Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ISMERKEDÉSI FÓRUMTÉMÁK A 19. SZ. VÉGÉN Fabó Edit Miskolc 2011. november 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ISMERKEDÉSI FÓRUMTÉMÁK A 19. SZ. VÉGÉN Fabó Edit Miskolc 2011. november 11."— Előadás másolata:

1 ISMERKEDÉSI FÓRUMTÉMÁK A 19. SZ. VÉGÉN Fabó Edit Miskolc 2011. november 11.

2 A „HYMEN” EREDETE  Hymen gyönyörű athéni ifjú, az Olümposzi istenek gyermeke, a házasság istene, a házasulók hozzá intézték nászdalaikat.  A biológiában, az orvostudományban: a „szűzhártya” szakszó.  A 19. században, s a 20. század legelején a házasságkötés görögös neve.

3  Az önmaga erejéből boldoguló ember – polgár  Tanácsadók – levelezési útmutatók  Kizárólag nők számára … mert a férfiak a fensőbb iskolákban több alapos képzést nyervén … mint a nők … LEVELEZÉS

4 LEHETSÉGES TÉMÁK  Irodalom: szépirodalom – színház  Kódolt (virág)nyelv  Művelődés, tanulás  Társasági élet, illem, szórakozás, barátság, szerelem, emberismeret  Egészség- és szépségápolás  Divat, öltözködés, háztartás  Levelezés

5  Midőn e … rovatot a … beérkezett k é r d é s e k közlésével megnyitjuk, felkérjük mindazon t. olvasóinkat, kik … v á l a s z t adni tudnának, szíveskedjenek szerkesztőségünkbe küldeni, hogy azután a f e l e l e t e k … megjelenhessenek.... álnév vagy az illetők valódi neve alatt közöltetnek. A HYMEN LEVELEZŐI ROVATA

6 LEVELEZŐK

7 IRODALOM  Ki volna hajlandó egy 26 füzetből álló, 10 olajnyomatú képpel ellátott regényt, címe „Kálmán a szegedi lelenc vagy Konstantinápoly rózsája” egy hasonértékű regénnyel elcserélni vagy megvenni. Egy tiszamenti fiatal ember.  Nagyon lekötelezne azon kedves hölgy, vagy udvarias fiatalember, ki szíveskedne velem közölni a „fekete szem éjszakája” című gyönyörű népdal szövegét. Viszont szolgálatát felajánlja Emmike.

8 IRODALOM

9 TITKOSSÁG – INTIMITÁS  Idukát kérem, a „Szőke kislány, barna kislány eszem a szentedet” dal szövegével megismertetni; viszont ajánlom a színnyelv, a hónapok szín jelentése vagy a csokrokon levő szalagok magyarázata közül bármelyiket. „Kálmán.”  Ki volna szíves engem is egy titkos írással megismertetni? Viszonzásul a legyező- és zsebkendő nyelvet adom; leveleket a „Hymen” szerk. kérem küldeni. Egy tudni vágyó.

10 TITKOSSÁG – INTIMITÁS

11 MŰVELŐDÉS, TANULÁS  Meg lehet-e magán úton furulyázni tanulni? hogy ez nem nőnek való hangszer, azt nem tudom; de én, ahányszor furulyahangot hallok, mindannyiszor tombol bennem az érzelem s nagyon fáj, hogy én nem értek e hangszerhez; úgy érzem, hogy e hangszerbe be tudnám temetni minden bánatomat, s lennék az a régi szilaj, fékezhetlen jó kedvű teremtés. … Azért fordulok azon tisztelt előfizetőtársamhoz, ki ezen hangszer használatában gyakorlott, ha szíveskednék ebbéli nézeteit nyilvánítani: hálás lesz érte a „Kis cigánynő.”  „Kis cigánynő”-nek. Furulyázni magánúton is meg lehet tanulni, de egy kis oktatás nem árt. Azért tehát a megismerkedést szükségesnek is találom. Mindenkor kész szolgája: Szerencsétlen flótás.

12 MŰVELŐDÉS, TANULÁS

13 TÁRSASÁG, SZÓRAKOZÁS  A vígkedvű társaskört kedvelem, mindazonáltal táncolni nem tudok. Ki szíveskednék tehát jó tanáccsal szolgálni arra nézve, hogy mit tegyek, miképp nem táncolásom által vígkedvű társaságban föltűnést ne okozzak s annak terhére ne váljak? Ifj. P. P.  Nefelejtsnek. Neved azt diktálta, hogy ne felejtselek el. Óh ne felejts, óh ne felejts, be jó élet van itt Pesten, együtt repdesünk a Csalogánnyal, mert én Pesten vagyok, ki Szendike volt eddig. Repülj hozzánk gyors szárnyakkal, akkor te is madár lehetsz és társaságunkba fogadunk. Végy csókokat a Csalogánytól s Fülemülétől.

14 TÁRSASÁG, SZÓRAKOZÁS

15 TÁRSAS KAPCSOLATOK  Ki mondaná meg nekem, lehet-e az olyan férfiúnak hinni, kinek szeme, szája mindig mosolyra áll? Kékszemű Mariska.  Köszönettel tartozom annak, ki megmondja, melyik csók édesebb a lassú vagy a csattanós? Viszontszolgálatát fölajánlja: Borzas Kata.  Borzas Katának. Kérdésére egyenesen felelni nagyon bajos. Akármilyen legyen a csók, lassú vagy csattanós – mindenesetre édes. Különben egyéni dolog az egész. Azt ajánlom, hogy próbálja meg, azután felelhet rá maga. Végső esetben ajánlkozik a próbára Iza. (Különben férfi).

16 TÁRSAS KAPCSOLATOK

17 SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG  Hogyan lehet kissé megsoványkodni? Boldoggá teszi, ki megmondja kis „Kövér angyal”-t.  A kis „Kövér Angyal”-nak. Ha nagysád kissé megsoványkodni kíván, ajánlom a következő életmódot: keveset alugyék, meleg ágyban ne fekügyék, korán keljen sokat s mindig többet és többet sétáljon, kisebb hegyeket másszon meg, naponta többször tartson testgyakorlatot s ami fő, eledelt lehetőleg kis mértékben vegyen magához, a tejnek teljes mellőzésével. A sikerről biztosítja: Don Caesar.

18 SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG

19 RUHÁZAT, HÁZTARTÁS  Szőrruhában esett pecsétet mely szerrel lehet tartósan kipusztítani? Takarékos.  Miféle illatszert lenne legcélszerűbb s legelegánsabb ruhás szekrényben használni s különösen a hölgyek mely illatszereket kedvelnek leginkább. Don Juan.  Don Juannak. Egy férfinál hiúságnak tartjuk, bármiféle illatszert is használni, de ha ön mindenáron illatszert akar használni, ajánljuk: jácint, rezeda és ibolyát. Egy menyecske.

20 RUHÁZAT, HÁZTARTÁS

21 LEVELEZÉS  Kedélyem igen lehangolt. Melyik hölgy vállalkoznék szellemes levelezés által fölvidámítani s e végből címét és lakhelyét tudatni Lehangolt-tal?  7. Béla úrnak. A „Vasárnapi Lapok” megszűntével, reméllem itt e becses lap zászlója alatt ismét találkozni fogunk. Levelét megkaptam. – Én is szívemből örülök, hogy teljesen véget ért ama kellemetlenség. – Itt e helyen vár választ az önt üdvözlő Don Carlos.  Thermométer. Ön vagy nagyon unta magát, midőn nekem írt, vagy engem akart untatni, hogy az időről referált. Én a thermométert csak szobámban felakasztva szeretem. Rossz-szívű.

22 LEVELEZÉS

23 KONKLÚZIÓ  Nagyjából a levelezési tanácsadók témakínálata érvényesült.  1. Meglepetés: vers, dal népszerűsége – az operettek „dalra fakadós” szereplői, mentalitása a korabeli valóságé.  2. Meglepetés: titkos jelnyelvek iránti jelentős igény.  3. Meglepetés: a színház e rovatból kimaradt.  Levelezésre inspiráló témakörök még: barátság, szerelem, társasági élet.  A levelezők többsége szórakozni (l. felejteni, szeretni) akart.

24 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "ISMERKEDÉSI FÓRUMTÉMÁK A 19. SZ. VÉGÉN Fabó Edit Miskolc 2011. november 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések