Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Passiók Karl Riederbusch: 65, ária a Máté-passióból.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Passiók Karl Riederbusch: 65, ária a Máté-passióból."— Előadás másolata:

1 Passiók Karl Riederbusch: 65, ária a Máté-passióból

2 A barokk Olyan kor volt, amikor teljes mértékben hittek a zene mindenhatóságában. Középkori hagyomány: Az éneklés a lélek beszéde Istennel Új fejlemények: A hangszerek egyenrangúsága az egyházi zenében is Szopránszólamok: a nők kezdenek megjelenni, de nem Lipcsében. Új műfajok (opera, oratórium stb.) Új éneklési technikák Új hangrendek, technikák (Werckmeister, Bach: temperált skála) A zene fokozatosan üzlet lesz (Handel Bach)

3 Mekkora a súlya ma Bachnak?
Händel:Messiás Beattles: Yellow Sub. Madonna: Like a Virgin Bach: Máté passió Bartók: A kékszakállú… Telemann: Máté passió Mozart:Eine kleine Nachtmusik B.Spears: Baby, one more time

4 Ekkora… Bachot nem Bachnak, hanem Tengernek kellett volna hívni. Beethoven Na, hát ő valaki, akitől tanulni lehet. - Mozart Az ő zenéje egyszerűen örökéletű. - Sting A harmónia ükapja. - Beethoven Mi mind kontárok vagyunk hozzá képest. - Schumann

5 A passió Főbb részei: Bibliai szöveg alapján:
recitativo: az evangélista és más szereplők „történetmesélése” turba kórus: a tömeg felkiáltásai Költött szövegre: áriák arioso (elmélkedő ária) kórusok korálok (népének) Penderecki, Pärt Telemann, Bach Handel Schütz

6 Példa: Heinrich Schütz (1585-1672) Máté-passiója(1666) 26.1-5.
Kórus: Introitus: Történet Krisztus urunk szenvedéséről Recitativok: 1.( evangélista): Történt, hogy mikor Jézus befejezte beszédét, így szólt: 2.(Jézus): Tudjátok, hogy két nap múlva húsvét lesz, és az Emberfiát átadják, hogy megfeszítsék. 3. (ev.):Akkor a főpapok és a nép vénei összegyűltek a főpap palotájában, akit Kaifásnak hívtak. Megtanácskozták, hogy Jézust csellel elfogják és megölik. De azt mondták: Turba: Ne az ünnepen, nehogy zavargás támadjon a nép között!

7 A kor nagy mesterei Händel Telemann kb. 600 mű kb.3000 mű
az opera és az oratórium mestere Hamburg, Róma, London  töretlen kultusz Telemann kb.3000 mű mindennek mestere, 46 passió Lipcse, Hamburg, Párizs  felejtés, ahogy ez szokás Bach kb.1200 mű billentyűjátékos, improvizáló Türingia, Lipcse  zenetudósként méltatják(a „zene Newtonja”) Lipcsében nem felejtik, 1829-ben Mendelssohn adja elő újra a Máté-passiót (meghúzva, átírva), addig semmi

8 Lipcsei megbízatások:
Élete és müvei BWV 1120-IG Kb. 217 CD kb. 50% 5(valójában csak 4) PASSIÓ (Weimari 1717, János, Máté, Márk, Lukács) Lipcsei megbízatások: Tamás templom kántora A Miklós templom zenei felügyelete Tamás-iskola karnagya A Collegium Musicum igazgatója Heti egy kantáta Évente egy passió

9 Lipcse-1724 35.000 lakos (Hamburg,Frankfurt stb. népesebb)
híres egyetem (Händel és Telemann is itt tanult) 9 bank, híres vásárok kávéházak, civil szervezetek rohamos fejlődés kb főállású városi zenész (de 60 főt is ki tudott Bach állítani, saját pénzből) 4 nagy templom (Tamás, Miklós, Pál(Egyetemi), Újtemplom)

10 Bach templomai Miklós-templom 2300 fő Tamás-templom 2000-2200 fő
„fecskefészek” karzat

11 Bach személyisége „Az orgona egy könnyű hangszer, a megfelelő billentyűt a megfelelő időben kell lenyomni.” Mindene a zene volt „So gilt der Mammon nicht bei mir” Nehéz ember volt Mélyen vallásos (pietizmus) Gondolatairól, érzéseiről szavakban soha sem vallott, zenében is csak áttételesen Zenei magatartásának meghatározó momentumai: - a zene szolgálat (Istennek, feletteseknek) - nem azért becsülték, amiért szerette volna

12 Lipcsei passióelöadások Bach korában
Előzmény: Pál-t. Telemann meghonosítja, 1721: Kuhnau: Márk a Tamás templomban 1724 M János I. 1739 Telemann: Bro. 1725 T János II. 1742 ?Máté II. 1726 Brauns: Márk 1745 ? Ism.:Lukács 1727 Máté I. 1747 Handel: Brockes 1728 ?János III. 1748 Vál. (Handel, Keisler) 1729 1749 János IV. 1730 Ism.: Lukács Graun: Passió 1731 Márk Vál. Graun- Telemann- Kuhnau 1732 Kezdés mindig húsvét péntekjének az estéjén, a vecsernye idején 1736 Máté II.

13 A passiók hossza Bach:János-p. Telemann: Máté-p. perc
Máté Brockes János Lukács Márk Máté Máté

14 Nicolaus Harnoncourt és a Concentus musicus Wien
Máté-passió 1970-es felvétel A korhű zenélésben máig utolérhetetlen klasszikus A szoprán áriákat is a Wiener Sängerknaben gyerek szólistái éneklik, az altot is férfiak János-passió 1995-ös felvétel Szintén korhű hangszereken, de női szólamok már vannak

15 János passió(k) 1724-1749 Problémák a passió körül:
Nem volt jó szövegkönyv Első bemutató után kis feddést kap a tanácstól 1739-ben betiltja lipcsei tanács (befejezetlen?) Jellemzői: Tragikus, drámai hangvitel Kevés ária, drámai erejű turbák Központban Jézus emberi szenvedéstörténete …es ist vollbracht… Számomra: megéri-e a szenvedés?keresztényi választ ad, de ez alig kendőzi el a tragikumát

16 János passió: 30.(alt) ária (Marjana Lipovsek)
Közvetlenül Jézus utolsó szavai után: végtelen szomorúság hangja, szelíd megadással. Kíséret: viola da gamba és orgona Bevégeztetett! Ó, bánatos lelkek vigasza, a gyászéj utolsó óránkat idézze eszünkbe! Júda hőse hatalommal győz, bevégzi a harcot! Bevégeztetett! viola da gamba

17 János-passió: 32.(basszus)ária és kórus (Anton Scharinger)
Előzmény- „Evangélista: És fejét lehajtva kilehelte lelkét” A mű eszmei mondanivalója itt csúcsosodik ki: van értelme a szenvedésnek Drága megváltóm, hadd kérdezzelek! Kórus: Jézus túl vagy a halálon? Most, hogy a keresztre szögezve magad mondottad: bevégeztetett… Kórus: Örök már életed. …én megszabadultam-e a haláltól? Kórus: Majd a végső órámon fordíts engem kérlek…

18 Máté-passió (1727, 1736) Élete főművének szánta - az is lett!
több mint 60 fős zenekar, csak a Tamás-templomban volt elég hely kb. 3 órás  prédikáció Két, majd három kórus, térben és hangnemben elkülönítve 1739-ben gyönyörűen újra leírjaaz útókornak Az érzelmek és hangnemek széles skálája: az élet teljessége, sok dramaturgia csúcspont Kiváló szövegkönyv (Picander, de azért közhelyes) A kórabeli krónikák csak hűvös fogadtatásról beszélnek

19 Jézus sírjának lepecsetlése
A Máté-passió szerkezete Jézus Kaifás előtt A főtanács határozat Nyitókórus 7.30 Zárókórus 5.45 Jézus elfogása Jézus sírjának lepecsetlése 35.Korál Prédikáció Ária és kórus- 4.21

20 Máté passió: 33. Duett és Kórus (Herbert Böck gyermek-szoprán és Paul Esswood kontraalt)
Így hát Jézusom fogoly. Hagyjátok őt! Álljatok meg! Ne kötözzétek meg! A Hold és a csillagok a fájdalomtól lehanyatlottak, mert Jézusom fogoly. Hagyjátok őt! Álljatok meg! Ne kötözzétek meg! Elviszik őt! Megkötözve! Mennydörgés és villámlás, elenyésztek a felhőkben? Tárd ki tüzes mélységed, ó pokol! Rombold le, rontsd össze, emészd el, zúzd szét hirtelen dühöddel A hamis árulót, a gyilkos vért!

21 Bachról Pilinszky: ...a legnagyobbak legnagyobbika, valóban megtanítja az embert álom és józanság kontroljára, amit személy szerint csak ritkán tudna átélni. Ez a zene: égbolt és vesztőhely, tűz és víz egyszerre, s mindkettőnek királyi maghaladása. ."


Letölteni ppt "Passiók Karl Riederbusch: 65, ária a Máté-passióból."

Hasonló előadás


Google Hirdetések