Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógia alapjai I. előadás Bevezetés a pedagógiai alapfogalmak körébe, A pedagógia mint tudomány Birta-Székely Noémi BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógia alapjai I. előadás Bevezetés a pedagógiai alapfogalmak körébe, A pedagógia mint tudomány Birta-Székely Noémi BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok."— Előadás másolata:

1 A pedagógia alapjai I. előadás Bevezetés a pedagógiai alapfogalmak körébe, A pedagógia mint tudomány Birta-Székely Noémi BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar

2 TARTALOM 1. A pedagógia alapjai tanegység ismertetése
- tanári alapképzés 2. Pedagógiai alapfogalmak tisztázása 3. A pedagógia mint tudomány

3 A tanári alapképzés tanterve I. modul – kötelező oktatásra
Tanegységek Heti óraszám 1 Neveléslélektan (1.félév) 2+2 2 Bevezetés a pedagógiába + Tantervelmélet (2.félév) 3 Oktatáselmélet + Értékeléselmélet (3.félév) 4 Tantárgymódszertan (4. 5. félév) 5 Tanulásszervezés (6.félév) 1+1 6 Tanítási gyakorlat (5,6.félév) 7 Információs kommunikációs technológiák (6.félév) 8 Záróvizsga (6.félév)

4 II. Modul – középiskola, felsőoktatás
Tanegységek Heti óraszám 1 Serdülők, fiatalok és felnőttek lélektana (1. félév) 2+1 2 Iskolai programok tervezése és szervezése (1. félév) 3 Tantárgymódszertan és fejlesztés (2 .félév) 4 Választható tárgyak (2 .félév) 1+2 5 Tanítási gyakorlat (3 .félév) 6 Választható tárgyak (3. félév) 7 Záróvizsga (4. félév) 2 hét

5 Tanári továbbképzés - véglegesítő vizsga – min. 2 évre, max
Tanári továbbképzés - véglegesítő vizsga – min. 2 évre, max. 5 évre – kötelező - 2 fokozat - 1 fokozat

6 A pedagógia alapjai tanegység célja
Korszerű és tudományos pedagógiai műveltség, szemlélet kialakítása. A nevelés történeti, elméleti és gyakorlati alapjainak a megismertetése

7 Fejlesztendő kompetenciák
Ismeretek Attitűdök, szerepvállalás és elkötelezettség Képességek

8 Ismeretek , pl. ismeri a nevelésre és szerepére vonatkozó különböző értelmezéseket, a tanári mesterség, a nevelői és oktatói munka természete, az oktatás és a tanulás történetileg változó társadalmi, kulturális és gazdasági szerepe

9 Attitűdök, szerepvállalás és elkötelezettség
demokratikus értékelkötelezettséggel és felelősségtudattal rendelkezve kész a sajátjától eltérő értékek elfogadására, nyitott mások véleményének megismerésére és tiszteletben tartására, Minden egyes tanulóra, mint önmagában értékes és értékeket hordozó személyre tekint, törekszik minden tanulóban felfedezni saját értékeit, és igyekszik megérteni egyéni világukat.

10 Képességek Saját attitűdöket, nézeteket elemez a tanári szerepekkel kapcsolatosan. Meggyőzően, átgondoltan képes megfogalmazni: milyen tanár szeretne lenni. képes a tanulókat szakszerűen megfigyelni és tapasztalatait szöveges vagy számszerű formában rögzíteni.

11 Pedagógiai alapfogalmak pedagógia
görög paidagogosz - gyermekvezető

12 Pedagógiai alapfogalmak pedagógia
Kettős értelemben használt komplex fogalom. neveléstudomány, nevelés gyakorlati megvalósulása Neveléstudomány - vizsgálja azokat a folyamatokat, körülményeket és feltételeket, amelyek közreműködnek a nevelésben.

13 Pedagógiai alapfogalmak pedagógia
A pedagógia olyan társadalomtudománynak tekinthető, amely a nevelésre irányuló cselekvések értelmező megértésére és hatásaik oksági magyarázatára törekszik.

14 Pedagógiai alapfogalmak pedagógia
pedagógiai elmélet és pedagógiai gyakorlat

15 Pedagógiai alapfogalmak nevelés
A nevelés az emberi erőforrásokat termelő folyamatok egyike. (Pedagógiai lexikon) „Nevelés alatt azok a társadalmi cselekvések értendők, amelyek által az emberek megkísérlik más emberek pszichikai diszpozícióinak rendszerét valamely tekintetben tartósan javítani, vagy az értékesnek ítélt összetevőket megőrizni.” (Brezinka 1974: 95, idézi Kron 2000: 83).

16 Pedagógiai alapfogalmak nevelés
Azt a tudományt, mely a nevelés célját, eszközeit, a nevelői hatásokat vizsgálja, közöttük az okszerűséget megállapítja s az ide vonatkozó fogalmaknak, törvényeknek és utasításoknak rendszeres ismertetését nyújta, neveléstannak nevezik. megállapítván a nevelés lényegét, bizonyítja annak szükségességét és lehetőségét; meghatározza a nevelés célját, korlátait és eszközeit; vizsgálja a nevelés alanyát, a gyermeket és a nevelőt.

17 Pedagógiai alapfogalmak oktatás
Oktatásnak hétköznapi értelmezés szerint valamely információ (tudás) – általában nagyobb mennyiségben történő, rendszeres, főleg intézményesített átadása. Oktatáselmélet (Didaktika) oktatás = tanítás

18 Pedagógiai alapfogalmak művelődés
olyan maradandó műveltségelemek összességét értjük, amelyek a több ezer éves kultúrák értékeiből tevődnek össze.

19 Pedagógiai alapfogalmak
permanens nevelés life-long learning (LLL) Paul Lengrand (1970) Kulcskompetenciák

20 Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció
Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi és állampolgári kompetenciák Vállalkozói kompetencia Kulturális kompetencia

21 Háttéranyag Európai Tanács. Lisszaboni Európai Tanács, március 23–24. Az elnökség következtetései. (European Council. Lisbon European Council 23 and 24 March Presidency conclusions.)

22 A pedagógia mint tudomány
Önállósulás -20. század 1779, hallei egyetem, C.Trapp – első egyetemi tanszék 20. sz. eleje analitikus, egymástól elkülönülő irányzatok 20. sz. Vége irányzatok integrálódása interdiszciplináris tudomány

23 Pedagógiai tudományterületek
Pedagógiai antropológia Neveléstörténet Iskolapedagógia Didaktika (Oktatáselmélet) Tantárgypedagógia (Szakmódszertan) Gyógypedagógia Szociálpedagógia Andragógia Médiapedagógia Összehasonlító pedagógia, stb.

24 A pedagógia kooperációs hálózata
Filozófia Teológia Pszichológia Szociológia Antropológia Orvostudomány Politikatudomány Etnológia Biológia

25 21. Századi elvárások az iskolával szemben
Nem stabil és állandó tudástartalmakat közvetít, hanem a tudásszerzés folyamatosságára helyezi a hangsúlyt. Olyan képességeket, készségeket alakít ki és fejleszt, amelyek az egész életen át való tanulásra készítenek fel.

26 21. Századi elvárások az iskolával szemben
3. Tények, adatok tömege helyett, ami a memóriát veszi igénybe, a magas szintű tudásreprezentációkat hozza működésbe, tehát gondolkodni, értékelni és dönteni tanít meg.

27 21. Századi elvárások az iskolával szemben
4. Teret enged az egyénileg megalapozott tudásnak, megmutatja azokat a tanulási módszereket, amelyek az önálló gondolkodást, az információk értékelését és hatékony felhasználását lehetővé teszik (Bárdossy és mtsi ).

28 A modern pedagógiai kutatás és elméletalkotás
A társadalmi befolyásoló tényezők által irányított szociális cselekvés makroszociális szintje. Az interperszonális kölcsönhatások mikroszociális szintje. A cselekvő egyénben kialakuló szabálytudat intraperszonális szintje (Kron 2000).


Letölteni ppt "A pedagógia alapjai I. előadás Bevezetés a pedagógiai alapfogalmak körébe, A pedagógia mint tudomány Birta-Székely Noémi BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések