Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szervezetek és az újfajta munkahely koncepciója Pécs Vezetés szervezés BA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szervezetek és az újfajta munkahely koncepciója Pécs Vezetés szervezés BA."— Előadás másolata:

1 A szervezetek és az újfajta munkahely koncepciója Pécs Vezetés szervezés BA

2 Az óra célja:  A szervezet fogalmának meghatározása,  a menedzsment fogalmának meghatározása,  a menedzser fogalmának értelmezése,  a 21. századi munkahelyek jellegzetességeinek bemutatása,  a menedzseri problémák típusainak bemutatása  A tudásmenedzsment értelmezése

3 A menedzsment örökzöld dilemmái  1. Centralizáció vagy decentralizáció  2. Kontroll vagy elkötelezettség  3. Funkcionalitás vagy hierarchia  4. Stabilitás vagy változás  5. Integráció vagy differenciálódás ?

4 Szervezetek és a változó munkahely  Szervezet: közös célért munkamegosztásban dolgozó emberek összessége Olyan termékeket /szolgáltatásokat állít elő, amelyek bizonyos fogyasztói igényeket elégítenek ki  A szervezet mint rendszer rendszer: egymással összefüggő elemek összessége, melyek összehangoltan működnek egy adott cél érdekében a szervezet nyílt rendszer - a bekerülő nyersanyagot és erőforrásokat átalakítja és kibocsátja

5 A szervezet nyílt rendszer A környezet biztosítja az: A szervezetben: A környezet felhasználja: Erőforrásokat: Munkaerő Pénz Nyersanyag Technológia Információ A munkafolyama tok ezeket átalakítják Az előállított készterméket vagy szolgáltatást A fogyasztó vagy ügyfél véleménye

6 A szervezet teljesítménye  Ahhoz, hogy a szervezet jól teljesítsen értéket kell előállítania  Termelékenység: a munkateljesítmény mennyisége és minősége a felhasznált erőforrások figyelembe vételével Egyéni, csoport, vagy szervezeti szinten mérhető  A teljesítmény hatékonysága: a felhasznált erőforrások és az előállított termékek mennyiségét méri  A teljesítmény hatásossága: egy feladat kimenetét vagy egy cél megvalósítási fokát fejezi ki és közvetlenül a fogyasztók elégedettségének irányában hat

7 A termelékenység és a szervezet teljesítménye A cél elérése SikertelenSikeres Megfelelő Gyenge Hatásos de nem hatékony Célokat elérték de: Erőforrásokat pazarolják Hatékony és hatásos Célokat elérik Nincs pazarlás Jó termelékenység Nem hatékony és nem hatásos Célokat nem érik el Pazarolnak Hatékony de nem hatásos Pazarlás nincs ugyan de A célokat nem érik el Erőforrás felhasználás

8 Hogyan változnak a szervezetek?  Minőség: TQM Teljeskörűség Minőség Menedzsment Definíció TQM :  Menedzsment irányzat, amely a minőséget tekinti központi kérdésnek  A vállalat minden munkatársának elkötelezettségét várja el  Technológia Virtuális vállalatok

9 Menedzserek és munkahelyük  Menedzser: Az az ember, akik mások munkáját segíti és felelős is érte  Menedzsment: Az erőforrások felhasználását és a szervezeti célok elérését tervező, szervező és irányító folyamat  A menedzserek típusai: Felsőszintű – top Középszintű  Project menedzser Csoportvezető

10 A menedzserek típusai 1  Vonal – line A szervezet tevékenységében a közvetlen termék, vagy szolgáltatás előállításban vesznek részt  „Staff” Speciális tudásukkal segítik a termelő-szolgáltató dolgozók munkáját (személyzetis)  Funkcionális Egy bizonyos vállalati tevékenységi területért felel – marketing, pénzügy, számvitel

11 A menedzserek típusai 2  Általános (general) menedzser összetett, többfunkciós egységek munkájáért felel  Közszféra -non profit szféra a menedzsert adminisztrátornak - ügyintézőnek hívják - pl. köztisztviselők

12 A menedzseri teljesítmény  Beszámoltathatóság - felelősség vállalási kötelezettség  Munkahelyi életminőség (QWL) a dolgozók általános munkahelyi tapasztalatai

13 A menedzseri munka változó jellege Fogyasztók és ügyfelek Végrehajtó alkalmazottak Csoportvezetők és menedzserek Felsővezetők Támogat Kiszolgál!

14 A menedzsment funkciói Tervezés Szervezés Vezetés EllenőrzésMenedzs ment

15 A mintzbergi menedzseri szerepek 1  Hogyan viselkedik a menedzser a többi emberrel szemben - személyek közötti szerepek Nyilvános megjelenések szerepe - „jelkép” (figurehead) Vezető - (leader) Kapcsolatteremtő és ápoló (liaison)

16 A mintzbergi menedzseri szerepek 2  Hogyan szerez, dolgoz fel és továbbít információt a menedzser - információs szerepek Információgyűjtő - (monitor) Információ elosztó - (disseminator) Szóvivő - (spokesperson)

17 A mintzbergi menedzseri szerepek 3  Hogyan használja fel a menedzser az információt a döntési folyamatában Vállalkozó - (entrepreneur) Zavarelhárító - (disturbance handler) Erőforrás-elosztó -(resource allocator) Tárgyaló - (negotiator)

18 Alapvető menedzseri kézségek 1  Jártasság: az a képesség, hogy a tudást olyan cselekvéssé tudjuk átalakítani, amely a kívánatos teljesítményhez vezet  Robert L. Katz három alapvető menedzseri kézség technikai szociális intellektuális

19 Alapvető menedzseri kézségek 2  Technikai készség: -alsó szintű menedzserek az a képesség, hogy speciális szaktudást tudjon a menedzser egy bizonyos problémára alkalmazni (pl. adóbevallás elkészítése)  Szociális készség: - minden menedzser együttműködési készség a többi emberrel  Intellektuális képesség: - felső szintű menedzserek koherens gondolkodás, analitikus képesség, szintetizáló képesség

20 A munka a 21. században 1  Globális gazdaság globalizáció: a világot átfogó, egymással kapcsolatban levő áramlata az: erőforrásoknak, termékpiacoknak és a versenynek globalizáció: a társadalmi kapcsolatok intenzív kiterjedése az egész világra olyan módon, hogy távoli helységek szoros kapcsolatba kerülnek egymással, egymástól messze lévő helyeken történő események alapvetően befolyásolnak távoli történéseket globalizáció: „a távolság halála”

21 A munka a 21. században 2  Kiszervezés (outsourcing) Szerződéses modell, melyben külső feleket bevonnak a vállalat stratégiai céljainak megvalósításába Leggyakrabban:  HR  Adminisztráció  Pénzügyek  Könyvelés  Beszerzés, ügyfélszolgálati központok (call center)

22 A munka a 21. században 3  Insourcing Az outsourcing ellentéte Okai:  Túlzott függőség megszüntetése  Kockázatok csökkentése  Hatékonyság növelése

23 A virtuális vállalatok  Definíció: Kizárólag szerződéses kapcsolatok alapján létrejövő hálózatok Összekapcsolnak:  Emberi erőforrásokat  Szervezeti formákat  Információ és kommunikáció technológiai hálózatokat (Internet) Prioritás: rugalmasság Identitás: kevésbé lényeges

24 A vállalatközi kapcsolatok kiterjedése Stratégiai szövetségesek hagyományos adás-vételi szerződések (franchise, stb.) leányválla- latok, felvásár- lások, összeolvadás ok kisebbségi tőke- befektetések, közös vállalatok nem hagyományos adás-vételi szerződések (közös K+F, gyártás, szerviz, stb.)

25 Stratégiai szövetségek irányai és a lehetséges partnerek a vállalat és alapvető tevékenysége szállítók közvetlen és potenciális versenytársak más szektor vállalatai lokális stratégiai partnerek diagonális szövetség vertikális szövetség komplementer szövetség nem versenytársak között vevők horizontális szövetség

26 Karrier a 21. században  Charles Handy 8 órás munkaidőben dolgozók Szerződéses dolgozók Részmunkai dős dolgozók

27 Etika és etikus viselkedés  Etika: azon erkölcsi elvek összessége, melyek meghatározzák, mi a „helyes „ és „helytelen” az emberek viselkedésében Enron, WorldCom az üzleti életben? „corporate governance” - felelős vállalatirányítás

28 Új értékek a foglalkoztatásban 1  A munkavállaló védelme: Azonos esélyek a munkavállalás területén Egyenlő bánásmód a munkahelyen A munkaerő bevonása Szexuális zaklatástól való védelem A munkahely megbízhatósága Egészséges és biztonságos munkahely biztosítása

29 Új értékek a foglalkoztatásban 2  A munkaerő sokszínűsége A szervezet dolgozói eltérő demográfiai jellemzőkkel rendelkeznek  Kor, nem, faj, nemzetiség, fizikai jellemzők alapján

30 Új értékek a foglalkoztatásban 3  A munkaerő sokszínűsége előítélet: negatív, irracionális viselkedés a „másfajta” emberrel szemben hátrányos megkülönböztetés: aktívan akadályozza a kisebbségi csoportok tagjait a szervezeti tagság előnyeinek kihasználásában üvegplafon hatás: láthatatlan „sorompó” mely behatárolja a nők és más kisebbségi csoportok tagjait karrierjük előrehaladásában

31 Új értékek a foglalkoztatásban 4  Információs és technológiai változások számítógép Internet kommunikációs technológiai változások

32 A menedzseri problémák típusai  Strukturált problémák: Gyakoriak, egyszerűek, egyértelműek Programozott döntésekkel megoldható  Nem strukturált problémák: Nem egyértelmű, összetett, kevés az információ róla Újszerű megoldásokat igényel Nem programozott döntésekkel oldható meg

33 A döntéshozás és a problémamegoldás környezete kiszámítható környezet a döntéshozó ismeri a lehetséges alternatívákat és azok kimenetét kockázatos környezet a döntéshozó valószínű- séget rendel az alternatívák- hoz és a kimenetükhöz bizonytalan környezet a döntéshozó nem ismeri az összes alternatívát

34 A menedzseri problémakezelés  3 alaptípus: a problémákhoz való viszonyuk alapján Problémakerülő Problémamegoldó Problémakereső  2 alaptípus: a gondolkodás módja alapján: Szisztematikus Intuitív

35 Szervezeti tanulás 1  Tanuló szervezet: A múlt tapasztalataira építve, az emberek, értékek, rendszerek erejénél fogva képes folyamatosan változni és javítani teljesítményét  Peter Senge  A tanuló szervezetek öt fő alkotóeleme Mentális modellek Önfejlesztés Rendszerszerű gondolkodás Közös elképzelés Csoportos tanulás

36 Szervezeti tanulás 2  Élethosszig tartó tanulás  Tudásmenedzsment Definíció: a versenyelőny elérése érdekében a szervezetek tudást hoznak létre, rendszerezik és megosztják azt Chief Knowledge Officer

37 Összefoglalva  A munka világa és a szervezetek lényeges változáson mentek keresztül a 21. század eljövetelével  A szervezet közös munkamegosztásban dolgozó emberek nyílt rendszere  A menedzsment folyamatát 4 alapvető részre lehet osztani: tervezés, szervezés, vezetés, ellenőrzés  A menedzseri szerepköröket három kategóriába lehet sorolni  A menedzsereknek három alapvető jártassággal kell rendelkezniük: technikai, szociális, intellektuális


Letölteni ppt "A szervezetek és az újfajta munkahely koncepciója Pécs Vezetés szervezés BA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések