Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Passiók Karl Riederbusch: 65, ária a Máté-passióból.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Passiók Karl Riederbusch: 65, ária a Máté-passióból."— Előadás másolata:

1 Passiók Karl Riederbusch: 65, ária a Máté-passióból

2 A barokk 1.Olyan kor volt, amikor teljes mértékben hittek a zene mindenhatóságában. 2.Középkori hagyomány: Az éneklés a lélek beszéde Istennel 3.Új fejlemények: A hangszerek egyenrangúsága az egyházi zenében is 4.Szopránszólamok: a nők kezdenek megjelenni, de nem Lipcsében. 5.Új műfajok (opera, oratórium stb.) 6.Új éneklési technikák 7.Új hangrendek, technikák (Werckmeister, Bach: temperált skála) 8.A zene fokozatosan üzlet lesz (Handel Bach)

3 Bach: Máté passió Händel:Messiás Mozart:Eine kleine Nachtmusik Bartók: A kékszakállú… Telemann: Máté passió Beattles: Yellow Sub. Madonna: Like a Virgin B.Spears: Baby, one more time Mekkora a súlya ma Bachnak?

4 Ekkora… Bachot nem Bachnak, hanem Tengernek kellett volna hívni. BeethovenBeethoven Na, hát ő valaki, akitől tanulni lehet. - MozartMozart Az ő zenéje egyszerűen örökéletű. - StingSting A harmónia ükapja. - BeethovenBeethoven Mi mind kontárok vagyunk hozzá képest. - SchumannSchumann

5 Főbb részei: Bibliai szöveg alapján:  recitativo: az evangélista és más szereplők „történetmesélése”  turba kórus: a tömeg felkiáltásai Költött szövegre:  áriák  arioso (elmélkedő ária)  kórusok  korálok (népének) Telemann, Bach Handel Schütz Penderecki, Pärt A passió

6 Példa: Heinrich Schütz (1585-1672) Máté-passiója(1666) 26.1-5. Kórus: Introitus: Történet Krisztus urunk szenvedéséről Recitativok: 1.( evangélista): Történt, hogy mikor Jézus befejezte beszédét, így szólt: 2.(Jézus): Tudjátok, hogy két nap múlva húsvét lesz, és az Emberfiát átadják, hogy megfeszítsék. 3. (ev.):Akkor a főpapok és a nép vénei összegyűltek a főpap palotájában, akit Kaifásnak hívtak. Megtanácskozták, hogy Jézust csellel elfogják és megölik. De azt mondták: Turba: Ne az ünnepen, nehogy zavargás támadjon a nép között!

7 Händel  kb. 600 mű  az opera és az oratórium mestere  Hamburg, Róma, London  töretlen kultusz Telemann  kb.3000 mű  mindennek mestere, 46 passió  Lipcse, Hamburg, Párizs  felejtés, ahogy ez szokás Bach  kb.1200 mű  billentyűjátékos, improvizáló  Türingia, Lipcse  zenetudósként méltatják(a „zene Newtonja”) Lipcsében nem felejtik, 1829-ben Mendelssohn adja elő újra a Máté-passiót (meghúzva, átírva), addig semmi A kor nagy mesterei

8 Élete és müvei  BWV 1120-IG  Kb. 217 CD  kb. 50%  5(valójában csak 4) PASSIÓ (Weimari 1717, János, Máté, Márk, Lukács) Lipcsei megbízatások :  Tamás templom kántora  A Miklós templom zenei felügyelete  Tamás-iskola karnagya  A Collegium Musicum igazgatója  Heti egy kantáta  Évente egy passió

9 Lipcse-1724  35.000 lakos (Hamburg,Frankfurt stb. népesebb)  híres egyetem (Händel és Telemann is itt tanult)  9 bank, híres vásárok  kávéházak, civil szervezetek  rohamos fejlődés  kb.15-20 főállású városi zenész (de 60 főt is ki tudott Bach állítani, saját pénzből)  4 nagy templom (Tamás, Miklós, Pál(Egyetemi), Újtemplom)

10 Bach templomai Tamás-templom  2000-2200 fő  „fecskefészek” karzat Miklós-templom  2300 fő

11 Bach személyisége  „Az orgona egy könnyű hangszer, a megfelelő billentyűt a megfelelő időben kell lenyomni.”  Mindene a zene volt  „So gilt der Mammon nicht bei mir”  Nehéz ember volt  Mélyen vallásos (pietizmus)  Gondolatairól, érzéseiről szavakban soha sem vallott, zenében is csak áttételesen  Zenei magatartásának meghatározó momentumai: - a zene szolgálat (Istennek, feletteseknek) - nem azért becsülték, amiért szerette volna

12 Lipcsei passióelöadások Bach korában 1724MJános I.1739MTelemann: Bro. 1725TJános II.1742T?Máté II. 1726MBrauns: Márk1745?Ism.:Lukács 1727TMáté I.1747?Handel: Brockes 1728M?János III.1748? Vál. (Handel, Keisler) 1729TMáté I.1749MJános IV. 1730MIsm.: Lukács??Graun: Passió 1731TMárk?? Vál. Graun- Telemann- Kuhnau 1732M?János III.Kezdés mindig húsvét péntekjének az estéjén, a vecsernye idején 1736TMáté II. Előzmény: Pál-t. Telemann meghonosítja, 1721: Kuhnau: Márk a Tamás templomban

13 Telemann: Máté-p. Bach:János-p. Máté Brockes János Lukács Márk Máté Máté perc A passiók hossza

14 Nicolaus Harnoncourt és a Concentus musicus Wien Máté-passió  1970-es felvétel  A korhű zenélésben máig utolérhetetlen klasszikus  A szoprán áriákat is a Wiener Sängerknaben gyerek szólistái éneklik, az altot is férfiak János-passió  1995-ös felvétel  Szintén korhű hangszereken, de női szólamok már vannak

15 János passió(k) 1724-1749 Problémák a passió körül:  Nem volt jó szövegkönyv  Első bemutató után kis feddést kap a tanácstól  1739-ben betiltja lipcsei tanács (befejezetlen?) Jellemzői:  Tragikus, drámai hangvitel  Kevés ária, drámai erejű turbák  Központban Jézus emberi szenvedéstörténete  …es ist vollbracht… Számomra:  megéri-e a szenvedés?  keresztényi választ ad, de ez alig kendőzi el a tragikumát

16 János passió: 30.(alt) ária (Marjana Lipovsek) Bevégeztetett! Ó, bánatos lelkek vigasza, a gyászéj utolsó óránkat idézze eszünkbe! Júda hőse hatalommal győz, bevégzi a harcot! Bevégeztetett! Közvetlenül Jézus utolsó szavai után: végtelen szomorúság hangja, szelíd megadással. Kíséret: viola da gamba és orgona viola da gamba

17 János-passió: 32.(basszus)ária és kórus (Anton Scharinger) Drága megváltóm, hadd kérdezzelek! Kórus: Jézus túl vagy a halálon? Most, hogy a keresztre szögezve magad mondottad: bevégeztetett… Kórus: Örök már életed. …én megszabadultam-e a haláltól? Kórus: Majd a végső órámon fordíts engem kérlek… Előzmény- „Evangélista: És fejét lehajtva kilehelte lelkét” A mű eszmei mondanivalója itt csúcsosodik ki: van értelme a szenvedésnek

18 Máté-passió (1727, 1736)  Élete főművének szánta - az is lett!  több mint 60 fős zenekar, csak a Tamás- templomban volt elég hely  kb. 3 órás  prédikáció  Két, majd három kórus, térben és hangnemben elkülönítve  1739-ben gyönyörűen újra leírja  az útókornak  Az érzelmek és hangnemek széles skálája: az élet teljessége, sok dramaturgia csúcspont  Kiváló szövegkönyv (Picander, de azért közhelyes)  A kórabeli krónikák csak hűvös fogadtatásról beszélnek

19 A főtanács határozat Nyitókórus 7.30 Jézus elfogása 35.Korál - 6.19 Prédikáció Jézus Kaifás előtt  Jézus sírjának lepecsetlése Zárókórus 5.45 Ária és kórus- 4.21 A Máté-passió szerkezete

20 Máté passió: 33. Duett és Kórus (Herbert Böck gyermek-szoprán és Paul Esswood kontraalt) Így hát Jézusom fogoly. Hagyjátok őt! Álljatok meg! Ne kötözzétek meg! A Hold és a csillagok a fájdalomtól lehanyatlottak, mert Jézusom fogoly. Hagyjátok őt! Álljatok meg! Ne kötözzétek meg! Elviszik őt! Megkötözve! Mennydörgés és villámlás, elenyésztek a felhőkben? Tárd ki tüzes mélységed, ó pokol! Rombold le, rontsd össze, emészd el, zúzd szét hirtelen dühöddel A hamis árulót, a gyilkos vért!

21 Bachról Pilinszky:...a legnagyobbak legnagyobbika, valóban megtanítja az embert álom és józanság kontroljára, amit személy szerint csak ritkán tudna átélni. Ez a zene: égbolt és vesztőhely, tűz és víz egyszerre, s mindkettőnek királyi maghaladása.."


Letölteni ppt "Passiók Karl Riederbusch: 65, ária a Máté-passióból."

Hasonló előadás


Google Hirdetések