Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 1Számítógép-hálózatok Készítette: Schubert Tamás (BMF) Adatkapcsolati réteg.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 1Számítógép-hálózatok Készítette: Schubert Tamás (BMF) Adatkapcsolati réteg."— Előadás másolata:

1 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 1Számítógép-hálózatok Készítette: Schubert Tamás (BMF) Adatkapcsolati réteg

2 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 2Számítógép-hálózatok Adatkapcsolati réteg (Data link layer) Adatátviteli alapok Aszinkron átvitel Szinkron átvitel Hiba érzékelés Adattömörítés Hiba vezérlés (Error control) Adatfolyam vezérlés (Flow control) Kapcsolat menedzsment (Link management) Adatkapcsolati protokollok (HDLC, LLC) Irodalom Tartalom

3 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 3Számítógép-hálózatok Az adatkapcsolati réteg feladata adatok átvitele valamilyen soros adatkapcsolaton. Az átviteli vonal lehet: vezetékes pont-pont fizikai áramkör (csavart érpár, koaxiális kábel, optikai szál), vezeték nélküli kapcsolat (mikrohullám, stb.), fizikai vagy logikai kapcsolat valamilyen kapcsolt hálózaton keresztül. Az átviteli mód lehet: aszinkron, szinkron. Az átvitelt vezérlő protokoll lehet: karakter-orientált, bit-orientált. A magasabb hálózati rétegek számára nyújtott szolgáltatás lehet: megbízhatatlan (best-try), kapcsolat nélküli, megbízható (reliable), kapcsolat-orientált. Adatkapcsolati réteg (Data link layer)

4 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 4Számítógép-hálózatok A feladat: digitális információ átvitele két eszköz (DTE) között. Az eszközök távolsága széles határok között változik. Az átvinni kívánt információ: karakter lánc, numerikus adat vagy egyéb binárisan kódolt információ. Az átvitel mindig bit-sorosan történik a két eszköz között. Az átviendő információ mellett egyéb vezérlő adatok átvitele is szükséges, amelyek segítik a megbízható információátvitelt: hiba felismerés, javítás, adatvesztés és többszörös átvitel kiküszöbölése, biztosítják a két kommunikáló eszköz szinkronizálását, áthidalják a két kommunikáló eszköz sebessége közötti különbséget. Az átviteli hibák soha nem érzékelhetők 100%-os biztonsággal. A cél, hogy a nem észlelt átviteli hibák előfordulásának valószínűsége a lehető legalacsonyabb legyen. Adatátviteli alapok

5 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 5Számítógép-hálózatok Karakter kódok A legelterjedtebb karakter kódok: Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC) American Standard Code for Information Interchange (ASCII = ISO 645) Az alfabetikus, numerikus és egyéb karaktereken kívül mindkét kód tartalmaz vezérlő karaktereket is (line feed, carriage return, form feed, file separator, start of text, synchronous idle, stb.) Bináris adatok A numerikus adatokat 8, 16, 32 vagy 64 bites bináris formában ábrázolják és továbbítják. A 8 bit hosszúságú információ (byte vagy octet) lehet egy karakter 8 bites kódja, vagy egy hosszabb bináris adat egy komponense. Adatátviteli alapok

6 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 6Számítógép-hálózatok Bit-soros átvitel A digitális adatokat az adtaátviteli médiumokon kizárólag bit-sorosan viszik át, így csak egy érpár, illetve két optikai szál szükséges két eszköz közötti kapcsolathoz. Kommunikációs módok Az adatátvitel irányára és egyidejűségére vonatkozó módok lehetnek: Szimplex Egyirányú. Például adatgyűjtés. Fél duplex Az eszközök felváltva vihetnek át adatokat. Az eszközöknek képesnek kell lenniük az irányváltásra. Duplex Kétirányú átvitel egyszerre is lehetséges, egymástól függetlenül. Adatátviteli alapok

7 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 7Számítógép-hálózatok Átviteli módok Byte-ok illetve karakterek sorozatát kell átvinni bit-sorosan. Általában 2 jelszintet különböztetnek meg a bit információ jelzésére. A vevő készüléknek a vett jelsorozatból fel kell ismernie: A bit cellák kezdetét Az adatelemek (karakter vagy byte) elejét és végét A teljes üzenet (keret) elejét és végét Ennek megfelelően: bit (órajel), karakter vagy byte és blokk vagy keret szinkronizációt kell biztosítani. Adatátviteli alapok

8 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 8Számítógép-hálózatok Átviteli módok A szinkronizáció alapvetően kétféleképpen valósítható meg attól függően, hogy az adó és a vevő órajele független (aszinkron) vagy szinkronizált (szinkron). Aszinkron átvitel A byte-ok, karakterek tetszőleges időközönként követik egymást, az adó és a vevő órajelét a byte-ok kezdetén kell szinkronizálni. Szinkron átvitel Az egész keretet egy összefüggő bit-folyamként továbbítják, az adó és a vevő órajelét a keret átvitele alatt szinkronban kell tartani. Adatátviteli alapok

9 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 9Számítógép-hálózatok Aszinkron átvitel 01010001 Start bit 7/8 adat bitStop bit(ek) Átvitt elem Átvitel iránya lsbmsb Új karakter kezdete 0 Paritás bit 1 vagy 2 stop bit Átviteli módok - Aszinkron átvitel

10 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 10Számítógép-hálózatok A start és a stop bitek polaritása különböző. Ez biztosítja, hogy legalább egy 1  0  1 átmenet van az egymást követő karakterek között. Egy nyugalmi állapot után az első 1  0 átmenet jelzi a karakter kezdetét. A vevő az órajelét a start bit időtartama alapján szinkronizálja. Az átviteli sebességek szabványosak. A legelterjedtebben használtak: 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Karakterblokkok átvitelekor a blokk elejére és végére egy-egy kitüntetett (átvitelvezérlő) karaktert illesztenek. Aszinkron átvitelt általában akkor használnak, amikor a karakterek nem meghatározott időközönként keletkeznek, vagy a karakterek átviteli sebessége viszonylag alacsony. Ekkor elfogadható a szinkronizálást szolgáló bitek jelenléte a karakterekben, és a viszonylag durva bit szinkronizálási módszer alkalmazása. Átviteli módok - Aszinkron átvitel

11 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 11Számítógép-hálózatok Szinkron átvitel Átvitel iránya Keret-tartalom 01010001 Átvitt keret Idő Szinkron karakterek vagy byte-ok Keret-kezdet karakterek vagy byte-ok Keret-vége karakterek vagy byte-ok Szinkron karakterek vagy byte-ok Átviteli módok - Szinkron átvitel

12 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 12Számítógép-hálózatok Nagy adatblokkok és magasabb átviteli sebesség esetén szinkron átviteli módot használnak. A 8 bit-es adatelemek között nincs késleltetés. A vevő és az adó berendezés különböző szintű szinkronizációjához Az átvitt bit-folyamot úgy kódolják, hogy a vevő bit-szinkronban legyen tartható. Minden keretet egy vagy több kitüntetett byte vezet be, hogy a vevő biztonsággal felismerje a byte határokat (byte szinkronizáció). Minden keret egy kitüntetett byte-pár határol, amelyek a keret szinkronizációt biztosítják. A szinkronizációt biztosító byte-ok nem fordulhatnak elő a keret hasznos adatterületén. Ha mégis ilyen byte-okat kell átvinni, akkor ezt speciális kódolással teszik lehetővé. A szinkron átvitel hatékonyabb az aszinkron átvitelnél, mivel nincs szükség byte-onként járulékos bitek (start, stop) használatára. Átviteli módok - Szinkron átvitel

13 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 13Számítógép-hálózatok Bit szinkronizáció Olyan kódolást kell alkalmazni, hogy a vevő órajele szinkronban működjön az adó órajelével. Két módszer használatos: Az órajel időzítése az átvitt adatba van beágyazva, így onnan folyamatosan kinyerhető. A vevő saját órajel generátorral rendelkezik, de ezt a vett jel alapján kell szinkronizálni. Az előbbit vizsgáljuk részletesebben: Átviteli módok - Szinkron átvitel

14 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 14Számítógép-hálózatok Átviendő bit folyam Adó órajele Bipolárisan kódolt jel Vevőnél az adatból kivont órajel Vett adat 1 0 0 1 1 1 0 1 Átviendő bit folyam Adó órajele Manchester kódolt jel Vevőnél az adatból kivont órajel Vett adat 1 0 0 1 1 1 0 1 Bipoláris kódolás Manchester kódolás Átviteli módok - Szinkron átvitel

15 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 15Számítógép-hálózatok Bit szinkronizáció Bipoláris kódolás A logikai „1”-t pozitív impulzus, logikai „0”-t negatív impulzus képviseli. Minden bit cella egyben az órajelet is tartalmazza. Mivel minden bit jelzése után a jel visszatér 0-ra, ezt a kódolást Return-to-Zero (RZ) kódolásnak is nevezik. Átviteli módok - Szinkron átvitel

16 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 16Számítógép-hálózatok Bit szinkronizáció Manchester kódolás 0 1 „1” bit 0 1 „0” bit A logikai „1” 0  1 átmenettel, a logikai „0” 1  0 átmenettel van jelezve. Minden bit-időben van jelátmenet, így az órajel impulzus ebből előállítható. A kódolás hátránya, hogy egy-egy bit-időben két jelátmenet is lehetséges, így az igényelt sávszélesség megkétszereződik. A Manchester kódolás előnye, hogy a vevő AC csatolással (transzformátor) kapcsolódhat a vonalra. A vevő saját áramforrását használhatja, teljesen elszigetelve az adóétól. Átviteli módok - Szinkron átvitel

17 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 17Számítógép-hálózatok Szinkron átviteli vezérlési sémák Karakter-orientált Bit-orientált A két séma közti alapvető különbség, ahogyan a karakter (byte) és a keret szinkronizációt kezelik. A karakter orientált vezérlési sémát kevésbé használják, mivel bináris adatok átvitelére nem hatékony, ráadásul a vezérlő karakterek kódja az alkalmazott karakter kód függvénye. Részletesen a bit-orientált vezérlési sémát tárgyaljuk. Átviteli módok - Szinkron átvitel

18 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 18Számítógép-hálózatok Bit-orientált vezérlési séma: flag-ek használata Elsősorban pont-pont kapcsolatban használják. A keretet a ‘01111110’ bit-minta (flag) határolja. A tétlen vonalon az adó a ‘01111111’ bit-mintát továbbítja. Nyitó flag után a vevő a záró flag érkezéséig a bitsorozatot adatként dolgozza fel. Az adat transzparencia miatt a keret tartalmi részében flag-minta nem fordulhat elő. Ezt úgy biztosítják, hogy az adó minden 5 egymás utáni ‘1’ bit után automatikusan egy ‘0’ bit-et szúr be (zero bit insertion). A keret természetesen hiba érzékelő kódot is tartalmazhat a záró flag előtt. Átviteli módok - Szinkron átvitel

19 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 19Számítógép-hálózatok 011111110111111101111110 0111111001111111 Átvitel iránya Nyitó flagKeret tartalomZáró flag Tétlen vonal 0111111011011001111101101111100-----1101111111 Átvitel iránya Nyitó flag Keret tartalom Záró flag ‘0’ bit beszúrása Bit-orientált vezérlési séma: flag-ek használata Átviteli módok - Szinkron átvitel

20 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 20Számítógép-hálózatok Bit-orientált vezérlési séma: keret-kezdet határoló és hossz megadása Néhány LAN-nál használják. A bit szinkronizációt a ‘preamble’ bit-minta biztosítja, amely ‘10’ bit párok sorozatából áll. A keret-kezdet határoló:‘10101011’. A rögzített fej a címzett állomás címét tartalmazza. A 2 byte-on tárolt hossz a tartalom mező byte-jainak számát jelzi. 101010--1010101011Keret tartalom PreambleKeret kezdet határoló Rögzített fej Hossz byte-ok Az előző mezőben megadott számú byte Rögzített láb Átviteli módok - Szinkron átvitel

21 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 21Számítógép-hálózatok A lehető legnagyobb valószínűséggel kell érzékelni, hogy a vett információ hibát tartalmaz. Ha a vevő hibát észlel, szükség van valamilyen mechanizmusra, amellyel a remélhetően hibamentes információt megkapja. Ez kétféleképpen érhető el: Hibajavítással Az átvitt karakter vagy keret olyan redundáns információt tartalmaz, amelyből nemcsak a hiba jelenléte észlelhető, hanem a helye is. A hibás bit-ek invertálásával a hiba javítható. Visszacsatolásos hiba kezeléssel Az átvitt karakter vagy keret olyan redundáns információt tartalmaz, amelyből a hiba jelenléte észlelhető. Ezután a vevő a hibás keret újra átvitelével juthat a remélhetően hibamentes információhoz. A hálózatok világában a visszacsatolásos módszer dominál, mivel a hibajavításhoz szükséges redundáns információ jelentősen megnöveli a továbbítandó adat mennyiségét. Hiba érzékelés

22 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 22Számítógép-hálózatok Visszacsatolásos hiba kezelés két részre osztható: a megbízható hiba érzékelésre és az újra átvitelt bonyolító vezérlő algoritmusokra (később tárgyaljuk) A hiba érzékelés módszerei (az információelméletből ismert módszerek, ezért csak megemlítjük ezeket): Paritás bit (parity) használata Karakterenként (byte-onként) képzett páros vagy páratlan paritás bit. Páratlan számú bit-hibát jelez. Ellenőrző összeg (block sum check) A paritás ellenőrzést egészíti ki. Az adat byte-okat összeadják és az így kapott összeget a blokk végére illesztik. A vevő szintén kiszámolja a blokk összeget és összehasonlítja az átvitt blokk összeggel. Ez a módszer csak egy bites véletlen hibák érzékelésére alkalmas. Ciklikus redundancia ellenőrzés (Cyclic redundancy check) A blokkosan előforduló hibák észlelésére is alkalmas módszer. 16 vagy 32 bites ellenőrző kód készül, amelyet az adó a blokk végén helyez el. A vevő újra számolja az ellenőrző kódot, majd összehasonlítja az átvitt ellenőrző kóddal. Az ellenőrző kód az ún. polinomikus kódra épül. Hiba érzékelés

23 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 23Számítógép-hálózatok Az adattömörítéssel az adatátviteli idő és az átviteli költség csökkenthető. Az adattömörítést gyakran az alkalmazói szinten elvégzik (file tömörítés), majd továbbítják a hálózaton vagy kapcsolt telefonvonalon modemek segítségével. A tömörítést gyakran az adatkapcsolati rétegben dinamikusan végzik el. Többféle adattömörítő algoritmust használnak. Intelligens modemek a tömörítő algoritmust az átviendő adatok típusának megfelelően adaptív módón választják ki. Néhány tömörítő algoritmus: Pakolt decimális (BCD) Numerikus adatok karakteres ábrázolásakor használható. Karakter elnyomás Háromnál több egymásután következő azonos karaktert a karakter kódjával és darabszámával helyettesítenek. Huffman kódolás Az átviendő karakterek gyakorisága különböző. Nem rögzített hosszúságú kódot alkalmaznak, hanem a gyakrabban előforduló karaktereket esetén rövidebb kóddal ábrázolják, mint a ritkábban előfordulókat. Ezt a módszert statisztikai kódolásnak is nevezik. Adattömörítés

24 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 24Számítógép-hálózatok Az átviendő karakter fűzért (file-t) először analizálják, meghatározzák az egyes karakterek gyakoriságát. A kód meghatározása egy kiegyensúlyozatlan fa (Huffman kódfa) felépítésével történik. Az adatokat a továbbítás előtt a kódfa segítségével átkódolják. A dekódoláshoz a vételi oldalon szükség van a kódfára is, ezért az adatok előtt ezt is továbbítani kell. File-ok átvitelénél ez nem jár különösebb hátránnyal, de folyamatos adatátvitelnél ez nem használható. Dinamikus Huffman kódolás Az adó és a vevő az átvitel közben dinamikusan építi a kódfát. Ha a soron következő karakter benne van a kódfában, akkor eszerint átkódolva továbbítják, ellenkező esetben az eredeti alakjában továbbítják. A kódfát mindkét esetben mindkét oldalon aktualizálják, és a további karaktereket már az aktualizált kódfa alapján kódolják. Szöveg átvitele esetén a tömörítés mértéke jelentős, ezért ezt a tömörítési módszert számos kommunikációs alkalmazásban használják, mint például a V.32 modemekben. Adattömörítés

25 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 25Számítógép-hálózatok A hiba érzékelés módszereit korábban megismertük. Ezek alkalmazásával egy pont-pont kapcsolatban a vevő adott valószínűséggel megállapít- hatja hiba jelenlétét az átvitt bit-folyamban (keretben). Egyetlen bit-hiba esetén is az egész keretet el kell dobni. A keret elvesztését az alkalmazói programnak (vagy valamelyik közbenső protokollnak) kell észlelnie, és gondoskodnia kell a megszerzéséről. Az ilyen átvitelt best try transmission-nak vagy connectionless mode transmission-nak (kapcsolat nélküli átviteli mód) nevezzük. Ennek alternatívája a reliable transmission vagy connection-oriented transmission (kapcsolat orientált átviteli mód). Hiba észlelése esetén a kommunikáló feleknek meghatározott vezérlő eljárások segítségével biztosítaniuk kell a hibátlan üzenet továbbítást. A hibátlan üzenettovábbításon a nagy valószínűséggel hibamentes, ismétlődésmentes és helyes sorrendben érkező üzenettovábbítást értjük. A hibát a vevő jelezi az adónak, amely újraküldi a hibás üzenetet. A hibakezelésnek ezt a módját hiba vezérlésnek (error control) nevezzük. A hiba vezérlés más vezérlő mechanizmusokkal együtt alkotja az adatkapcsolati protokollt (data link control protocol). Hiba vezérlés (Error control)

26 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 26Számítógép-hálózatok A vevő állomás megvizsgálja a bejövő keretet, hogy hibátlan-e, és egy rövid válasz üzenetet (nyugta-keretet) küld a feladó állomásnak, hogy nyugtázza a keret hibátlan megérkezését, vagy kérjen egy új példányt a hibásan vett keretről. Ezt a hiba vezérlést automatikus ismétlés kérésnek (automatic repeat request= ARQ) nevezik. Két változata van: Tétlen (idle RQ) módú ismétlés kéréssel Karakter-orientált átvitelnél használják. Az adó addig nem küld újabb keretet, amíg a vevő nem nyugtázza a keret megérkezését. Gyenge a kapcsolat kihasználtsága. Csak rövid távolság és alacsony átviteli sebesség esetén használható. (Nem tárgyaljuk részletesen.) Folyamatos (continuous RQ) módú ismétlés kéréssel Az adó nem vár a vevő nyugtájára a következő keret küldéséhez. Az elküldött keretek nyugtáinak beérkezéséig azonban a már elküldött kereteket egy pufferben (az újraküldési listában) tárolja az esetleges újraküldés céljából. A nyugtázás megoldható kizárólag pozitív nyugta (positive acknowledgment = ACK) küldésével. Ekkor az adó a hibásan továbbított keretekről a hiányzó nyugtákból szerez tudomást. Hiba vezérlés

27 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 27Számítógép-hálózatok Folyamatos (continuous RQ) módú ismétlés kéréssel A másik nyugtázási módszernél a vevő negatív nyugtával (negative acknowledgment = NAK) jelzi az adónak hibás keret érkezését. Az ismétlés kérés is kétféleképpen működhet. Szelektív ismétlés kérés (Selective repeat) Csak a hibás kereteket kell újraküldeni. A vevő az újraküldött kereteket a megfelelő helyre illeszti a pufferében. Ez a módszer hatékonyabb, mint a Go- back-N módszer, de nagyobb a puffer-igénye. Visszaugrás N kerettel (Go-back-N) A vevő a hibás keret után küldött magasabb sorszámú kereteket eldobja, és a hibásan érkezett kerettől kezdve újra kéri a kereteket függetlenül attól, hogy az adó egyszer már továbbította azokat. A fentiekből következően a kereteket sorszámozni kell. Az adatkapcsolat egy másik fontos összetevője a hiba vezérlés mellett az adatfolyam vezérlés (flow control). Ha a vevő állomás nem képes olyan ütemben feldolgozni az adatkereteket, mint ahogyan azokat az adó továbbítja, a pufferei megtelnek. A vevőnek és az adónak megfelelő vezérlési sémával kell rendelkeznie ennek megoldására. Hiba vezérlés

28 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 28Számítógép-hálózatok Folyamatos (continuous RQ) módú ismétlés kéréssel A folyamatos RQ hiba vezérlés működéséhez kétirányú kapcsolat szükséges. A legtöbb esetben az információs keretek is mindkét irányban áramolnak (duplex kapcsolat). Ekkor megoldható, hogy a nyugtákat az információs csomagokba ágyazzák. Ezt a megoldást piggyback acknowledgment-nek nevezik. A fent említett működési módok közül a szelektív ismétlés pozitív nyugtázással változatot ismerjük meg részletesebben. Hiba vezérlés

29 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 29Számítógép-hálózatok Folyamatos (continuous RQ) módú ismétlés kéréssel Szelektív ismétlés pozitív nyugtázással A következő ábrákon a kapcsolati protokoll működésének egyik irányát mutatjuk be. A Primary (P) állomás információ-kereteket (I) küld a Secondary (S) állomásnak, amely nyugta kereteket (ACK) küld vissza. A P állomás újra átviteli listája és az S állomás vételi listája az adatkapcsolati protokoll belső működését szolgálja. Az adatkapcsolati réteg és a magasabb protokoll réteg közötti kommunikációt külön FIFO listák segítik. Az adó állomás V(Send) változója a következő új kerethez rendelendő sorszámot tárolja. A vevő állomás V(Receive) változója annak a keretnek a sorszámát tárolja, amelyet sorrendhelyesen kapnia kell. A következő ábra azt az esetet mutatja, amikor egy információs keret (I-frame) hibásan érkezik: Hiba vezérlés

30 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 30Számítógép-hálózatok NN N+1 N+2 N+3 N+4 N N+1 N+2 N+1 N+2 N+3 N+4 N+1 N+3 N+4 N+1 I(N)I(N+1)I(N+2)I(N+3)I(N+4)I(N+1) I(N)I(N+5)I(N+2)I(N+3)I(N+4)I(N+1) NN+2 N+3 N+2 N+3 N+4 N+2 N+3 N+4 N+1 N+5 I(N+5) I(N)I(N+1)I(N+2)I(N+3)I(N+4)I(N+1)I(N+5) ACK(N)ACK(N+2)ACK(N+3)ACK(N+4)ACK(N+1) Idő Primary(P) Secondary(S) A kapcsolat újra átviteli listája A kapcsolat vételi listája NN+1N+2N+3N+4N+5 V(S) NN+1 N+5 V(R) Szelektív ismétlés Hibás keret Hiba vezérlés

31 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 31Számítógép-hálózatok Folyamatos (continuous RQ) módú ismétlés kéréssel Szelektív ismétlés pozitív nyugtázással Tegyük fel, hogy az N+1. információs keret sérül. S minden hibátlan keretet egy ACK kerettel nyugtáz. S nyugtázza az N, N+1, N+2, N+3… információs keretet. Amikor P veszi az N+2. keret nyugtáját, észleli, hogy az N+1. keret nincs nyugtázva. P ún. ‘újra átviteli állapotba’ (retransmission state) kerül, lehetővé téve több hibás keret kezelését. Ebben az állapotban új keretek továbbítása szünetel mindaddig, amíg az összes nyugtázatlan keretet újra nem küldi. P eltávolítja az N+2. keretet a listából, majd újra küldi az N+1. Keretet, mielőtt az N+5. keretet küldené. Az N+1. keret megérkezésekor S átadja a vételi listában lévő kereteket feldolgozásra a magasabb szintű protokollnak. A következő ábra azt az esetet mutatja, amikor egy nyugta keret (ACK-frame) sérül : Hiba vezérlés

32 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 32Számítógép-hálózatok NN N+1 N N+2 N+3 N N+1 N+2 N+3 N N+2 N+3 N I(N)I(N+1)I(N+2)I(N+3)I(N) I(N+1)I(N+2)I(N+3)I(N) ACK(N)ACK(N+1)ACK(N+2)ACK(N+3)ACK(N) Idő Primary(P) Secondary(S) A kapcsolat újra átviteli listája A kapcsolat vételi listája NN+1N+2N+3N+4 V(S) NN+1N+2N+3N+4 V(R) Szelektív ismétlés Hibás ACK keret NN+2N+3N+1 I(N)I(N+2)I(N+3)I(N)I(N+1) Hiba vezérlés

33 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 33Számítógép-hálózatok Folyamatos (continuous RQ) módú ismétlés kéréssel Szelektív ismétlés pozitív nyugtázással Tegyük fel, hogy az N. nyugta keret (ACK) sérül. P az N+1. ACK keret vételekor észleli, hogy az N. keret még nyugtázásra vár, ezért újra elküldi. Az újra küldött N. keret megérkezésekor S a V(R) változóból megállapítja, hogy ez a keret egyszer már hibátlanul megérkezett. S elveti a keretet, de küld egy nyugta keretet róla informálva P-t, hogy eltávolíthatja az N. keretet az újra küldési listából. Hiba vezérlés

34 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 34Számítógép-hálózatok A folyamatos (continuous RQ) módú ismétlés kéréssel A vevő állomás pufferei megtelhetnek, és ekkor nem képes több keret befogadására. Az okok lehetnek: hibás keret érkezik, és a később küldött keretek nem dolgozhatók fel, amíg az újraküldött keret nem érkezik meg, túl kis méretű puffer, a vevő számítógép nem képes olyan ütemben feldolgozni a kereteket, mint amilyen ütemben érkeznek. Gondoskodni kell valamilyen vezérlő mechanizmusról, amellyel a keret küldés leállítható, ha a vevő puffere megtelik. Ezt a mechanizmust adatfolyam vezérlésnek (flow control) nevezzük. A folyamatos RQ protokoll esetén a csúszó ablakos (sliding window) megoldást használják. Lényege, hogy az adó nyugta érkezéséig csak korlátozott (K) számú keretet küldhet el. Ha a vevő puffere megtelik, leállítja a nyugták küldését. Az adó közben elküldi a számára megengedett maximális számú keretet, majd leállítja a keretek továbbítását. Ha egy nyugta beérkezik, akkor újraindítja a keret továbbítást. Adatfolyam vezérlés (Flow control)

35 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 35Számítógép-hálózatok A folyamatos (continuous RQ) módú ismétlés kéréssel Az ablak lényegében az adó újraküldési listájának azon része, amely az elküldött, de még nem nyugtázott kereteket tartalmazza. Az ablak elejét és végét egy-egy mutató (alsó és felső ablakhatár) jelzi. Ha egy nyugta érkezik, az alsó ablakhatár lép tovább, ha egy adatkeret kimegy, a felső ablakhatár lép tovább. Ezért nevezik csúszó ablakos megoldásnak. Az ablak mérete nem növekedhet a protokollban rögzített méret fölé. Az ablak maximális mérete jelentős hatással van az átviteli csatorna kihasználására. Mérete függ a maximális keret mérettől, a rendelkezésre álló puffer méretétől, a kapcsolat késleltetésétől és az adatátviteli sebességtől. Adatfolyam vezérlés

36 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 36Számítógép-hálózatok Szelektív ismétlés Csúszó ablak NN+1 Az átvitel sorrendje --- N+2N+3N+4N+5N+6N+7N+8 Ablakméret K= 3 Alsó ablak- határ Felső ablak- határ Nyugtára váró keretek Már nyugtázott keretek Elküldésre váró keretek Az adattovábbítás megáll Adatfolyam vezérlés

37 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 37Számítógép-hálózatok A folyamatos (continuous RQ) módú ismétlés kéréssel Keretsorszámok A nyugtázás és az újraküldés bonyolításához a kereteket sorszámozni kell. A keretsorszámokat minden információs- és nyugtakeret tartalmazza. A keretsorszám számára fenntartott mező a lehető legrövidebb legyen. Maximális keretsorszám >= 2 K (2 x ablakméret) Ennek magyarázata, hogy abban a legrosszabb esetben is, amikor az adó K számú keretet küldött és mindegyik nyugtakeret hibás, a vevőnek tudnia kell, hogy a következő K számú keretből melyik keret új. A következő keret sorszáma: modulo-2K (i+1), ahol i az utoljára elküldött keret sorszáma. Adatfolyam vezérlés

38 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 38Számítógép-hálózatok A folyamatos (continuous RQ) módú ismétlés kéréssel A kapcsolat kihasználtsága Jelölések: Ua kapcsolat kihasználtsága Ka csúszó ablak mérete T ix a keret továbbításának ideje (N/R) T p a kapcsolat késleltetése (S/V) aT p / T ix Sadó - vevő távolsága Vjel terjedési sebesség Rátviteli sebesség Nkerethossz Adatfolyam vezérlés

39 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 39Számítógép-hálózatok A folyamatos (continuous RQ) módú ismétlés kéréssel A kapcsolat kihasználtsága Példa: Műholdas kapcsolat esetén a T p sokkal nagyobb, mint T ix. S = 50 000 km V = 2 x 10 8 m/s N = 1000 bit R = 1 Mbps T ix = 1 ms(N/R) T p = 250 ms(S/V) a = 250(T p / T ix ) Elméletileg akár 250 keret is úton lehet az adó és a vevő között. 100%-os kihasználtsághoz K = 500 szükséges, mivel az első keret nyugtája nem érkezik meg előbb, mint 500 ms (2 T p ). Adatfolyam vezérlés

40 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 40Számítógép-hálózatok A folyamatos (continuous RQ) módú ismétlés kéréssel A kapcsolat kihasználtsága Általánosan: U = 1haK >= 1 + 2a U = K T ix /(T ix + 2 T p ) = K/(1 + 2a)haK < 1 + 2a Adatfolyam vezérlés

41 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 41Számítógép-hálózatok A folyamatos (continuous RQ) módú ismétlés kéréssel A kapcsolat kihasználtsága Példa N = 1000 bit Protokoll: folyamatos RQ V = 2 x 10 8 m/s Hiba arány elhanyagolható S = 1 km, R = 1 Mbps, K = 2 T p = 5 x 10 -6 s T ix = 10 -3 s a = 5 x 10 -3 U = 1, mivel K > (1+2a) S = 10 km, R = 200 Mbps, K = 7 T p = 5 x 10 -5 s T ix = 5 x 10 -6 s a = 10 U = K/(1 + 2a) = 0.33, mivel K < (1+2a) S = 50 000 km (műhold), R = 2 Mbps, K = 127 T p = 0.25 s T ix = 5 x 10 -4 s a = 500 U = K/(1 + 2a) = 0.127, mivel K < (1+2a) A példából is látható, hogy a csúszó ablak (K) méretének megválasztása jelentős hatással van a kapcsolat kihasználtságára. Adatfolyam vezérlés

42 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 42Számítógép-hálózatok A hiba- és az adatfolyam vezérlés csak a kertek helyes továbbításával foglalkozik nem tökéletes kommunikációs vonalon. A hibamentes kommunikációhoz azonban a kommunikáló feleket megfelelően inicializálni kell. Például azonos keret sorszámról kell indulniuk. Ezt az inicializáló fázist kapcsolat felépítésnek (link setup) nevezzük. A kommunikáció befejezésekor a kapcsolatot meg kell szüntetni. Ezt a kapcsolat lebontásának (link disconnect) nevezzük. E két fázis együttes neve a kapcsolat menedzsment (Link management). A kapcsolat akkor épül fel, amikor a két fél adatkapcsolati protokollja bizonyos egyezményes vezérlő (control vagy supervisory) keretek cseréjével ebben megállapodik. A kapcsolat felépítését természetesen valamilyen alkalmazói program vagy magasabb szintű protokoll kezdeményezi. Az egyes rétegek szolgáltatásait (szolgálatait) a felette álló réteg a megfelelő szolgálati primitív meghívásával veszi igénybe, illetve egy szolgáltatás réteg a szolgáltatás eredményét egy megfelelő szolgálati primitív meghívásával adja át a felette álló rétegnek. Kapcsolat menedzsment (Link management)

43 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 43Számítógép-hálózatok LS_user Adatkap- csolati réteg Adatkap- csolati réteg I-frame ACK- frame SETUP- frame UA- frame DISC frame UA- frame Idő L_CONNECT.request LS_user L_CONNECT.confirm L_DATA. request L_DISCONNECT.request L_DISCONNECT.confirm L_CONNECT.indication L_DATA.indication L_DISCONNECT.indication V(S) := 0 stb. V(R) := 0 stb. Forrás állomásCél állomás Kapcsolat menedzsment - idődiagram

44 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 44Számítógép-hálózatok A LS_user (réteg) először egy L_CONNECT.request szolgáltatás primitívet küld a kapcsolati rétegnek. Ez egy visszaigazolt művelet, mivel amikor a forrás állomás kapcsolati protokollja a cél állomás kapcsolati protokolljával létrehozza a kapcsolatot, egy L_CONNECT.confirm primitívet küld a forrás LS_user-ének. Ez csak annyit jelent, hogy a két adatkapcsolati protokoll felépítette a kapcsolatot, de ez nem jelent kapcsolatot a két alkalmazói program vagy két magasabb szintű protokoll között. Egy L_CONNECT.request érkezésekor a forrás inicializálja az állapotváltozóit, átküld egy kapcsolat-SETUP keretet a cél állomásnak. A cél állomás inicializálja a saját állapotváltozóit, küld egy L_CONNECT.indication primitívet a cél LS_user rétegének, majd visszaküld egy nyugta keretet a forrás állomásnak. A nyugta keretek nincsenek számozva, ezért unnumbered acknowledgment (UA-frame) keretnek nevezzük. A nyugta keret vételekor a forrás protokoll egy L_CONNECT.confirm primitív küldésével jelzi a forrás LS_user rétegnek, hogy a kapcsolat felépült, indulhat a kommunikáció (L_DATA.szolgáltatás). A kommunikáció befejeztével a kapcsolat lebontása az L_DISCONNECT szolgáltatással történik, amely a kapcsolat felépítéséhez hasonlóan szintén egy visszaigazolt szolgáltatás. Kapcsolat menedzsment

45 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 45Számítógép-hálózatok A szabványos adatkapcsolati protokollok széles választéka áll a különböző alkalmazások rendelkezésére. Az egyes protokollok az átvitel módjában, az átvitel vezérlésében és a szolgáltatás minőségében különböznek. Adatkapcsolati protokollok (HDLC, LLC)

46 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 46Számítógép-hálózatok High Level Data Link Control (HDLC) Általános célú ISO protokoll, amely az IBM SDLC protokolljából fejlődött ki. Pont-pont, pont-több pont kapcsolatokban és hálózatokban egyaránt használják. Bit-orientált, szinkron protokoll, amely kapcsolat nélküli, és kapcsolat-orientált duplex átvitelt is lehetővé tesz. Számos leszármazottja létezik, amelyeket különböző alkalmazási környezetben használnak: Link access procedure, balanced (LAPB), amelyet az X.25 csomagkapcsolt hálózatban, Link access procedure D channel (LAPD), amelyet az ISDN hálózatban, Logical Link Control (LLC), amelyet LAN-okban használnak. A HDLC-t az alábbi hálózati konfigurációkban használják: Adatkapcsolati protokollok - High Level Data Link Control

47 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 47Számítógép-hálózatok PrimarySecondary Parancsok Válaszok Pont-pont kapcsolat, egy primary, egy secondary Primary Secondary Parancsok Secondary Válaszok Több-pont kapcsolat, egy primary, több secondary Primary + secondary Parancsok Válaszok Primary + secondary Parancsok Válaszok Pont-pont kapcsolat, két primary, két secondary A HDLC hálózati konfigurációi Adatkapcsolati protokollok - HDLC

48 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 48Számítógép-hálózatok A primary állomás által küldött kereteket parancsoknak (command), a secondary állomás által küldött kereteket pedig válaszoknak (response) nevezik. Az egyetlen primary és egy vagy több secondary állomással rendelkező hálózatokat kiegyensúlyozatlan (unbalanced) konfigurációknak, míg a két primary állomással bíró hálózatokat kiegyensúlyozott (balanced) konfigurációknak nevezik. Adatkapcsolati protokollok - HDLC

49 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 49Számítógép-hálózatok A HDLC működési módjai Normal response mode (NRM) Kiegyensúlyozatlan konfigurációkban használják. A másodlagos állomások csak akkor továbbíthatnak keretet, ha az elsődleges állomás erre felszólítja őket. A kapcsolat lehet pont-pont vagy több pont. Asynchronous response mode (ARM) A másodlagos állomások is kezdeményezhetnek átvitelt anélkül, hogy erre az elsődleges állomástól engedélyt kapnának. Pont-pont konfigurációkban és duplex kapcsolatokban alkalmazzák. Asynchronous balanced mode (ABM) Duplex pont-pont kapcsolatokban, elsősorban számítógép-számítógép, vagy számítógép- csomagkapcsolt hálózat kommunikációra használják. Minden állomás egyenlő státusszal rendelkezik, és mindegyik megvalósítja mind a primary mind a secondary funkcióit. Adatkapcsolati protokollok - HDLC

50 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 50Számítógép-hálózatok A HDLC keret formátumai A keretek három osztálya létezik: Számozatlan keret (Unnumbered farame) A kapcsolat felépítésében és lebontásában játszik szerepet. Nem tartalmaz nyugtázási információt. Információs keret (Information frame) A tényleges információt hordozza (I-keret). ABM és ARM módban az I-keretek az ellenkező irányban áramló I-keretek nyugtáit is továbbítják (piggyback acknowledgment). Felügyelői keret (Supervisory frame) Hiba- és adatfolyam vezérlésre használják, ezért keret sorszámokat is hordoznak. Adatkapcsolati protokollok - HDLC

51 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 51Számítógép-hálózatok FlagAddressControlFlagFCSInformation 88/16 0 - N16/328 Keret- kezdet határoló Keret- vége határoló Keret- fejrész Információs mező Keret ellenőrző bitek száma átvitel iránya HDLC standard/kiterjesztett keret formátum Adatkapcsolati protokollok - HDLC

52 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 52Számítógép-hálózatok 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0S P/F N(R)Supervisory N(S) = Adó sorszám N(R) = Vevő sorszám P/F = Poll/Final bit 1 2 3 4 5 6 7 8 0 N(S) P/F N(R)Information Control Receiver ready - RR Receiver not ready - RNR Reject - REJ Selective reject - SREJ S HDLC standard control mező bit-definíció Adatkapcsolati protokollok - HDLC

53 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 53Számítógép-hálózatok 1 2 3 4 5 6 7 8 1 M P/F MUnnumbered Control Unnumbered parancsok Set Asynchronous Response Mode (SARM) Set Asynchronous Response Extended Mode (SARME) Set Normal Response Mode (SNRM) Set Normal Response Mode Extended (SNRME) Set Asynchronous Balanced Mode (SABM) Set Asynchronous Balanced Mode Extended (SABME) Reset (RSET) Frame Reject (FRMR) Disconnect (DISC) Unnumbered válaszok Unnumbered Acknowledge (UA) Command Reject (CDMR) Frame Reject (FRMR) Disconnect Mode (DM) M HDLC standard control mező bit-definíció (folytatás) Adatkapcsolati protokollok - HDLC

54 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 54Számítógép-hálózatok Control HDLC extended control mező bit-definíció Information 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0P/F N(S) N(R) Supervisory 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1P/F N(R)0S - Unnumbered 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1P/F -1M M Adatkapcsolati protokollok - HDLC

55 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 55Számítógép-hálózatok A HDLC keret formátumai A flag-ek határolják a keretet, az adat tarnszparenciát ‘0’ bit beszúrással biztosítják, ahogy azt a bit-orientált szinkron átvitelnél bemutattuk. A keret ellenőrző (Frame Check Sequence) a CRC algoritmussal készül. Az cím (Address) NRM módban a primary által feladott keretben a Secondary állomás címét, csoport címet vagy broadcast címet tartalmaz, a secondary által feladott keretben pedig a secondary címét tartalmazza. ABM módban a (pont-pont kapcsolat miatt) a címet nem így használják, ez a mező a parancsok és a válaszok irányát tárolja. A P/F (poll/final) bit jelzi a vevőnek, hogy a keretet nyugtázni kell-e. Az N(S) és N(R) mezők a keret sorszámokat tárolják. A mező hossza egyben meghatározza a csúszó ablak méretét (0-7). A kiterjesztett formátumban a mezők 7 bitesek, így az ablak hossza 0-127 lehet. Adatkapcsolati protokollok - HDLC

56 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 56Számítógép-hálózatok A HDLC keret típusai Az Unnumbered kereteket a kapcsolat menedzsmentre (felépítés és lebontás) használják A Supervisory kereteket a secondary állomás fogadókészségének jelzésére, és nyugtázásra használják. A protokoll működése Kapcsolat menedzsment Az adattovábbítás előtt az adó és a vevő között logikai kapcsolatot kell felépíteni, az adattovábbítás befejezésekor pedig le kell bontani. Az adatátvitel Az adatátvitel a folyamatos RQ protokoll működési módját követi. Magába foglalja a hiba- és az adatfolyam vezérlést. A hiba vezérlés működhet: szelektív ismétlés kéréssel (Selective repeat) vagy visszaugrás N kerettel (Go-back-N) módon. Az adatfolyam vezérlés a csúszó ablakos mechanizmuson alapul. Adatkapcsolati protokollok - HDLC

57 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 57Számítógép-hálózatok LS_user Adatkap- csolati réteg Adatkap- csolati réteg L_CONNECT.request LS_user L_CONNECT.confirm L_DATA. request L_DISCONNECT.request L_DISCONNECT.confirm L_CONNECT.indication L_DATA.indication L_DISCONNECT.indication A felhasználói- és az adatkapcsolati réteg együttműködése Forrás állomásCél állomás I(DATA) RR SNRN/ SABM UA DISC L_DATA. request I(DATA) RR L_DATA.indication Adatkapcsolati protokollok - HDLC

58 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 58Számítógép-hálózatok Az LLC a HDLC leszármazottja, amelyet LAN-okban alkalmaznak. A két alapvető LAN típus: busz gyűrű Mindkettő osztott átviteli médiumot használ a keretek továbbítására. A közeg hozzáféréshez osztott algoritmust használnak, nincs kitüntetett számítógép, amely ezt vezérelné. DTE Gyűrű DLP DTE Osztott busz DLP = Data Link Protocol DLP Adatkapcsolati protokollok - Logical Link Control (LLC)

59 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 59Számítógép-hálózatok Logical Link Control LAN-oknál az adatkapcsolati réteg két alrétegből áll: Közeg hozzáférési alréteg (MAC = Medium Access Control) Megvalósítja az osztott közeghozzáférési algoritmust. Logikai adatkapcsolat vezérlő alréteg (LLC) Az LLC mindig a két kommunikáló végberendezés közötti adatkapcsolati funkciókat végzi (peer to peer), mivel nincs egyéb közvetítő eszköz közöttük. Szolgálatok (Services) Kapcsolat-orientált (Connection-oriented service) Az adatátvitel előtt logikai kapcsolat épül ki az állomások között, amely elvégzi a hiba- és adatfolyam vezérlést az adatátvitel ideje alatt. Kapcsolat- és nyugtázás nélküli (Unacknowledged connectionless service) Gyors működésű, hatékony, a hiba kezelést egy magasabb protokoll réteg végzi. Kapcsolat nélküli, nyugtázással (Acknowledged connectionless service) A keret megérkezését az ellenkező oldali protokoll nyugtázza anélkül, hogy logikai kapcsolat felépülne a két állomás között. Olyan idő kritikus ipari alkalmazásoknál használják, ahol a kapcsolat felépítésével járó időkésleltetés nem megengedett. Kapcsolat nélküli, válasz kérés (Obtain reply) A távoli állomástól adat kérhető anélkül, hogy kapcsolat épülne fel az állomások között. Adatkapcsolati protokollok - LLC

60 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 60Számítógép-hálózatok LLC felhasználói szolgálat-primitívek (kapcsolat nélküli) Felhasználói (hálózati) réteg LLC réteg Forrás állomásCél állomás Felhasználói (hálózati) réteg L_DATA.request L_DATA.indication L_DATA_ACK.request L_DATA_ACK.indication L_DATA_ACK_ STATUS.indication L_REPLY_UPDATE.request L_REPLY_UPDATE_ STATUS. indication L_REPLY.request L_REPLY_ STATUS.indication Adatküldés nyugtázás nélkül Adatküldés nyugtázással Adatkérés és válasz Adatkapcsolati protokollok - LLC

61 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 61Számítógép-hálózatok LLC felhasználói szolgálat-primitívek (kapcsolat-orientált) Felhasználói (hálózati) réteg LLC réteg Forrás állomásCél állomás Felhasználói (hálózati) réteg L_FLOWCONTROL.request L_ FLOWCONTROL.indication L_CONNECT.request L_CONNECT.indication L_ CONNECT.confirm Kiegészítő szolgálatok L_DATA_CONNECT.request L_DATA_CONNECT.indication L_ DATA_CONNECT.confirm L_DATA_CONNECT.request L_DATA_CONNECT.indication L_ DATA_CONNECT.confirm L_DISCONNECT.request L_DISCONNECT.indication L_ DISCONNECT.confirm L_RESET.request L_RESET.indication L_ RESET.confirm Alapvető szolgálatok Kapcsolat felépítés Adat- átvitel Kapcsolat lebontás Adatkapcsolati protokollok - LLC

62 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 62Számítógép-hálózatok A RESET és FLOWCONTROL primitívek segítségével a felhasználó befolyásolhatja az adatfolyam vezérlést. A RESET arra való, hogy megszakítsa a kapcsolatot, ha a magasabb réteg sorrenden kívül érkező adatokat észlel. Az L_FLOWCONTROL.request primitívvel a felhasználó az általa fogadható adatok mennyiségét jelzi a helyi LLC protokollnak. Az L_FLOWCONTROL.indication primitívvel az LLC protokoll adja meg a felhasználónak, hogy mennyi adatot képes fogadni. Ha a megadott adatmennyiség 0, az adatok átvitele felfüggesztődik. A protokoll működése Az LLC keret formátum alább látható. A címek csak az LLC szerviz elérési pontokra (SAP = Service Access Point) vonatkoznak. A fizikai eszközök címeit majd a MAC keretek tartalmazzák, amelyek információ mezője hordozza a teljes LLC keretet. Az LLC keret nem tartalmaz hiba ellenőrző kódot. Tehát a hálózati eszközök címzését és az hiba detektálását a MAC réteg végzi el. Az LLC kapcsolat-orientált szolgáltatása nagyon hasonlít a HDLC protokoll működéséhez, kivéve, hogy a fizikai keret képzése és a hiba érzékelés a MAC alrétegbe lett áthelyezve. Adatkapcsolati protokollok - LLC

63 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 63Számítógép-hálózatok LLC protokoll mező definíciók Destination Address Source Address ControlInformation 1Byte11M 1 2 3 4 5 6 7 8 Bitek N(S), N(R) = Adó és vevő sorszámok S = Supervisory funkció definíció M = Módosító funkció definíció P/F = Poll/Final bit 10P/FSN(R) 11P/FMM N(R)0N(S) Information frame Supervisory frame Unnumbered frame Keret formátum Control mező bit definíció Adatkapcsolati protokollok - LLC

64 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 64Számítógép-hálózatok A MAC alréteg szolgáltatása A MAC alréteg működése a fizikai hálózat működésének függvénye. Ettől függetlenül az LLC protokoll egy standard szolgálat készlettel veheti igénybe a MAC alréteg szolgáltatását. A service primitívek: MA_UNIDATA.request MA_UNIDATA.indication MA_UNIDATA.confirmation A LAN működésétől függően a MAC réteg visszajelezheti az átviendő adat sikeres útba indítását, vagy az adat sikeres kézbesítését. Adatkapcsolati protokollok - LLC

65 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 65Számítógép-hálózatok MAC alréteg szolgálat-primitívek MAC réteg Forrás állomásCél állomás MA_UNIDATA.request MA_UNIDATA.indication MA_UNIDATA.confirm LLC réteg MA_UNIDATA.request MA_UNIDATA.indication MA_UNIDATA.confirm Helyi visszaigazolás Távoli visszaigazolás Adatkapcsolati protokollok - LLC

66 Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 66Számítógép-hálózatok Stallings W. Data and Computer Communications, Fifth Edition. Prentice-Hall, Inc. 1997. Fred Halsall. Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Fourth Edition. Addison-Wesley Publishers Ltd. 1996. Andrew S. Tanenbaum. Számítógép-hálózatok, Panem Könyvkiadó Kft. 1999. Irodalom


Letölteni ppt "Tempus S_JEP-12435-97Adatkapcsolati réteg / 1Számítógép-hálózatok Készítette: Schubert Tamás (BMF) Adatkapcsolati réteg."

Hasonló előadás


Google Hirdetések