Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EdTWIN 2008-2011 Education Twinning for European Citizenship Ikerkapcsolatok az oktatásban az európai polgárért Heading for Excellence in the CENTROPE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EdTWIN 2008-2011 Education Twinning for European Citizenship Ikerkapcsolatok az oktatásban az európai polgárért Heading for Excellence in the CENTROPE."— Előadás másolata:

1 EdTWIN 2008-2011 Education Twinning for European Citizenship Ikerkapcsolatok az oktatásban az európai polgárért Heading for Excellence in the CENTROPE Region Minőségi standardok fejlesztése a CENTROPE Régióban

2  „Európa nem jön el hozzánk, azt magunkban és magunk körül, nekünk kell felépítenünk.” (Louis Caul-Futy) (Louis Caul-Futy)

3 AZ EURÓPAI DIMENZIÓ FOLYAMATA ÉS LÉNYEGE Tanulás: élet az EU-ban Tanulás: Európáról KépességTudás TerületEURÓPA Idő Kultúra Idő Kultúra Viszonyulások és értékek Tanulás: Európával

4 EdTWIN –előzmények 1 1.) CERNET (oktatási együttműködés a közép- kelet-európai régióban) projekt 1997-2003 - Többnyelvű, többkultúrájú, európai szellemű iskolakoncepció és gyakorlat: Európai Középiskola, Bécs - Tanterv, tananyagfejlesztés: Európai Stúdiumok - Nemzetközi pedagógus továbbképzések: CERNET-Akadémia - Iskolai partnerkapcsolatok

5 EdTWIN –előzmények 2 2.) EdQ Oktatási Minőség projekt 2004- 2007 Cél: alapkompetenciák meghatározása a CENTROPE Régió polgárai számára - Kommunikációs kompetencia - Kommunikációs kompetencia –Tudáskompetencia –Stratégiai kompetencia –Szociális kompetencia –Interkulturális kompetencia

6 HOGYAN TOVÁBB? Hogyan lehet ezen kompetenciákat támogatni, ezen kompetenciákat támogatni, hogy a CENTROPE régió intézményei közötti együttműködési struktúrák fenntarthatók legyenek?

7 PROJEKTPARTNEREK Europa Büro NYME, des Stadtschulrates Apáczai Csere János Kar für Wien Győr für Wien Győr Bécs Városi Idegen Nyelvi és Bécs Városi Idegen Nyelvi és Iskolatanács Irodalmi Intézeti Iskolatanács Irodalmi Intézeti Európa Irodája Tanszék Európa Irodája Tanszék

8 European Union European Regional Development Found NYME Apáczai Csere János Kar Europa Büro

9 PROJEKTCÉLKITŰZÉSEK - T ovábbi kooperációk támogatása a minőségi (szak)képzés és kompetenciafejlesztés területén, hogy a CENTROPE Régióban megvalósulhasson az együttélés, határok nélküli foglalkoztatottság, munkaszerzés lehetősége - Köz-, és felsőoktatás szereplőinek együttműködése

10 GONDOLATI KERET érdeklődés közös tevékenységek kooperáció Ki a másik? Dolgozunk együtt? Mit tudunk együtt?

11 PROJEKTSRTUKTÚRA 1 PROJEKTKOORDINÁCIÓ SSR für WIENPROJEKT-TEAMNYME AK, GYŐR DR. Franz Schimek projektfelelős Dr. Lőrincz Ildikó Bernhard SecklprojektkoordinátorG. Dr. Muzsai Viktória Ágnes SzelpprojektasszisztensHorváth Ágnes operatív tanácsadóSzilágyi Magdolna internet, honlapRing Ferenc média, PRNagy Mónika

12 PROJEKTSRTUKTÚRA 2 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Bécs AK, Győr Európa IrodaIdegen Nyelvi Tanszék Okt. intézményekIntézetekGyőr Város Közokt. intézm. InspektorokTanszékekOktatásiPedagógusok PedagógusokOktatókIrodaTanulók TanulókHallgatók

13 PROJEKTSRTUKTÚRA 3 SZAKMAI TEVÉKENYSÉG CentroSCHOOLINGCentroVOCCentroLING (alapképzés)(szakképzés)(nyelvi képzés ) oktatók-hallgatók tanulók, hallgatókokt. szakemberek Pedagógusok,tanulókoktatók, tanárokhallgatók, tanulók 1.1. 1. -hospitálás-hospitálás-nyelvi kurzusok tapasztalatcseretapasztalatcsere-workshopok „Jó gyakorlatok”a szakképzés területein „Jó gyakorlatok”a szakképzés területein -szakmai napok, továbbképzések 2.2.2. 2.2.2. - csoportok, -szakmai gyakorlat -nyelvi asszisztensek osztályokpartnerkapcsolatai(mobilitással,Interneten)_______________________________________________________________________________________ koordinációs, információs és kommunikációs központ (KIK) kialakítása tananyag-fejlesztések MA szak alapítása

14 VÁRHATÓ EREDMÉNYEK  Strukturális hatások - KIK – tudásközpont és információs bank - MA szak – korai nyelvoktatás, európai dimenziók - piacképes kínálat a régióban - piacképes kínálat a régióban - Szakmai anyagok – tartós jelenlét nemzetközi szinten  Kari szakmai potenciál bővítése - A kari humánerő szakmai profizmusának folyamatos fejlesztése - A regionális pozíció, szakmai presztízs növelése - Még vonzóbb képzőhelyi arculat  Nyelvi kommunikációs kompetencia fejlesztése - Hallgatók és oktató idegen nyelvi kompetenciája erősödik - Nyelvvizsga teljesítmény javul  Hosszú távú hatások - Szakmai kapcsolatok a közoktatás szereplőivel - Szakmai kapcsolatok a közoktatás szereplőivel - Végzett hallgatók jobb foglalkoztatása a munkaerő piacon - További támogatott projektek, kooperációk

15 PROJEKTFINANSZÍROZÁS  Ausztria- Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EU támogatással  A projekt előfinanszírozásban valósul meg. Féléves elszámolási periódusok vannak, kb. egy év után várható az előfinanszírozott részösszeg visszatérítése.  Futamidő: 2009-2011  Keretösszeg: kb. 270 ezer Euro kb. 65 millió Ft kb. 65 millió Ft

16 ESEMÉNYNAPTÁR 2008 2008. január 09.- 2008. április 29. Kapcsolatfelvétel -SSR für Wien, EU Büro, SSR für Wien EU Büro, NYME-AK közös projekt előkészítés EdTWIN projektkoncepció összeállítása, fordítása, benyújtása 2008. december 04. EdTWIN projekt jóváhagyása 2008. december 05. 1.szakmai program: IV.éves tanító hallgatók hospitálása Bécsben 2008. december 09-10. EdTWIN projektstart és egyeztetések Bécsben 2008. december 12 -31. EdTWIN egyeztetések, előkészületek Győrben

17 ESEMÉNYNAPTÁR 2009 2009. január 10. EdTWIN várható eredmények és érvek a kari vezetés számára 2009. január 14. EdTWIN egyeztetés Vadász Jenőnével a projekt pénzügyi kérdéseiről 2009. január 21. EdTWIN egyeztető megbeszélés Szilágyi Magdolna tanszékvezetővel 2009. január 22. EdTWIN egyeztető megbeszélés B. Seckl projektkoordinátorral 2009. január 23. EdTWIN rendezvényterv egyeztetése Dr. Lőrincz Ildikó dékán h.-el 2009. január 27. EDTWIN információk kari honlapra Nagy Mónikának

18 TERVEK 2009 2009. február 17. EdTWIN tájékoztató Győr Város képviselőinek, közoktatási intézményeinek 2009. február 18. EdTWIN tájékoztató kari oktatói értekezleten 2009. február 26. EdTWIN startkonferencia előkészítése a bécsi projektkoordinátorral 2009. márciustól folyamatosan EDTWIN egyeztető megbeszélések intézet-és tanszékvezetőkkel, HÖK elnökével 2009. március 25. EdTWIN startkonferencia a partnerek részvételével Győrben Kooperációs témák, tervek készítése 2009. május NYME AK szakmai nap Bécsben

19 AJÁNLAT KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNEK Partnerkapcsolatok Workshopok nyelv/média/színháznyelv/kultúra nyelv/média/színháznyelv/kultúraa.) (4) csoport/tanév (10-12) tanuló 7 workshop/tanév (4) csoport/tanév (10-12) tanuló 7 workshop/tanév mobilitás: 750Euro/csoportegy hét (kb.50)tanuló/tanév éves tematika alapjánegy hét b.) Internetes kooperáció éves tematika alapján (igény szerint)

20 AJÁNLAT GYŐR VÁROS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS OSZTÁLYÁNAK Tapasztalatcserék, szemináriumok, szakmai napok 1-1 napos program igény szerint a partnerrel egyeztetve „ Jó gyakorlatok”, modellek, oktatási-pedagógiai rendszerek, európai dimenziók az oktatásban stb. tartalmak megismerése tanítóknak tanároknak tanároknakvezetőknek oktatóknak oktatóknak

21 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MODELL AZ EDTWIN-BEN  Modell 1 Iskolai partnerkapcsolatok - 1 év 1 téma – 750€/ csoport  Modell 2 Képzési kooperációk - nyitott formák, különböző tevékenységek lehetségesek, pl. tanártovábbképzés, szakmai gyakorlat, tapasztalatcsere, tanulócsere, stb.  Kivitelezési mód: - két intézmény megállapodik a tevékenység-, és időtervről (honlap) - projekttervet nyújt be (a második modellnél finanszírozási tervvel együtt) az EDTWIN projekt-teamhez (kétnyelvű formanyomtatvány, egy oldal) az EDTWIN projekt-teamhez (kétnyelvű formanyomtatvány, egy oldal) - az EdTWIN projekt-team döntést hoz a benyújtott tervezet megvalósításának támogatásáról  Finanszírozási útmutató az Osztrák-magyar közös, és a nemzeti irányító hatóságtól (2009. március 11.)

22  „Van egy víziónk, ez a vízió Európa. A víziók kényelmetlenek, persze másként mint az utópiák. Az utópiai megjelenéséért senki sem felelős, mivel fel sem vetődik, a víziók megvalósításáért mi magunk vagyunk felelősek.” -Roman Herzog szövetségi elnök, Németország Strassbourg 1995.

23 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! Görcsné Dr. Muzsai Viktória PhD adjunktus, projektkoordinátor NYME Apáczai Csere János Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszék viktoria@atif.hu


Letölteni ppt "EdTWIN 2008-2011 Education Twinning for European Citizenship Ikerkapcsolatok az oktatásban az európai polgárért Heading for Excellence in the CENTROPE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések