Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon § Készítette: Fintha Gabriella Wesley János Lelkészképző.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon § Készítette: Fintha Gabriella Wesley János Lelkészképző."— Előadás másolata:

1 A környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon § Készítette: Fintha Gabriella gabriella.fintha@gmail.com Wesley János Lelkészképző Főiskola Környezettan szak III.évfolyam Konzulens: Dr. Hornyacsek Júlia

2 I. Bevezetés Témaválasztás: Felmerülő kérdések: Ismerjük-e a környezetvédelem lényegét, jogszabályi hátterét, amelyek a hazai irányait befolyásolják? Megfelelően átlátjuk-e, elég információval rendelkezünk-e a különböző szakterületek összefüggését illetően?

3 I. Bevezetés Célkitűzés: Katasztrófavédelem és környezetvédelem kapcsolatának feltárása, összefüggések vizsgálata.Módszerek: 1. Szekunder kutatás- szakirodalom kutatás 2. Primer kérdőív elkészítése- helyzetképfelmérés, nyitottság, tájékozottság felmérése

4 II. Környezetszennyezés Története: Az emberiség változásokon ment keresztül:  népesség növekedés  gazdasági-, ipari-, technológiai fejlődés Ezek eredménye az emberiség szemléletmódjának megváltozása, mely a természethez való viszonyában is megnyilvánul.

5 II. Környezetszennyezés Története: Kb. 10ezer évvel ezelőtt 5-10ezer ember élt, hatásuk az élővilágra elhanyagolható volt. Harmóniában éltek a természettel Ez a viszony a vallásukban, kultúrájukban is megmutatkozott. Ez a viszony a vallásukban, kultúrájukban is megmutatkozott.

6 Négy nagy korszakra bonthatjuk: A környezetvédelem előtörténete A rádöbbenés korszaka (1960-as évek) A környezetvédelem intézményesülésének, hivatalos elismerésének korszaka (1970-es évek) A hatékony intézkedések, programok, nemzetközi együttműködések korszaka (1980-as évektől) III. Környezetvédelem története

7 IV. Környezetvédelem fogalma és célja  Környezetvédelem jogi kézikönyve alapján: „ A környezetvédelem az ember tervszerű, tudományosan megalapozott életmódja.”  1995. évi LIII. Törvény 4.§ : „ olyan tevékenységek és intézkedések összessége, melyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.”

8 IV. Környezetvédelem fogalma és célja FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS = környezet, a gazdaság és a társadalom összefüggő világa!

9 V. Környezetvédelem jogi háttere A környezettel kapcsolatos jogok megfogalmazása az Alaptörvény ben: Általános jogszabályok között: I. 18.§-ban: „A Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” II. 70/D.§-ban: „Magyarország területén élőknek joga van a legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez.” Az egészséges környezethez való jog képezi későbbiekben a környezetvédelmi jogszabályok elvi alapját.

10 VI. Környezetvédelem jogi háttere 1976. Évi II. tv. 1995. Évi LIII. Törvény 1.§ (1): „ A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása.”

11 VII. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon o Környezetpolitikai stratégiánk a kilencvenes évek végéig nem hoztak számottevő újításokat o 1997 o 1997 -től szakpolitikai stratégia váltás =Nemzeti Környezetvédelmi Program o 1999. dec. 7-én o 1999. dec. 7-én környezetvédelmi fejezetről szóló csatlakozási tárgyalások, jogharmonizációs intézkedések

12 VII. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon o 2003 VAHAVA program o 2003 - VAHAVA program o A környezetvédelmi beruházások elérték a GDP 2%-át o Javult az ország környezetvédelmi megítélése az Unión belül

13 VII. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon Környezeti nevelés: o Célja: környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakulásának elősegítése o Globalizálódás – humanizmus o Szocializáció erősítése – tevékeny polgárrá válás o Humánfejlődés – „ meg kell tanítani az emberiséget saját fejlődésének kézbentartására” o Harmonizáló magatartás kialakítása A tudás mint a világ megértésének eszköze!

14 Kárpát-medencére ható éghajlati régiók: Nedves óceáni Száraz kontinentális Télen nedves, nyáron száraz mediterrán Várható hatások: gyakoribb anticiklonok növekvő napfénytartam nyári szélsőséges melegedés és szárazság napi csapadékszélsőségek gyakoribbá válnak VIII. Klímaváltozásból eredő- Magyarország lakosságát érintő hatások

15

16 o Klímaszkeptikusok o 2007-es IPCC 4. jelentése o elkerülés már lehetetlen Feladatok: o Antropogén tevékenységek megváltoztatásával a káros kibocsátások és hatások csökkentése o Klímaváltozás nemkívánatos hatásaival szembeni védekezés = alkalmazkodási stratégiák kidolgozása  ADAPTÁCIÓ VIII. Klímaváltozásból eredő- Magyarország lakosságát érintő hatások

17 Saját kutatás: Saját kutatás: o 80 személy o o Kérdőíves felmérés, 5 fokú Likert-skála o Feldolgozás SPSS statisztikai programmal IX. Hamis biztonságérzet

18 A globális klímaváltozás csak hisztériakeltés, nincs tudományos alapja. o A 18-30év közötti korcsoport szignifikánsan nagyobb informáltságot mutat a klímaváltozás tekintetében, mint a 30 évnél idősebbek IX. Hamis biztonságérzet

19 IV. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon Jobban tartok a környezeti katasztrófáktól, mint a gazdasági katasztrófáktól. o A 18-30év közötti korcsoport jobban tart a környezeti katasztrófáktól, mint a gazdasági katasztrófáktól. IX. Hamis biztonságérzet

20 IV. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon Magyarországon szükség van katasztrófa- védelemre. o Az idősebb korcsoport szerint szükség van a megelőzésre. IX. Hamis biztonságérzet

21 IV. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon Az eredményekből kiderül : o Fiatalabb korosztály tájékozottabb DE a katasztrófák valóságos bekövetkezésének lehetőségét nem látják DE nem érzik szükségét megelőző, védekező rendszer alkalmazásának = hamis biztonságérzet  Környezeti krízis percepció téves o Szükségesek a lakosság felkészítő és tájékoztató programok IX. Hamis biztonságérzet

22 X. Összegzett következtetések Elsődleges feladat a különböző szakmai- és tudományos csoportok összefogása!  Alkalmazott környezet- és természettudományok  Környezetbiztonság, környezetvédelem  Meteorológia, klimatológia  Orvostudományok  Mérnöki ismeretek  Társadalomtudományok  Pszichológia  Jogi ismeretek  Lakosságvédelmi- és katasztrófavédelmi szakágazatok

23 X. Összegzett következtetések A természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezési intézkedések kidolgozása és fejlesztése nemzeti és nemzetközi érdek is egyaránt.

24 XI. Irodalmi ajánló Kiss F. - Szabó Á. : Környezet-Tudomány-Történet. Bessenyei György Könyvkiadó, 2005. R. Carson: Néma tavasz. Katalizátor Iroda, Bp, 1994. Kerényi A. : Európa természet – és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. http://www.nyf.hu/karok/ttfk/kornyezet Prof. Dr. Bukovics I. : A természeti és civilizációs katasztrófák paradigmatikus elmélete. MTA doktori értekezés, Bp., 2007. http://www.drbukovics.hu/modules/jegyzek/doktar http://www.drbukovics.hu/modules/jegyzek/doktar Padányi J.: Éghajlatváltozás és a biztonság összefüggései. Hadtudomány 2009/1-2.sz. 33-46.pp.

25 Köszönöm a figyelmet! Fintha Gabriella gabriella.fintha@gmail.com


Letölteni ppt "A környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon § Készítette: Fintha Gabriella Wesley János Lelkészképző."

Hasonló előadás


Google Hirdetések