Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Szent Korona Koronánk története, jelképei A koronakutatók gondolatainak rendszerezése és kiegészítése Záhonyi András összeállítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Szent Korona Koronánk története, jelképei A koronakutatók gondolatainak rendszerezése és kiegészítése Záhonyi András összeállítása."— Előadás másolata:

1 A Magyar Szent Korona Koronánk története, jelképei A koronakutatók gondolatainak rendszerezése és kiegészítése Záhonyi András összeállítása

2 „Őfelsége, a Magyar Szent Korona”
Csomor Lajos könyvcíme arra utal, hogy – a Korona élőlény (nemcsak szakrális ereklye), – Ő az ország uralkodója Ő a legfőbb közjogi méltóság. Kocsis István író szerint az apokalipszis után eljövendő szakrális király (az isteni felhatalmazással rendelkező világuralkodó) koronája. – mivel szent, az ISTENI AKARATot közvetíti Jézus második eljöveteléig országunk Koronája Máriát (Jézus anyját, a Szűzanya-Boldogasszonyt) illeti meg az országfelajánlások következtében! A Korona szakrális párhuzamai: Grál, Frigyláda, Kába köve, Attila és Artúr király kardja

3 Mit jelképez a Korona? EGY RÓMÁNAK ALÁRENDELT URALKODÓ koronája
(Egy Rómától /a német-római császártól/ „függő” magyar király a pápától „kért” koronát.) EGY BIZÁNCNAK ALÁRENDELT URALKODÓ koronája (Ennek alapján a magyar király egy „gyenge” bizánci császár hűbérese.) Az 1054-es egyházszakadás előtt már lecsökkent Bizánc európai hatása! A FÖLDI URALOM FELETTI, ISTENI REND megtestesítése (Vagyis a keresztény világ szakrális uralkodója részére készült beavatási korona) Tessék választani... (mi ez utóbbit javasoljuk)

4 MIÉRT a mi Koronánk, és nem másé?
Más országokban a koronát az uralkodó csináltatja magának. Nálunk csak a Szent Koronával megkoronázott királyt fogadja el a nemzet uralkodójának („beavató korona”). A magyar szakrális hagyomány szerint a Korona „választja ki” a királyt /lásd Mátyás mondáját/. Révay Péter koronaőr feljegyzése szerint az Atya és Jézus zománcképe mellett a Szűzanya képe is rajta volt eredetileg Koronánkon. A Koronát a pápa küldte (Szent) Istvánnak, aki apostoli király (ő „apostol”, aki püspökkijelölési joggal rendelkezik).

5 In memoriam Zachar József (2009)
A professzor könyve: Egy az Isten, egy a nemzet „A magyar történelem zára két kulcsra jár: az egyik Szent István Koronája, a másik a Magyarok Nagyasszonyának tisztelete.” /Mindszenty József bíboros-érsek/ Szent István országfelajánlását Károly Róbert, I. Lipót és I. Ferenc József is nyilvánosan megismételte!

6 A Korona a Szűzanya fején
Lékai László prímás-érsek 1983-ban (Árva Vince kérésére) egy koronamásolattal megkoronázta a márianosztrai Boldogasszony-szobrot. 2000. aug. 20-án a KORONÁZÓ Mátyás-templomban Kada érsek megkoronázta Szűz Máriának a főoltár feletti szobrát a Korona (II. János Pál pápa által megáldott) hiteles másolatával.

7 Veszélyes játékok – vészterhes utakon (Tóth Z. J., Turán, 2009/4.)
A mai alkotmányos politikai rendszer formailag az 1949-es jogrend folytatója (tartalmilag pedig az 1946-os köztársaságnak a folytatása) Ma az 1010 éves magyar állam(iság) alkotmányos és politikai folytatásáról nincs is szó! A mai rend a „rendszerváltozás” előtti szovjet (és az 1944-es német) megszállás /jogi/ rendszereinek folytatója, tehát a mai (jog)rend (a kartális-írott „magyar alkotmány”) TÖRVÉNYTELEN! (Tóth Zoltán József sajnos idén nem tudott eljönni az Erdélyország... találkozóra)

8 A jogfolytonosság helyreállításának gyakorlai nehézségei (TZJ)
Jó lenne-e egy forradalom? A polgárháború a most látványosan háttérbe húzódó, de magyarellenes erőknek kedvezne!  következménye lehet: NATO-BEAVATKOZÁS, ORSZÁGFELSZÁMOLÁS a nyugati és keleti birodalmak alkujaként (mint 1956-ban). Imádkozzunk, hogy elkerüljük! 1947, Guttenburg (Németo.): az 1938-ban megválasztott országgyűlés töredékesen összeült és megállapította: a (magyar) törvényesség letéteményese a Szent Korona  legitimitása így is több, mint az Ideiglenes Nemzetgyűlésé (1944. dec. 21.), melynek tagjait az oroszok „citálták” Debrecenbe)  Ideiglenes Nemzeti Kormány  Magyaro dec. 28-án kilépett a háborúból

9 Koronánk történetéről
Hol készült, mikor és kinek a számára? Csomor L.: Kaukázus (Grúzia), 5. sz., Európa szakrális uralkodója számára. Párhuzam: A Khakuli triptichon két képe Szűz Mária megcsonkított képe Dukászt és grúz feleségét Krisztus koronázza meg Állami Grúz Tbiliszi Múzeum /Grúzia/

10 Ludvig Rezső ötvös kopt (egyiptomi) párhuzamokat talált
Ludvig Rezső ötvös kopt (egyiptomi) párhuzamokat talált. A Thot-hegyi kopt szentély képe (Vörös Győző magyar régész találta meg Egyiptomban a Pantokrátor-kép egyik „párhuzamát„  másolata: a Gellért-hegyi pálos Sziklakápolnában) 10

11 1978. jan. 6.: a Korona ünnepélyes visszaszolgáltatása
(az Egyesült Államok visszajuttatja Magyarországra). /Feltételezett oka: J. Carter, az okkultizmusra fogékony amerikai elnök jósnője szerint „ameddig a Korona Amerika földjén van, bajt hoz az amerikai nemzetre”. Lásd a vietnami kudarcot, a Kennedy-gyilkosságot, a kambodzsai vereséget.../ 2000. január 1.: a Korona bevonul a Parlamentbe. Ferde volt-e rajta a kereszt eredetileg? Nem. A sérülés a menekítéskor keletkezhetett (1849, Orsova: Szemere B. elásatta, Bécs stb.). 11

12 A Magyar Szent Korona jogi szerepe
1000 év alatt 55 magyar királyt koronáztak meg vele. Apostoli és birodalomszervező Koronánk az államiság jelképe lett – ebből alakult ki a Szent Korona-tan. A közjogi tant soha nem vonta vissza alkotmányos magyar törvényhozás, ezért ma is kötelező érvénnyel bír! Zsigmond király / , felesége Mária, I. Lajos király lánya/ megjutalmazta egyik alattvalóját, mert (a Szent Korona eszméjére hivatkozva) ellenállt a király döntésének. (A törvényellenes döntést természetesen vissza kellett vonnia a királynak.) A jogfolytonosságot többször (pl ben, 1867-ben és 1920-ban) helyreállították – 1990-ben (az ún. rendszerváltó országgyűlésen) azonban akkori „képviselőink” ezt a kérdést „ELFELEJTETTÉK” felvetni!

13 (eszméje), mint „Alkotmányunk”
EGY KIS ÁLMODOZÁS Ha a Szent Korona tana (eszméje), mint „Alkotmányunk” ma is élne...

14 Ha a Szent Korona tana (eszméje), mint „Alkotmányunk” ma is élne...
Az állam- és az új egyházmegyei határok nem Trianont követnék. A Beneš-dekretumok nem lennének érvényben. A moldvai csángok magyar nyelven misézhetnének. A 907-es Pozsonyi csatáról részletesen tanulnánk a magyar iskolákban. A pápa romániai látogatásakor nemcsak Bukarestbe, hanem Gyulafehérvárra és a moldvai csángókhoz is eljutott volna. Nemzetközi problémák: Ma a “keresztény” szó már hiányzik az EU alkotmányából, pedig Európa egységét a kereszténység teremtette meg. Egy magyarellenes cselekedet Erdélyben: a román bankok nemzetközi támogatással adtak hiteleket, hogy a betelepedett románok vásárolják fel az elszegényedett székelyek földjeit! (lásd Kocsis István előadását)

15 A KORONA zománcképei ΛNDREAS, PETRVS, PAVLUS

16 T+L ligatúra Tamás apostol nevében (SCS TLHOMAS) A T+L ligatúra, valamint a Pál nevében felbukkanó kétféle „u“ (U és V) arra utal, hogy a feliratok készítője jól ismerte a görög nyelvet és az alfabetumot. A T+L ligatúra a görög tau alakjára emlékeztet! 16

17 A Pantoktátor. Jézus Az Atyaisten, a Nap és IC - XC a Hold jelével
A Pantoktátor Jézus Az Atyaisten, a Nap és IC - XC a Hold jelével (99 és 90 ?) 17

18 BERTALAN apostol képe: sérült
felirata: ARTHOLO, SCS /sanctus/ nélkül A Jézus képe mögött található apostol-kép megrongálódott! Ábra Koller József könyvéből (1800) /az 1792-es Korona-vizsgálat során készült/

19 A Szűzanya-kép mellett „lecserélt” zománcképek (arkangyalképek) helyén ma: Geobitzász és Konsztantinosz

20 Egy keresztet formázó magyar bélyegblokk a Szent Korona szereplőivel (Miért ők öten vannak rajta? A bélyegtervező önkényesen választott – ugyanúgy, mint a következő bélyegblokknál!) 20

21 A Szent Korona zománcképei bélyegeken (Gábriel arkangyal, Demeter és Damján)
21

22 Méretek Méretek: hüvelykben mérve KEREK SZÁMOK adódnak.
1 inch = 2,54 cm  aranymetszés Pl. az alsó abroncs és a 8 apostolkép magassága, a pántok szélessége, a ferdén álló kereszt magassága, a felső Pantokrátor-kép oldalhossza, 2 kép távolsága: 2 inch. Kerület: 665 mm (külső), 636 mm (belső) – nagy! Átmérő: 216 mm (külső), 204 mm (belső) Súly: 150 lat (2056 g) – könnyű! Gizella női koronája: 2800 g Következtetés: a két rész („latin” és „görög”) egyszerre, egy műhelyben (is) készülhetett!

23 ÉRDEKES KÉRDÉSEK Miért „csak” 8 apostol szerepel Szent Koronánkon?
Lehetett-e 4 arkangyal a Koronán? Milyen lehetett Mária képe Koronánkon? Hordhatta-e a fején Attila, Nagy Károly, Szent István, Arthur király a Szent Koronát?

24 Hordhatta-e a fején Arthur király a Koronát. Lásd E
Hordhatta-e a fején Arthur király a Koronát? Lásd E. Burne-Jones: Arthur király a ravatalon (címváltozatok: Arthur elszenderülése vagy Arthur halála) c. festményét!  MAGYARÁZAT: Arthur mellett a Szűz Mária is szerepel a képen – ő az uralkodói koronák közül csak a Szent Koronával jeleníthető meg.

25 Hordhatta-e a fején Nagy Károly a Koronát
Hordhatta-e a fején Nagy Károly a Koronát? Szigeti István atya /Aachen/ szerint igen! Nagy Károly sírjából szedte elő III. Ottó és küldte el a pápának, aki (Szent) Istvánunknak ajándékozta. Lásd W. von Kaulbach Nagy Károly koronázása c. festményét!

26 Mária „feltételezett” képe Révay Péter koronaőr leírása szerint Dukász Mihály zománcképe helyén volt. Decsy Sámuel 1792-ben a hátulsó drágakőről ezt írja: „Szűz Mária képe alatt van”. Nyáry Éva rekonstrukciója

27 A Korona „eredeti” szereplői
A nemzeti érzelmű kutatók többsége egyetért abban, hogy a Szűzanya (Boldogasszony) képe állt Dukász Mihály bizánci császár helyén. A mellette lévő 2 kép „eredetijével” kapcsolatban azonban megoszlanak a vélemények: Pap Gábor szerint Attila és Buda, Végh Tibor szerint Szent József ? és Keresztelő Szent János, Bakay Kornél szerint Álmos, Géza nagyfejedelem és Bíborbanszületett Konsztantinosz császár (nem Mária), Csomor Lajos, Berta Tibor, Bakos Batu, Zachar József és Záhonyi András szerint Rafael és Uriel.

28 Négy arkangyal a Szent Koronán? Geobitzasz helyén: URIEL

29 Négy arkangyal a Szent Koronán? Konsztantin(osz) helyén: RAFAEL

30 Egy PÁRHUZAM Sagrada Familia: „Álomvilág” Terv: 3-szor négy, 107 m magas torony  12 apostol /ma még csak 4 látható/ három, 130 m magas torony  Mária, Atyaisten, Szentlélek A központi kupola (az „Ég” megjelenítője) felett: 160 m-es torony  Krisztus szimbóluma

31 Nap Jézus Merkúr Uriel Vénusz Gábor Hold Mária Mars Mihály
A 4 arkangyal: Mihály (a mennyei seregek vezére) IX. 29., Gábor (angyali üdvözlet) III. 24., Rafael (óvó, gyógyító) X. 24., Uriel (Isten fénye; a Föld patrónusa) ? () Berta Tibor modellje: a 3 „isteni személy” és a 4 arkangyal együtt a hétbolygó-rendszert jeleníti meg: Nap Jézus Merkúr Uriel Vénusz Gábor Hold Mária Mars Mihály Jupiter Atya Szaturnusz Rafael

32 Az Utolsó vacsora (Leonardo da Vinci festménye)
Az apostolok az egymás után következő Napút-állomások megszemélyesítői (Beckerath, 1984) Bertalan, ifj. Jakab, András, Péter, Júdás, János, Halak Vízöntő Bak Nyilas Skorpió Mérleg JÉZUS (Sol Justitiae, az Igazság Napja), Tamás, id. Jakab, Mátyás Fülöp, Tádé, Simon Szűz Oroszlán Ikrek Rák Bika Kos

33 Uriel BOLDOGASSZONY Rafael
Berta Tibor: A Korona névünnepek szerinti modellje Záhonyi szerint a nyillal jelzett cserével az apostolok elhelyezkedése /névünnepeik szerint/ szimmetrikussá tehető Uriel BOLDOGASSZONY Rafael levegős (Szűz Mária) földes / Csomor L.: Gabor Vizes / Tamás  Jakab  Kozma  ? Damján  András  Péter  ATYA Pál  Fülöp  György  ? Demeter  János  Bertalan  Mihály JÉZUS Gábor tüzes vizes / Csomor L.: Uriel levegős /

34 8 apostol + 4 szent = 12 személy
Névünnepek és szerepkörök apostolok jellemzőik András  Fülöp  a szkítákat térítik nov máj. 26. Péter  Pál  a zsidókat ill. a pogányokat térítik jún jan. 25. Jakab  János  első vértanúk júl dec. 27. Tamás  Bertalan  Indiában térítettek márc. 7. aug. 24. Szentek Damján  Kozma  orvosok szept. 27.  szept. 27. György Demeter (Döme)  katonák ápr okt. 26.

35 Érdekességek Ipolybalog (Felvidék) templomának tornyát
– a pozsonyi Szent Márton székesegyházhoz (ahol a magyar királyokat koronázták között) hasonlóan – a Magyar Szent Korona díszíti. A révkomáromi Európa-udvar magyar házának tetején is egy stilizált Szent Koronát láthatunk.

36 Koronakutatók, szakírók
Csomor L., Ferencz Cs., Ludvig R., Poór M., Lantos B., Fehér A. (mérnök- és aranyműves csoport) Zétényi Zsolt, Tóth Zoltán József, Tóth Judit (jog) Bradák Károly (zománcművészet), Pap Gábor, Jankovics Marcell (művészettörténet) Hoppál Mihály, Diószegi Vilmos (néprajz) Kocsis István (irodalom) Bakay Kornél (régészet) Borbola János (egyiptomi párhuzamok) Kovács Éva, Lovag Zsuzsa, Váczy Péter (MTA) Ipolyi Arnold, Szigeti István (teológia) Henszlmann I., Moravcsik Gy., Berta T., Bakos B., Bölöny J., Csathó P., Paál Z. (Arvisura), Csihák Gy. (ZMTE), Végh T., Jung P., Rumi T., Zachar J. stb.

37 BEMUTATKOZÁS A Miskolci Bölcsész Egyesület tanára, a Filozófiai Vitakör, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület, az Agyagtábla Baráti Kör tagja. Fő témakör: Mezopotámia Sumer-magyar (és az összehasonlítás lehetősége kedvéért akkád) jel- és szótár Sumer gyakorlótáblák? (Az új rendszerű sumer-akkád-magyar jel- és szótár alkalmazása, a feliratok olvasása a rendszerszemlélet segítségével)

38 További előadások: Az avarok-magyarok aranya: a Nagyszentmiklósi kincs Kettős vagy hármas Honfoglalás? (100 éve született László Gyula, a kiváló régész) A „lélekmegmaradás” törvénye (emlékezés Lükő Gáborra) Európa legősibb írásemlékei: a kb éves tatárlakai korong és táblák (A Tatárlakai korong és táblák csillagászati-nyelvi értelmezése) Írástörténet = az emberiség története? (Nem...) Kutatási eredmények a székely-magyar rovásírás terén /Bolognai rovásnaptár, Somogyi Tanító Palatábla, a Penszéki (Svájc, Hunok völgye), a szigetszentmiklósi (Csepel-sziget), a korondi felirat újszerű elemzése/ A székely-magyar rovásírás oktatása gyerekeknek, felnőtteknek Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Magyar Szent Korona Koronánk története, jelképei A koronakutatók gondolatainak rendszerezése és kiegészítése Záhonyi András összeállítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések