Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GÉMOSZ 2004. május M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GÉMOSZ 2004. május M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István."— Előadás másolata:

1 GÉMOSZ május M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

2 A magyar biztosítási piac részesedésének alakulása
Biztosítótársaságok részesedése MABISZ adatok alapján 2003. I-IV. negyedév 2004. I. negyedév Biztosítótársaságok összes díjbevétele: MFt (+Egyesületek: MFt) Biztosítótársaságok összes díjbevétele: MFt (+Egyesületek: MFt) Egyéb: AHICO, Arag, Argosz, Aviva, Cardif, Credit Suisse, DAS, Erste, Euler Hermes, Európa, Európai Utazási, Funeurópa, Grawe, K&H, Mehib, Magyar Posta, QBE Atlasz, Union, Signal, Victoria Volksbanken, XL

3 Nem-élet üzletág részesedésének alakulása
GÉMOSZ KONFERENCIA 2004 Nem-élet üzletág részesedésének alakulása Biztosítótársaságok részesedése MABISZ adatok alapján 2003.I-IV. negyedév 2004.I. negyedév Biztosítótársaságok összes díjbevétele: MFT (+Egyesületek:6.094 MFt) Biztosítótársaságok összes díjbevétele: MFT (+Egyesületek:2.440 MFt) Egyéb: AHICO, Arag,Cardif, Credit Suisse, DAS, Euler Hermes, Európa, Európai Utazási, Funeurópa, Mehib, Magyar Posta, QBE Atlasz, Union, Signal, Victoria Volksbanken, XL

4 A GFB piac részesedésének alakulása
Biztosítótársaságok részesedése MABISZ adatok alapján 2004.I. negyedév 2003.I-IV. negyedév Biztosítótársaságok összes díjbevétele: MFt (+Egyesületek: MFt) Biztosítótársaságok összes díjbevétele: MFt (+Egyesületek: MFt)

5 BIT↔MÁRKAKERESKEDŐ SZABÁLYOZÁS 2004. MÁJUS 1. ELŐTT
M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

6 BIT↔MÁRKAKERESKEDŐI SZABÁLYOZÁS
A márkakereskedő nem közvetíthetett biztosítást az ügyfeleinek több biztosítóval fennálló direkt jogviszony alapján, mert ez többes ügynöki tevékenységnek minősült. -felügyeleti engedély szükséges- M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

7 BIT↔MÁRKAKERESKEDŐI MEGOLDÁSOK
megszüntette a direkt jogviszonyát a biztosítókkal, és kizárólag egy alkusz megbízásából járt el egy biztosítóval direkt jogviszony alapján közvetített, többes ügynöki tevékenység végzésére engedélyt kért, M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

8 BIT↔MÁRKAKERESKEDŐI MEGOLDÁSOK
valamely többes ügynök alügynökeként közvetített, direkt jogviszonya nem volt biztosítóval vagy alkusszal. alügynökként, kizárólag a biztosító egyes ügynökével kötött megállapodás alapján, direkt jogviszonya nincs biztosítóval vagy alkusszal, többes ügynökkel M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

9 BIT↔MÁRKAKERESKEDŐI SZABÁLYOZÁS 2004. MÁJUS 1. UTÁN
M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

10 A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2004
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló május 1-jétől hatályos évi LX. törvény vonatkozó szabályai M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

11 BIT↔MÁRKAKERESKEDŐ GÉMOSZ KONFERENCIA 2004 függő biztosításközvetítőnek minősül az, aki a közvetítést a főtevékenységéhez kapcsolódó termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan, azt kiegészítő tevékenységként végzi , amennyiben biztosítási díjat nem vesz át, illetve az ügyfélnek járó összeget nem fizet ki. M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

12 BIT↔MÁRKAKERESKEDŐ a márkakereskedés a biztosításközvetítést csak kiegészítő tevékenységként folytathatja, és csak a főtevékenységéhez kapcsolódó termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó biztosítási termékekre vonatkozóan. M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

13 BIT↔MÁRKAKERESKEDŐ a márkakereskedés nem kaphat többes ügynöki tevékenység végzésére engedélyt a függő biztosításközvetítő egy biztosító biztosítási termékeit vagy több biztosító egymással nem versenyző termékeit közvetítheti. M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

14 BIT↔MÁRKAKERESKEDŐ a márkakereskedő lehet alkusz, vagy többes ügynök biztosításközvetítője, de biztosításközvetítésre irányuló további jogviszonyt más biztosításközvetítővel vagy biztosítóval nem létesíthet. M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

15 BIT↔MÁRKAKERESKEDŐ független biztosításközvetítő ha a közvetítői tevékenységgel gazdálkodó szervezetet bízott meg, ennél a szervezetnél közvetítői tevékenységet végző természetes személyekről köteles nyilvántartást vezetni. M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

16 BIT↔MÁRKAKERESKEDŐ A biztosításközvetítővel jogviszonyban álló, biztosításközvetítői tevékenységet végző személy biztosításközvetítői tevékenység végzésére irányuló további jogviszonyt nem létesíthet. M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

17 BIT↔MÁRKAKERESKEDŐ Biztosításközvetítői tevékenység felügyeleti nyilvántartásba vételhez kötött. M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

18 BIT↔MÁRKAKERESKEDŐ Nyilvántartásba kell venni a gazdálkodó szervezetet, azokat a természetes személyeket akik a biztosításközvetítői tevékenységet ténylegesen végzik. Ezen személyek alkalmazásban kell, hogy álljanak a gazdálkodó szervezetnél. M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

19 BIT↔MÁRKAKERESKEDŐ természetes személyeknek a felügyeleti nyilvántartásba vételükkel együtt a képzettségüket is kell igazolni - ha van -, ennek hiányában a szakmai elvárásoknak 48 hónapon belül kell eleget tenniük. M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

20 BIT↔MÁRKAKERESKEDŐ számítani kell arra, hogy szeptemberre működni fog a regisztráció, jó ha tudjuk és a kereskedők is tudják, hogy mit akarnak. M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

21 BIT↔MÁRKAKERESKEDŐ FIGYELEM!
biztosításközvetítői tevékenység csak akkor tárgyi adómentes szolgáltatás a márkakereskedők részéről, ha az, alkalmazotti státuszban lévő értékesítő, az ügyfelek részére valóban teljes körű biztosításszakmai szolgál- tatást végez. M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

22 BIT↔MÁRKAKERESKEDŐ Ezt a tevékenységet ellenőrzési jogkörénél fogva az APEH is jogosult folyamatában elle-nőrizni! M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

23 BIT↔MÁRKAKERESKEDŐ Kötelező írásbeli tájékoztatást nyújtani az ügyfél számára, A közvetítő cégről, annak státuszáról, Igényfelmérésről Kellő számú ajánlat kidolgo-zásának dokumentálásáról Piaci elemzésről „tényvázlat” M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

24 AMIT AZ “ÚJ” BIT ÁLTAL ELŐÍRT OKTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL TUDNI KELL.
A BIZTOSÍTÁSI REGISZTRÁCIÓ KÖVETELMÉNYEI. M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

25 ÁLLAMILAG ELISMERT FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGEK
ISKOLARENDSZERBEN: MÁSODDIPLOMÁS (POST- GRADUÁLIS) VÉGZETTSÉGEK: ELTE Jogi Továbbképző: Biztosítási Szakjogász Közgazdasági Továbbképző: Biztosítási Szakközgazdász Egyéb másoddiplomák ÁLLAMILAG ELISMERT FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGEK Közgazdasági Jogi Speciális (Matematika, Műszaki, Orvosi Stb.) M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

26 MIT JELENT AZ OKJ? Valamennyi, államilag (hatóságilag) elismert szakmai képesítést tartalmazó jegyzék az Oktatási Minisztérium kezelésében. FONTOS! Az OKJ-s képesítések államilag elismert szakmai (tehát nem iskolai) végzettségnek számítanak, besorolásuk szerint lehetnek középfokúak, vagy emelt szintűek. M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

27 Határon átnyúló szolgáltatás A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló május 1-jétől hatályos évi LX. törvény vonatkozó szabályai M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

28 A másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe
Ha a biztosító határon átnyúló tevékenységként első alkalommal kíván biztosítási tevékenységet végezni másik állam területén, köteles ezt a felügyeletnek előzetesen bejelenteni és meghatározni a másik tagállamban vállalni tervezett kockázatot. M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

29 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás új szabályai
-A díjszabásra vonatkozó rendelkezések vonatkoznak a határon átnyúló, Magyarországon szolgáltatást nyújtani kívánó tagállami biztosítóra is, nevezetesen, hogy a R-ben és mellékleteiben rögzített feltételekkel kell a díjat meghatározni (gépjármű kategóriánként és bonus-malus osztályonként) - A rendelet 4. §-ában rögzítésre került az a szabály, hogy a biztosítási fedezetet igazoló okiraton fel kell tüntetni a biztosítónak, hogy a biztosítási szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni. Ha a biztosítást belföldi székhellyel nem rendelkező biztosítóval határon átnyúló szolgáltatás keretében kötötték, a biztosítási fedezetet igazoló okiratnak a kárképviselő nevére és címére vonatkozó adatokat is tartalmaznia kell. - Az ajánlatelfogadási szabálynál az került rögzítésre, hogy a Magyarországon gfb-t művelő biztosító csak a magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartójának a rendelet és mellékletei feltételeinek megfelelő biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát köteles elfogadni. M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

30 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás új szabályai
- A rendelet értelmében a határon átnyúló szolgáltatást végző biztosítónak hozzájárulást kell teljesíteni a Nemzeti Iroda és a Kártalanítási Számla kezelője részére magyarországi díjbevétele arányában olyan mértékben, hogy azok fedezetet nyújtsanak a szervezetek kiadásaira, és működési költségei fedezetére. - Hozzájárulást kell teljesíteni a BM Adatfeldolgozó Hivatal működési költségeinek fedezetére is. M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

31 Még egy fontos kérdésről
Cégbírósággal kapcsolatos tennivaló TEÁOR szám alá tartozó tevékenységet ki végezheti? Az alkusszal együttműködő teljesítési segéd (márkakereskedő) végezhet ilyen tevékenységet az alkusz engedélye alapján. El kell fogadtatni a ma még nem mindenhol a azonosan értelmezett álláspontot. M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István

32 Köszönöm figyelmüket! Horváth István M P M Biztosítási Alkusz Kft.


Letölteni ppt "GÉMOSZ 2004. május M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István."

Hasonló előadás


Google Hirdetések