Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE – AZ ÚJRAEGYESÍTÉSTŐL A MONARCHIA KIALAKULÁSÁIG 1679 - 1867.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE – AZ ÚJRAEGYESÍTÉSTŐL A MONARCHIA KIALAKULÁSÁIG 1679 - 1867."— Előadás másolata:

1 A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE – AZ ÚJRAEGYESÍTÉSTŐL A MONARCHIA KIALAKULÁSÁIG 1679 - 1867

2 AZ ÚJRAEGYESÍTÉS FOLYAMAT VOLT, AMELY BUDA BEVÉTELÉVEL KEZDŐDÖTT 1679-BEN, ÉS 1780-BAN FEJEZŐDÖTT BE. HABSBURG HÁZHOZ HŰ FŐÚRI REND ALAKULT KI – KIHALÁS, FEGYVERVÁLTSÁG

3 AZ ERDÉLYI NEMESSÉG KÜLÖNÖSEN VESZTES LETT – THÖKÖLY, RÁKOCZI SZABADSÁGHARC FŐ TÖREKVÉS A MINÉL NAGYOBB BIRTOK KIALAKULÁSA – A XVIII. SZ., VÉGE

4 A MAGYAR KIRÁLYSÁG ETTŐL KEZDVE MÁR CSAK A HABSBURG BIRODALOM RÉSZEGYSÉGEKÉNT JÁTSZOTT SZEREPET. ABSZOLUTISTA KORMÁNYZÁS – KAMERALISTA ELV - MAGYARORSZÁG „KENYÉR-, ZSÍR- ÉS HÚSBÁNYA”

5 VÁLTOZÁSOK A VOLT HÓDOLTSÁGI TERÜLETEKEN A FÖLD FALUKÖZÖSSÉGEKNEK KERÜLTA FÖLD FALUKÖZÖSSÉGEKNEK KERÜLT KIOSZTÁSRA –EZEN BELÜL KEZDETBEN SZABADFOGLALÁS, MAJD ÚJRAOSZTÁSOK KIALAKULT A MÁIG ÉLŐ TANYARENDSZERKIALAKULT A MÁIG ÉLŐ TANYARENDSZER KONSZOLIDÁCIÓVAL ELŐNYÖSEBBÉ VÁLTKONSZOLIDÁCIÓVAL ELŐNYÖSEBBÉ VÁLT A JOBBÁGYTELKES RENDSZER (Szántók, rétek, belső telkek) BIRTOKBA ADÁSSAL JÁRT A MŰVELÉSIBIRTOKBA ADÁSSAL JÁRT A MŰVELÉSI KÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓK, KÖZTERHEK VAGYON SZERINTI VISELÉSE EGYES MAJOROK ÓRIÁSBIRTOKKÁ, ÁRUTERMELŐGAZDASÁGOKKÁ FEJLŐDTEKEGYES MAJOROK ÓRIÁSBIRTOKKÁ, ÁRUTERMELŐGAZDASÁGOKKÁ FEJLŐDTEK

6 PREFECTUS – JÓSZÁGIGAZGATÓ, PROVISOR – TISZTTARTÓ RATIONISTA – SZÁMTARTÓ KASZNÁR – RAKTÁROS KULCSÁR – PINCEMESTER ISPÁN – MEZEI MUNKÁK IRÁNYÍTÓJA VINCELLÉR – SZŐLŐMŰVELÉST IRÁNYÍTÓ ÜGYVÉD, MÉHÉSZ, PARASZTI JOGÁLLÁSÚ MOLNÁR, ERDŐMESTER, KERTÉSZ, CSŐSZ, HAJDÚ, KASTÉLY-SZEMÉLYZET

7 -FŐ HANGSÚLY TOVÁBBRA IS A KÜLTERJES ÁLLATTENYÉSZTÉSEN VOLT, - KÉT- ÉS HÁROMNYOMÁSOS SZÁNTÓMŰVELÉS (Búza- Rozs, árpa, zab pohánka, köles, kukorica) - VASTALPÚ FAEKE - 4 ökör húzta, 8-15 cm-es művelési mélység - TRÁGYÁZÁS LEGFELJEBB 3 ÉVENKÉNT -A XVIII. SZ. MÁSODIK FELÉRE VÁLT ÁLTALÁNOSSÁ A KASZA AZ ARATÁSHOZ, - KERTÉSZET – JELENTÉKTELEN,HABÁR TERMESZTETTÉK: alma, körte, birs, cseresznye, barack, szilva, dió, berkenye, naspolya, káposzta, kender, len, komló, dinnye, tök, mák, sáfrány, bab, borsó, lencse, paprika - FELFUTOTT A SZŐLÉSZET (először a szőlő tulajdonjoga szilárdult meg)

8 MEZŐGAZDASÁGI KIVITEL ÖSSZETÉTELE A XVIII. SZ. VÉGÉN SZARVASMARHA 51 % BOR 19 % GABONAFÉLÉK13 % EGYÉB17 % (GABONAFÉLÉK ÁTLAGTERMÉSE A VETETT MENNYISÉG 3-16 SOROSA – 0,2-3,0 T/HA)(GABONAFÉLÉK ÁTLAGTERMÉSE A VETETT MENNYISÉG 3-16 SOROSA – 0,2-3,0 T/HA)

9 A XVIII. SZ-BAN A KUKORICA ÉS A BURGONYA TERMESZTÉS TERJEDÉSÉVEL MEGNŐTT AZ ELTARTÓKÉPESSÉG – ÉS A LAKOSSÁGI LÉTSZÁM (A SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN 50 %-AL) MAGYARORSZÁG TARTOMÁNYI SZEREPBE SZORUL, A HABSBURG BIRODALOM LEMARAD AZ EURÓPAI FEJLŐDÉSBEN (KIMARAD A GYARMATOSÍTÁSBÓL)

10 A XIX. SZ. ELEJI FEJLŐDÉS ELSŐSORBAN A NAGYBIRTOKOK SZEREPÉNEK A NÖVEKEDÉSÉBEN NYILVÁNULT MEG (VISSZASZORULT A TELKES JOBBÁGYI RÉSZ) – FELÉRTÉKELŐDÖTT A JOBBÁGY- ÉS A ZSELLÉRMUNKA SZEREPE

11 VÁLTOZÁSOK AZ URADALMI GAZDÁLKODÁSBAN ÁTTÉRÉS A VETÉSFORGÓRA (3-, MAJD 4 ÉVES – 1830- RA AZ URADALMAK 1/7-ÉBEN ALKALMAZTAK 4 ÉVES VETÉSFORGÓT)ÁTTÉRÉS A VETÉSFORGÓRA (3-, MAJD 4 ÉVES – 1830- RA AZ URADALMAK 1/7-ÉBEN ALKALMAZTAK 4 ÉVES VETÉSFORGÓT) KIALAKUL A SZÁNTÓGAZDASÁG PROFILKIALAKUL A SZÁNTÓGAZDASÁG PROFIL BELTEJES ÁLLATATRZÁS – NŐ A TRÁGYAMENNYISÉGBELTEJES ÁLLATATRZÁS – NŐ A TRÁGYAMENNYISÉG A KIS- ÉS KÖZÉPBIRTOKOSOK TOVÁBBRA IS EXTENZÍV GAZDÁLKODÁST FOLYTATTAKA KIS- ÉS KÖZÉPBIRTOKOSOK TOVÁBBRA IS EXTENZÍV GAZDÁLKODÁST FOLYTATTAK A VÁLTOZÁST A DRÁGULÓ ÚRI ÉLET (BÉCSI ILLESZKEDÉSI KÉNYSZER) KÉNYSZERÍTETTEA VÁLTOZÁST A DRÁGULÓ ÚRI ÉLET (BÉCSI ILLESZKEDÉSI KÉNYSZER) KÉNYSZERÍTETTE

12 A LASSÚ ÁTMENET KÖVETKEZMÉNYEI LASSÚBB ÉLELMISZERNÖVEKEDÉS – MÉRSÉKELTEBB NÉPESSÉGNÖVEKEDÉS ALACSONY JÖVEDELEMTERMELŐ SZEGÉNYSÉG KONZERVÁLÁSA KÉPESSÉG – SZEGÉNYSÉG KONZERVÁLÁSA VISSZAFOGOTT GÉPESÍTÉS – ALACSONYVISSZAFOGOTT GÉPESÍTÉS – ALACSONY HATÉKONYSÁG, HALMOZÓDÓ HÁTRÁNYOK NŐ AZ ELMARADOTTSÁG A BIRODALOM NYUGATI RÉSZÉHEZ ÉS EURÓPÁHOZ KÉPESTNEM TERMELŐDIK MEG A FEJLŐDÉS ANYAGI ALAPJA – NŐ AZ ELMARADOTTSÁG A BIRODALOM NYUGATI RÉSZÉHEZ ÉS EURÓPÁHOZ KÉPEST

13 NAGYURADALMI GÉPESÍTÉS A XIX. SZ. KÖZEPÉTŐL GŐZGÉPPEL HAJTOTT CSÉPLŐGÉP VASEKE, VASBORONA, VASHENGER, VETŐ- KAPÁLÓEKÉK, TÖLTŐGÉP A NAGYBIRTOKOK 7-SZERESÉRE NÖVELTÉK A BÚZATERMÉST, MÍG A HAGYOMÁNYOSAN GAZDÁLKODÓK A RÉGI SZINTEN MARADTAK NAPOLEONI HÁBORÚK – KONJUNKTÚRA A BÚZATERMESZTÉSNEK A SZŐLŐTERMESZTÉS VÁLSÁGA – „ÖNTAPASZTALÁS ÉS AGGSZOKÁS”

14

15 80. ábra: Széchenyi István „a legnagyobb magyar”

16 A XIX. SZ. KÖZEPÉRE A VISSZAHÚZÓ ERŐT A MUNKAERŐ MINŐSÉGE ÉS A TÁRSADALMI VISZONYOK JELENTETTÉK A JOBBÁGYSÁG AZ ORSZÁG SZÁNTÓTERÜLETÉNEK 2/3-ÁN GAZDÁLKODOTT, A ROBOT 50- 60 %-A VOLT A BÉRMUNKA HATÉKONYSÁGÁNAK

17 1848 FORRADALOM- SZABADSÁGHARC JOBBÁGY- FELSZABADÍTÁS A NEMZET SORÁBA IKTATTÁK A NÉPET

18 A JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS GAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 55-60 %- A KERÜL PARASZTI MAGÁNTULAJDONBA – A LAKOSSÁG 80 %-A RÉSZESÜL AZ ELŐNYBŐLA MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 55-60 %- A KERÜL PARASZTI MAGÁNTULAJDONBA – A LAKOSSÁG 80 %-A RÉSZESÜL AZ ELŐNYBŐL FÖLDESÚRI KÁRPÓTLÁS – AZ ÉVES JÖVEDELEM 20 SZOROSA, 5 % KAMATLÁBBAL TŐKÉSÍTVEFÖLDESÚRI KÁRPÓTLÁS – AZ ÉVES JÖVEDELEM 20 SZOROSA, 5 % KAMATLÁBBAL TŐKÉSÍTVE AZ ÍGY KAPOTT ÖSSZEGEKBŐL MODERNIZÁLNI TUDTÁK A NYAGBIRTOKOKATAZ ÍGY KAPOTT ÖSSZEGEKBŐL MODERNIZÁLNI TUDTÁK A NYAGBIRTOKOKAT

19 ÖNKÉNYURALOM IDŐSZAKA MAGYARORSZÁG KÖZIGAZGATÁSA BÉCSBEN KÖZPONTOSULT – A KIRÁLYSÁGI TERÜLETET 5 KÖRZETRE OSZTOTTÁK ERDÉLY, HORVÁTORSZÁG. DÉLVIDÉK KÜLÖN KEZELŐDÖTTMAGYARORSZÁG KÖZIGAZGATÁSA BÉCSBEN KÖZPONTOSULT – A KIRÁLYSÁGI TERÜLETET 5 KÖRZETRE OSZTOTTÁK ERDÉLY, HORVÁTORSZÁG. DÉLVIDÉK KÜLÖN KEZELŐDÖTT A MEGYEI NEMESSÉG SÚLYTALANNÁ VÁLTA MEGYEI NEMESSÉG SÚLYTALANNÁ VÁLT

20 PARASZTGAZDASÁGI HÁTRÁNYOK A FÖLD ÉS MUNKAERŐ BIRTOKÁBAN ELZÁRKÓZTAK A FEJLESZTÉSTŐL – „MINDEN TOVÁBBI MUNKA ÉS TŐKEBEFEKTETÉS KEVESEBBET HOZ” ELV MÉG VADBÚZA TERMESZTÉS IS ELŐFORDULT BÉRMUNKÁBA NEM MENTEK, VISZONT RÉSZESMŰVELÉST VÁLLALTAK HITELKÉPTELENEK, SZERKEZETÜKBEN, TELJESÍTŐKÉPESSÉGÜKBEN NEM FEJLŐDTEK

21 FEJLŐDÉSI KÉNYSZERPÁLYA AZ ADÓKAT MÁR NEM LEHETETT EXTENZÍV MÓDON KITERMELNIAZ ADÓKAT MÁR NEM LEHETETT EXTENZÍV MÓDON KITERMELNI MEGJELENT A KÜLFÖLDI KONKURENCIAMEGJELENT A KÜLFÖLDI KONKURENCIA AZ ÉLETVITELHEZ SZÜKSÉGES IPARI TERMÉKEK KÜLFÖLDI BESZERZÉSÉRE SZORULTAKAZ ÉLETVITELHEZ SZÜKSÉGES IPARI TERMÉKEK KÜLFÖLDI BESZERZÉSÉRE SZORULTAK A SZABADSÁG MEGTEREMTETTE A KONKURENCIÁTA SZABADSÁG MEGTEREMTETTE A KONKURENCIÁT

22 AZ ÖNKÉNYURALOM IDŐSZAKÁBAN MAGYARORSZÁGON KIALAKULTAK A KAPITALISTA FEJLŐDÉS BELSŐ- ÉS KÜLSŐ FELTÉTELEI

23 KIEGYEZÉS


Letölteni ppt "A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE – AZ ÚJRAEGYESÍTÉSTŐL A MONARCHIA KIALAKULÁSÁIG 1679 - 1867."

Hasonló előadás


Google Hirdetések