Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A REALIZMUS. A realizmus jelentése A realizmus ► Stílusirányzat ► A XIX. század második és harmadik harmada  Fénykora: 1850-1870-es évek ► A szó eredete.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A REALIZMUS. A realizmus jelentése A realizmus ► Stílusirányzat ► A XIX. század második és harmadik harmada  Fénykora: 1850-1870-es évek ► A szó eredete."— Előadás másolata:

1 A REALIZMUS

2 A realizmus jelentése

3 A realizmus ► Stílusirányzat ► A XIX. század második és harmadik harmada  Fénykora: 1850-1870-es évek ► A szó eredete latin: realis ‘valóságos’ ► Franciaországból származik az elnevezés, eredetileg gúnynév

4 A barbizoni iskola ► Festészeti iskola 1835 k.-tôl ► Tájképfestészet ► Akadémizmussal szemben újítás ►  Plein air ► Théodore Rousseau, Jules Dupré, J-F. Millet

5 Millet, Kalászszedôk, 1857.

6 Gustave Courbet (1819-77) ► Salon – botrányok ► 1855 – párizsi bódéba kényszerült kiállítás címe  A realizmus ► 1856-7: folyóirat Realizmus néven

7 G. Courbet, Jó napot, Courbet úr!, 1854

8 G. Courbet, Gabonaszitálók, 1854

9 A festészetben csak az lehet mûvészet, ami a látható és megfogható dolgokat ábrázolja… A festészet kizárólag konkrét mûvészet, és csak reális, valóságos, meglevô dolgokat fejezhet ki. G. Courbet

10 Munkácsy Mihály, Ásító inas, 1869.

11 Szellemi háttér ► A gazdasági elôjogait elvesztett nemesség és a polgárság kiegyezése, hatalommegosztása ► Viktoriánus kor (1837-91) ► Kapitalizmus (Anglia) ► Szabad verseny (gazdaságban, karrierben) ► Technikai fejlôdés - távlatok

12 Közönség és irodalom ► Gyorssajtó, litográfia ► Sajtó – 1830-tól újságok utcai árusítása ► Folytatásos regény, újsághirdetés ► Mecénások szerepe háttérbe szorul ► Polgárság (elôfizetôk, vásárlók) az eltartók ► Szórakoztatás – korlátlan fogyaszthatóság ► A regény a legnépszerûbb mûfaj

13 A pozitivizmus ► Auguste Comte (1798-1857) ► Tények tisztelete ► A természettudomány a minta ► Metafizikaellenesség ► Lemond az élet végsô kérdéseinek értelmezésérôl ►  szociológia

14 Charles Darwin, A fajok eredete, 1859. ► Természetes kiválasztódás – létért való küzdelem ► Szociáldarwinizmus (H. Spencer, 1860)  Igazolható a létharc, a gazdasági verseny erkölcstelensége a modern társadalomban

15 Hippolyte Taine (1828-1893) ► Irodalomtörténész ► Bûn és erény produktumok, mint a vitriol és a cukor. ► Az irodalmi alkotások = az ember lényegéhez kulcsot adó adattömeg. ► Miliô-elmélet: az embert meghatározza környezetének három tényezôje: FAJ, TERMÉSZETI/TÁRSADLAMI KÖRNYEZET, IDÔ ► Faculté maîtresse – sajátos, egyéni fôtulajdonság

16 Ernest Renan, Jézus élete, 1863, ► Pozitivista Jézus-kép ► Jézust embernek ábrázolta ► Az evangéliumok állításait a néprajz, a nyelvészet, a történelem eszközeivel igazolta – vagyis nem teológiai alapon. ► (Index librorum prohibitorum (1559-1948 - 1966))

17 Romantika Realizmus ► A boldogság a valóságnál igazabb világban rejlik ► Szárnyaló fantázia ► Kaland ► Váratlan fordulat ► Eszmények ► Tér: természet ► Idô: fiktív, mitikus ► A valóság összefüggéseinek feltárása ► Realitás ► Hétköznapok világa ► Logikus következmények ► Érdek ► Tér: bálterem, város ► Idô: kortárs

18 Romantika Realizmus ► Szélsôséges jellemek (jók – gonoszak) ► Különc  individuum, egyéniség ► Metaforikus ► Líra ► Árnyalt jellemábrázolás  Lélektani regény ► Típus (helyzet, jellem, esemény) ► Metonimikus elbeszélésmód ► Epika ► Nagyregény ► Omnipotens narráció

19 Visszatükrözés-elmélet ► A mûvészet tükröt tart a társadalom elé: a típusok bemutatásával a jelenségek összefüggéseit, a társadalom visszásságait elemzi, ábrázolja. ► Elidegenedés ► Erkölcs – karrier

20 Angol realista alkotók ► Charles Dickens, Szép remények, 1861. ► Charlotte Brontë, Jane Eyre, 1847. ► William M. Thackeray, Hiúság vására, 1848.

21 A francia realizmus ► Honoré de Balzac ► Stendhal, Vörös és fekete, 1831., A pármai kolostor, 1846. ► Gustave Flaubert, Bovaryné, 1857.

22 Az orosz realizmus ► Nyikolaj Vasziljevics Gogol, A revizor, 1836., Holt lelkek, 1842. ► Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij, Bûn és bûnhôdés, 1866. ► Lev Nyikolajevics Tolsztoj, Anna Karenina, 1877.


Letölteni ppt "A REALIZMUS. A realizmus jelentése A realizmus ► Stílusirányzat ► A XIX. század második és harmadik harmada  Fénykora: 1850-1870-es évek ► A szó eredete."

Hasonló előadás


Google Hirdetések