Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

§ Készítette: Fintha Gabriella Wesley János Lelkészképző Főiskola

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "§ Készítette: Fintha Gabriella Wesley János Lelkészképző Főiskola"— Előadás másolata:

1 A környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon
Készítette: Fintha Gabriella Wesley János Lelkészképző Főiskola Környezettan szak III.évfolyam Konzulens: Dr. Hornyacsek Júlia

2 I. Bevezetés Témaválasztás: Felmerülő kérdések:
Ismerjük-e a környezetvédelem lényegét, jogszabályi hátterét, amelyek a hazai irányait befolyásolják? Megfelelően átlátjuk-e, elég információval rendelkezünk-e a különböző szakterületek összefüggését illetően?

3 I. Bevezetés Célkitűzés:
Katasztrófavédelem és környezetvédelem kapcsolatának feltárása, összefüggések vizsgálata. Módszerek: Szekunder kutatás- szakirodalom kutatás Primer kérdőív elkészítése- helyzetképfelmérés, nyitottság, tájékozottság felmérése

4 II. Környezetszennyezés
Története: Az emberiség változásokon ment keresztül: népesség növekedés gazdasági-, ipari-, technológiai fejlődés Ezek eredménye az emberiség szemléletmódjának megváltozása, mely a természethez való viszonyában is megnyilvánul.

5 II. Környezetszennyezés
Története: Kb. 10ezer évvel ezelőtt 5-10ezer ember élt, hatásuk az élővilágra elhanyagolható volt. Harmóniában éltek a természettel Ez a viszony a vallásukban, kultúrájukban is megmutatkozott.

6 III. Környezetvédelem története
Négy nagy korszakra bonthatjuk: A környezetvédelem előtörténete A rádöbbenés korszaka (1960-as évek) A környezetvédelem intézményesülésének, hivatalos elismerésének korszaka (1970-es évek) A hatékony intézkedések, programok, nemzetközi együttműködések korszaka (1980-as évektől)

7 IV. Környezetvédelem fogalma és célja
Környezetvédelem jogi kézikönyve alapján: „ A környezetvédelem az ember tervszerű, tudományosan megalapozott életmódja.” 1995. évi LIII. Törvény 4.§ : „ olyan tevékenységek és intézkedések összessége, melyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.”

8 IV. Környezetvédelem fogalma és célja
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS = környezet, a gazdaság és a társadalom összefüggő világa!

9 V. Környezetvédelem jogi háttere
A környezettel kapcsolatos jogok megfogalmazása az Alaptörvényben: Általános jogszabályok között: 18.§-ban: „A Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” 70/D.§-ban: „Magyarország területén élőknek joga van a legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez.” Az egészséges környezethez való jog képezi későbbiekben a környezetvédelmi jogszabályok elvi alapját.

10 VI. Környezetvédelem jogi háttere
1976. Évi II. tv. 1995. Évi LIII. Törvény 1.§ (1): „ A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása.”

11 VII. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon
Környezetpolitikai stratégiánk a kilencvenes évek végéig nem hoztak számottevő újításokat 1997-től szakpolitikai stratégia váltás = Nemzeti Környezetvédelmi Program 1999. dec. 7-én környezetvédelmi fejezetről szóló csatlakozási tárgyalások, jogharmonizációs intézkedések

12 VII. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon
2003- VAHAVA program A környezetvédelmi beruházások elérték a GDP 2%-át Javult az ország környezetvédelmi megítélése az Unión belül

13 VII. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon
Környezeti nevelés: Célja: környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakulásának elősegítése Globalizálódás – humanizmus Szocializáció erősítése – tevékeny polgárrá válás Humánfejlődés – „ meg kell tanítani az emberiséget saját fejlődésének kézbentartására” Harmonizáló magatartás kialakítása A tudás mint a világ megértésének eszköze!

14 VIII. Klímaváltozásból eredő- Magyarország lakosságát érintő hatások
Kárpát-medencére ható éghajlati régiók: Nedves óceáni Száraz kontinentális Télen nedves, nyáron száraz mediterrán Várható hatások: gyakoribb anticiklonok növekvő napfénytartam nyári szélsőséges melegedés és szárazság napi csapadékszélsőségek gyakoribbá válnak

15 VIII. Klímaváltozásból eredő-Magyarország lakosságát érintő hatások

16 VIII. Klímaváltozásból eredő-Magyarország lakosságát érintő hatások
Klímaszkeptikusok 2007-es IPCC 4. jelentése elkerülés már lehetetlen Feladatok: Antropogén tevékenységek megváltoztatásával a káros kibocsátások és hatások csökkentése Klímaváltozás nemkívánatos hatásaival szembeni védekezés = alkalmazkodási stratégiák kidolgozása  ADAPTÁCIÓ

17 IX. Hamis biztonságérzet
Saját kutatás: 80 személy Kérdőíves felmérés, 5 fokú Likert-skála Feldolgozás SPSS statisztikai programmal

18 IX. Hamis biztonságérzet
A globális klímaváltozás csak hisztériakeltés, nincs tudományos alapja. A 18-30év közötti korcsoport szignifikánsan nagyobb informáltságot mutat a klímaváltozás tekintetében, mint a 30 évnél idősebbek

19 IV. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon
IX. Hamis biztonságérzet Jobban tartok a környezeti katasztrófáktól, mint a gazdasági katasztrófáktól. A 18-30év közötti korcsoport jobban tart a környezeti katasztrófáktól, mint a gazdasági katasztrófáktól.

20 IV. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon
IX. Hamis biztonságérzet Magyarországon szükség van katasztrófa- védelemre. Az idősebb korcsoport szerint szükség van a megelőzésre.

21 IV. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon
IX. Hamis biztonságérzet Az eredményekből kiderül : Fiatalabb korosztály tájékozottabb DE a katasztrófák valóságos bekövetkezésének lehetőségét nem látják DE nem érzik szükségét megelőző, védekező rendszer alkalmazásának = hamis biztonságérzet Környezeti krízis percepció téves Szükségesek a lakosság felkészítő és tájékoztató programok

22 X. Összegzett következtetések
Elsődleges feladat a különböző szakmai- és tudományos csoportok összefogása! Alkalmazott környezet- és természettudományok Környezetbiztonság, környezetvédelem Meteorológia, klimatológia Orvostudományok Mérnöki ismeretek Társadalomtudományok Pszichológia Jogi ismeretek Lakosságvédelmi- és katasztrófavédelmi szakágazatok

23 X. Összegzett következtetések
A természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezési intézkedések kidolgozása és fejlesztése nemzeti és nemzetközi érdek is egyaránt.

24 XI. Irodalmi ajánló Kiss F. - Szabó Á. : Környezet-Tudomány-Történet . Bessenyei György Könyvkiadó, 2005. R. Carson: Néma tavasz. Katalizátor Iroda, Bp, 1994. Kerényi A. : Európa természet – és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. Prof. Dr. Bukovics I. : A természeti és civilizációs katasztrófák paradigmatikus elmélete. MTA doktori értekezés, Bp., Padányi J.: Éghajlatváltozás és a biztonság összefüggései. Hadtudomány 2009/1-2.sz pp.

25 Köszönöm a figyelmet! Fintha Gabriella gabriella.fintha@gmail.com


Letölteni ppt "§ Készítette: Fintha Gabriella Wesley János Lelkészképző Főiskola"

Hasonló előadás


Google Hirdetések