Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alapelvek, új irányok az Mt.-ben dr. Jáczku Tamás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alapelvek, új irányok az Mt.-ben dr. Jáczku Tamás."— Előadás másolata:

1 Alapelvek, új irányok az Mt.-ben dr. Jáczku Tamás

2  A válság következtében megnőtt munkanélküliség (az álláskeresők megváltozott összetétele)  Jelentős régiós és területi foglalkoztatási egyenlőtlenségek  Fiatalok, pályakezdők elhelyezkedésének korlátai  Az idősebb munkavállalók korai kivonulása a munkaerőpiacról  Az alacsony iskolai végzettségűek, szakképzetlenek kiszorulása a foglalkoztatásból  A kisgyermeket nevelő szülők alacsony munkaerő-piaci jelenléte - a munka és a családi élet összehangolásának nehézségei Foglalkoztatási ráták alakulása 2009-ben, különböző csoportok esetében EU-27HU EU-27 átlagtól való elmaradás (% pont) Foglalkoztatási ráta (20-64 éves népesség)69,160,5- 8,6 Alacsony iskolai végzettségűek (ISCED 0-2) (20-64 évesek)54,436,3- 18,1 Idősebb népesség (55-64 évesek)4632,8- 13,2 20-49 éves gyermek nélküli, illetve kisgyermekkel rendelkező nők foglalkoztatási rátája közötti különbség (2007)35,112,6- 22,5 Fiatalok (15-24 évesek)35,218,1- 17,1

3

4 Az alacsony foglalkoztatási szint egyik oka a rugalmatlan, betarthatatlan bürokratikus munkajogi szabályozás is Az 1992-es Munka Törvénykönyve elavult, sem a változó gazdasági környezethez, sem az atipikus foglalkoztatásihoz nem igazítható A Lisszaboni Stratégiára épülő ún. Zöld Könyv: a rugalmas foglalkoztatás megteremtését, másrészt a munkavégzők szociális biztonsága fenntartása Magyarország Alaptörvénye kiemelt figyelmet fordít a munka szerepére

5 Szabályozási keretek Jogpolitikai cél: a magyar munkaerőpiac a legrugalmasabbak közé tartozzon Európában Egyik alapvető feltétel: korszerű és rugalmas szabályozás I. Magyarország Alaptörvénye Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik, amelyek egymást erősítve és feltételezve járulnak hozzá a nemzet felemelkedéséhez. Az új munka törvénykönyve célja, hogy a tisztességes foglalkoztatás szabályait úgy állapítsa meg, hogy mindkét alapjog érvényesülését elősegítse. II. Európai uniós irányelvek, közösségi vívmányok, nemzetközi jog Lisszaboni Stratégiára épülő Zöld Könyv kifejti, hogy olyan jogalkotási lépésekre van szükség, amelyek egyszerre teremtik meg a rugalmas foglalkoztatás és a munkavégzők szociális biztonságának feltételeit.

6 III. Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezményei IV. Szociális konzultáció eredményei a) „védett kor” intézménye A felmondás indoka csak a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. b) munka és a családi élet összehangolása, gyermekvállalás ösztönzése, családok védelme - felmondási tilalmak (anya, gyermekét egyedül nevelő apa is!) - munkaidő kedvezmények (szoptatás, emberi reprodukciós eljárás) - más helységben végzendő munka korlátozása (gyermekét egyedül nevelő szülő) - kötelező részmunkaidős foglalkoztatás - szülői pótszabadság mindkét szülő számára

7  Adott helyzetben elvárható teljesítés követelménye. - Munkavállaló képzettsége, gyakorlata - Munkafeltételek (egészségi kockázatok) - Atipikus körülmény/kármegelőzés  Jóhiszeműség és tisztesség elve, együttműködési kötelezettség - Indokolatlan hátrányokozás kerülése  Méltányos mérlegelés követelménye - A munkaviszony teljesítése módjának egyoldalú meghatározása során nem lehet a munkavállalónak aránytalan sérelmet okozni. - Munkavállaló kora, egészségi állapota,beosztása, képzettsége - Munkaidő beosztása, munkavégzés helyének meghatározása.

8  Kölcsönös tájékoztatási kötelezettség - Adatkezelés, ellenőrzés módja technikája, magatartási korlátok - Munkáltató személyében bekövetkezett változás - Munkafeltételek, kifizetett munkabér elszámolása, munkaviszony várható tartalma  Rendeltetésellenes joggyakorlás tilalma - Jogos érdekek csorbítása, érdekérvényesítési lehetőség korlátozása, zaklatás.  Munkáltató jogos gazdasági érdekének védelme - Más munka vállalásának korlátozása - Üzleti titok megőrzése - Véleménynyilvánítási szabadság korlátozása - Munkaidőn kívüli magatartás

9  Személyhez fűződő jogok védelme - Korlátozni csak akkor lehet ha: 1. A munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefügg 2. A cél elérésével arányos a korlátozás mértéke 3. Előzetes tájékoztatás megtörtént 4. A munkavállaló erről kifejezetten lemond Csak kivételes jellegű lehet és nem lehet kiterjesztően értelmezni!  Adatkezelés - Személyhez fűződő munkaviszony létesítéséhez, megszüntetéséhez nem szükséges adatokat tilos kérni (politika, vallás, szexuális élet, kóros szenvedély) - Tájékoztatási kötelezettség milyen adatokat tart nyilván a munkáltató és kinek szolgáltat adatot - Az eltérést az adott munkakörre vonatkozó előírások szabályozzák: (erkölcsi bizonyítvány, eü alkalmassági vizsgálat)

10  Munkavégzés ellenőrzése - Csak munkáltató rendeltetésszerű működésével összefüggésben - Csak akkor vezethető be, ha objektíve szükséges, elkerülhetetlen - Előzetes tájékoztatási kötelezettség - Érdekképviselet véleményének kikérése. Emberi méltóságot nem sértheti, magánéletet nem érintheti!  Egyenlő bánásmód követelménye - Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. Tv - Közvetett vagy közvetlen hátrányos megkülönböztetés, elkülönítés, megtorlás, ezekre való utasítás Kivétel: - Tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő ésszerű indoka van.

11 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Alapelvek, új irányok az Mt.-ben dr. Jáczku Tamás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések