Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A BÁNYÁSZATI SZAKKÉPZÉS KIHÍVÁSAI, KUTATÁS-FEJLESZTÉS AZ ENERGETIKA ÉS A BÁNYÁSZAT TERÜLETÉN Dr. Esztó Péter Magyar Bányászati Hivatal Budapest, 2005.április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A BÁNYÁSZATI SZAKKÉPZÉS KIHÍVÁSAI, KUTATÁS-FEJLESZTÉS AZ ENERGETIKA ÉS A BÁNYÁSZAT TERÜLETÉN Dr. Esztó Péter Magyar Bányászati Hivatal Budapest, 2005.április."— Előadás másolata:

1 A BÁNYÁSZATI SZAKKÉPZÉS KIHÍVÁSAI, KUTATÁS-FEJLESZTÉS AZ ENERGETIKA ÉS A BÁNYÁSZAT TERÜLETÉN Dr. Esztó Péter Magyar Bányászati Hivatal Budapest, 2005.április. 6.

2 Selmec, Selmec, sáros Selmec… Amiről ma szó lesz: Adalékok a mérnök képzés magyarországi történetéből Adalékok a mérnök képzés magyarországi történetéből A Bolonyai Egyezmény és az Alma Mater jövője A Bolonyai Egyezmény és az Alma Mater jövője A kutatás-fejlesztés néhány iránya a bányászat, energetika területén A kutatás-fejlesztés néhány iránya a bányászat, energetika területén

3 270 éves a (bánya)mérnökképzés Magyarországon 270 éves a (bánya)mérnökképzés Magyarországon 1735: a bánya-és kohómérnökképzés első európai intézményeként BERGSCHULE Selmecbányán 1735: a bánya-és kohómérnökképzés első európai intézményeként BERGSCHULE Selmecbányán Célja, hogy az egyre nehezebb földtani viszonyok közé kerülő bányászat technikai- technológiai kérdéseit sikeresebben oldhassák meg a kincstári termelést irányító és vezető bányatisztek. Célja, hogy az egyre nehezebb földtani viszonyok közé kerülő bányászat technikai- technológiai kérdéseit sikeresebben oldhassák meg a kincstári termelést irányító és vezető bányatisztek.

4 Mikoviny Sámuel, az első hites bányamérő A Bergschule első igazgatója: Mikoviny Sámuel, aki egyben a bányakerületi bányamérnökség főnöke (Markscheider) volt, A Bergschule első igazgatója: Mikoviny Sámuel, aki egyben a bányakerületi bányamérnökség főnöke (Markscheider) volt, tanárai a bányászat és kohászat egyes szakterületeinek üzemi főnökei voltak. tanárai a bányászat és kohászat egyes szakterületeinek üzemi főnökei voltak. Az oktatás kétéves, szakosított formában folyt. Az oktatás kétéves, szakosított formában folyt.

5 A mérnökképzés tantárgyai és követelményei Első évben: „matematika” címszó alatt számtant, mértant, illetve földtant, általános műszaki, természettudományos ismereteket, Első évben: „matematika” címszó alatt számtant, mértant, illetve földtant, általános műszaki, természettudományos ismereteket, Második évben: bányaművelést, bányajogot, bányamérést, ércelőkésztést, kémlészetet és kohászatot, pénzverést és aranyválatást Második évben: bányaművelést, bányajogot, bányamérést, ércelőkésztést, kémlészetet és kohászatot, pénzverést és aranyválatást 1762: három évfolyamos Bergakademie tanszékekkel és „főállású” professzorokkal. 1762: három évfolyamos Bergakademie tanszékekkel és „főállású” professzorokkal.

6 Szakosodás a Kiegyezés után l870: magyar tannyelvű oktatás, l870: magyar tannyelvű oktatás, az addig egységes bányász-kohász képzés négy ágra szakadt (bányász, fémkohász, vaskohász, gépészépítész), az addig egységes bányász-kohász képzés négy ágra szakadt (bányász, fémkohász, vaskohász, gépészépítész), előírták az abszolutóriumot követő üzemi gyakorlat utáni államvizsgát előírták az abszolutóriumot követő üzemi gyakorlat utáni államvizsgát Sikeres államvizsga után oklevelet (diplomát) kapott a jelölt, hogy ő pl. „szakképzett bányász” Sikeres államvizsga után oklevelet (diplomát) kapott a jelölt, hogy ő pl. „szakképzett bányász”

7 Miért nem „mérnök”? 1830: magyar nyelvben a „bányamérnök” szó elsőként az országos bányatörvény-tervezet szövegében jelenik meg. Értelme. „bányamérő” (Markscheider), ami nem végzettséget, hanem álláshelyet (státust) jelentett, a bánya- és kohómérnök megjelölésére használt szó a „bányatiszt” volt. 1830: magyar nyelvben a „bányamérnök” szó elsőként az országos bányatörvény-tervezet szövegében jelenik meg. Értelme. „bányamérő” (Markscheider), ami nem végzettséget, hanem álláshelyet (státust) jelentett, a bánya- és kohómérnök megjelölésére használt szó a „bányatiszt” volt. A „mérnök” szó Kunoss Endre (1811-1844) költőtől származik (Neki tulajdonítjuk a Bányász Himnusz versezetét). De a mai értelembe vett „mérnök” kifejezést csak az 1880-as évektől kezdik használni. A „mérnök” szó Kunoss Endre (1811-1844) költőtől származik (Neki tulajdonítjuk a Bányász Himnusz versezetét). De a mai értelembe vett „mérnök” kifejezést csak az 1880-as évektől kezdik használni.

8 Évszámok és események 1895: főhatósági rendelettel a Selmecen végzett bányászok „okl. bányamérnök” diplomát kapnak 1895: főhatósági rendelettel a Selmecen végzett bányászok „okl. bányamérnök” diplomát kapnak 1904: az Alma Mater új neve Bányászati és Erdészeti Főiskola, 1904: az Alma Mater új neve Bányászati és Erdészeti Főiskola, 1921: a főiskola áttelepítése Sopronba 1921: a főiskola áttelepítése Sopronba 1922: az intézmény nevében megjelenik a „mérnök” szó (Soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola). 1922: az intézmény nevében megjelenik a „mérnök” szó (Soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola).

9 Miskolc 1949: az újonnan alapított Nehézipari Műszaki Egyetem részévé vált az Sopronban működő bánya- és kohómérnöki kar 1949: az újonnan alapított Nehézipari Műszaki Egyetem részévé vált az Sopronban működő bánya- és kohómérnöki kar A bányász tanszékek és a bányász-képzés 1959-ig teljesen áttelepült, addig a hallgatók „pendliztek”. A bányász tanszékek és a bányász-képzés 1959-ig teljesen áttelepült, addig a hallgatók „pendliztek”. Szakok: bányaművelő mérnök, bányagépész mérnök, olajbányász mérnök és bányageológus mérnök. Szakok: bányaművelő mérnök, bányagépész mérnök, olajbányász mérnök és bányageológus mérnök.

10 Változó szakok, változatlan oktatás 1975: bányászati, bányagépészeti és –villamossági, műszaki földtudományi, kőolaj- és földgázbányászati. 1975: bányászati, bányagépészeti és –villamossági, műszaki földtudományi, kőolaj- és földgázbányászati. 1987: bányászati, fluidumbányászati, műszaki földtudományi (a kiadott okleveleken öt féle végzettség szerepelt: bányamérnöki, olajmérnöki, gázmérnöki, geológusmérnöki és geofizikus mérnöki). 1987: bányászati, fluidumbányászati, műszaki földtudományi (a kiadott okleveleken öt féle végzettség szerepelt: bányamérnöki, olajmérnöki, gázmérnöki, geológusmérnöki és geofizikus mérnöki). 1995: geotechnikai és bányászati, előkészítés- technikai-mérnöki, környezetmérnöki, műszaki földtudományi, olaj- és gázmérnöki. 1995: geotechnikai és bányászati, előkészítés- technikai-mérnöki, környezetmérnöki, műszaki földtudományi, olaj- és gázmérnöki.

11 és a jövő: a) műszaki földtudományi mérnök 1999, Bolonyai Egyezmény az EU-ban: kétlépcsős lineáris képzés (alap és mester szint), azonos kredit-követelmény, mobilitás, regionalitás; 1999, Bolonyai Egyezmény az EU-ban: kétlépcsős lineáris képzés (alap és mester szint), azonos kredit-követelmény, mobilitás, regionalitás; 2006: műszaki földtudományi (BSc) alapszak; szakképzettség: földtudományi mérnök 2006: műszaki földtudományi (BSc) alapszak; szakképzettség: földtudományi mérnök szakirányok neve: földtudományi, bánya- és geotechnikai, olaj- és gázmérnöki, előkészítés- technikai szakirány szakirányok neve: földtudományi, bánya- és geotechnikai, olaj- és gázmérnöki, előkészítés- technikai szakirány 7 félév, 210 kreditszám, 2730 óraszámmal 4 hét külső üzemi gyakorlat a 4. szemeszter után 7 félév, 210 kreditszám, 2730 óraszámmal 4 hét külső üzemi gyakorlat a 4. szemeszter után

12 Mire képes egy műszaki földtudományi mérnök? Alkalmasak: földtani kutatások végzésére, a természeti erőforrások, az ásványi nyersanyagok, energiahordozók és a víz készleteinek kutatására, feltárására és gazdaságos, környezetkímélő kitermelésére, előkészítésére. A tevékenységhez szükséges sajátos építmények építési, fenntartási, üzemeltetési, illetve a tevékenységhez kapcsolódó vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására. Tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatokra, komplex mérési, adatfeldolgozási és tervezési munkákban való közreműködésre. Alkalmasak: földtani kutatások végzésére, a természeti erőforrások, az ásványi nyersanyagok, energiahordozók és a víz készleteinek kutatására, feltárására és gazdaságos, környezetkímélő kitermelésére, előkészítésére. A tevékenységhez szükséges sajátos építmények építési, fenntartási, üzemeltetési, illetve a tevékenységhez kapcsolódó vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására. Tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatokra, komplex mérési, adatfeldolgozási és tervezési munkákban való közreműködésre.

13 és az épülő jövő: b) az alapszakra épülő mesterszakok (Msc) Szakirányú műszaki földtudományi (Msc) mérnökök: bánya- és geotechnikai mérnök, olaj- és gázmérnök, előkészítés-technikai mérnök Szakirányú műszaki földtudományi (Msc) mérnökök: bánya- és geotechnikai mérnök, olaj- és gázmérnök, előkészítés-technikai mérnök A képzési idő, kreditek: félévek száma 4, a tanórák (minimálisan szükséges kontaktórák) száma 1560, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma120 A képzési idő, kreditek: félévek száma 4, a tanórák (minimálisan szükséges kontaktórák) száma 1560, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma120

14 Ez is a jövő c) Környezetmérnöki (BSc) alapszak A Műszaki Földtudományi Karon belül induló alapszak: Környezetmérnöki (BSc) alapszak Környezetmérnök szakképzettséget ad; A Műszaki Földtudományi Karon belül induló alapszak: Környezetmérnöki (BSc) alapszak Környezetmérnök szakképzettséget ad; Szakirányok: Geokörnyezeti, Környezettechnika, Környezetmenedzsment szakirány Szakirányok: Geokörnyezeti, Környezettechnika, Környezetmenedzsment szakirány Képzési idő 7 félév, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 210, Képzési idő 7 félév, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 210, tanórák (kontaktórák) száma: 2772 tanórák (kontaktórák) száma: 2772

15 A mobilis és konvertálható tudású bányamérnökökre váró feladatok Energetikai hasznosításra alkalmas maradékanyagok felkutatása, technológiák kidolgozása Energetikai hasznosításra alkalmas maradékanyagok felkutatása, technológiák kidolgozása Másod-tüzelőanyag hibridtermékek előállítása szilárd települési és ipari hulladék kombinálásával. Másod-tüzelőanyag hibridtermékek előállítása szilárd települési és ipari hulladék kombinálásával. Másod-tüzelőanyagok együttégetése primer nyersanyagokkal. Másod-tüzelőanyagok együttégetése primer nyersanyagokkal.

16 A jövő évtizedek energiái Nemzetközi tendenciák: Az energiahordozók fokozatos kimerülése és világpiaci árának növekedése miatt Az energiahordozók fokozatos kimerülése és világpiaci árának növekedése miatt viszonylag széles körben terjednek azok a technológiák, amelyek a másod-tüzelő- anyagok előállításra; az ipari és kommunális hulladékok energetikai hasznosítására szolgálnak viszonylag széles körben terjednek azok a technológiák, amelyek a másod-tüzelő- anyagok előállításra; az ipari és kommunális hulladékok energetikai hasznosítására szolgálnak

17 Szemétből energia Szelektív gyűjtés mellett évi 1 millió t 15…22 MJ/t fűtőértékű tüzelőanyag előállítást tenné lehetővé. Szelektív gyűjtés mellett évi 1 millió t 15…22 MJ/t fűtőértékű tüzelőanyag előállítást tenné lehetővé. más hulladék feldolgozásából (műanyag, fa, gumi, textil, bőr stb. anyagokból álló elektronikai hulladék, autóroncsok, építési hulladék, lomok maradékanyagok) és az iparból származó (papír-, fa-, textilipari, … ) jelentős mennyiségű energetikai hasznosításra alkalmas maradékanyaggal rendelkezünk más hulladék feldolgozásából (műanyag, fa, gumi, textil, bőr stb. anyagokból álló elektronikai hulladék, autóroncsok, építési hulladék, lomok maradékanyagok) és az iparból származó (papír-, fa-, textilipari, … ) jelentős mennyiségű energetikai hasznosításra alkalmas maradékanyaggal rendelkezünk

18 Célkitűzések-1 a hazai másodtüzelőanyag-források számbavétele (minőségi, mennyiségi kataszter); a hazai másodtüzelőanyag-források számbavétele (minőségi, mennyiségi kataszter); a hulladékok másod-tüzelőanyaggá történő feldolgozására alkalmas technológiák kidolgozása, az ipari gyakorlatba történő bevezetése; a hulladékok másod-tüzelőanyaggá történő feldolgozására alkalmas technológiák kidolgozása, az ipari gyakorlatba történő bevezetése; másodtüzelőanyag-termékek termékek fejlesztése a minőségbiztosítása céljából. másodtüzelőanyag-termékek termékek fejlesztése a minőségbiztosítása céljából.

19 Fejlesztési területek Másod-tüzelőanyag előállítása szilárd települési hulladékból Másod-tüzelőanyag előállítása szilárd települési hulladékból Másodtüzelőanyag-hibridtermékek előállítása szilárd települési és ipari hulladék kombinálásával. Másodtüzelőanyag-hibridtermékek előállítása szilárd települési és ipari hulladék kombinálásával. Másod-tüzelőanyagok együttégetése primer nyersanyagokkal. Másod-tüzelőanyagok együttégetése primer nyersanyagokkal.

20 évi 20 millió m3 (4-5 millió t) háztartási és ipari hulladék A nemzetközi és hazai kutatási-fejlesztési (nagyüzem kísérleti) tapasztalataink szerint a szilárd települési hulladékok másodlagos tüzelőanyagként történő hasznosításával az energiaellátás folyamatosan keletkező, magas fűtőértékű nyersanyaghoz juthat. A nemzetközi és hazai kutatási-fejlesztési (nagyüzem kísérleti) tapasztalataink szerint a szilárd települési hulladékok másodlagos tüzelőanyagként történő hasznosításával az energiaellátás folyamatosan keletkező, magas fűtőértékű nyersanyaghoz juthat.

21 A szemét= érték települési szilárd hulladékok heterogenitásukból és viszonylag magas nedvességtartalmukból kifolyólag energetikai hasznosításra csak a megfelelő előkezelés után válnak alkalmassá. települési szilárd hulladékok heterogenitásukból és viszonylag magas nedvességtartalmukból kifolyólag energetikai hasznosításra csak a megfelelő előkezelés után válnak alkalmassá. különböző előkezelési technológiákkal – mechanikai, mechanikai-biológiai stabilizálás, fizikai stabilizálás, száraz stabilizálás - átlagosan 16-18 MJ/kg fűtőértékű frakció nyerhető ki. különböző előkezelési technológiákkal – mechanikai, mechanikai-biológiai stabilizálás, fizikai stabilizálás, száraz stabilizálás - átlagosan 16-18 MJ/kg fűtőértékű frakció nyerhető ki.

22 Másodtüzelőanyag- hibridtermékek előállítása szilárd települési és ipari hulladékból

23 Másod-tüzelőanyagok együttégetése primer ásványi energiahordozókkal Fejlesztési feladat: A hulladékok előkezelése (aprítás, keverés, homogenizálás, pelletezés, porlasztás) és az együttégetés technológiáinak kutatása és fejlesztése (különleges kazánok). A hulladékok előkezelése (aprítás, keverés, homogenizálás, pelletezés, porlasztás) és az együttégetés technológiáinak kutatása és fejlesztése (különleges kazánok).

24 Primer ásványi nyersanyagok termelésének fejlesztése Fejlesztési feladatok: az EU szintjén is fontos nyersanyagok (perlit, üveghomok, zeolit) az EU szintjén is fontos nyersanyagok (perlit, üveghomok, zeolit) a magyar gazdaságban kiemelt jelentőségű minőségi ásványtermékek termelésének fejlesztése, különös tekintettel a környezetbarát művelésre és fejlet ásvány feldolgozási eljárástechnikára, az alábbi területeken: a magyar gazdaságban kiemelt jelentőségű minőségi ásványtermékek termelésének fejlesztése, különös tekintettel a környezetbarát művelésre és fejlet ásvány feldolgozási eljárástechnikára, az alábbi területeken: vegyipari termékek (gumik, műanyagok, festékek, ragasztók) főként mészkő és dolomit töltőanyagai, vegyipari termékek (gumik, műanyagok, festékek, ragasztók) főként mészkő és dolomit töltőanyagai,

25 Fejlesztési feladatok -1 papíripari töltőanyagok (kaolin, különleges mészkő és márvány különleges finomőrlemények – ez utóbbiak röviden GCC = Ground Calcium Carbonate), papíripari töltőanyagok (kaolin, különleges mészkő és márvány különleges finomőrlemények – ez utóbbiak röviden GCC = Ground Calcium Carbonate), mesterséges töltőanyagok (mészkőből égestéssel- oldással-kicsapatással-víztelenítéssel előállított kalcium karbonát: PCC = Precipitated Calcium Carbonate) mesterséges töltőanyagok (mészkőből égestéssel- oldással-kicsapatással-víztelenítéssel előállított kalcium karbonát: PCC = Precipitated Calcium Carbonate) nagytisztaságú üveghomok, víztisztítási homokok, nagytisztaságú üveghomok, víztisztítási homokok, automata öntödéket (pl autóipari öntödék) szolgáló minőségi homoktermék, automata öntödéket (pl autóipari öntödék) szolgáló minőségi homoktermék,

26 Fejlesztési feladatok -2 minőségi építőipari termékek (nemesvakolatok (habarcsok), hőszigetelő nemesvakolatok, diszperziós festékek, csemperagasztók stb.) előállítást szolgáló alapanyagok (mészkő, dolomitőrlemények, nagytisztaságú finom- homokok); minőségi építőipari termékek (nemesvakolatok (habarcsok), hőszigetelő nemesvakolatok, diszperziós festékek, csemperagasztók stb.) előállítást szolgáló alapanyagok (mészkő, dolomitőrlemények, nagytisztaságú finom- homokok); mezőgazdaságot (táptalajok, talajjavítás, talajminőség-megőrzés, állattartás) szolgáló ásványok, ásványkeverék (tápok) gyártásának alapanyagai (duzzasztott és nyers perlit, bentonit, mészkő, zeolit őrlemények) mezőgazdaságot (táptalajok, talajjavítás, talajminőség-megőrzés, állattartás) szolgáló ásványok, ásványkeverék (tápok) gyártásának alapanyagai (duzzasztott és nyers perlit, bentonit, mészkő, zeolit őrlemények)

27 Az ásványi nyersanyagok hatékonyabb hasznosítása Nemzetközi tendenciák: nyersanyagok, ásványi kincsek minőségének folyamatos romlása, fokozatos kimerülése; nyersanyagok, ásványi kincsek minőségének folyamatos romlása, fokozatos kimerülése; Hazai helyzetkép: - a nyersanyagok nemzetközi tendenciának hatása mellett hazánkban az elmúlt évtizedekben nagymennyiségű meddő, salak és ipari melléktermék (vörösiszap, erőműi hőcserélők fémtartalmú tapadványai,) halmozódott fel, ezek egy része értékes nyersanyagként feldolgozható - a nyersanyagok nemzetközi tendenciának hatása mellett hazánkban az elmúlt évtizedekben nagymennyiségű meddő, salak és ipari melléktermék (vörösiszap, erőműi hőcserélők fémtartalmú tapadványai,) halmozódott fel, ezek egy része értékes nyersanyagként feldolgozható

28 PERNYE –hasznosítás, a jövő feladata Ezek közül a pernye hasznosítása tekinthető a legfontosabb feladatnak. Ma Magyarországon évi 4…5 millió t pernye keletkezik, a lerakott pernye mennyisége 184 millió m3, ugyanakkor hazánkban a pernyehasznosítás, szemben a fejlett EU országok 60 …80 % hasznosítási arányával, kb. 1 %. Ezek közül a pernye hasznosítása tekinthető a legfontosabb feladatnak. Ma Magyarországon évi 4…5 millió t pernye keletkezik, a lerakott pernye mennyisége 184 millió m3, ugyanakkor hazánkban a pernyehasznosítás, szemben a fejlett EU országok 60 …80 % hasznosítási arányával, kb. 1 %.

29 A pernye hasznosítás területei

30 Fejlesztési feladat kis költségű, különösen az útépítés céljait szolgáló, minőség-garantált pernye-bázisú kötőanyag előállítása kis költségű, különösen az útépítés céljait szolgáló, minőség-garantált pernye-bázisú kötőanyag előállítása gazdaságosabb útpályaszerkezetek gazdaságosabb útpályaszerkezetek hidraulikus kötőanyagok gyártása, export lehetőség hidraulikus kötőanyagok gyártása, export lehetőség

31 Elektronikai hulladékok feldolgozása elektronikai berendezések mennyisége napról napra folyamatosan nő és szakszerű kezelés híján, egyre nagyobb veszélyt jelentenek a környezetre és az emberi életre elektronikai berendezések mennyisége napról napra folyamatosan nő és szakszerű kezelés híján, egyre nagyobb veszélyt jelentenek a környezetre és az emberi életre Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékaiból (HEEB) évente képződő hulladék mennyisége jelenleg 130-135 kt. Ennek várható növekedési üteme 5-10%, amely nagymértékben függ a társadalom anyagi helyzetének alakulásától. A HEEB-hulladékok kezelt mennyisége 6 …8 kt/év. Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékaiból (HEEB) évente képződő hulladék mennyisége jelenleg 130-135 kt. Ennek várható növekedési üteme 5-10%, amely nagymértékben függ a társadalom anyagi helyzetének alakulásától. A HEEB-hulladékok kezelt mennyisége 6 …8 kt/év.

32 Kísért a múlt, de változzon meg a jelen ! A múltból felhalmozott hulladék mennyisége 300-400 kt, amely az utóbbi évtizedben halmozódhatott fel. A múltból felhalmozott hulladék mennyisége 300-400 kt, amely az utóbbi évtizedben halmozódhatott fel. Háztartási elektromos készülékek mennyisége, jellegzetessége: A elektromos hulladék a legnagyobb mennyiségben a háztartásokban (kb. 100 kt) keletkeznek Háztartási elektromos készülékek mennyisége, jellegzetessége: A elektromos hulladék a legnagyobb mennyiségben a háztartásokban (kb. 100 kt) keletkeznek

33 Célkitűzés: a háztartásokban hulladékká váló elektronikai készülékekbe beépített igen értékes szerkezeti anyagoknak - vas, színesfémek (Cu, Zn, Sn, Pb…) és nemesfémek (Au, Ag, Pt…) műanyagok - a termelési folyamatba való visszaforgatását. a háztartásokban hulladékká váló elektronikai készülékekbe beépített igen értékes szerkezeti anyagoknak - vas, színesfémek (Cu, Zn, Sn, Pb…) és nemesfémek (Au, Ag, Pt…) műanyagok - a termelési folyamatba való visszaforgatását. a kutató-fejlesztő munka keretében mintaként szolgáló technológiai rendszer kialakítása, majd széles körű bevezetése az ipari gyakorlatba. a kutató-fejlesztő munka keretében mintaként szolgáló technológiai rendszer kialakítása, majd széles körű bevezetése az ipari gyakorlatba.

34 A szén jövőjéről: A Mecsek Hegységben a Máza-Dél közel 300 Mt- ás szénvagyon többcélú hasznosításával javítható lenne az ország energiamérlege. Elsősorban a szénhez kötött metán kinyerésével, a feketeszén földalatti elgázosításával érhetők eredmények. A Mecsek Hegységben a Máza-Dél közel 300 Mt- ás szénvagyon többcélú hasznosításával javítható lenne az ország energiamérlege. Elsősorban a szénhez kötött metán kinyerésével, a feketeszén földalatti elgázosításával érhetők eredmények. az erőműi hasznosítás mellett a lignitvagyon mezőgazdasági célú (bio-agrárgazdálkodás) hasznosítása talajjavító anyagként jelentősen csökkenthetné a műtrágya felhasználást. az erőműi hasznosítás mellett a lignitvagyon mezőgazdasági célú (bio-agrárgazdálkodás) hasznosítása talajjavító anyagként jelentősen csökkenthetné a műtrágya felhasználást.

35 Az EU jövője a mi jövőnk is! Az EU jövője a mi jövőnk is! „Intelligens energiát Európának” program a gazdasági, környezetvédelmi gondok enyhítésére. Hogyan? „Intelligens energiát Európának” program a gazdasági, környezetvédelmi gondok enyhítésére. Hogyan? - energiahatékonyság jelentős javítása, - megújuló energiaforrások fokozott felhasználása (1%/év növekedéssel); arányuk nő az energiaforrásban 2004: 14 %, 2010: 22 %), - a közlekedés területén az energiaforrások diverzifikálása és jobb hasznosítása, valamint - Kooperáció javítása a fejlődő (energiahordozókban gazdag) országokkal.

36 Ez is a jövő: a földtani szerkezetek hasznosítása A földalatti elhelyezésre fokozódó igény oka: a felszíni földterületek bevonásának növekvő nehézségei és költségei miatt is. A földalatti elhelyezésre fokozódó igény oka: a felszíni földterületek bevonásának növekvő nehézségei és költségei miatt is. A jövőben fontos új feladat a földtani szerkezetekben való anyagtárolás: radioaktív hulladék elhelyezése, földgáz és LPG gáz földalatti tárolása) A jövőben fontos új feladat a földtani szerkezetekben való anyagtárolás: radioaktív hulladék elhelyezése, földgáz és LPG gáz földalatti tárolása)

37 CO 2 emisszió és kvótája A CO 2 kibocsátás az emberiség, a kibocsátás csökkentése az erőművek gondja. A CO 2 kibocsátás az emberiség, a kibocsátás csökkentése az erőművek gondja. A CO 2 befogása, elkülönítése és elhelyezése lehet a bányászat újszerű feladata: A CO 2 befogása, elkülönítése és elhelyezése lehet a bányászat újszerű feladata: - várható igény a CO 2 földalatti tárolás lehetőségeinek vizsgálatára - várható igény a CO 2 földalatti tárolás lehetőségeinek vizsgálatára - CO 2 tárolásra alkalmas szerkezetek felkutatása - CO 2 tárolásra alkalmas szerkezetek felkutatása - a kimerült gázmezők ilyen irányú hasznosítása - a kimerült gázmezők ilyen irányú hasznosítása - tároló kőzet-üregek felkutatása - tároló kőzet-üregek felkutatása

38 Megújuló energiaforrások részarányának növelése Az EU országai a megújuló forrásokból származó energia részarányát a 2000. évi 5,3 %-ról 12 %-ra kívánják emelni 2010-re, Az EU országai a megújuló forrásokból származó energia részarányát a 2000. évi 5,3 %-ról 12 %-ra kívánják emelni 2010-re, 2001/77/EK Irányelv: a 2000-ben 13,9 %-os megújuló forrásból termelt villamos energia részarányát 2010-re 22,1 %-ra tervezik növelni, 2001/77/EK Irányelv: a 2000-ben 13,9 %-os megújuló forrásból termelt villamos energia részarányát 2010-re 22,1 %-ra tervezik növelni, Nálunk: a megújuló energiaforrások hozzájárulása a hazai energiatermeléshez 3,4%, de ezen belül is 84 % a fa aránya. Optimista becslés szerint a megújuló energiaforrások aránya 2010-re megduplázódik. Nálunk: a megújuló energiaforrások hozzájárulása a hazai energiatermeléshez 3,4%, de ezen belül is 84 % a fa aránya. Optimista becslés szerint a megújuló energiaforrások aránya 2010-re megduplázódik.

39 VÉGSZÓ Köszönöm a figyelmet JÓ SZERENCSÉT!


Letölteni ppt "A BÁNYÁSZATI SZAKKÉPZÉS KIHÍVÁSAI, KUTATÁS-FEJLESZTÉS AZ ENERGETIKA ÉS A BÁNYÁSZAT TERÜLETÉN Dr. Esztó Péter Magyar Bányászati Hivatal Budapest, 2005.április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések