Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Familiáris hematuriák genetikai differenciáldiagnózisa

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Familiáris hematuriák genetikai differenciáldiagnózisa"— Előadás másolata:

1 Familiáris hematuriák genetikai differenciáldiagnózisa
Prof. Dr. Túri Sándor klinika igazagató, tanszékvezető egyetemi tanár SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ, Szeged

2 SZTE Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi központ
HAEMATURIA Dr. Túri Sándor SZTE Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi központ

3 Hematuria Transient phenomenon of little significance Sign of serious
renal disease

4 Classification of hematuria
Macroscopic - Microscopic Symptomatic - Symptomless Transient - Persistent

5

6 Normal erythrocyte excretion rate
* 0 – /12 h. ( mean – ) T.Addis; J.of Clin Invest, 1926 Upper limit in children * /24h.

7 Detection & quantification of hematuria
Screening test ( dipsticks ) mg/dL of Hb, myoglobin - ~5-20 RBC/mm³ Semiquantitative estimation - centrifugation of ml of urine - resuspention of sediment in 1 ml of residual urine - high-power microscopy Counting chamber - the number of cells in 1 microliter of unspun urine

8 Microscopic Hematuria
Definition > 3-5 RBC/HPF > 5 RBC/mm³ > 8000 RBC/ml

9

10 Glomerular versus extraglomerular bleeding
Urinary finding Glomerular Extraglomerular Red cell casts May be present Absent Red cell morphology Dysmorphic Uniform Proteinuria Clots Color May be red or brown May be red

11

12

13

14

15 Causes of Hematuria Kidney disease Lesions along the urinary tract
Conditions unrelated to kidney and urinary tract

16 Hematuria not representing kidney or urinary tract disorder
Following exercise Febrile disorders Gastroenteritis with dehydration Contamination from external genitalia

17

18

19 Renal causes of Hematuria
Glomerular - Acute Postinfectious Glomerulonephritis - IgA Nephropathy - Hereditary Nephritis ( Alport syndrome) - Benign Recurrent or Persistent Hematuria ( Thin Membrane Disease ) 1.Sporadic 2.Familial - Membranoproliferative Glomerulonephritis - Crescentic Glomerulonephritis - Lupus Nephritis - Nephritis of Henoch-Shönlein Purpura - Focal Glomerulosclerosis - Hemolityc-Uremic Syndrome

20 Acute nephritic syndrome
Hematuria Proteinuria Reduced renal function Edema Hypertension

21 Renal causes of Hematuria
Non-glomerular - Infection ( Pyelonephritis ) - Interstitial Nephritis - Metabolic ( Uric Acid, Nephrocalcinosis ) - Renal Malformation ( Cystic Kidney ) - Tumors ( Wilm’s, Acute Leukemia) - Idiopatic Hypercalciuria - Trauma

22 Causes of urinary tract related Hematuria
Infection Urolithiasis Obstruction ( UPJ Stenosis ) Trauma Drugs ( Cyclophosphamide ) Tumors

23 Etiologies of isolated Hematuria
Glomerular - Benign Recurrent or Persistent Hematuria 1.Sporadic 2.Familial - IgA Nephropathy - Alport syndrome - PSAGN Non-glomerular - Idiopathic Hypercalciuria - Cystic Kidneys - Urinary Tract obstruction - Tumors - Trauma

24 Hematuria with familial association
Glomerular - Benign Familial Hematuria - Alport syndrome Non-glomerular - Idiopathic Hypercalciuria - Polycystic Kidney Disease - Urolithiasis - Tumors

25 Idiopathic Hypercalciuria
Definition: Calcium excretion > 4 mg/kg/day Urinary Ca/Creatinine > 0.5 Possible mechanism of hematuria: microcrystals damaging the tubular or mucosal epithelia. Resolution of hematuria with anticalciuric therapy

26 Alport syndrome - hereditary disorder of GBM
X-linked dominant Autosomal recessive Autosomal dominant

27 Renal disease Macro /Microhematuria Proteinuria Nephrotic syndrome
Hypertension Renal failure- males Progressive or juvenile – 20 y Nonprogressive – 40 y

28 Hearing defects Sensorineural bilateral Never congenital
Boys- 85% . Girls – 18% < 15y Progression of hearing loss parallels renal impairment

29 Diagnosis of Alport syndrome
Hematuria with or without proteinuria Hypertension Renal failure Ocular defects – anterior lenticonus Familial hematuria Sensorineural hearing loss Progression to renal failure occurring in at least one affected subject

30

31 ALPORT’S SYNDROME

32 Familial benign essential hematuria
Familial hematuria without proteinuria and without progression to renal failure or hearing defect Diffuse attenuation of the GBM is usually considered the hallmark of the condition

33 Continue Autosomal dominant trait Normal antigenicity of the GBM

34

35 Evaluation of Hematuria History
Detailed review of family history hematuria proteinuria renal insufficiency deafness stones Precipitating factors infection exercise Abdominal pain HSP hydronephrosis pyelonephritis urolithiasis

36 Evaluation of Hematuria Physical Examination
Growth failure Hypertension Pallor Edema Rash Abdomen: search for a mass or tenderness External genitalia: bleeding infection trauma

37 Work-up of a child with Hematuria
Phase I: Urinalysis ( sediment examination ) RBC’s morphology Urine culture BUN, Creatinine, Proteins, Electrolytes Antibodies against strept. & other antigens Complement, ANF, Immunoglobulins Renal US Urinalysis of 1st degree relatives 24h urine collection: Ca, Creat.,Protein, UA Phase II: Hearing test Cystoscopy Renal biopsy

38 Isolated hematuria The child needs to be monitored for the appearance of new clinical signs: hypertension proteinuria changes in the pattern or severity of hematuria If there is no change in the first year,observation at yearly intervals is adequate

39 Isolated hematuria Possible outcome
Disappearance of hematuria Hematuria will persist - follow-up should be continued The hematuria will no longer be “isolated” - further investigation

40 IV-es típusú kollagén nephropathiák molekuláris genetikai vizsgálata
Dr Túri Sándor, Dr. Maróti Zoltán, Dr. Endreffy Emőke SZTE, Gyermekgyógyászati Klinika

41 Bevezetés IV.

42 A IV-es típusú kollagén (a GBM fő strukturális komponense) 6 féle alfa-láncát különböző gének kódolják Lánc Gén Kromoszóma Társuló betegség Alfa1(IV) COL(IV)A1 13q34 Nincs Alfa2(IV) COL(IV)A2 Alfa3(IV) COL(IV)A3, 52 exon 2q36-37 AR-AS, VBMN, AD-AS Alfa4(IV) COL(IV)A4, 48 exon Alfa5(IV) COL(IV)A5, 51 exon Xq22.3 XD-AS (+ néhány esetben diffúz leiomyomatosis) Alfa6(IV) COL(IV)A6 Xq22-25 Diffúz leiomyomatosis

43 Miután mindegyikből 2 db kromoszómája van mindenkinek,
és ha csak az egyik kromoszómán örököl A3 vagy A4 láncgén mutációt ez nála és a szülőnél is csak hematuriát okoz. Ez vékony bazal membran szindrómának felel meg. Ez a hematuriás családok 1-14 %-ában mutatható ki. Ha mind a két A3 apai, anyai 2-es kromoszómán ott van a génmutáció (érintheti az A3-t vagy az A4-et) ez már autoszom recessziv Alport szindrómát jelent. Lányokban és fiúkban egyaránt lehet.

44 IV-es típusú kollagén nephropathiák
Vékony bazális membrán nephropathia (VBMN) Benignus familiáris haematuria Állandósult vagy visszatérő dysmorph microhaematuria, minimális proteinuria, normális vesefunkció, elektronmikroszkóppal diffúzan elvékonyodott GBM a hematuriások kb 1-14% Autoszomális domináns (AD) COL(IV)A3-A4 gének mutációi

45 IV-es típusú kollagén nephropathiák
Alport szindróma (AS) Haematuriával, proteinuriával járó progresszív, öröklődő nephropathia. A végstádiumú vesebetegek kb. 3%-a AS. Incidencia: 1/ Haematuria, progrediáló veseelégtelenség, süketség, szemeltérések Kb. 85% X-kromoszómához köthető domináns (XD) Kb. 14% Autoszomális recesszív (AR) Kb. 1% Autoszomális domináns (AD) COL(IV)A5 gén mutációi COL(IV)A3-A4 gének mutációi

46 IV-es típusú kollagén nephropathiák
Mutációk a COL(IV)A3 vagy Col(IV)A4 Mindkét allélján Egyik allélján AR-AS AD-AS VBMN Tünet-mentes Hematuria +++ - Proteinuria ++ + Veseelég-telenség Süketség

47 Elektronmikroszkópos kép VBMN-ban és AS-ban
VBMN – A GBM elvékonyodása látható (fénymikroszkóposan a vese ép) B AS – A GBM szabálytalan elvékonyodása és megvastagodása látható

48 Célkitűzések 2-es és X- kromoszóma öröklődés menetének megállapítása (kapcsolt kromoszómához marker analízis) Az X kötött forma [COL(IV)A5] mutáció szűrése

49 17 család 110 tagja – kapcsoltsági analízis
Betegek és módszerek Betegek 17 család 110 tagja – kapcsoltsági analízis Módszerek Sort tandem repeat (STR) analízis Restriction fragment length polymorphism (RFLP) analízis High-resolution melting (HRM) (Magas felbontású olvadáspont) analízis Szekvencia analízis 2- és X-kromoszómák öröklődés menetének megállapítása X-kromoszómához kötött öröklődésű betegek esetén Eltérő olvadáspontú minták

50 Köszönöm a figyelmet! A. Cecil Alport

51 Eredmények 1 családban autoszomális recesszív AS (COL4A3 vagy A4 láncok mutációinak kombinálódása) 8 családban X-hez kötött AS (COL4A5 érintettsége) HRM analízis során 10 exonban 23 eltérést mutattunk ki, a szekvencia analízis több lehetséges mutációt mutatott ki 9 családban VBMN (COL4A3, COL4A4 csak egy allélján)

52 AR-AS család STR marker analízise Col4A5: DXS456
I/ II/ II/ II/ II/4 II/5 III/1 III/2 III/3 Az Alport szindrómás III/3-as jelű lány neme is felhivja a figyelmet, hogy nem X kromoszóma gén mutáció áll a tünetek hátterében. Ezt igazolta az X kromoszóma öröklődésmenet vizsgálata a családban, Hiszen mind a 3 lány az apai X kromoszómája mellé ugyanazt az anyai X kromoszómát örökölte, de közülük csak az egyik lány beteg.

53 AR-AS család STR marker analízise Col4A3: D2S401
I/ II/1 II/ II/ II/ II/5 III/1 III/2 III/3 Csak a 3/III.-as Alport szindrómás Lány örökölte a hematuriás apjától és Anyjától azt a 2-es kromoszóma Konbinációt, melyek mindegyike Génmutációt hordozott és ez neki Alport szindrómát okozott.

54 AR-AS család STR marker analízise
A marker vizsgálat az X kromoszómához való kapcsoltságot kizárta A 2-es kromoszómán csak az A3 lánc markere volt informatív, ami alátámasztja az AR-AS-t A tünetek a hordozókban csak VBMN-el járnak, a compound heterozigóta AR-AS-es lányban az A3 vagy A4 láncok két allélján történt mutáció

55 X-hez kötött AS család COL(IV)A5 STR marker analízise I
hematuria Hematuria A fiu Gyermeke esélye As-re 50 % AS As

56 X-hez kötött AS család COL(IV)A5 STR marker analízise II
nem 2-s krom-hoz köthető D2S I/ I/ II/1 II/2 II/3 DXS I/ I/ II/1 II/2 II/3 As As AS As Anyai X-hez köthető Marker I/1 I/2 II/1 II/2 II/3 theta LOD CA11 A5/A4 A5/A3 A4/A3 A5/A5 0.001 -1.36 D2S401 A6/A9 A8/A10 A9/A10 A6/A10 A6/A8 0.5 1.2 Col4A4 A2/A1 A1/A1 A2/A2 -2.75x10-9 DXS456 A5 A3/A5 A3 1.8 2B6 (X) A4/A7 A4 2B20 (X) B1 B1/B2 B1/B1 Lod Score

57 X-hez kötött AS család magas felbontású olvadáspont (HRM) analízise

58 X-hez kötött AS család szekvencia analízise
a 2 nukleotid cseréje aminósav cserével jár a 28-as exonban

59 X-hez kötött AS család genetikai analízise
2-es kromoszómához való kapcsoltság kizárható X kromoszómához való kapcsoltság alátámasztott HRM és szekvencia analízissel aminósav cserével járó mutációt mutattunk ki a 28-as exonban A hordozó és beteg családtagok szekvencia analízise szükséges a mutáció alátámasztására

60 Összefoglalás A pontos, alapos beteg- és családvizsgálat elengedhetetlen VBMN és AS esetén (klinikai tünetek, szövettan, családfa, a jövőben molekuláris). Az öröklődésmenet/genetikai alapok tisztázása (geno/fenotípus összefüggések) a korrekt genetikai tanácsadás genetika előfeltétele. Megfelelő terápiás eljárások kidolgozása szükséges a veszélyeztetettek végstádiumú vesebetegsége kialakulásának késleltetésére. Jelenleg a kapcsoltsági vizsgálat az egyetlen molekuláris genetikai eszköz a rutin diagnosztikában, amíg nem tehető olcsóbbá a mutációs screening.

61 Néha az autoszom domináns betegség is lehet 1 db 2-es
kromoszóma gén mutációval (ez csak ritkán fordul elő). Azonban az Alport szindrómás betegek %-a azért Beteg mert A5 láncgén az X kromoszómában fordul elő, amiből a fiúk csak egyet örökölnek, és ha ez az egy X kromoszóma génmutációt hordoz, az Alport szindróma tünetei jelentkeznek.

62 Magzati korban a Gbm a IV-es tipusú kollagén 2 A1- és 1 A2 láncból épül fel.
Az ezeket kódoló gének a 13-as kromoszómán találhatók. A megszületést követően a Gbm már az A3, A4, A5 gének által kódolt fehérjéből fog felépülni, amelyeket kódoló gének a 2-es és az X kromoszómán találhatók. Ez látható a következő táblázatban.

63 HEREDITARY NEPHROPATHY
Alport Syndrome Benign Familial Hematuria Overlap of histological findings The prognosis appears to be depend more on the degree of clinical expression in other members of the family and less on the histological findings

64 Hematuria Transient phenomenon of little significance Sign of serious
renal disease

65

66 Isolated Hematuria (microscopic)
No other urinary abnormalities No renal insufficiency No evidence for systemic disease Incidence ( school-aged children ) 4-6% - single urine examination 0.5-1% - repeated testing over 6-12 months


Letölteni ppt "Familiáris hematuriák genetikai differenciáldiagnózisa"

Hasonló előadás


Google Hirdetések