Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogi és menedzsment ismeretek. Általános információk Tananyag: Pálinkó Éva-Dévai Katalin – Szabó Márta: Vállalkozási ismeretek, + az előadások anyaga.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogi és menedzsment ismeretek. Általános információk Tananyag: Pálinkó Éva-Dévai Katalin – Szabó Márta: Vállalkozási ismeretek, + az előadások anyaga."— Előadás másolata:

1 Jogi és menedzsment ismeretek

2 Általános információk Tananyag: Pálinkó Éva-Dévai Katalin – Szabó Márta: Vállalkozási ismeretek, + az előadások anyaga Tananyag: Pálinkó Éva-Dévai Katalin – Szabó Márta: Vállalkozási ismeretek, + az előadások anyaga Számonkérés: Számonkérés: - 1 zh-dolgozat eredményes megírása (40 %) az aláíráshoz (üzleti terv!) - 1 zh-dolgozat eredményes megírása (40 %) az aláíráshoz (üzleti terv!) - elővizsga a szorgalmi időszak utolsó hetében, ill. a vizsgaidőszakban vizsga (aki megszerezte az aláírást) - elővizsga a szorgalmi időszak utolsó hetében, ill. a vizsgaidőszakban vizsga (aki megszerezte az aláírást) Elérhetőség: vigh@lucifer.kgt.bme.hu Elérhetőség: vigh@lucifer.kgt.bme.huvigh@lucifer.kgt.bme.hu Honlap: vighlaszlo.tar.hu Honlap: vighlaszlo.tar.hu BME.GTK Q ép. II. em. BME.GTK Q ép. II. em.

3 Jogi ismeretek: A gazdálkodó szervezetek működését meghatározó jogszabályok. A gazdálkodó szervezetek működését meghatározó jogszabályok. Egyéni és társas vállalkozási formák Egyéni és társas vállalkozási formák A gazdasági társaságok alapításának és működésének általános szabályai A gazdasági társaságok alapításának és működésének általános szabályai Non-profit szervezetek alapításának, működésének sajátosságai (?) Non-profit szervezetek alapításának, működésének sajátosságai (?)

4 Menedzsment ismeretek I. Állóeszköz-gazdálkodás Állóeszköz-gazdálkodás Forgóeszköz-gazdálkodás Forgóeszköz-gazdálkodás Vállalatok pénzügyi folyamatai Vállalatok pénzügyi folyamatai Számviteli alapismeretek Számviteli alapismeretek Alapvető pénzügyi mutatószámok Alapvető pénzügyi mutatószámok Pénzügyi piacok működése Pénzügyi piacok működése Üzleti tervezés Üzleti tervezés Vállalati stratégiai menedzsment Vállalati stratégiai menedzsment Stratégiai tervezés Stratégiai tervezés marketingstratégia marketingstratégia

5 Menedzsment ismeretek II. Az informatika fejlődésének hatása a vállalati szervezetre, működésre Az informatika fejlődésének hatása a vállalati szervezetre, működésre A vezetés, vezetői felfogások, vezetői feladatok, stílusok A vezetés, vezetői felfogások, vezetői feladatok, stílusok Döntéselméleti alapok, döntéshozatal módjai, kockázat, bizonytalanság kezelése Döntéselméleti alapok, döntéshozatal módjai, kockázat, bizonytalanság kezelése Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Non-profit szervezetek menedzsmentjének sajátosságai (?) Non-profit szervezetek menedzsmentjének sajátosságai (?) Konfliktuskezelés a szervezetekben Konfliktuskezelés a szervezetekben

6 Vállalkozások indításának alapvető kérdései Jogi és menedzsment ismeretek 1. hét

7 Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Kockázatvállalás Reális üzleti terv Reális üzleti terv

8 Vállalkozzunk-e? Az alternatívák számbavétele Az alternatívák számbavétele (előnyök, hátrányok (előnyök, hátrányok  Munkaidő hossza  Stabilitás, biztonság, kockázat  Főnök-beosztott viszony  Folyamatos döntési kényszer

9 Megfontolandó kérdések? Mit akarok elérni a vállalkozással? Mit akarok elérni a vállalkozással? Elegendő tudás és tapasztalat áll rendelkezésemre? Elegendő tudás és tapasztalat áll rendelkezésemre? Reálisak-e elképzeléseim? Reálisak-e elképzeléseim? Melyek személyiségem gyenge és erős pontjai? Melyek személyiségem gyenge és erős pontjai? Tulajdonságok: kapcsolatteremtő képesség, flexibilitás, eredetiség, magabiztosság, önkontroll, érzékenység, szervezőképesség, gyorsan képes dönteni, stb. Tulajdonságok: kapcsolatteremtő képesség, flexibilitás, eredetiség, magabiztosság, önkontroll, érzékenység, szervezőképesség, gyorsan képes dönteni, stb.

10 Üzleti tevékenység kiválasztása Üzletszerű gazdasági tevékenység: a vállalkozó saját nevében, rendszeresen, haszonszerzés céljából folytatott gazdasági tevékenység Üzletszerű gazdasági tevékenység: a vállalkozó saját nevében, rendszeresen, haszonszerzés céljából folytatott gazdasági tevékenység Mire lehet vállalkozni? Köre nagyon széles (termelő, szolgáltató, kulturális, oktatási tevékenység, stb) Köre nagyon széles (termelő, szolgáltató, kulturális, oktatási tevékenység, stb) Nem folytatható „állami monopóliumként” fenntartott tevékenység, amelyet a törvény, törvényerejű rendelet, vagy kormányrendelet az állam, állami szerv vagy állami gazdálkodó szerezet részére tart fenn Nem folytatható „állami monopóliumként” fenntartott tevékenység, amelyet a törvény, törvényerejű rendelet, vagy kormányrendelet az állam, állami szerv vagy állami gazdálkodó szerezet részére tart fenn Választás: személyes képességekkel, érdeklődéssel és az anyagi lehetőségekkel a leginkább összhangban lévő legyen TEÁOR – tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

11 Vállalkozás elnevezése Találó, rövid legyen, Találó, rövid legyen, Utaljon a vállalkozás termékére, szolgáltatására Utaljon a vállalkozás termékére, szolgáltatására Cégbejegyzés jogi szabályai szerint  Cégkizárólagosság (a cégnév különbözzön más cégek elnevezésétől)  Cégvalódiság (a tényleges tevékenységet tükrözze)  Cégszabatosság (az elnevezés feleljen meg a magyar helyesírás szabályainak)

12 Cégnév Három egységből áll Három egységből áll a) vezérnév (azonosításra szolgál) a) vezérnév (azonosításra szolgál) b) alaptevékenység b) alaptevékenység c) társasági forma c) társasági forma

13 Vállalakozás helyének kiválasztása Székhely: a vállalkozás adminisztratív központja Székhely: a vállalkozás adminisztratív központja Telephely: az üzleti tevékenység folytatásának helye, amely a székhellyel azonos közigazgatási területen fekszik Telephely: az üzleti tevékenység folytatásának helye, amely a székhellyel azonos közigazgatási területen fekszik Fióktelephely: a székhelytől eltérő közigazgatási területen fekszik Fióktelephely: a székhelytől eltérő közigazgatási területen fekszik Telephely kiválasztásának szempontjai: közlekedési megfontolások, munkaerő közelsége, piac közelsége, költségmegfontolások, helyi jogi, adminisztratív, adófizetési kötelezettségek eltérése, alapvető infrastruktúrával való ellátottság, későbbi terjeszkedés lehetősége Telephely kiválasztásának szempontjai: közlekedési megfontolások, munkaerő közelsége, piac közelsége, költségmegfontolások, helyi jogi, adminisztratív, adófizetési kötelezettségek eltérése, alapvető infrastruktúrával való ellátottság, későbbi terjeszkedés lehetősége

14 Vállalkozási forma kiválasztása Egyéni vállalkozás Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Társas vállalkozás

15 Egyéni vállalko zás a) egyéni vállalkozásnak számít a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerű – saját nevében és kockázatára, rendszeresen, haszonszerzés céljából folytatott – gazdasági tevékenysége a) egyéni vállalkozásnak számít a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerű – saját nevében és kockázatára, rendszeresen, haszonszerzés céljából folytatott – gazdasági tevékenysége b) devizabelföldi: magyar állampolgár és állandó lakóhelye Magyarországon van, illetve külföldi állampolgár, de magyarországi lakhatási engedélye van b) devizabelföldi: magyar állampolgár és állandó lakóhelye Magyarországon van, illetve külföldi állampolgár, de magyarországi lakhatási engedélye van c) cselekvőképes (érvényes jognyilatkozatot tehet, szerződést köthet, nagykorú) c) cselekvőképes (érvényes jognyilatkozatot tehet, szerződést köthet, nagykorú) d) nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából d) nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából (pl. vagyon elleni vagy a közéleti tisztaságot sértő bűncselekmény miatt szabadságvesztésre ítélték) (pl. vagyon elleni vagy a közéleti tisztaságot sértő bűncselekmény miatt szabadságvesztésre ítélték)

16 Ki nem vállalkozhat? akit gazdasági, vagyon elleni vagy a közélet tisztaságát sértő bűncselekmény miatt jogerősen, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek (ameddig nem mentesült a büntetőítélet hátrányos jogkövetkezményei alól); akit gazdasági, vagyon elleni vagy a közélet tisztaságát sértő bűncselekmény miatt jogerősen, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek (ameddig nem mentesült a büntetőítélet hátrányos jogkövetkezményei alól); akit egyéb szándékos bűncselekmény miatt egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek (ameddig nem mentesült a büntetőítélet hátrányos jogkövetkezményei alól); akit egyéb szándékos bűncselekmény miatt egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek (ameddig nem mentesült a büntetőítélet hátrányos jogkövetkezményei alól); akit valamely foglalkozástól a bíróság eltiltott, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységre; akit valamely foglalkozástól a bíróság eltiltott, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységre; aki egyéb jogszabályban meghatározott, a tevékenységre előírt foglalkoztatási tilalom alá esik; aki egyéb jogszabályban meghatározott, a tevékenységre előírt foglalkoztatási tilalom alá esik; aki gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja; aki gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja; akinek korábban kiadott vállalkozói igazolványát adó-, vámtartozás, illetve adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség megszegése miatt visszavonták, és tartozását még rendezte; akinek korábban kiadott vállalkozói igazolványát adó-, vámtartozás, illetve adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség megszegése miatt visszavonták, és tartozását még rendezte; akinek adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása van. akinek adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása van.

17 Egyéni vállalkozás Leggyakoribb vállalkozási forma Leggyakoribb vállalkozási forma Előnyei: Előnyei:  egyszerű alapítás  viszonylag kevés jogi kötöttség  kisebb alapítási, fenntartási költségek,  mozgékony, könnyen változtatható forma,  a teljes ellenőrzés a vállalkozó kezében van Hátrányai:  Korlátlan felelősség  Alacsony hitelképesség  Kisebb növekedési lehetőség

18 Gazdasági társaságok Alapításhoz legalább két személy szükséges. Az alapításban részt vehetnek: a) Természetes személyek b) Jogi személyek A következő formákban működtethetők: közkereseti társaság, közkereseti társaság, betéti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, részvénytársaság, közös vállalat (2006-tól megszűnt) közös vállalat (2006-tól megszűnt) Egyesülés Egyesülés Törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el

19 Jogi személyiség nélküli Bt, betéti társaság Bt, betéti társaság Kkt, közkereseti társaság Kkt, közkereseti társaság Jogi személyiséggel rendelkezik Kft, korlátolt felelősségű társaság, Kft, korlátolt felelősségű társaság, Rt. részvénytársaság Rt. részvénytársaság

20 Néhány jogi fogalom: Felelősség: Felelősség: korlátlan és korlátozott Cselekvőképesség (érvényes jognyilatkozatot tehet, szerződést köthet) Cselekvőképesség (érvényes jognyilatkozatot tehet, szerződést köthet) - korlátozottan cselekvőképes - korlátozottan cselekvőképes - cselekvőképtelen - cselekvőképtelen Természetes személy, jogi személy Természetes személy, jogi személy

21 Közkereseti Társaság A kkt olyan gazdasági társaság, amelyben a tagok közös gazdasági tevékenységre vállalnak kötelezettséget és felelősségük saját teljes vagyonukra kiterjed (korlátlan és egyetemleges) A kkt olyan gazdasági társaság, amelyben a tagok közös gazdasági tevékenységre vállalnak kötelezettséget és felelősségük saját teljes vagyonukra kiterjed (korlátlan és egyetemleges)gazdasági társasággazdasági társaság rendszerint családi vagy kisvállalkozásokra jellemző vállalkozási forma. rendszerint családi vagy kisvállalkozásokra jellemző vállalkozási forma. fő szerve a tagok gyűlése, ahol mindenki (hacsak a szerződés másként nem rendelkezik, egyenlő mértékben) szavazatra jogosult. fő szerve a tagok gyűlése, ahol mindenki (hacsak a szerződés másként nem rendelkezik, egyenlő mértékben) szavazatra jogosult. egyik tagja sem lehet más kkt., betéti társaság tagja vagy egyéni vállalkozó. egyik tagja sem lehet más kkt., betéti társaság tagja vagy egyéni vállalkozó.betéti társaságegyéni vállalkozóbetéti társaságegyéni vállalkozó a társaság üzletvezetésére mindegyik tag jogosult, akik mindegyike önállóan vagy együttesen járhat el. a társaság üzletvezetésére mindegyik tag jogosult, akik mindegyike önállóan vagy együttesen járhat el.

22 Betéti társaság Létrehozhatják: Létrehozhatják: - csak magánszemélyek - csak magánszemélyek - magán és jogi személyek - magán és jogi személyek Beltag – korlátlan felelősség, személyes közreműködés Beltag – korlátlan felelősség, személyes közreműködés Kültag – korlátozott felelősség Kültag – korlátozott felelősség Alapító taggyűlés Alapító taggyűlés Társasági szerződés Társasági szerződés

23 Betéti társaság  Előnyök:  Megosztott felelősség  Kisebb az egy vállalkozóra jutó vagyoni kockázat  Viszonylag egyszerű forma  Kisebb alapítási és működtetési költségek  Egyszeres könyvvitelt vezet Hátrányok:  A beltag korlátlan és egyetemleges felelőssége  Profit megosztása

24 KFT Legalább két személy, vagy két cég hozhatja létre (kivétel egyszemélyes kft) Legalább két személy, vagy két cég hozhatja létre (kivétel egyszemélyes kft) Felelősség: korlátozott (az üzletrész erejéig) Felelősség: korlátozott (az üzletrész erejéig) Jogi személyiségű társasági forma (mint szervezet válik a jogviszony önálló jogalanyává) Jogi személyiségű társasági forma (mint szervezet válik a jogviszony önálló jogalanyává) Legkevesebb 500000 Ft törzstőke (amely üzletrészekre oszlik - szavazati arány) Legkevesebb 500000 Ft törzstőke (amely üzletrészekre oszlik - szavazati arány) Legfőbb döntéshozó szerv: a taggyűlés Legfőbb döntéshozó szerv: a taggyűlés Ügyvezető Ügyvezető Társasági szerződés Társasági szerződés

25 Kft Előnyök: Korlátolt felelősség Korlátolt felelősség Kedvezőbb tőkebevonási lehetőség Kedvezőbb tőkebevonási lehetőség Nagyobb fejlődési, növekedési lehetőség Nagyobb fejlődési, növekedési lehetőségHátrány: Az alapítás költségesebb, bonyolultabb Az alapítás költségesebb, bonyolultabb A fenntartás költségesebb A fenntartás költségesebb Bonyolultabb szervezet Bonyolultabb szervezet Kettős könyvvitel Kettős könyvvitel

26 Részvénytársaság tőkeegyesítő társaság, alapítható és működtethető zártkörben és nyilvánosan. tőkeegyesítő társaság, alapítható és működtethető zártkörben és nyilvánosan. A zártkörűen működő részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb 5 millió forintnál, a nyilvánosan működő részvénytársaság alaptőkéje pedig nem lehet kevesebb 20 millió forintnál. A zártkörűen működő részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb 5 millió forintnál, a nyilvánosan működő részvénytársaság alaptőkéje pedig nem lehet kevesebb 20 millió forintnál. az alapításnál kötelező minden részvényes vagyoni hozzájárulása, amely lehet pénzbeli, illetve nem pénzbeli (ún. apport) hozzájárulás. az alapításnál kötelező minden részvényes vagyoni hozzájárulása, amely lehet pénzbeli, illetve nem pénzbeli (ún. apport) hozzájárulás. előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag (részvényes) kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag (részvényes) kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki.

27 Részvény

28 Vállalkozási forma kiválasztása Vállalkozási tevékenység jellege Vállalkozási tevékenység jellege Pénzügyi korlátok Pénzügyi korlátok Üzleti kockázat Üzleti kockázat Adófizetési kötelezettség Adófizetési kötelezettség TB TB Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetési kötelezettség


Letölteni ppt "Jogi és menedzsment ismeretek. Általános információk Tananyag: Pálinkó Éva-Dévai Katalin – Szabó Márta: Vállalkozási ismeretek, + az előadások anyaga."

Hasonló előadás


Google Hirdetések