Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BSc szakok első ciklusának tapasztalatai Pethő Attila Debreceni Egyetem Informatika szakokat oktató intézmények képviselőinek találkozója Szeged, 2007.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BSc szakok első ciklusának tapasztalatai Pethő Attila Debreceni Egyetem Informatika szakokat oktató intézmények képviselőinek találkozója Szeged, 2007."— Előadás másolata:

1 BSc szakok első ciklusának tapasztalatai Pethő Attila Debreceni Egyetem Informatika szakokat oktató intézmények képviselőinek találkozója Szeged, október 26–27.

2 Köszönet az adatokért Eötvös Loránd Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Pannon Egyetem Széchenyi István Egyetem Budapesti Műszaki Főiskola Nyíregyházi Főiskola Kecskeméti Főiskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Dr. Végső János, DE TTK-IK TO

3 Változott-e és ha igen milyen módon a szakstruktúra? Lényegében nem változott: SzTE, BMF, KF, NyME. ELTE: A modellező informatikus szakirány hasonlít legjobban a programozó matematikus szakhoz. A SzIE (MI) és NyF (PTI) a szakokon lényegesen változott a tanterv. VE és DE elindította az MI és PTI mellett a GI szakot is.

4 Gazdaságinformatikus -BSc Év Szak, szakpár FTF Jelentkezők Felvet tek összes en Kar Összes en Első helyen PE-MIK 2005gazdaságinformatikus (BSc)ANA SZTE-TTK- IK 2005gazdaságinformatikus (BSc)ANA DE-IK 2006gazdaságinformatikus (BSc)ANA ME-GÉK 2006gazdaságinformatikus (BSc)ANA PE-MIK 2006gazdaságinformatikus (BSc)ANA SZTE-TTK- IK 2006gazdaságinformatikus (BSc)ANA DE-IK 2007gazdaságinformatikus (BSc)ANA ME-GÉK 2007gazdaságinformatikus (BSc)ANA PE-MIK 2007gazdaságinformatikus (BSc)ANA SZTE-TTK- IK 2007gazdaságinformatikus (BSc)ANA

5 Év Szak, szakpár FTF Jelentkezők Felvette k összesen Kar Össze sen Első helyen BME-VIK2005mérnök informatikus (BSc)ANA BMF-NIK2005mérnök informatikus (BSc)ANA DE-IK2005mérnök informatikus (BSc)ANA ME-GÉK2005mérnök informatikus (BSc)ANA PE-MIK2005mérnök informatikus (BSc)ANA BME-VIK2006mérnök informatikus (BSc)ANA BMF-NIK2006mérnök informatikus (BSc)ANA DE-IK2006mérnök informatikus (BSc)ANA GDF2006mérnök informatikus (BSc)ANA KF-GAMFK2006mérnök informatikus (BSc)ANA ME-GÉK2006mérnök informatikus (BSc)ANA PE-MIK2006mérnök informatikus (BSc)ANA PPKE-ITK2006mérnök informatikus (BSc)ANA SZTE-TTK-IK2006mérnök informatikus (BSc)ANA BME-VIK2007mérnök informatikus (BSc)ANA BMF-NIK2007mérnök informatikus (BSc)ANA DE-IK2007mérnök informatikus (BSc)ANA GDF2007mérnök informatikus (BSc)ANA KF-GAMFK2007mérnök informatikus (BSc)ANA ME-GÉK2007mérnök informatikus (BSc)ANA PE-MIK2007mérnök informatikus (BSc)ANA PPKE-ITK2007mérnök informatikus (BSc)ANA SZTE-TTK-IK2007mérnök informatikus (BSc)ANA

6 Év Szak, szakpár FTF Jelentkezők Felvett ek összes en Kar Össze sen Első helyen DE-IK2005programtervező informatikus (BSc)ANA EKF-TTK2005programtervező informatikus (BSc)ANA ELTE-IK2005programtervező informatikus (BSc)ANA PT-TTK2005programtervező informatikus (BSc)ANA SZTE-TTK- IK2005programtervező informatikus (BSc)ANA DE-IK2006programtervező informatikus (BSc)ANA EKF-TTK2006programtervező informatikus (BSc)ANA ELTE-IK2006programtervező informatikus (BSc)ANA ME-GÉK2006programtervező informatikus (BSc)ANA NYF-TTK2006programtervező informatikus (BSc)ANA PE-MIK2006programtervező informatikus (BSc)ANA PT-TTK2006programtervező informatikus (BSc)ANA SZTE-TTK- IK2006programtervező informatikus (BSc)ANA DE-IK2007programtervező informatikus (BSc)ANA EKF-TTK2007programtervező informatikus (BSc)ANA ELTE-IK2007programtervező informatikus (BSc)ANA ME-GÉK2007programtervező informatikus (BSc)ANA NYF-TTK2007programtervező informatikus (BSc)ANA PE-MIK2007programtervező informatikus (BSc)ANA PT-TTK2007programtervező informatikus (BSc)ANA SZTE-TTK- IK2007programtervező informatikus (BSc)ANA

7 Kari jelentkezések, felvételek, Jel_összJel_elsőFelvett ELTE-IK SZTE-TTK DE-IK BME-VIK BMF-NIK GDF PE-MIK KF-GAMFK ME-GÉK NYF_TTK PPKE-ITK EKF-TTK35999 PT-TTK BDTF-TTK

8 Változott-e a felvételre jelentkezők száma és ha igen, akkor milyen irányban? Növekedés tapasztalható: ELTE, SzTE, DE, PE, EKF Lényegében változatlan: BMF, NyF Csökkenés: KF Két évig jelentősen nőtt, majd az utolsó évben kisebb mértékben csökkent: NyME

9 Jelentkezők Felvettek Összesen Első helyenANÁllami Összes enANÁllami Jelmagyarázat: AN.: Alap, nappali képzés mindkét finanszírozási formában Állami.: Államilag támogatott képzések minden képzési szinten és munkarenden Év Felvételi jelentkezések, felvettek - Informatika képzési terület,

10 Képzési területi arányok Jelentkezések megoszlása képzési területenként– 2001.

11 Jelentkezések megoszlása képzési területenként– 2007.

12 Jelentkezési és felvételi arányok, Év Jelentkezők aránya8%7%6%5% 6% Felvettek aránya9%8%7%6% 7%

13 KATEGÓRIA: 1: Jel_Összes 2: Jel_Első hely 3: Jel_Alap-Nap 4: Jel_Állami 5: Felv_Összes 6: Felv_Alap-Nap 7: Felv_Állami ÉV: , rendre

14 Tudják a hallgatók követni a mintatantervet? A 2006/7-es tanév I. félévében a PTI BSc szakon 484 fő volt. Közülük 164 hallgató teljesítette az első félévben a mintatanterv szerint előírt tantárgyakat. A 2004-ben elsőként induló BSc évfolyamon a hallgatók kb 18%-a végez most időben. A DE-n 10% végzett! Az első év során a hallgatók kb. 70% lemaradt a kulcstantárgyakból. Az átlagos teljesítmény kredit/félév körül mozog.

15 A hallgatók képzési ideje az elmúlt években jelentősen megnövekedett. A 3 éves képzés lényegében 1-1,5 évvel nőtt, amelynek okát –a kredit-rendszer bevezetésében, –a képzési időre vonatkozó liberalizációban és –nem elhanyagolható mértékű az a felkészületlenség, amellyel a hallgatók érettségi után érkeznek. –a hallgatóknem végeznek folyamatos, rendszeres tanulmányi munkát –élnek azzal a lehetőséggel, hogy egy tárgy akárhányszor felvehető.

16 Van-e a tantervben szigorlat? A DE-n volt, de a PTI tanterv átdolgozásakor töröltük. A BMF-en két szigorlat van: Matematika szigorlat, Szoftverszigorlat. Máshol nincs.

17 Jegyzetellátottság A jegyzetek készítését kari pályázatokkal ösztönözzük. Egyre több tantárgyhoz van legalább elektronikus jegyzetünk. Kb. 80 %-os a lefedés. Ezek új jegyzetek, megírásukra a Mérnök informatikus BSc-oktatás elkezdése óta igen nagy hangsúlyt helyezett az Egyetem. A szaktárgyak esetében egy-egy tantárgyhoz többnyire sok különböző könyvből, jegyzetből, internetről adunk meg fejezeteket.

18 Inaktív hallgatok létszáma ELTE PTI (BSc, 2005): Felvett tárgyak száma: 7918 Elvégzett tárgyak száma: 4417 ELTE PTI(BSc, 2006): Felvett tárgyak száma: 5610 Elvégzett tárgyak száma: 3009 PE: Az inaktív hallgatók aránya azért csökkent, mert a pénzügyi szabályozóink szigorodtak. Teljesítők aránya kötelező tantárgynál: 40-45%, Szakiránytárgyaknál : 20%-25%, BMF NyF, EKF: Nagyon ritkán fordul ilyen elő.

19 Módosítják-e a BSc tanterveket? DE, PTI: jelentős korrekciók egy teljes ciklus tapasztalatai alapján. SzTE: A MI BSc-ben növelni kívánjuk a műszaki jellegű órák és a laborgyakorlatok számát. SzIE: A tanterv kötelező anyaga bevált, nem szorul módosításra.

20 Milyen előnyöket tapasztalnak a főiskolai képzési formához képest? A hallgatók zökkenőmentesen folytathatják tanulmányaikat mester képzésben. A gyengébb hallgatók is diplomát szerezhetnek, korábban ezek diploma nélkül kiestek az egyetemi képzésből vagy főiskolára kellett átjelentkezniük. A képzés (nagyjából) kompatibilis az európai egyetemek képzéseivel. A BSc képzés iránti érdeklődés nagyobb a főiskolai képzéshez képest. Hosszabb képzési idő, amely lehetővé teszi, hogy több idő áll rendelkezésre a szakdolgozati téma gondos kiválasztására és a dolgozat elkészítésére.

21 Hátrány A tanárképzés nehezen illeszthető be a bolognai rendszerbe. A PM-hez képest indokolatlanul nehezebb a tananyag, s ez a minőségben nem látszik meg.

22 A végzett hallgatók milyen arányban folytatják tanulmányaikat MSc-n? DE-n majdnem mindegyik végzős jelentkezett MSc-re. (Uez ELTE) A végzős évfolyam nem reprezentatív minta mert a végzettek mindegyike időben fejezi be a tanulmányait, azaz jó tanulmányi eredménnyel rendelkezik. A főiskolai szintű képzésben végzett hallgatók visszajelzései alapján a becslés az, hogy évente 15-20%-uk tanult tovább egyetemen

23 A végzett hallgatók milyen arányban folytatják tanulmányaikat tanár szakon? Úgy tűnik kevesen, mert a PTI BSc szakon csak kevesen vették fel a tanári szakirányt. Lehet, hogy a hallgatók még nem látják az informatikatanár mesterszakot. Jelentősen csökkent a nappali tagozatos hallgatók érdeklődése a tanári szakirány iránt. A tanári szakirányt 80-ból 2 hallgató vette fel. Korábban jelentős létszám folytatta műszaki tanárszakon tanulmányait (25%), most nem tudjuk még, hogy mi fog történni. 1-2 fő akar tanár lenni.

24 Mesterképzés, 2007 Év Szak, szakpár FTF Jelentkezők Felve ttek össze sen Kar Összesen Első helyen SZTE-TTK-IK2007programtervező informatikusMLA BMF-NIK2007 mérnöktanár-mérnök informatikusMLK19130 DE-IK2007programtervező informatikusMLK SZTE-TTK-IK2007programtervező informatikusMLK45613 DE-IK2007programtervező informatikusMNA SZTE-TTK-IK2007programtervező informatikusMNA16100 DE-IK2007programtervező informatikusMNK200 SZTE-TTK-IK2007programtervező informatikusMNK500

25 Jelentős számú-e a szakváltoztatások átjelentkezések, párhuzamos képzésekre jelentkezők száma? Nem számottevő az átjelentkezések száma, a karon belüli szakváltást viszont meglepően sokan kezdeményezik. Igen, viszonylag jelentős. A Mérnök informatikus szakra itt a saját főiskolát abbahagyók részéről, valamint más felsőoktatási intézmények főiskoláiból való átjelentkezés tapasztalható. Inkább a fordított mozgás figyelhető meg, azaz a nálunk gyengén szereplők átkérik magukat más szakokra (jellegzetesen valamilyen gazdaságtudományi szakra),

26 A BSc hozzájárult-e a hallgatók intézmények közötti mobilitásához? Még nem érzékelhető ennek a hatása. Mivel nincs kidolgozva az intézmények között áthallgatók finanszírozása, ezért nem látjuk reálisnak más intézményből áthallgatók fogadását. Az intézmények közötti mobilitás az új képzési formával szerintem semennyit nem változott. Ebbe a helyzetbe az is erősen belejátszhat, hogy az egyes intézmények képzési struktúrája, képzési anyaga továbbra is erősen eltér egymástól.

27 Milyen a végzett hallgatók elhelyezkedési esélye? Nincsenek elhelyezkedési problémái a nálunk végzett hallgatóknak. Jónak ítéljük meg, de valószínű, hogy ez nem a BSc szakok bevezetésének köszönhető, hanem az informatika iránti általános keresletnek. Visszajelzéseink szerint a hallgatóink sikeresen el tudnak helyezkedni szakmájukban. A Széchenyi Egyetemen a végzett hallgatók elhelyezkedési esélyei lényegesen megnövekedtek, a vállalati igényeket figyelembe vevő, új képzési rendszerünknek köszönhetően.

28 A végzett hallgatóink kb. fele inkább mobil, azaz Bp-en vagy lakhelyétől messze is vállal munkát. Az ő elhelyezkedési esélyeik jók, mert a bp-i illetve észak-dunántúli piac felveszi őket. A többiek esélyei közepesnek vagy rosszabbnak mondhatók. Könnyen el tudnak helyezkedni a programozási területen jártas hallgatók, és az általános, kevésbé specializálódott hallgatók nehezebben. Sopron környékén még nem világos, hogy mekkorák lesznek az elhelyezkedési lehetőségek, de az eddig végzettek nagyon sikeresen találtak munkahelyet

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "BSc szakok első ciklusának tapasztalatai Pethő Attila Debreceni Egyetem Informatika szakokat oktató intézmények képviselőinek találkozója Szeged, 2007."

Hasonló előadás


Google Hirdetések