Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A HÁBORÚS SEBEK ELTŰNTETÉSÉTŐL A KOLLEKTIVIZÁLÁS BEFEJEZÉSÉIG 1945 - 1961.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A HÁBORÚS SEBEK ELTŰNTETÉSÉTŐL A KOLLEKTIVIZÁLÁS BEFEJEZÉSÉIG 1945 - 1961."— Előadás másolata:

1 A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A HÁBORÚS SEBEK ELTŰNTETÉSÉTŐL A KOLLEKTIVIZÁLÁS BEFEJEZÉSÉIG

2 A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG A II. VILÁGHÁBORÚS IDŐSZAKBAN
1943-IG FENNTARTHATÓ VOLT A MŰKÖDÉS A HADICÉLOK SZERINT ÁTALAKÍTOTT TERMÉKSZERKEZET – NŐTT AZ OLAJOS NÖVÉNYEK ARÁNYA 1940-TŐL TERMELVÉNYEK ZÁROLÁSA, BESZOLGÁLTATÁSI RENDSZER KIÉPÜLÉSE JEGYRENDSZER AZ ELOSZTÁSBAN (1941-TŐL) 1944 SZEPT. – 1945 ÁPR. HÁBORÚS PUSZTULÁS

3 HÁBORÚS KÁROK ELPUSZTULT AZ ÁLLATÁLLOMÁNY NAGYOBBIK FELE,
MEGSEMMISÜLT A GÉPEK, GAZDASÁGI ÉPÜLETEK JELENTŐS RÉSZE, AZ 1 MILLIÓS EMBERÁLDOZAT ¾-E KÖTHETŐ A MEZŐGAZDASÁGHOZ, A JÖVŐ KERETEINEK BEHATÁROLÓDÁSA

4 MEGINDULÓ ÉLET 1944 DEC. 21 DEBRECEN – IDEIGLENES KORMÁNY, NAGY IMRE – SZOVJET „PÁRTFELADAT” A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG IRÁNYÍTÁSA JÓVÁTÉTELI KÖTELEZETTSÉG – ÖSSZESEN: 10 MILLIÁRD USD KERÜLT KIFIZETÉSRE (MAI ÉRTÉKEN), SZÁMLÁVAL NEM ALÁTÁMASZTHATÓ KÁROK: 5-6 MILLIÁRD USD MARSHALL SEGÉLY VISSZAUTASÍTÁSA: MILLIÁRD USD ÖSSZESEN 30 MILLIÁRD USD-S HÁTRÁNY

5 FÖLDREFORM- FÖLDOSZTÁS
1945 MÁRCIUSÁBAN (DEBRECENBEN) KIADÁSRA KERÜLT A MINISZTERI RENDELET „A NAGYBIRTOKRENDSZER MEGSZÜNTETÉSÉRŐL ÉS A FÖLDMÍVESÉP FÖLDHÖZ JUTTATÁSÁRÓL”, A FÖLDTULAJDONT NAGYBIRTOK ESETÉBEN 100 HOLDON, PARASZTI TULAJDONNÁL 200-BAN MAXIMALIZÁLTÁK (AZ ANTIFASISZTA ELLENÁLLÓK 300 HOLDIG TARTHATTÁK MEG FÖLDÜKET) AHOL AZ IGÉNY MAGASABB VOLT A KERETNÉL, TOVÁBBI KISAJÁTÍTÁSOKHOZ NYÚLTAK A KÖZFÖLDEKET NEM SAJÁTÍTOTTÁK KI A KISAJÁTÍTÁS KITERJEDT AZ ÉLŐ ÉS A HOLT FELSZERELÉSEKRE IS A KISAJÁTÍTÁS AZ IGÉNYLÉS MÉRTÉKÉHEZ IGAZÍTOTT A FÖLDOSZTÁS – FÖLDBIZOTTSÁGOK, FÖLDRENDEZŐ TANÁCSOK – ORSZÁGOS FÖLDBIRTOKRENDEZŐ TANÁCS, A JOGORVOSLAT KERESÉS „FÖLDREFORM ELLENI TÁMADÁS”

6 FÖLDOSZTÁS SZÁMOKBAN AZ ÖSSZTERÜLET 34,6 %-A (5,6 m. KAT. HOLD) KERÜLT ELVÉTELRE (57 % ELKOBZÁS, 43 % „KÁRTALANÍTÁS”) EBBŐL 60 %-OT (3,36 m.KAT. HOLD) OSZTOTTAK KI 663 EZER IGÉNYLŐ KÖZÖTT ÁTLAG 5,1 HOLD/IGÉNYLŐ NEM JUTOTT TERÜLETHEZ A KISBIRTOKOSOK 79-, TÖRPEBIRTOKOSOK 44-, FÖLDMUNKÁSOK 52-, CSELÉDEK 47 %-A GAZDÁLKODÓK 86,9 %-A 10 HOLDNÁL KISEBB TERÜLETTEL RENDELKEZETT AZ ÉLETKÉPES GAZDASÁGOK (20-50 HOLD) A FÖLDTERÜLET 15 %-A, GAZDÁLKODÓK 3,4% A FÖLDOSZTÁS POLITIKAI MEGOLDÁS VOLT,

7 MINDENNEK MEG VAN AZ ÁRA A SZÁMLÁT BENYÚJTJÁK ÉS FIZETNI KELL

8 AZ AGRÁRNÉPESSÉG ÁTSTRUKTÚRÁLÓDÁSA
ELTŰNT A NAGYBIRTOK ÉS A KÖZÉPBIRTOK (2,8%) 1-10 HOLD KÖZÖTTI BIRTOKKAL RENDELKEZŐK 80 %, LÉTREJÖTTEK AZ ÁLLAMI GAZDASÁGOK, MEGALAKULTAK AZ ELSŐ SZÖVETKEZETEK ÉRTÉKESÍTÉS CSAK AZ ÁLLAMON KERESZTÜL 1945/46-TÓL A TERMELÉS FŐ MOZZANATAI ÁLLAMI SZABÁLYOZÁS ALÁ KERÜLTEK

9 A GAZDÁLKODÁS REND KIALAKULÁSA
1946.AUG. 1. A FORINT BEVEZETÉSE TERMELÉSI KÖLCSÖNÖK –VETŐMAG (20 %-OS KAMAT + TOVÁBBI 27 % EGYÉB KÖLTSÉG), AZ ÁTVÉTELKOR 57 %-OT KELLETT KIFIZETNI. VONÓERŐ HIÁNY MEGOLDÁSÁRA GÉPÁLLOMÁSOK SZERVEZÉSE NAGY GONDOT JELENTETT A 3 ÉVES ASZÁLY ( ).

10 SZOVJET MINTÁRA TÖRTÉNŐ SZERVEZÉS ELSŐ JELEI
1948-RA STABILIZÁLÓDOTT A POLITIKAI HELYZET IPAR, KERESKEDELEM: ÁLLAMOSÍTÁS, MEZŐGAZDASÁG – „KULÁKTALANÍTÁS” A SZÖVETKEZETEK KISZOLGÁLTATOTTAKKÁ TETTÉK A TAGOKAT – NÉPSZERŰTLENEK VOLTAK, NEM VOLT MEGOLDOTT AZ ÖREGKORI ELLÁTÁS AZ ÖNKÉNTESSÉG TERVE MEGBUKOTT

11 1948 – 3-5 ÉVES TERVEK KEZDETE, A MEZŐGAZDASÁGBAN AKI NEM TELJESÍT, AZ NEM ROSSZ GAZDÁLKODÓ, HANEM TÖRVÉNYSÉRTŐ 2. SZÖVETKEZETI HULLÁM – 1949 VÉGÉRE 1367 ÚJ TSZ (TSZCS) MŰKÖDÖTT, 1953-BAN: 5224, A TAGOK SZÁMA 36 EZERRŐL 376-RA NŐTT A GYENGE SZÖVETKEZETI TELJESÍTÉS JAVÍTÁSÁRA „TAGOSÍTÁS” MÓDSZERÉVEL ELVETTÉK AZ EGYÉNI GAZDÁLKODÓK JOBB FÖLDJEIT (4 MILLIÓ HOLD FÖLDET ÉRINTETT)

12 A MEZŐGAZDASÁG SZOCIALISTA ÁTSZERVEZÁSÉNEK ELŐKÉSZÜLETE
1949 –MTA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA ÉS BIZOTTSÁGAI MEGSZERVEZÉSE ÖNELLÁTÁS MINDENBŐL – GYAPOT, CITROM, GUMIPITYPANGSTB. TERMÉSZET ÁTALAKÍTÓ BIZOTTSÁG TERMÉNYÉRT IPARCIKK - A PÉNZFORGALOM KIVÉTELI KÍSÉRLETE A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSBŐL- A PARASZTSÁG TELJES KISZOLGÁLTATOTTSÁGA

13 NYOMÁS GYAKORLÁS „KÉNYSZERÍTENI KELL A PARASZTOT, HOGY TÖBBET ÁLDOZZON A SZOCIALIZMUSÉRT” – RÁKOSI M.(1950) „KULÁK” LETT A KÖZÉP-, MAJD A KISPARASZT IS – MINDEN HARMADIK FÖLDMŰVELŐT ELITÉLT A BÍRÓSÁG KÖZELLÁTÁSI VÉTSÉGÉRT – KÖZÖTT MINDEN UN. KULÁKRA ÉVI 2 BÍRÓI, ÜGYÉSZI, RENDŐRI VAGY KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ESETT. AZ EREDMÉNY – VÁROSBA MENEKÜLÉS 3,5 MILLIÓ HOLD FÖLD MARAD GAZDÁTLAN KATASZTRÓFÁLIS ELLÁTÁSI HELYZET ALAKULT KI 1953 MÁRC. 5-RE (SZTÁLIN HALÁLA)

14 18 HÓNAPOS NYUGALOM ÉS ÉPÍTKEZÉS
RÁKOSI M. HELYETT NAGY IMRE A MINISZTERELNÖK VISSZAFOGOTTSÁG – CSÖKKENNEK A BEADÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, TÖRÖLTÉK A BESZOLGÁLTATÁS ELMULASZTÁSÁÉRT KIRÓTT BŰNTETÉSEKET, ELENGEDTÉK AZ EGYÉNI GAZDÁLKODÓK TARTOZÁSA FELÉT, ELENGEDTÉK A GÉPÁLLOMÁSI TARTOZÁSOKAT CSÖKKENT A TEMPÓ, A FOKOZATOSSÁG ELVE KERÜLT ELŐTÉRBE KILÉPÉSI HULLÁM – 376 EZER TAGBÓL 150 E. KILÉPETT FELLENDÜLT AZ EGYÉNI GAZDÁLKODÓK KEDVE

15 1955-56 SZOVJET TÍPUSÚ FEJLŐDÉS ERŐLTETÉSI HULLÁMA
JELSZÓ: A MEZŐGAZDASÁG SZOCIALISTA ÁTSZERVEZÉSE ÉLES, ÉS EGYRE ERŐSÖDŐ OSZTÁLYHARC KERETÉBEN MEGY VÉGBE” BEADÁSI KÖNYVBEN RÖGZÍTETTÉK, MIBŐL MENNYIT VESSEN A PARASZT, MEGINT TELJESÍTÉS JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGET ÍRTAK ELŐ. A SZOVJET VEZETÉS NEM ÉRTETTE MEG, HOGY MAGYARORSZÁGON HIÁNYOZNAK AZ „OROSZ FELTÉTELEK” VEZETŐI KIVÁLASZTÁS – „KÁDERPOLITIKA” A MEZŐGAZDASÁGBAN NEM MŰKÖDÖTT A „MINDENKI CSAK EGY FOGASKERÉK A NAGY GÉPEZETBEN” ELV. 1955 VÉGÉN KIMONDTÁK:NEM SZABAD, HOGY 1953 MEGISMÉTLŐDJÖN – 1956 ŐSZÉN ÖSSZEOMLOTT A RENDSZER ,

16 SZÁNTÓTERÜLET MEGOSZLÁSA 1957-BEN
EGYÉNI GAZDÁLKODÓK: 75,1 % ÁLLAMI GAZDASÁGOK: 11,9 % SZÖVETKEZETEK: 11,3 % EGYÉB: ,7 %

17 A SZÖVETKEZETI RENDSZER KITERJESZTÉSÉNEK SZÜKSÉGE
A NAGYÜZEMI KONCENTRÁCIÓ IRÁNYÁBA HATOTTAK: - CENTRALIZÁLT SZOCIALISTA BLOKK LÉTREHOZÁSI TERVE, - TERVGAZDÁLKODÁS - A FELDOLGOZÓIPARI IGÉNYEK, - TECHNIKAI FEJLESZTÉSEK A MŰVELT TERÜLET 5 KH/FŐ ALATT VOLT, AMI KÉNYSZERÍTŐ KÖRÜLMÉNYT JELENTETT

18 A SZÖVETKEZETESÍTÉS FELGYORSÍTOTTÁK A GÉP- ÉS ESZKÖZELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉT, A GÉPESÍTÉS FŐ TERÜLETE A TALAJMŰVELÉS ÉS A BETAKARÍTÁS AZ IPAR FELHAGY A KISGAZDASÁGI ESZKÖZ GYÁRTÁSSAL FOKOZOTT SZAKEMBERKÉPZÉS 1958 DEC. BEINDUL A SZÖVETKEZETESÍTÉS 3. HULLÁMA A SZOCIALIZMUS ALAPJAINAK LERAKÁSA A FÖLD KOLLEKTIVIZÁLÁSA NÉLKÜL NEM MONDHATÓ KI AGITÁTOR-INVÁZIÓ FOKOZATOSSÁG, A TERÜLETI KONCENTRÁCIÓ TAKTIKÁJA

19 -1950 : 200 E-RŐL 500 –RE NŐTT A TSZ TAGOK SZÁMA ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZAT A „FALU SZOCIALISTA ÁTALAKÍTÁSA” MELLETT – NINCS MESE BE KELL LÉPNI : E. (94 %) A TAGI LÉTSZÁM – SZÖVETKEZETESÍTÉS BEFEJEZETT TÉNY

20 AZ ELSŐ LÉPÉSEK JÖVEDELEMELOSZTÁSBAN A MARADÉKELV ÉRVÉNYESÜLT,
FÖLDJÁRADÉK, NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS (1958), ÖREGSÉGI JÁRADÉK (1960) NEM ÉRVÉNYESÜLT A NAGYÜZEM ELŐNYE (KALÁSZOSOK +30-, KUKORICA +20-, CUKORRÉPA +23-, BURGONYA +33 % TÖBBLETTERMÉS JAVULÓ SZAKEMBER ELLÁTOTTSÁG, GÉPESÍTETTSÉG NAGYOBB ÖNÁLLÓSÁG, DE KOCKÁZAT VÁLALLÁSSAL HÁZTÁJI GAZDASÁGI RENDSZER KIÉPÜLÉSE


Letölteni ppt "A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A HÁBORÚS SEBEK ELTŰNTETÉSÉTŐL A KOLLEKTIVIZÁLÁS BEFEJEZÉSÉIG 1945 - 1961."

Hasonló előadás


Google Hirdetések