuk meg, hogy a Főigazgatóság létrejön és decemberben a Főigazgatóság már állt – végezték el a munkát. Úgy gondoljuk, hogy ezt mindannyiunk közös eredményének kell tekinteni, hiszen a szociális terület mindig is feltételezi azt, hogy együttműködésben végezzük a feladatot.” (szerkesztett részlet Asztalosné Zupcsán Erika, helyettes államtitkár szeptember 11-i, a Közép-magyarországi gyermekvédelmi és gyámügyi régiós nap konferencián elhangzott előadásából)

18 Gazdálkodásilag az SZGYF Békés Megyei Kirendeltségéhez rendelt Intézmények
S.Sz Intézmény megnevezése 2013. évi eredeti előirányzat (Ft) Engedélyezett létszám (fő) Telephelyek száma 1 Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ 251 17 2 Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 376 11 3 Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum 288 6 4 Pszichiátriai Betegek Otthona Elek 53 5 Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona 54 Összesen 1 022 38

19 Az SZGYF Békés Megyei Kirendeltsége és intézményei pályázatai
A Békés Megyei Kirendeltség és intézményei benyújtott pályázatai Megvalósítási helyszínek Megpályázott uniós forrás összesen Ebből : Eddig megítélt támogatás összesen KEOP /A Napelemek telepítése – 8 db pályázat Békéscsaba, Szarvas, Mezőkovácsháza, Magyarbánhegyes, Békés, Dévaványa, Okány, Vésztő Ft Ft KEOP /B Fűtéskorszerűsítés megújuló energiával – 3 db pályázat Békéscsaba, Mezőkovácsháza, Magyarbánhegyes Ft KEOP-5.6.0 Energia hatékonyság javítása – 6 db pályázat Békéscsaba, Szarvas, Mezőkovácsháza, Magyarbánhegyes, Nagyszénás, Békés Ft TIOP-3.4.2 Szociális otthon és Lakóotthonok korszerűsítése – Füzesgyarmat Borostyánkert Otthon, Hajnal István Szociális Otthon Dévaványa, Vésztő, Okány lakóotthonai, Szociális és Gyermekvédelmi Központ 8 lakásotthona Ft Ft Szociális foglalkoztatás, közfoglalkoztatás, eszközfejlesztési pályázatok – 8 db pályázat Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum, Körös-menti Szociális Centrum Ft Ft ÖSSZESEN Ft Ft

20 Fenntartási időszakban lévő pályázatok
Kedvezményezett megnevezése Pályázat azonosító száma, címe Megítélt uniós forrás összesen Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ TÁMOP-5.2.5/A-10/2 „SEGÍT-HETK?! Integrációt segítő programok a Békés megyei gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek, utógondozottak, családok részére Ft TÁMOP /1 TÁMASZ-TÉKA a Békés megyei gyermekvédelmi szakellátásban élő 18 éven aluli gyermekek és szülők számára Ft TIOP /1 A MI HÁZUNK a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekek és fiatalok ellátását szolgáló 97 férőhely korszerűsítése Ft ÖSSZESEN FT

21 A Kirendeltség szakmai feladatai
Intézmény létrehozására, átszervezésére, megszüntetésére vonatkozó dokumentumok (alapító, módosító, megszüntető okirat) előkészítése Évente egy alkalommal a szakmai munka eredményességének és a szakmai program végrehajtásának ellenőrzése, az intézmények törvényes működésének ellenőrzése Ellátási szerződések előkészítése Az intézmények szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának, házirendjének jóváhagyása Gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről Gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról Kikéri az ellátottak országos érdek-képviseleti szervezete területileg illetékes szervének véleményét az intézmény működését érintő lényeges kérdések meghozatala előtt Kikéri a gyámhatóság véleményét az intézmény működését érintő lényeges kérdések meghozatala előtt A szolgáltatási önköltség megállapítása és az intézményi térítési díj konkrét összegben való meghatározása Az ellátott ingatlanára jelzálogjog bejegyzés, illetve törlés kezdeményezése a szociális hatóságnál Térítési díj megállapítással, illetve intézményi ellátással, korlátozó intézkedéssel kapcsolatos panaszok, jogorvoslatok

22 A Kirendeltség szakmai feladatai
Működési engedélyezéssel összefüggő feladatok Szerződéses szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatok Országos jelentési rendszerbe adatokat szolgáltat, az országos igénybevevői nyilvántartás működtetése érdekében e-képviselőt jelöl ki Részt vesz az intézményeket érintő panaszügyek kivizsgálása Rendkívüli események jelentése, nyilvántartása, intézkedések kezdeményezése Részvétel a szociális és gyermekvédelmi intézmények hatósági ellenőrzéseinek eljárásaiban Kijelöli és működteti az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek befogadására szolgáló nevelőszülőt és gyermekotthont Elkészíti a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló éves átfogó értékelést és megküldi a gyámhatóságnak Elkészíti a közfeladatok ellátására vonatkozó követelmények teljesülésével kapcsolatos éves beszámolót Szakmai ellenőrzések és szakmai program véleményezése során szakértők felkérése A területen dolgozó szolgáltatók működési adatainak gyűjtése A módszertani feladatellátás koordinálásában közreműködés, ápolási díjak, gondozási díjak ügyeinek intézése, nyilvántartása Tanácsadás, információnyújtás,közreműködés szakmai problémák összegyűjtésében, szakmai fejlesztésekre vonatkozó javaslatok kidolgozásában

23 Engedélyezett ellátotti férőhelyszámok
Intézmények/ellátási forma Idősek otthona Fogyatékos ellátás Pszichiátriai betegek otthona Szenvedély-betegek + hajléktalanok otthona Gyermekvédelem Összesen Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 399 474 - 873 Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum 324 120 159 138 741 Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona 130 Pszichiátriai Betegek Otthona, Elek 145 Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ 192 933 723 786 434 2822

24 Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum
Székhely: Idősek és Szenvedélybetegek Otthona Szarvas, Rákóczi u. 25. Telephelyek: Nagyszénás, Táncsics u. 3. Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona Nagyszénás, Orosházi út 55. Fogyatékosok Otthona Magyarbánhegyes, Tanya 37. Flamingó Ápoló, Gondozó Lakóotthon Mezőkovácsháza, Táncsics u. 78. Pszichiátriai Betegek Otthona Mezőkovácsháza, Tanya 36.

25 Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
Székhely: Idősek Otthona Békés Békés, Farkas Gy. U. 2. Telephelyek: Nefelejcs Otthon Vésztő Vésztő, Kossuth u. 192. Rubin Ápoló, Gondozó Lakóotthon Vésztő, Várkonyi u. 67. Nefelejcs Otthon, Okány, Kastélykert u. 4. Smaragd Ápoló, Gondozó Lakóotthon Okány, Kossuth u. 62. Borostyánkert Otthon Dévaványa, Széchenyi u. 25. Indigó Ápoló, Gondozó Dévaványa, Széchenyi u. 37. Lakóotthon Harmónia Ápoló, Gondozó Lakóotthon Dévaványa, Eötvös u. 34. Türkiz Ápoló, Gondozó Lakóotthon Dévaványa, Zrínyi u. 99. Borostyánkert Otthon Füzesgyarmat, Kossuth u. 86.

26 Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ
Székhely: 5600 Békéscsaba, Degré u. 59. Szociális intézményegység (5600 Békéscsaba, Degré u. 59.): Fogyatékosok Ápoló-gondozó Otthona Fogyatékos személyek rehabilitációs részlege Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona Fogyatékos személyek nappali ellátása Gyermekvédelmi intézményegység (5600 Békéscsaba, Degré u. 59.): Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) – Nevelőszülői hálózat Különleges gyermekotthon Békés-tarhosi lakásotthonok Tarhos, Zöldfa u. 32. Békés, Gorkij u. 9. Békés, Akácfa u Békés, Bartók Béla u. 1. Békés, Pesti u.18. Békés, Kinizsi u. 2/2. Dévaványai szakmai egység - Gyermekotthon-ideiglenes befogadó gyermekotthon Dévaványa, Mátyás u. 1. Dévaványa, Kulich u. 18.(Külső férőhely) Eleki-gyulai lakásotthonok Elek, Kun Béla u.5. Elek, Kun Béla u. 9. Gyula, Eminescu u.46. Gyula, Orsovai u. 11/A. Gyula, Arany J. u. 13. Gyula, Temesvári u. 39. Magyarbánhegyesi Lakásotthonok Magyarbánhegyes, Jókai u. 23/A. Magyarbánhegyes, Alkotmány 44.

27 Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona
Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona Székhely: 5516 Körösladány, Nagy M. u. 2. Székhely: Elek, Béke u. 4. Telephelyek: Elek, Semmelweis u Elek, Petőfi u. 4.


Letölteni ppt "Az SZGYF Békés Megyei Kirendeltsége"

Hasonló előadás


Google Hirdetések