Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A modern számítógép tudomány egyik atyja Készítette: Pap L. Benedek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A modern számítógép tudomány egyik atyja Készítette: Pap L. Benedek."— Előadás másolata:

1 A modern számítógép tudomány egyik atyja Készítette: Pap L. Benedek

2

3 1912. június 23-án Paddingtonban (London) született, felső - középosztálybeli család második fiaként.

4

5 A kis Alan már korán a zsenialitás jeleit mutatta, bizonyságot téve az előtte álló kimagasló karriernek. Elmondása szerint 3 hét alatt megtanult olvasni saját magától, és korán érdeklődést mutatott a számok és a fejtörők iránt. Szülei a St. Michael 's-be íratták be, hatéves korában. Az iskola igazgatónője korán felfedezte zsenialitását, akárcsak későbbi tanárai a Marlborough College-ben (ez egy zártkörű, tandíjköteles középiskola). Itt voltak első problémái is dekadens viselkedése miatt

6 Anyja: Ethel(szül:Stoney)

7 Apja: Julius Mathison Turing, köztisztviselő. Aktívan szolgált az Indiai Köztisztviselői Karban, ingázott India és Anglia között.

8 13 évesen a Sherborne – internátusban tanult tovább, ekkor már a helyi újságba is bekerül a tehetséges fiú: ekkoriban ugyanis általános sztrájk volt Angliában, és 60 mérföldet kerékpározott az iskoláig, éjszakára egy fogadóban megszállva.

9 1928-ban Turing felfedezte magának Albert Einstein munkásságát, és elsajátította 16 éves kora ellenére, még a híres Einstein - féle mozgástörvényt is, a könyv szövege alapján.

10 Mivel nem szerette kitartóan gyötörni magát a klasszikus humán tantárgyakkal (nem úgy a matematikával és más tudományokkal), Turing megbukott az érettségin – több alkalommal is, így a Cambridge-i Királyi Kollégiumba iratkozott át első választása, a Szentháromság Kollégium után.

11 G. H. Hardy, az elismert matematikus is tanára volt, aki Cambridge-et matematikai kutatási és tanítási központtá tette. Turing itt (ahol Charles Babbage is) tanult 1931 és 1934 között, majd a fellow-i Királyi Kollégiumba nyert felvételt

12 Főként a kvantummechanika, a logika és a valószínűség - számítás érdekelte. Az angol tudós mindezt a „Kiszámítható számokról” szóló, 1936 decemberében megjelent dolgozatában vetette papírra, megírván különös téziseit. Szerzője – a matematikai problémán túllépve, azt általánosítva – a logikus és a fizikai folyamatok, a gondolkodás és cselekvés szintézisére törekedett. E célt szolgálta az úgynevezettTuring-gép teóriája.

13 A Turing-gép fogalmát Alan Turing angol matematikus dolgozta ki 1936- ban megjelent cikkében a matemati- kai számítási eljárások, algoritmusok precíz leírására, tágabb értelemben pedig mindenfajta „gépies” probléma- megoldó folyamat, például az akkori- ban még nem létező számítógépek működésének modellezésére. Erre az időszakra, A Turing-gép úgynevezett absztrakt automata: a valóságos digitá- lis számítógépek nagyon leegyszerűsí- tett modellje. További jelentőségét az ún. Church – Turing - tézis adja, amely szerint univerzális algoritmikus mo- dell. Az ilyen egyszerű számítógép- modellek matematizált elméleteivel a matematika számítógép – tudomány- nak nevezett eléggé fiatal tudományá- gának olyan részterületei foglalkoznak, mint például a számításelmélet.

14 1945 és 1948 között a Nemzeti Fizikai Laboratóriumban, az ACE (Automatic Computing Engine) programon dolgozott és elméleti munkákat publikált programozásról, neurális hálókról, mesterséges intelligenciáról.

15 Közben atletizált is, főként futott. Az 1948-as londoni olimpián való részvételét sérülés hiúsította meg.

16 1949-ben a Manchesteri Egyetem számítástech- nikai laboratórium igaz- gatójának nevezték ki, ahol a legkorábbi igazi számítógépek egyiké- nek, a Manchester Mark 1-nek a szoftverén dol- gozott. Ez idő alatt foly- tatta elméleti munkáját, és a „Számítógépek és az intelligencia” című munkájában (Mind, 1950) a gépi intelligen- ciát tesztelendő imitá- ciós játékot (Turing - teszt) vázolt fel.

17 1952-ben Turing egy sakk- programot írt. Mivel a számítógépet nem érezte elég gyorsnak a futta- tásához, ő maga szimulált egy komputert, ami körül- belül fél órát gondolkodott egy lépésen. Egy játszmát megörökítettek, a program veszített Turing egy kollégájával szemben.

18 1952-től 1954-ben bekövetkező haláláig a biomatematika foglalkoztatta, különös tekintettel a morfgenezisre. „A morfogenezis kémiai alapjai” („The Chemical Basis of Morphogenesis”) címmel 1952- ben cikket jelentetett meg, melyben lefektette a természetes minták képződésére vonatkozó elméletét. A témán belül leginkább a Fibonacci-számok növényi struktúrákban való előfordulása izgatta.

19 Angliában Turing életében a homo- szexualitást betegségnek tekintették, gyakorlása törvénybe ütköző, bünte- tendő cselekedet volt. 1952-ben Arnold Murray, Turing 19 éves, újdonsült partnere betörőket segített a matema- tikus házába. Turing feljelentést tett a rendőrségen. A nyomozás végén Turing beismerte, szexuális kapcsolatban állt a fiatal-emberrel. Turingot vád alá helyez- ték, elítélték, végül pedig választhatott a börtön és a libidócsökkentést célzó hormonkezelés között. A hormonkezelés mellett döntött, így egy éven keresztül ösztrogéninjekciókat kapott. Az injek-ciók számos kellemetlen mellékhatással jártak, például mellnagyobbodással.

20 1954. június 8-án a takarítója talált rá holtan. Ciánmérgezésben halt meg, valószínűleg attól a félig elfogyasztott almától, melyet az ágya mellett találtak. Magát az almát soha nem vizsgálták, a ciánmérgezést a holttest alapján álla- pították meg. A többség úgy véli, a tudós halála nem lehetett véletlen, édesanyja szerint viszont baleset történt, ami Turing hanyagul tárolt vegyszerei miatt követ- kezhetett be. Talán anyja megnyugtatására választotta ezt a módszert, talán kedvenc meséje, a Hófehérke ihlette, nem tudni. Azt is lehetségesnek tartották, hogy gyilkosság áldozata lett, nehogy féltett államtitkok szivárogjanak ki rajta keresztül. 1954. június 12-én helyezték örök nyugalomra.

21 Forrás: http://hu.wikipedia.org


Letölteni ppt "A modern számítógép tudomány egyik atyja Készítette: Pap L. Benedek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések