Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Babos János Partner, Andersen BPO ügyvezető igazgató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Babos János Partner, Andersen BPO ügyvezető igazgató"— Előadás másolata:

1 Babos János Partner, Andersen BPO ügyvezető igazgató
A tőke megtérülés szempontjai: befektetési kritériumok, kockázat és hozam Babos János Partner, Andersen BPO ügyvezető igazgató

2 Az előadás célja … megismertetni Önöket a tőke-megtérülés szempontjaival, a tulajdonosi gondolkodás mozgatórugóival, illetve a befektetők kritériumaival, a felmerülő költség-haszon elvekkel és a hozzájuk kapcsolódó kockázatokkal ... © 2001 Andersen

3 Kérdéseink a konferencia résztvevőihez?
Tényleg csak a rendelkezésre álló pénzeszközök kérdése a hatékony egészségügy felépítése? Miért probléma befektetni az egészségügybe, míg komoly tőkebefektetés figyelhető meg az egészségügyet kiszolgáló iparágakban (gyógyszer, berendezés, műszer stb.)? A befektetők gondolkodásával van-e gond, vagy az egészségügyi ellátórendszerekben rejlik a megoldás kulcsa? Lehet-e létjogosultsága az alternatív tőkebefektetési formáknak az egészségügyben? © 2001 Andersen

4 Az előadás témái A tőkemegtérülés alapelvei, tulajdonosi gondolkodás
Befektetői kritériumok A befektetés kockázatai Az egészségügy speciális helyzete befektetői szemmel Költség-haszon elvek Alternatív tőkebefektetési formák (lízing, outsourcing) © 2001 Andersen

5 Következő téma A tőkemegtérülés alapelvei, tulajdonosi gondolkodás
Befektetői kritériumok A befektetés kockázatai Az egészségügy speciális helyzete befektetői szemmel Költség-haszon elvek Alternatív tőkebefektetési formák (lízing, outsourcing) © 2001 Andersen

6 A mutatóanalízis felhasználói
A mutatók segítséget nyújtanak a döntéshozatal előtt: Vállalkozások menedzsereinek Bankok menedzsereinek, hitelnyújtással foglalkozó szakembereknek Tulajdonosoknak Leendő befektetőknek © 2001 Andersen

7 A tőkemegtérülés alapelvei, tulajdonosi gondolkodás - mutatószámok
Gyengeségek Erősségek Jövedelmezőség – elemezhetővé válik az erőforrás-felhasználás hatékonysága Likviditás – az aktuális pénzügyi helyzet gyors elemzése Hosszú távú fizetőképesség, Összehasonlíthatók az egymást követő évek kulcsadatai Összehasonlíthatóak az azonos iparágban működő vállalkozások eredményei (benchmarking) A trend-elemezések lehetőséget adnak a tervezés támogatására A mutatók változásainak kölcsönhatása miatt csak a „kulcs” mutatókat érdemes számolni A mutatókat nem szabad egymástól elkülönítve kezelni Eltérő számviteli elvek esetén a cégek összehasonlítása korlátozottan használható A belső működés mutatói torzíthatnak állandóan változó környezetben © 2001 Andersen

8 A Dupont mutató © 2001 Andersen

9 Belső tőkemegtérülés © 2001 Andersen

10 Következő téma A tőkemegtérülés alapelvei, tulajdonosi gondolkodás
Befektetői kritériumok A befektetés kockázatai Az egészségügy speciális helyzete befektetői szemmel Költség-haszon elvek Alternatív tőkebefektetési formák (lízing, outsourcing) © 2001 Andersen

11 Befektetői kritériumok
A befektetők egyéni vagy csoportos érdekeinek felismerése és érvényesítése Pénzügyi Befektetők profit, tőkemegtérülés Szakmai Befektetők Piaci terjeszkedés Termékinnováció A tőkebefektetés megtérülése © 2001 Andersen

12 A vállalat nem megfelelő értékelésének okai
Az anyavállalat, tulajdonos hatása Rossz pénzügyi menedzsment Részvények túlzott kereslete Piaci fejletlenség © 2001 Andersen

13 Vállalatok átstrukturálásának lépései
Testületi szinten: tevékenységdiverzifikáció részvény-visszavásárlás stratégiai szövetségek létrehozása Üzletmenet szinten: részesedés vásárlása más vállalatokban tulajdonostársak üzletrészeinek megvásárlása közös vállalat létrehozása egyes tevékenységi körök megszüntetése Eszköz-átstrukturálás szintjén: értékesítés és az eszköz visszalízingelése kintlevőségek behajtása, faktorálása eszközök értékesítése © 2001 Andersen

14 Következő téma A tőkemegtérülés alapelvei, tulajdonosi gondolkodás
Befektetői kritériumok A befektetés kockázatai Az egészségügy speciális helyzete befektetői szemmel Költség-haszon elvek Alternatív tőkebefektetési formák (lízing, outsourcing) © 2001 Andersen

15 A befektetés kockázatai
A főbb kockázatok csoportosítása Országkockázatok Iparági kockázatok Üzleti kockázatok A befektetői kockázat © 2001 Andersen

16 A vállalkozások működésének kockázatát befolyásoló kulcstényezők (Argenti)
Autokratikus felsővezető Passzív igazgatósági testület - vezetőség Költségtervezés hiánya Alacsony üzleti morál A kereskedelem túlzott volumene a társaság méreteihez képest Eladósodottság Nagyszabású projektekben való gondolkozás © 2001 Andersen

17 Z = 1,2x1 + 1,4x2 + 3,3x3 + 0,6x4 + 1,0x5 Kockázati mutatók - 1
A vállalkozások működésének kockázati mutatói (1) E. Altman — Z mutató Z = 1,2x1 + 1,4x2 + 3,3x3 + 0,6x4 + 1,0x5 ahol…. Működő tőke Eszközök = X1 MSZE Eszközök = X2 Adózás előtti eredmény Eszközök = X3 Eszközállomány piaci értéke Adósságállomány könyv szerinti értéke = X4 Értékesítés árbevétele Eszközök = X5 © 2001 Andersen

18 Kockázati mutatók - 2 A vállalkozások működési válságát, pénzügyi összeomlását jelző mutatók (Beaver): Cash Flow Teljes adósságállomány legjobb MSZE Működő tőke második legjobb Forgóeszközök Rövidlejáratú kötelezettségek kevésbé használható © 2001 Andersen

19 Következő téma A tőkemegtérülés alapelvei, tulajdonosi gondolkodás
Befektetői kritériumok A befektetés kockázatai Az egészségügy speciális helyzete befektetői szemmel Költség-haszon elvek Alternatív tőkebefektetési formák (lízing, outsourcing) © 2001 Andersen

20 Az egészségügy speciális helyzete befektetői szemmel
Rendezetlen tulajdonviszonyok Rendezetlen finanszírozási viszonyok Az egészségügy - többszörösen - hárompólusú viszonyai Az egészségügy résztvevőinek szereptévesztései (ki a szolgáltató, ki a „vevő” meghatározása) Piaci szolgáltatók, a közszféra keretei között Másodlagos gazdaság kialakulása és torzító szerepe © 2001 Andersen

21 Az egészségügy szereplőinek érdekviszonyai
A megfelelő ellátási színvonal értékének meghatározása Mit, mennyiért finanszírozzon? Szakmai kontroll “Benchmarking” Hatékonyabb intézeti struktúra kialakítása Koncentrálás a gyógyításra Alacsony bérszínvonal Naprakész keretgazdálkodás és közgazdasági gondolkodás hiánya Legkorszerűbb „üzleti megoldások” hiánya Ellenállás a “benchmarking”-gal és protokolokkal szemben A gyógyítás értékének meghatározása Egészségügyi intézmény (Menedzsment) Igénybe vevő (Beteg) Tulajdonos és finanszírozó (Önkormányzat, EüM, OEP) Tulajdonos és finanszírozó (Önkormányzat, EüM, OEP) Egészségügyi intézmény (Menedzsment) Igénybe vevő (Beteg) Differenciált igénybe vevők Az egészség ára Résztvevő vagy szenvedő alanya Előnyök/Hátrányok kérdése © 2001 Andersen

22 Következő téma A tőkemegtérülés alapelvei, tulajdonosi gondolkodás
Befektetői kritériumok A befektetés kockázatai Az egészségügy speciális helyzete befektetői szemmel Költség-haszon elvek Alternatív tőkebefektetési formák (lízing, outsourcing) © 2001 Andersen

23 Költség-haszon elvek A legfontosabb bevételi, költség és beruházási elemek optimalizálása Szervezeti elemek Bevételek Beruházások Költségek © 2001 Andersen

24 A költség/haszon elemzés feltételezései
Szervezeti elem Területi és/vagy stratégiai szövetségek Specializáció(?) Hatások A „nagyobb volumen”, azaz a méretgazdaságosság előnyeinek kihasználása (pl. szolgáltatások és áruk beszerzése) Benchmarking lehetősége Vonzóbb befektetési célponttá válás Bevételek Bevétel-optimalizálás Specializáció(?) Professzionális kódolás Hatások A bevételek növekedése lesz a cél, a költségcsökkentés helyett Megszolgált bevételek realizálása © 2001 Andersen

25 A költség/haszon elemzés feltételezései (2)
Beruházások Ingatlanfejlesztés Medikális rendszerfejlesztés Informatikai rendszerfej-lesztés Hatások Nagy értékű eszközök biztosítása Költségek Outsourcing Megosztott szolgáltatások Új technológiák bevonása (menedzsment-tudás, informatika, medikális megoldások) Hatások Magasabb (költség)hatékonyságú és magasabb színvonalú adminisztráció Kockázat-áthárítás Vonzóbb befektetési célponttá válás Új technológiák bevonása Létszámcsökkentés © 2001 Andersen

26 Következő téma A tőkemegtérülés alapelvei, tulajdonosi gondolkodás
Befektetői kritériumok A befektetés kockázatai Az egészségügy speciális helyzete befektetői szemmel Költség-haszon elvek Alternatív tőkebefektetési formák (lízing, outsourcing) © 2001 Andersen

27 Alternatív tőkebefektetési formák
Lízing, egyéb pénzügyi eszközök értékesítés és az eszközök visszalízingelése eszközök értékesítése kintlevőségek behajtása, faktorálása Például: budapesti bankközpontok kialakítása, rendőrség centralizálása Outsourcing Szakmai koncepción alapuló outsourcing Funkcionális outsourcing Teljeskörű outsourcing Szakmai szolgáltató központok © 2001 Andersen

28 Az outsourcing lehetőségek általános váza
Ismert Egyedi Magas Alacsony Megosztható vagy egyedi Egyedi, az intézetben marad Stratégiai fontosság/ betegkapcsolat Az outsourcing lehetősége: kicsi magas közepes Megosztható Megosztható vagy egyedi Elmondani az ábrát, és kiemelni az átmenetet Folyamat egységessége © 2001 Andersen

29 Outsourcing koncepciók, hatékonyság
Az outsourcing területei Számviteli és adminisztratív központok Logisztikai központok Strukturáltan működő egészségügyi intézmények Hatékonysági növekedés Modern felépítés és menedzsment módszerek Folyamatok optimalizálása Méretgazdaságosság Integrált informatikai rendszer használata © 2001 Andersen

30 Outsourcing - a külső szolgáltatás előnyei
Egységesítési lehetőségek (folyamatok, jelentések, stb.) Valós idejű szolgáltatás megvalósítása Gyorsjelentések a gyors beavatkozásokhoz Intézmények közötti összehasonlító elemzések lehetősége (benchmarking) Szolgáltatási protokollok elkészítésében segítségnyújtás Instructor Notes: Paraphrase the above three bullets in your own words. Tell the audience that the following questions will be addressed in reference to the third bullet: Where does BPO fit into the Firm’s structure? Why is BPO here? What makes BPO successful? What does BPO do? © 2001 Andersen

31 Sajátos információigények egészségügyi intézményi környezetben
Tervezés bevételtervezés a teljesítendő “pontokra” vonatkozik a tervezett bevétel a normatíva változása miatt nem állandó teljesítményelvű finanszírozás költségvetési keretek között Mérés a finanszírozási és gazdálkodási adatok mérése elkülönül a kétféle szempontrendszernek való megfelelés igénye sokszor az ad hoc megoldásokat helyezi előtérbe Instructor Notes: Paraphrase the above three bullets in your own words. Tell the audience that the following questions will be addressed in reference to the third bullet: Where does BPO fit into the Firm’s structure? Why is BPO here? What makes BPO successful? What does BPO do? Beavatkozás a finanszírozási és gazdálkodási irányítás célja és mozgástere különböző a beavatkozás általában a múltbeli adatokon alapul és így elkésett © 2001 Andersen

32 Kérdéseink a konferencia résztvevőihez?
Tényleg csak a rendelkezésre álló pénzeszközök kérdése a hatékony egészségügy felépítése? Miért probléma befektetni az egészségügybe, míg komoly tőkebefektetés figyelhető meg az egészségügyet kiszolgáló iparágakban (gyógyszer, berendezés, műszer stb.)? A befektetők gondolkodásával van-e gond, vagy az egészségügyi ellátórendszerekben rejlik a megoldás kulcsa? Lehet-e létjogosultsága az alternatív tőkebefektetési formáknak az egészségügyben? © 2001 Andersen

33 Köszönöm a figyelmet! Záródiára: Mit hallotunk ma? Hogyan tudunk továbblépni? Kezdjük el!!!


Letölteni ppt "Babos János Partner, Andersen BPO ügyvezető igazgató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések