Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közoktatás fejlesztését célzó NSRK-támogatások értékelése Balás Gábor Hétfa Kutatóintézet 2013. április 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közoktatás fejlesztését célzó NSRK-támogatások értékelése Balás Gábor Hétfa Kutatóintézet 2013. április 30."— Előadás másolata:

1 A közoktatás fejlesztését célzó NSRK-támogatások értékelése Balás Gábor Hétfa Kutatóintézet 2013. április 30.

2 Az értékelés céljai és fókuszai Cél: a 2007-13 időszak közoktatási célú fejlesztéseinek tartalomfejlesztés pedagógusképzés eszközállomány ingatlan fejlesztés vizsgálata öt szempontból: relevancia (célzottság) az intézményi integrációval való kapcsolat keresletet és forrásabszorpciót befolyásoló tényezők eredmények, hatások szinergiák Kiegészítő jelleggel más (pl. KEOP) kiírásokat is az óvodákat pedig csak az ingatlanfejlesztésnél vizsgálva

3 Az értékelés háttere, módszere Három fontos háttér folyamat 2007-től: „PISA-sokk” forráscsökkenés az iskolai intézményrendszer átalakulása A javaslatok szempontjából releváns két új fontos esemény: -az új köznevelési törvény előírásai -a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrehozása Vegyes kvalitatív kvantitatív módszertan: ökonometriai elemzés (EMIR-kompetencia felvétel-TEIR), 16 iskolai esettanulmány, 18 szakértői interjú, dokumentumelemzés

4 Relevancia vizsgálat Stratégiai illeszkedés 2010 előtt: A vitatott alap: a középtávú fejlesztési stratégia (OM 2003); 2007-8 elhúzódó egyeztetési folyamat (OKM, HEP-IH) A vizsgált kiírások illeszkednek. Stratégiai illeszkedés 2010 után: markáns paradigmaváltás (köznevelési törvény); A legújabb kiírások ezt követik, de kezelik a kockázatokat; a közoktatási intézmények fenntartóváltása több, de kezelhető kockázat.

5 Célzottság vizsgálat - 1 Ahol van pályázati bírálat (pl. ingatlan): A közoktatási célokon kívüli fejlesztési szempontok hatnak (fenntarthatóság területi kohézió vs. Kompetencia eredmények, eszközellátottság) VáltozókPályázott Pályázók közül elutasított Pályázók közül érvényes szerződést kötött a fenntartó társulás0,2256-0,0224-1,8590 egy főre eső települési gazdasági erő-0,05770,08265,4826 3–5 éves korosztály létszámának változása0,00780,182715,5673 intézmény nagyközségben található0,3776-0,25532,6154 intézmény megyei jogú városban található-0,40450,211721,0628 komplex programmal fejlesztendő LHH kistérség0,3276-0,26191,4801 aprófalvas kistérség0,1580-0,26539,0678 N14150790 Esélyhányadosok az ingatlan fejlesztési kiírásoknál, konvergencia régiókban Forrás: EMIR - kompetencia mérés – TeIR A szürkével jelölt változók szignifikánsak

6 Célzottság vizsgálat - 2 „Permetező„ elvű pályázatoknál (pedagógus, eszköz, tartalom): a pályázói aktivitás és kapacitás dönt, a gyengébb kapacitású intézmények maradnak ki. VáltozókPályázott Pályázók közül elutasított Pályázók közül érvényes szerződést kötött koefficiens egy főre eső települési gazdasági erő-0,11880,1542-0,1159 intézmény községben található-0,46040,1968-0,0985 intézmény nagyközségben található-0,35770,4764-0,8154 intézmény megyei jogú városban található0,14250,1594-0,0549 ÖNHIKI-0,1722-0,21100,1190 magas munkanélküliségű település-0,17310,3514-0,1783 N14150406 Forrás: EMIR - kompetencia mérés – TeIR A szürkével jelölt változók szignifikánsak Esélyhányadosok a pedagógus képzési kiírásoknál, konvergencia régiókban

7 Keresletvizsgálat Intézményi integrációval való viszony: Nincs közöttük kapcsolat, de nem is találtunk ilyen szándékot, ugyanakkor segítette az integrációt (pl. közös képzések stb.). Népszerűséget befolyásoló tényezők: pályázati kényszer, de saját célokra igazíthatóság – széles engedélyezett tevékenységi kör – nagy keret (átjárhatóság, rugalmasság) – Illeszkedés a már létező (forrást kereső) programokhoz A kereslet tényezői és fontossága A kereslet jobban befolyásol, mint a pályáztatói szándék Az oktatási teljesítmény csak a területiségen keresztül hat A pályázatírók fontosak, nagyoknál épült saját kapacitás

8 Keresletvizsgálat – illusztráció 1. Egy iskoláskorú állandó lakosra jutó eszközállományt fejlesztő támogatások és a nyertes pályázatok földrajzi megoszlása

9 Keresletvizsgálat – illusztráció 2. Egy iskoláskorú állandó lakosra jutó pedagógusok képzését célzó támogatások és a nyertes pályázatok földrajzi megoszlása

10 Keresletvizsgálat – illusztráció 3. Egy iskoláskorú állandó lakosra jutó ingatlanállományt fejlesztő támogatások és a nyertes pályázatok földrajzi megoszlása

11 Keresletvizsgálat – illusztráció 4. Egy iskoláskorú állandó lakosra jutó oktatási programok minőségét javító támogatások és a nyertes pályázatok földrajzi megoszlása

12 Hatások Rövid még az adatbázisok hossza az adatelemzéshez, de az esettanulmányaink szerint vannak pozitív hatások, pl. – intézmények szervezeti felépítésére, – tárgyak népszerűségére, – igazolatlan hiányzások számának csökkenésére, amelyek a jövőben hathatnak a kompetencia eredményekre. Kérdéses: milyen gyorsan konvertálódnak a kompetencia eredményekké; Fennmaradnak-e hosszú távon (pl. a pedagógus nyugdíjazása negatív kockázatot jelent).

13 Szinergiavizsgálat 1. A kiírások kapcsolódásai: az OP-k közötti átjárhatóság nőtt; Nem a kiíró szándékai szerinti együttpályázások a gyakoriak Intézmény szintű szinergiák az intézmények igyekeznek egymásra építeni a fejlesztéseket – pályázati rendszer nem segít, de – vannak sikeres példák; A fő motiváció azonban a forráshiány mellett a programjai folytatása.

14 Szinergiavizsgálat 2. Eszköz- állomány Oktatási program Pedagógus- képzés Ingatlan- állomány Egyéb TÁMOP KEOPEgyéb Eszköz- állomány 1,0000 Oktatási program 0,24601,0000 0,0000 Pedagógus- képzés 0,01830,24241,0000 0,25630,0000 Ingatlan- állomány 0,37810,24660,10491,0000 0,0000 Egyéb TÁMOP 0,03540,28490,30260,15251,0000 0,02820,0000 KEOP 0,13180,20430,14000,12450,20621,0000 0,0000 Egyéb 0,19930,26700,19350,38810,24520,14631,0000 0,0000 példa: pályázati csoportok korrelációja a konvergenciarégiókban

15 Javaslatok 1. A fejlesztések hatékonyságának hiányosságai mögötti okok: -a szinergiát nehezítő magas koordinációs költségek -a fejlesztési igényekkel kapcsolatos információk hiánya Új lehetőségeket hoz, de kihívást is jelent az állam fenntartói szerepének megjelenése az iskolarendszerben is. Javaslatok: a fejlesztések megtervezése és megvalósítása szorosabban integrálódjon az oktatásirányítás szövetébe; A szinergiát az átjárhatóság erősítésével, ne pedig a párhuzamos kiírások rendszerével segítsük; a fejlesztést támogató módszertani kiemelt projekteket kell először elindítani;

16 Javaslatok 2. Részletes kereslet- és kapacitásfelmérést kell indítani a közoktatási rendszer céljai mentén, de teljes körűen; A pályáztatás helyett – a kötelező feladatok finanszírozására, – ezen problématérképekre alapozott, – igényalapú (normatív) finanszírozási rendszert vezessenek be, – tankerületi felügyelettel; A nem kötelező feladatokhoz kapcsolódóan továbbra is maradjanak fenn olyan pályázatok, amelyek jutalmazzák a kreativitást, az innovációt, egyúttal fenntartják az iskolák motivációját és erősítik vezetési kapacitásait.

17 Köszönöm a figyelmet! Hétfa Kutatóintézet H-1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu


Letölteni ppt "A közoktatás fejlesztését célzó NSRK-támogatások értékelése Balás Gábor Hétfa Kutatóintézet 2013. április 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések