Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az innovatív könyvtáros

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az innovatív könyvtáros"— Előadás másolata:

1 Az innovatív könyvtáros
INFORMÁCIÓ-INNOVÁCIÓ 2006. október 5. Beniczky Péterné könyvtárigazgató Kodolányi János Főiskola Könyvtára,

2 Az innovatív könyvtáros
Innováció = újítás Információ = felvilágosítás, tájékoztatás Innovatív = újításra fogékony ( újszerű megoldásokat alkalmazó ) Könyvtáros = információs szakember, információ-kezelő Mindezek folyománya => Az innovatív könyvtáros újításra fogékony, újszerű megoldásokat alkalmazó információs szakember.

3 Az innovatív könyvtáros
2.) Miért van szükség a könyvtáros társadalom, a könyvtáros szakma megújulására? Külső tényezők: társadalmi, politikai változások (könyvtárak helyzete, integrálás...) nemzetközi kapcsolatok bővülése (EU) élethosszig tartó tanulás (hatása a könyvtárakra) a könyvtáros szakma presztizse finanszírozás

4 Az innovatív könyvtáros
Belső tényezők: az érdekérvényesítő képesség alacsony szintje a könyvtár, mint információs hely „hiteles hely” elismertetése (Miért tud többet egy könyvtár mint egy információs pont? Információ gyűjtése, feltárása, szétsugárzása!) a könyvtárak közötti együttműködés továbbfejlesztése (Jelenlegi helyzet: az egymás mellett működés) a helyi, sajátos tájékoztatási igények kielégítése (Kapcsolat a fenntartóval, közösséget formáló, értéket befogadó és értéket közvetítő hely)

5 Az innovatív könyvtáros
Belső tényezők (folyt.): olvasó központú, „olvasó barát” könyvtárosok alkalmazása tudatos és folyamatos infrastruktúra fejlesztés (Nehéz ügy, de nem szabad róla lemondani, a könyvtárak ismertségéhez, használatához jelentősen hozzájárul) teljesítménymérés ( fontos hivatkozási alap lehet forrás szerzésre, de csak az összehasonlító adatok jelentik a tényleges fejlődést)

6 Az innovatív könyvtáros
A külső tényezők egy része rajtunk kívül álló okokból nem nagyon befolyásolható, a könyvtáros szakma megítélése viszont már az egész könyvtáros társadalom ügye. Miért kerül a könyvtáros foglalkozás a ranglétra aljára? Miért nem ismerik az emberek a könyvtárak, a könyvtárosok munkáját? Miért van annyi téves megítélés, rossz beidegződés a könyvtárakkal kapcsolatban? Pl.: „Jó neked, egész nap olvashatsz!”

7 Az innovatív könyvtáros
„Jéé, nem is úgy nézel ki, mint egy könyvtáros!” Milyen az igazi könyvtáros? Elfogadottabb-e a munka, ha nem könyvtáros végzi? → Ruth Kneale felmérése (forrás: nov.11. – KIT). A vizsgálat eredménye némi pozitív elmozdulást állapított meg a könyvtárosok megítélésével kapcsolatban, de ugyanazt a munkát jobban elfogadják, ha nem könyvtáros végzi.

8 Az innovatív könyvtáros
Keressük a társadalmi megítélés okait: nem ismerik a könyvtárosok munkáját nem is ismerhetik, mert kevesen használják rendszeresen a könyvtárakat amit nem ismerünk, arról nem is lehet véleményünk (persze van, akinek így is van) a könyvtárat sokan valamilyen elvont dolognak képzelik, ahová csak a „kiválasztottak” léphetnek be Pozitív: ha saját olvasóinkat kérdezzük legtöbb esetben jó a véleményük

9 Az innovatív könyvtáros
A belső tényezők közül A.) az olvasó központú, „olvasó barát” könyvtáros meghatározó szerepét szeretném hangsúlyozni. Nagyon sarkítva: milyen az „olvasó barát” könyvtáros? Olyan, aki szereti az olvasót. Melyik könyvtáros jobb? - aki kedvesen mosolyogva közli a látogatóval, hogy „Saaajnos nincs meg a könyv!”

10 Az innovatív könyvtáros
VAGY - aki unottan odavágja ( jobb esetben odaadja) a kért könyvet?

11 Az innovatív könyvtáros
- A két típusból lehetne egy igazit, (sőt innovatívat) összegyúrni.

12 Az innovatív könyvtáros
B.) A könyvtárak közötti együttműködés továbbfejlesztése: Az együttműködésnek számtalan lehetősége van: - helyi, lakóterületi : megyei, városi, főiskolai, iskolai könyvtárak együttműködése - regionális: több megye különböző típusú könyvtárai - könyvtártípusok szerinti : pl. egyetemi, főiskolai könyvtárak szövetsége - országos: MKE, IKSZ - civil szervezetek

13 Az innovatív könyvtáros
Előnye: (elsősorban a lakóterületi együttműködést vizsgálva) - helyi szinten szakmai összefogás, közös érdekérvényesítés, munkamegosztás, gyűjtőkör megosztása, közös pályázás, stb. „Hátránya”: a különböző fenntartói elvárások összehangolása, több adminisztratív munka.

14 Az innovatív könyvtáros
Cél: - a könyvtári együttműködés, közös gondolkodás és cselekvés erősítése. – „könyvtárak összefogása a könyvtárakkal” - az eddigi ad.hoc jellegű közös szerveződések tudatosabbá tétele. - a könyvtárak közötti információ áramlás folyamatossá és két vagy többirányúvá tétele. - feladatban, „városban” való gondolkodás Példa: A KJF Siófoki Oktatási Központ Könyvtárának és a siófoki Városi Könyvtárnak az együttműködése. Megvalósítás: - évente egy-két közös megbeszélés a város könyvtárosaival (fenntartók képviselőivel) - folyamatos kapcsolattartás (telefon, , stb.) - közös állásfoglalás a könyvtárakat érintő fontos ügyekben

15 Az innovatív könyvtáros
Milyen az innovatív könyvtáros? elébe megy a változásoknak használja és alkalmazza az új technikai megoldásokat „élményként” éli meg a kihívásokat a könyvtár munkáját ismertté, sőt elismertté teszi együttműködik más könyvtárakkal, intézményekkel keresi a közös projektek, konzorciumok lehetőségét munkatársait is innovatív munkára buzdítja teljesítményméréseket végez a könyvtárat „nélkülözhetetlenné” teszi a saját környezetében kihasználja a reklám lehetőségeket érdekli a használók véleménye és munkájában felhasználja azokat

16 Az innovatív könyvtáros
Van-e ilyen könyvtáros? Mindnyájan ilyenek vagyunk. Van, aki innovatív, van, aki innovatívabb, és van, aki „csak” könyvtáros. Éppen úgy, mint, ahogy a könyvtárhasználók is igen sokfélék: félénkek, nagyhangúak, csendesek, harsogók. Az, hogy kiből milyen olvasó lesz, vagy egyáltalán olvasó lesz-e, az már a mi felelősségünk. A probléma az, hogy még mindig igen erősen él a köztudatban és talán magában a könyvtárosok közösségében is a tudós, visszahúzódó, ún. olvasó könyvtáros képe. Egy nagyobb könyvtárban természetesen vannak ilyen és olyan karakterű könyvtárosok, és jól kiegészítik egymást.

17 Az innovatív könyvtáros
A könyvtárak nagy része pedig „fenntartó függő”, ami nem jelentheti azt, hogy sok éven át megszokott módon csak a fenntartótól várjuk problémáink megoldását. Ha a fenntartó ismeri és elismeri a könyvtár munkáját, akkor támogatni fogja saját intézményét. Szükség van arra, hogy a könyvtárak, könyvtárosok ne csak a fenntartói elvárásoknak akarjanak megfelelni, hanem fogalmazzák meg céljaikat, stratégiai terveiket, legyenek kezdeményezők a változtatásokban is. Ne törekedjenek minden esetben a fenntartói akarat kiszol- gálására, hanem olvasóik, a helyi társadalom érdekében tárgyaljanak, érveljenek a könyvtár érdekeinek érvényesítéséért.

18 Az innovatív könyvtáros
Összefoglalásként egy idézet: „A könyvtáros és a könyvtár a szürke hétköznapokból a közösség érdekes és hasznos lehetőségekkel és használható szolgáltatásokkal bíró szereplőjévé lépett elő, illetve ennek lehetősége teremtődött meg. E pozitív folyamat azonban hamar megtörhet, ha nincs a könyvtár, a könyvtáros kezében olyan szolgáltatható tartalom, mely a helyi, sajátos igények kielégítésére szerveződött, amelyet a helyi könyvtáros saját maga elképzelése, illetve a közösség igényei alapján továbbfejleszthet, építhet, aktualizálhat és a megkapott eszközrendszer optimális hasznosítását lehetővé tesz.” (Beszámoló tanulmány potenciális felhasználók körében végzett vizsgálatból. OSZK-KI.)

19 Az innovatív könyvtáros
Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az innovatív könyvtáros"

Hasonló előadás


Google Hirdetések