Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Hamu és gyémánt” a személyiség egyenlőtlenségei, mint tehetség jellemzők Szabó Győzőné Igazgató Jász-nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Hamu és gyémánt” a személyiség egyenlőtlenségei, mint tehetség jellemzők Szabó Győzőné Igazgató Jász-nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai intézet."— Előadás másolata:

1 „Hamu és gyémánt” a személyiség egyenlőtlenségei, mint tehetség jellemzők Szabó Győzőné Igazgató Jász-nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai intézet

2

3 Tehetség definíció helyett (Csermely P. ) Intellektuális (tradicionális) tehetség Speciális (manuális, művészi, szociális, spirituális) Kreativitás –játék (nem megbízható) Érzelmi érettség (siker és kudarc) Hálózatképzés, kapcsolatrendszer

4 A tehetség 42 prototípusa Intellektuális Kreativitás Társas érzelmi Fizikai képességek Iskolai képességek Technikai képességek Művészeti képességek Interperszonális képességek Alul teljesítés

5 A tehetség megnyilvánulása (Füllér Gizella) Egészséges, vitális szervezet. Testi adottságok, kiegyensúlyozott idegrendszer, magasabb energiaszint, nagy teherbíró képesség, mozgásban érzi a ritmust, testséma, térérzékelés kialakultabb.

6 A tehetség megnyilvánulása kisgyermekkorban (Füllér Gizella Sokoldalú érdeklődés. Elmélyült, korai érdeklődés, kérdezősködés, hamarabb beszél, nagy aktív szókincs, önállóan megtanul olvasni, nagy képzelő erő, jó memória, értelmezi az eseményeket, valós gondolkodás

7 A tehetség megnyilvánulása kisgyermekkorban (Füllér Gizella) Érzelmi élet. Mély érzésű, ragaszkodó, de nem dependens, konstruktív az egyedüllétben, erős akarat, magas önfegyelem, sikerélmény éhség, belső motiváció, kezdeményezés, gyűjtés, nehezebb feladat választás „tudom én egyedül”

8 A tehetség megnyilvánulása Együttműködés. Nyitott, kezdeményező, szívesen barátkozik idősebbekkel, jó szervező. Valószínűbb, hogy tehetséggé válik. Nincs két egyforma ember. Elsősorban gyermek.

9 Nincs egységes személyiség profil Ellentmondásos jellemzők: a kreativitás paradoxonja (hiperaktivitás- kitartás, konformitás- nonkonformitás, fantázia- valóságérzet, nyitott-zárkózott,humoros-komoly, pedáns- lezser,magas IQ-naivitás) „A kiegyensúlyozott, harmonikus személyiség inkább gátolja,semmint segíti a kreativitást” (Csíkszemtmihályi)

10 Életkori szakaszok Terhesség: zene, gasztronómia 0-1év zene, vizualitás, úszás 2-3 értelmi képesség, kézügyesség, 4-7 teljes körű értelmi, érzelmi(egy sport, egy hangszer, egy idegen nyelv) 8-14 több minden kipróbálása 15-20 önálló tehetséggondozás 21-30 szakosodás, versenyzés 31-50 sokoldalúság, váltások 51-70 perfekcionizmus, a fiatalkori vonzalmak újra éledése 71-80 bölcsesség, társas játékok 81- nyugalom, meditáció

11

12 Tehetségtípusok A jó tanuló (képzetlen pedagógus) A feleselő (rémálom ) A deviáns ( bezár, pálfordulás) A rejtőző ( letagadja) Kiegyensúlyozatlan, aránytalan Önállóan tanuló (lényegkiemelés, továbblépés)

13 Távoli kapcsolatok Alsó 20 %-ból kikerülni –megtanulni valamit A felső 20 %-ba bekerülni, kapcsolatok Távoli kapcsolatok építésének képessége (szóba állás) Pozitív tartalmak kisugárzása, kapcsolódási potenciál

14 Amit meg kell tanulniuk Az önálló véleményt meg kell védeni Jót, s jól Siker és kudarc elviselésének képessége Kitartás, elmélyedés Mintakövetés

15 „Ha úgy vesszük az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, akiknek kellene lenniök, akkor segítjük őket azzá válni, amivé válni képesek. J.W.Goethe

16 Tehetségfejlesztés, tehetségfejlődés Tér és idő az elmélyülésre Kevés TV, sok olvasás Eszközjáték, „mintha” tevékenységek preferálása Természet, természetes anyagok közelsége Játék

17 A személyiség kreatív jellemzői Nonkomformitás Komplexitás preferencia Kockázatvállalás Önálló gondolkodás Türelmetlenség Önérvényesítés Dominancia Kíváncsiság, érdeklődés Energikusság Eredetiség, ötletesség Kitartás Játékosság, humor

18 Önértékelés, személyes hatékonyság Belső késztetés Személyes cél Valóságról alkotott kép

19 Komplex megközelítés Erős oldalak fejlesztése Kiegyenlítés (mérsékelten) a gyenge oldalak fejlesztése Szociális helyzetjavítás Kiegészítő tevékenységek (feltöltődés)

20 A kreatív gyermek, fiatal Megkérdezi ami másnak evidens (büntethető) Saját ötlete van, mással szemben kritikus, Jobban viseli a frusztrációt, konfliktust Nagyobb a magabiztossága

21 A kreativitás kioltása Túl sok szabály Érdeklődés –kötelesség Teljesítmény –szorongás Szociális szerepek Szabadidő (bambulás) Szűk tevékenység skála

22 Kreativitás és személyiség I. Sternberg, Eysenck Nyitottság az újdonságokkal szemben Komplexitás preferencia Feladat iránti elköteleződés Önállóság, nonkonformitás Kétértelműséggel szembeni tolerancia Belső kontroll Énerő, akaraterő, kitartás

23 Érzékenység a környezet ingereire Feladatokban való kitartás !!!!! Humorkedvelő Ötletgyártó Védekezik a korlátozás ellen Önérvényesítő Kreativitás és személyiség II. Tóth (2000)

24 Problémás tehetségek A személyiség paradoxonjai Akaraterő (dac, makacs,hisztis ) Nonkonformitás (szabálykövetés hiánya) Függetlenség Kockázatvállalás (inger keresés) Játékosság Visszajelzés-Pygmalion-effektus

25 Problémás tehetségek Elmélyülés, mással egyáltalán nem foglalkozik Erős kritikai érzék Önbizalom Fokozott energizáltság Eltérő fejlődési ütem (pszichomotoros, érzelmi-szociális)

26 Problémás tehetségek fejlesztése Gyarmathy Szemkontaktus, egyszerre kevés utasítás Megfigyel-próbálkozik Kerüljük az időnyomást Szóbeliség előnyben részesítése Humor Felfedeztetés

27 Problémás tehetségek fejlesztése Vizualizálás, manipuláció Erősségekre koncentrálás Hátrányból előny- szertelen jobb teke- egyszerre több ingerrel tud dolgozni

28 Elvárások a pedagógustól Türelem, Tolerancia, Teljes figyelem, Kreativitás, Humorérzék, Bátorság –egyéni bánásmód Feltétel nélküli elfogadás (szeretet) A tehetség nem mentség

29 Elvárások a pedagógustól Módszertani gazdagság, sokféle tevékenység A szülők támogatása Szerepek változása (facilitátor) Lelkesedés, motiváltság Pozitív érzelmi energia

30 Alulteljesítők személyiségjegyei ( Rimm, Geffert, 1993) JÓL TELJESÍTŐKALULTELJESÍTŐK 1. faktor: VERSENY Tudnak nyerni és veszíteni Nem adják fel a küzdelmet egykönnyen Ha gyengén teljesítenek, hamar sírnak, panaszkodnak, elkeserednek, elvesztik türelmüket. Ha nyernek gyakran dicsekednek. A sikert a szerencsének tulajdonítják. Bátorítani kell őket.

31 2. faktor: FELELŐSSÉG Munkájukban önállók, felelősségteljesek Jó szervezők Felnőttektől várják a segítséget. Gyakran rendetlenek, esetleg passzívak, agresszívek. A jó teljesítéshez teljes figyelmet igényelnek 3. faktor: KONTROLL Jól érzik magukat otthon és az iskolában anélkül, hogy a szüleiket, tanáraikat uralnák, manipulálnák Társas környezetüket állandó kontroll alatt szeretnék tartani. Az iskolai munkát gyakran zavarják, félbeszakítják Manipulálnak, a tiltást nem fogadják

32 4. faktor: TELJESÍTMÉNYVONATKOZÁSÚ KOMMUNIKÁCIÓ A szüleiktől egyértelmű képet kaptak a tanulás fontosságát illetően. A tanulásról ellentmondó, vagy egyenesen negatív véleményeket hallanak a szüleiktől. 5. faktor: TEKINTÉLY, TISZTELET Tisztelik szüleiket és a felnőtteket A konformitás ésszerű foka jellemző rájuk. Nem vesznek tudomást szüleik kéréséről. Lázadnak, engedetlenek.

33 A tehetség és a kiválóság egybeesése Sikeres Jól teljesítenek, bekerülnek a tehetség programokba. Rendszertől függővé válnak, egy másik rendszerben (középiskola, felső tagozat) alul teljesítőkké válhatnak. Iskolakonform. El kellene sajátítaniuk az alkotó tehetség alapvető működésmódjait. Igazi problémákon való megoldáskeresés, új helyzetekhez való alkalmazkodás

34 Kreatív Az oktatásban kevéssé elfogadott tulajdonság, konfliktusokat okoz. Ha nem ismerik fel a kreatív személy tehetségét, az önértékelésük tovább torzul. Sok negatív visszajelzést kap. A tanárok képzése (kreativitás értékként való elismerése) és tehetségcsoportok létrehozása segíthet fejlesztésükben.

35 Fel nem ismert tehetségesek Földalatti Fél kitűnni, nem szereti, ha kilóg a sorból, fontos az, hogy társaik elfogadják őket. Nehéz helyzetek megoldóiként hajlandók kulcsfontosságú szerepet játszani, Egyéni feladatoknál legyőzhetetlen ellenfélként jelenik meg, ezzel másodrangúvá téve a jobb képességű társait.

36 Fel nem ismert tehetségesek Lemorzsolódó A normál iskolai tanterven kívül esik az érdeklődési köre. Az iskolai tananyag szűk sávot jelent az emberiség számára fontos tudásból. Így gyakran az ilyen érdeklődésű gyermekek csak mint probléma jelentkezik, mert tehetségüket nem ismerik fel, csak nonkonform személyiségük mutatkozik meg.

37 Fel nem ismert tehetségesek Kettőscímkéjű A tehetség valamilyen testi zavarral illetve érzelmi sérüléssel párosul (tanulási zavarok is) A tehetséget elfedi a sérülés, A kisebb zavart sem ismerik fel, mert a kiemelkedő képességeivel képes kompenzálni. Erősségeik olyan oktatási környezetben jelentkeznek, ahol a képességek sokfélesége és a később alakuló alkotó tehetség működésmódja is tananyag.

38 Fel nem ismert tehetségesek Autonómtanuló A legkevésbé hat rá a környezet. Kihasználja a lehetőségeket, megtalálja a fejlődéséhez szükséges forrásokat Magabiztos, önálló, független, tudja, hogy mit akar, célja eléréséhez használja kreativitását és társas készségeit is. Megfelelő környezetben tanulja meg az önállóságot, a nehézségekkel való megküzdést.

39 Tehetségfejlesztés A corpus callosum átjárhatósága Jobb-, baltekei tevékenységek összekapcsolása

40 „Vagy megújul az érzület, vagy elpusztul az Élet … mert a tudomány gyorsabban fejlődik, mint a lelkiismeret” A. Einstein Tehetség- felelősség

41 A tehetségek hatalmas energetikai bázissal rendelkeznek. A tehetségnek alkotni kell, így vagy úgy, hogy csökkentse a feszültségét. Ez a hajtóerő az, amitől kiemelkedik.

42 Ha azt akarjuk, hogy tehetség váljék belőle, és ne bűnöző, aki a társadalom ellen fordítja képességeit, vagy drogos, aki pótszereket használ feszültségének csökkentésére, akkor adjuk meg a lehetőséget a különböző alapokról induló, különböző típusú tehetségek kibontakozására. (Gyarmathy Éva )

43 Hamu és gyémánt Min múlik ??? Rajta, rajtad, rajtunk??? RAJTA !!!!


Letölteni ppt "„Hamu és gyémánt” a személyiség egyenlőtlenségei, mint tehetség jellemzők Szabó Győzőné Igazgató Jász-nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések