Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István1. Egyéb: AHICO, Arag, Argosz, Aviva, Cardif, Credit Suisse, DAS, Erste, Euler Hermes, Európa, Európai Utazási,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István1. Egyéb: AHICO, Arag, Argosz, Aviva, Cardif, Credit Suisse, DAS, Erste, Euler Hermes, Európa, Európai Utazási,"— Előadás másolata:

1 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István1

2 Egyéb: AHICO, Arag, Argosz, Aviva, Cardif, Credit Suisse, DAS, Erste, Euler Hermes, Európa, Európai Utazási, Funeurópa, Grawe, K&H, Mehib, Magyar Posta, QBE Atlasz, Union, Signal, Victoria Volksbanken, XL A magyar biztosítási piac részesedésének alakulása Biztosítótársaságok részesedése MABISZ adatok alapján Biztosítótársaságok összes díjbevétele: 153.878 MFt (+Egyesületek: 3.311 MFt) 2004. I. negyedév Biztosítótársaságok összes díjbevétele: 550.793 MFt (+Egyesületek: 10.730 MFt) 2003. I-IV. negyedév

3 Egyéb: AHICO, Arag,Cardif, Credit Suisse, DAS, Euler Hermes, Európa, Európai Utazási, Funeurópa, Mehib, Magyar Posta, QBE Atlasz, Union, Signal, Victoria Volksbanken, XL Nem-élet üzletág részesedésének alakulása Biztosítótársaságok részesedése MABISZ adatok alapján Biztosítótársaságok összes díjbevétele: 98.437 MFT (+Egyesületek:2.440 MFt) 2004.I. negyedév Biztosítótársaságok összes díjbevétele: 330.765 MFT (+Egyesületek:6.094 MFt) 2003.I-IV. negyedév

4 A GFB piac részesedésének alakulása Biztosítótársaságok részesedése MABISZ adatok alapján Biztosítótársaságok összes díjbevétele: 27.832 MFt (+Egyesületek: 1 394 MFt) 2004.I. negyedév Biztosítótársaságok összes díjbevétele: 92.605 MFt (+Egyesületek: 4 380 MFt) 2003.I-IV. negyedév

5 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István5 BIT ↔ MÁRKAKERESKEDŐ SZABÁLYOZÁS 2004. MÁJUS 1. ELŐTT

6 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István6 BIT ↔ MÁRKAKERESKEDŐI SZABÁLYOZÁS A márkakereskedő nem közvetíthetett biztosítást az ügyfeleinek több biztosítóval fennálló direkt jogviszony alapján, mert ez többes ügynöki tevékenységnek minősült. -felügyeleti engedély szükséges-

7 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István7 megszüntette a direkt jogviszonyát a biztosítókkal, és kizárólag egy alkusz megbízásából járt el egy biztosítóval direkt jogviszony alapján közvetített, többes ügynöki tevékenység végzésére engedélyt kért, BIT ↔ MÁRKAKERESKEDŐI MEGOLDÁSOK

8 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István8 valamely többes ügynök alügynökeként közvetített, direkt jogviszonya nem volt biztosítóval vagy alkusszal. alügynökként, kizárólag a biztosító egyes ügynökével kötött megállapodás alapján, direkt jogviszonya nincs biztosítóval vagy alkusszal, többes ügynökkel BIT ↔ MÁRKAKERESKEDŐI MEGOLDÁSOK

9 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István9 BIT ↔ MÁRKAKERESKEDŐI SZABÁLYOZÁS 2004. MÁJUS 1. UTÁN

10 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István10 A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2004. május 1-jétől hatályos 2003. évi LX. törvény vonatkozó szabályai

11 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István11 függő biztosításközvetítőnek minősül az, aki a közvetítést a főtevékenységéhez kapcsolódó termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan, azt kiegészítő tevékenységként végzi, amennyiben biztosítási díjat nem vesz át, illetve az ügyfélnek járó összeget nem fizet ki. BIT ↔ MÁRKAKERESKEDŐ

12 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István12 a márkakereskedés a biztosításközvetítést csak kiegészítő tevékenységként folytathatja, és csak a főtevékenységéhez kapcsolódó termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó biztosítási termékekre vonatkozóan. BIT ↔ MÁRKAKERESKEDŐ

13 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István13 a márkakereskedés nem kaphat többes ügynöki tevékenység végzésére engedélyt a függő biztosításközvetítő egy biztosító biztosítási termékeit vagy több biztosító egymással nem versenyző termékeit közvetítheti. BIT ↔ MÁRKAKERESKEDŐ

14 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István14 a márkakereskedő lehet alkusz, vagy többes ügynök biztosításközvetítője, de biztosításközvetítésre irányuló további jogviszonyt más biztosításközvetítővel vagy biztosítóval nem létesíthet. BIT ↔ MÁRKAKERESKEDŐ

15 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István15 független biztosításközvetítő ha a közvetítői tevékenységgel gazdálkodó szervezetet bízott meg, ennél a szervezetnél közvetítői tevékenységet végző természetes személyekről köteles nyilvántartást vezetni. BIT ↔ MÁRKAKERESKEDŐ

16 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István16 A biztosításközvetítővel jogviszonyban álló, biztosításközvetítői tevékenységet végző személy biztosításközvetítői tevékenység végzésére irányuló további jogviszonyt nem létesíthet. BIT ↔ MÁRKAKERESKEDŐ

17 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István17 Biztosításközvetítői tevékenység felügyeleti nyilvántartásba vételhez kötött. BIT ↔ MÁRKAKERESKEDŐ

18 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István18 Nyilvántartásba kell venni a gazdálkodó szervezetet, azokat a természetes személyeket akik a biztosításközvetítői tevékenységet ténylegesen végzik. Ezen személyek alkalmazásban kell, hogy álljanak a gazdálkodó szervezetnél. BIT ↔ MÁRKAKERESKEDŐ

19 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István19 természetes személyeknek a felügyeleti nyilvántartásba vételükkel együtt a képzettségüket is kell igazolni - ha van -, ennek hiányában a szakmai elvárásoknak 48 hónapon belül kell eleget tenniük. BIT ↔ MÁRKAKERESKEDŐ

20 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István20 számítani kell arra, hogy szeptemberre működni fog a regisztráció, jó ha tudjuk és a kereskedők is tudják, hogy mit akarnak. BIT ↔ MÁRKAKERESKEDŐ

21 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István21 BIT ↔ MÁRKAKERESKEDŐ FIGYELEM! biztosításközvetítői tevékenység csak akkor tárgyi adómentes szolgáltatás a márkakereskedők részéről, ha az, alkalmazotti státuszban lévő értékesítő, az ügyfelek részére valóban teljes körű biztosításszakmai szolgál- tatást végez.

22 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István22 BIT ↔ MÁRKAKERESKEDŐ Ezt a tevékenységet ellenőrzési jogkörénél fogva az APEH is jogosult folyamatában elle- nőrizni!

23 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István23 Kötelező írásbeli tájékoztatást nyújtani az ügyfél számára, A közvetítő cégről, annak státuszáról, Igényfelmérésről Kellő számú ajánlat kidolgo- zásának dokumentálásáról Piaci elemzésről „tényvázlat” BIT ↔ MÁRKAKERESKEDŐ

24 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István24 AMIT AZ “ÚJ” BIT ÁLTAL ELŐÍRT OKTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL TUDNI KELL. A BIZTOSÍTÁSI REGISZTRÁCIÓ KÖVETELMÉNYEI.

25 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István25 ISKOLARENDSZERBEN: MÁSODDIPLOMÁS (POST- GRADUÁLIS) VÉGZETTSÉGEK: –ELTE Jogi Továbbképző: Biztosítási Szakjogász –Közgazdasági Továbbképző: Biztosítási Szakközgazdász –Egyéb másoddiplomák ÁLLAMILAG ELISMERT FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGEK –Közgazdasági –Jogi –Speciális (Matematika, Műszaki, Orvosi Stb.)

26 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István26 Valamennyi, államilag (hatóságilag) elismert szakmai képesítést tartalmazó jegyzék az Oktatási Minisztérium kezelésében. FONTOS! Az OKJ-s képesítések államilag elismert szakmai (tehát nem iskolai) végzettségnek számítanak, besorolásuk szerint lehetnek középfokúak, vagy emelt szintűek. MIT JELENT AZ OKJ?

27 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István27 Határon átnyúló szolgáltatás A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2004. május 1-jétől hatályos 2003. évi LX. törvény vonatkozó szabályai

28 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István28 Ha a biztosító határon átnyúló tevékenységként első alkalommal kíván biztosítási tevékenységet végezni másik állam területén, köteles ezt a felügyeletnek előzetesen bejelenteni és meghatározni a másik tagállamban vállalni tervezett kockázatot. A másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe

29 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István29 A kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás új szabályai -A díjszabásra vonatkozó rendelkezések vonatkoznak a határon átnyúló, Magyarországon szolgáltatást nyújtani kívánó tagállami biztosítóra is, nevezetesen, hogy a R-ben és mellékleteiben rögzített feltételekkel kell a díjat meghatározni (gépjármű kategóriánként és bonus-malus osztályonként) - A rendelet 4. §-ában rögzítésre került az a szabály, hogy a biztosítási fedezetet igazoló okiraton fel kell tüntetni a biztosítónak, hogy a biztosítási szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni. Ha a biztosítást belföldi székhellyel nem rendelkező biztosítóval határon átnyúló szolgáltatás keretében kötötték, a biztosítási fedezetet igazoló okiratnak a kárképviselő nevére és címére vonatkozó adatokat is tartalmaznia kell. - Az ajánlatelfogadási szabálynál az került rögzítésre, hogy a Magyarországon gfb-t művelő biztosító csak a magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartójának a rendelet és mellékletei feltételeinek megfelelő biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát köteles elfogadni.

30 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István30 - A rendelet értelmében a határon átnyúló szolgáltatást végző biztosítónak hozzájárulást kell teljesíteni a Nemzeti Iroda és a Kártalanítási Számla kezelője részére magyarországi díjbevétele arányában olyan mértékben, hogy azok fedezetet nyújtsanak a szervezetek kiadásaira, és működési költségei fedezetére. - Hozzájárulást kell teljesíteni a BM Adatfeldolgozó Hivatal működési költségeinek fedezetére is. A kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás új szabályai

31 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István31 Még egy fontos kérdésről Cégbírósággal kapcsolatos tennivaló –TEÁOR 67.20 szám alá tartozó tevékenységet ki végezheti? –Az alkusszal együttműködő teljesítési segéd (márkakereskedő) végezhet ilyen tevékenységet az alkusz engedélye alapján. El kell fogadtatni a ma még nem mindenhol a azonosan értelmezett álláspontot.

32 M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István32 Köszönöm figyelmüket! Horváth István


Letölteni ppt "M P M Biztosítási Alkusz Kft. Horváth István1. Egyéb: AHICO, Arag, Argosz, Aviva, Cardif, Credit Suisse, DAS, Erste, Euler Hermes, Európa, Európai Utazási,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések